Leraren In Actie WORD NU LID

Geen bevriezing salarissen

07-05-2010
Toch geen bevriezing lerarensalarissen?

Staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) stelde onlangs in de Volkskrant dat het bevriezen van de lerarensalarissen onontkoombaar is. Gelukkig is er op 22 april 2010 een motie van GroenLinks, SP en D66 door de Tweede Kamer aangenomen tegen het bevriezen van de lerarensalarissen.
 
De staatssecretaris beweerde dat mensen méér moeten gaan werken en dat meer salaris er niet in zit. Het rapport ‘De grote uittocht’ en de slechte economische situatie brachten haar tot deze conclusie.

Het tegenargument van de indieners was dat de lerarensalarissen gezien het lerarentekort niet nog verder achterop mogen raken ten opzichte van de markt.
 
VVD, CDA en CU hebben tegen de motie gestemd.

Het rapport : ‘De grote uittocht’
Het hele debat : verslag tweedekamer

Reacties

Leraren In Actie - Den Haag