Leraren In Actie WORD NU LID

Voortgezet onderwijs staakt

04-12-2011
LIA staakt tegen wetswijziging onderwijstijd

De wetswijziging onderwijstijd werd onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat na drie jaar actievoeren door het onderwijsveld, minister van Bijsterveldt definitief kiest voor kwantiteit in plaats van kwaliteit, voor zinloze ophokuren in plaats van zinvolle lessen, voor nog meer werkdruk en dus voor een leeglopende sector. En dat is slecht nieuws voor ons, leraren.

Het bestuur van LIA is na overweging van alle voors en tegens, tot de volgende conclusie gekomen: LIA roept een algemene staking uit voor het voortgezet onderwijs op de eerste drie dagen na de kerstvakantie. LIA acht dit harde pressiemiddel nu noodzakelijk omdat de politiek absoluut geen oog heeft voor de werkelijke problematiek in het onderwijs. De werkdruk wordt alleen maar hoger, de vakantie een week korter en leraren gaan ook nog eens 7 dagen meer werken en meer lessen geven voor hetzelfde salaris.

De invoering van Passend Onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen zorgt daarbovenop alleen maar voor nog grotere en moeilijkere klassen. Bovendien komen er nog meer taken bij voor de leraren, terwijl een groot deel van hen vanwege de hoge werkdruk al geen volle baan neemt of voortijdig afhaakt. Dit is een slecht perspectief voor beginnende leraren en maakt het lerarentekort nog groter.

Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 januari wordt door de leraren in het voortgezet onderwijs het werk neergelegd en hebben de leerlingen geen les. Leraren dragen de financiële gevolgen van het staken zelf. Indien u het eens bent met de staking maar drie dagen om u moverende redenen voor u echt onhaalbaar zijn, vraagt LIA u het voor u maximaal haalbare aantal dagen te staken.

LIA heeft middels een nationaal persbericht alle leraren, lid of niet-lid, van welke vakbond dan ook, opgeroepen om mee te staken. Ook doet LIA een klemmend beroep op de andere bonden, het LAKS, schooldirecties, schoolbesturen en de VO-raad om achter deze staking te gaan staan.

Deze harde actie is een uiterste poging om de Eerste Kamer er toe te brengen het wetsvoorstel af te keuren en voor de leraar en het onderwijs op te komen. Van Bijsterveldt moet niet plunderen maar juist investeren in onderwijs en daarmee in de toekomst van Nederland.  Staken heeft zeker nog zin!

 

Veranderingen nieuwe onderwijstijd (2012-2014)

 

Situatie huidige onderwijstijd

(2011-2012)

Situatie nieuwe onderwijstijd (2012-2013/14)

12 vakantieweken

11 vakantieweken

4 vrije compensatiedagen

0 vrije compensatiedagen

10 (roostervrije) organisatiedagen

In 2012-2013:

9 roostervrije dagen en 3 variabele vrije dagen

In 2013-2014:

9 (roostervrije) organisatiedagen zonder enige vrije dagen

 

Conclusie: Ten opzichte van schooljaar 2011-2012, werken leraren op jaarbasis in 2012-2013 effectief 7 dagen meer en in 2013-2014 (waarschijnlijk) 10 dagen meer voor hetzelfde loon.


Staakt u mee? Binnenkort vindt u hier praktische details.


Aankondiging staking in het nieuws (maandag 5 december 2011)


De aankondiging van de stakingsactie op maandagochtend levert veel media-aandacht op. Hieronder een overzicht:

NRC

Nieuws.nl

rtl.nl

NOS Nieuws

De Volkskrant

Trouw

TV RTL Nieuws

Radio2

Radio1Reacties

Goed dat we die verdere afbraak van het onderwijs niet zomaar over onze kant laten gaan!
Timing van deze actie is goed: zo aan het begin van een nieuwe periode na een vakantie zijn weinig leraren ziek, zitten ze niet in de knel met hun lesprogramma etc.
Veel leraren hebben toch het gevoel dat als ze op bepaalde momenten gaan staken, dat ze dan hun leerlingen duperen, maar daar is op de eerste drie lesdagen van januari geen sprake van. Allemaal meedoen dus, samen staan we sterk!

Assurancetourix | 04-12-2011 22:53:40  

En nú hopen op steun van de AOB!! En alle andere uiteraard...

Mr.P | 04-12-2011 23:41:56  

Beste mensen,
Onvoorwaardelijk steun ik jullie oproep tot staking. Er is geld zat, alleen wordt het verkeerd verdeeld en verdwijnt het onnodig in verkeerde zakken. Veel succes toegewenst. Blijf eindeloos actie voeren, net als de telkens vallende chinese druppel, die uiteindelijk de hardheid van de steen, als metafoor voor de onbuigzame politiek, overwint. Vriendelijke groeten, Fokke.

fokke oord | 05-12-2011 05:54:30  

Hoor het bericht net op de radio!! Eindelijk! Heel veel succes!

Richard | 05-12-2011 06:52:13  

Prima actie.
Hopen op AOB!

Wie weet of niet-leden van EEN vakbond mee mogen staken? Of mag je alleen staken als je lid van een vakbond bent, die ook nog achter de actie staat?

ik doe mee! | 05-12-2011 08:19:07  

Iedereen mag staken.

Als je werkgever je niet steunt wordt er salaris ingehouden.

Dit geldt ook voor LIA-leden, want LIA heeft geen stakingskas.

Of de andere bonden zich aansluiten?

Hopelijk.....

Peter Althuizen | 05-12-2011 08:37:44  

@ik doe mee!
Iedereen mag staken, of je bij een bond zit of niet. Het is een recht dat je hebt.

Ik vind het belachelijk dat er weer negatieve arbeidsomstandigheden ontstaan in het onderwijs. Na twee jaar de nullijn en nu dit weer, overweeg ik bijna het onderwijs uit te gaan!

Wel wil ik opmerken dat LIA het wel negatief brengt. Die 12de vakantieweek, blijft een vakantieweek (alleen misschien ergens anders in het jaar, maar ook mogelijk om de situatie zo houden zoals hij is, elke PMR van elke school heeft hierover instemmingsrecht, ga dus naar uw PMR toe!).
En ik snap de berekening voor 2012-2013 en 2013-2014 niet. Kan iemand die mij voorrekenen?
Ik dacht namelijk dat het zo was dat als eerste/tweede kerstdag en nieuwjaarsdag 'verkeerd' vallen, dat je dan drie dagen kwijt bent. (wat is die vierde dag? En hoe komen we in 2013-2014 aan 6 dagen minder, terwijl het toch om maximaal 4 dagen gaat?).

Piet | 05-12-2011 08:55:04  

Staken omdat ze een paar dagen in het jaar meer moeten werken doe normaal man!! zorg eerst maar dat onderwijs beter word in nederland! je word toch leera om de mensen wat bij te leren toch?? of doe je toch voor het geld??

in de zorg word momenteel zo erg bezuinigd dat ze nu aan de top beginnen omdat ze onderaan niks en helemaal niks meer kunnen bezuinigen weet je waarom de mensen in de zorg nooit staken. omdat ze niet ik hart kunnen verdragen om de mensen die de zorg nodig hebben in de steek te laten. geld komt op de 2de plek. en let op hebben maar 5 weken vakantie en moeten dag en nacht bereikbaar blijven voor een hongerloon
het salaris voor leraren licht een stuk hoger geloof mij. dat geeft ook niet. je gaat niet de zorg in voor het geld.

dus stel niet niet zo aan met 11 weken vakantie
dus als jullie gaan staken toon ik geen enkel RESPECT!

snap je waarom ik boos ben!

Jeroen | 05-12-2011 09:21:01  

Beste Jeroen, ik snap waarom je boos bent...maar het gaat niet alleen om vakantie en geld...dit is de druppel die de emmer doet overlopen. We staken voor veel meer dan wat jij denkt.

1) Bezuinigingen op passend onderwijs
2) Zwaar onder druk staan van de BAPO
3) Vakantiediefstal
4) Nullijn
5) Geen werkdrukvermindering
6) Te grote klassen
6) Aanscherpen exameneisen om kwaliteit te verbeteren(?)
7) Van 4 naar 2 profielen(?)
8) Uitblijven van de beloofde investeringen (structureel al decennia beperkte en teruglopende investeringen).
9) Vakbonden die blijkbaar geen vuist kunnen maken en totaal niet in staat zijn het onderwijspersoneel te mobiliseren.
10) Terug naar de 1040 uur
11) Interim-bestuurders bij de vo-raad die, in tijden van (verborgen) bezuinigingen op vooral het primaire proces, 238000 euro verdienen in 11 maanden?!!!!!
12) Het lopen kloten aan vakken…
13) AOB (grootste onderwijsvakbond) tekent de cao niet. 2 kleinere bonden tekenen wel (Als je het totale stemproces van de vakbondsleden ziet…is het helemaal schandalig). Cao met minimaal draagvlak is een feit! Onvoorstelbaar! Docenten voelen zich steeds minder serieus genomen door de tunnelvisies van de politiek (commissie Dijsselbloem). En ook de schofferingen door sommige politici (o.a. Elias).
14) Een uiterst incapabele (historisch meest impopulaire) minister die er dan ook werkelijk niks van snapt…onvoorstelbaar hoever de politiek en de inspectie van de werkvloer verwijderd zijn. Keer op keer tegenstrijdige berichten en een verkeerde/verdraaide voorstelling geven van cijfers en situaties (denk hierbij aan de cijfers toekomstige ontwikkeling van passend onderwijs destijds of b.v. de verantwoording die je elk jaar moet afleggen tussen se en ce, etc…).
15) “U” zeggen?!! Waar hebben we het in godsnaam over (als je de bovenstaande lijst ziet)?


Stijn | 05-12-2011 09:28:01  

16) Ouders meer betrekken…en dat trekt dan weer alle media-aandacht…terwijl de verdere afbraak van het onderwijs zich onder onze neuzen voltrekt…wordt wakker mensen…en sta op!!!
17) Een 16-jarige scholier die de lessen wiskunde mag geven omdat ze geen capabele wiskundedocent meer kunnen vinden?!!
18) 50% van de scholen in het vo die de begrotingen niet meer rond kunnen krijgen? En dan heb ik het nog geen eens over het basisonderwijs…

Ik weet wat er in de zorg speelt...familie van mij werkt in de zorg.Ik verbaas me dan ook over het feit dat vakbonden van de zorg en de politie zich niet gelijk aansluiten...jullie houden "het systeem" hier zelf mee in stand. Met alle respect...

Stijn | 05-12-2011 09:30:32  

Zeker als je ziet dat je patienten door de zoveelste bezuinigingen geraakt worden (net zoals wij dat zien gebeuren bij onze leerlingen)...zou je actie moeten ondernemen.

Stijn | 05-12-2011 09:33:50  

Onderwijs was mede door de lange vakanties in de zomer aantrekkelijk. Voor het salaris hoef je het niet te doen!!

Wendy Rozema | 05-12-2011 09:45:13  

Actie, het is al veel te ver gekomen met al die insinuaties,die adviezen van niet-deskundigen en maatregelen van evenmin deskundigen zoals de minister zelf.
Eigenlijk zou het goed zijn wanneer al die collega's die van dezelfde generatie als ik zijn, massaal uit het onderwijs vertrekken.
We hebben ons al veel te lang laten piepelen.

omajuf | 05-12-2011 09:53:46  

Jeroen, in Afrika werken straatkinderen 365 dagen per jaar en lijden nog honger. Is dat een reden om dan maar niet in actie te komen tegen bezuinigingen op de zorg in Nederland? Of tegen die op het onderwijs?

Marieke | 05-12-2011 09:55:11  

Hoor net het nieuws en ben blij: GROTE complimenten voor LIA. Zouden leraren dan eindelijk toch nog zelfrespect tonen? Ja, we moeten die plunderende neanderthalers (en daar, @Jeroen, horen behalve Bessie, Schippers en Van Opstelten ook bij) stoppen. Wat kunnen leraren in de praktische aanloop naar de staking doen?

Hugenoot | 05-12-2011 10:13:32  

Ik sta bijna dertig jaar met genoegen voor de klas, vind lesgeven nog steeds een uitdaging. Wat ik zo langzamerhand het meeste beu ben dat zijn de klaagzangen van collega's die zeggen zo verschrikkelijk hard te moeten werken. Ik zie dat veel docenten gewoon het leerboek volgen zelden of nooit iets vernieuwends doen, ik hoor ze ook zeuren zeuren en zeuren. Net als "scratch", gesloopt als je twee dagen voluit bent gegaan. Ik zou zeggen kijk eens een continentje zuidelijker. Natuurlijk vind ik het ook niet echt de nieuwe wettelijke veranderingen niet leuk, en zelfs onverstandig, maar ik vraag mij af of staken in de publieke opinie goed overkomt. Laten we eens beginnen met goedlesgeven want daar ontbreekt het ook bij bevoegde docenten nog al eens aan.

Annegien, geen van de coalitie en al helemaal niet van Wilders en co.

Annegien | 05-12-2011 11:08:56  

Iedereen mag staken natuurlijk, maar als er op de man of in dit geval de vrouw gespeeld gaat worden, wordt een staking onfatsoenlijk. Als op deze site al gesproken wordt van neanderthalers, een minister met spraakgebrek, gefrustreerd en analfabeet, sorry hoor. Ik voel mij daar niet bij thuis.
Annegien geen fan dus

Annegien | 05-12-2011 11:18:14  

@Annegien: ben het volstrekt met je eens als het gaat om de frustraties over slapende en zeurende collega's. Probleem is alleen dat geen enkele van de nieuwe maatregelen, inclusief die van 'prestatieloon', iets aan dit fenomeen zal veranderen. Denk je echt dat die slapende collega met een week minder vakantie en surveilleren tijdens ophokuren, nu wel passie ontwikkelt?! De problemen zitten namelijk veel dieper: effectief lerarentekort, verwarring over bevoegd/bekwaam, sector met slechte reputatie/beeldvorming, directies die niets kunnen/willen, geen visie op onderwijs laat staat facilitering. Daar moeten we mee beginnen. NU! W.b. taalgebruik en publieke opinie: waardering voor je standpunt maar gezien de slopende verergeringen in het onderwijs ben ik het strategische c.q. beleefde stadium voorbij.

Hugenoot | 05-12-2011 11:41:23  

Marieke, jij hebt er toch voor gekozen niet meer voor de klas te staan? Het opgeheven vingertje heb je blijkbaar nog steeds.

Klaas | 05-12-2011 11:58:28  

@Klaas. Je kan een mens wel uit het onderwijs halen maar het onderwijs niet meteen uit de mens ;-)

Marieke | 05-12-2011 12:07:03  

Op het gevaar af een meeloper of een lafaard genoemd te worden, ik geef les en vind het geen probleem mijn leerlingen een weekje langer te zien.
Voor het geld hoef ik het misschien niet te doen, maar dat wist ik van tevoren. Succes met de stakingen maar ik sta liever voor de klas dan te schreeuwen op het malieveld.
Joost

Joost | 05-12-2011 12:17:26  

@joost

Op de lange termijn ga je ernaast zitten... sorry voor je...

Mr. P | 05-12-2011 12:23:08  

Beste Joost,

Ik zou wel de hele zomervakantie door willen gaan met mijn lessen!

Obelix | 05-12-2011 12:25:41  

@Jeroen
Als je niet weet wat je zegt, zeg het dan ook niet. Je levert kritiek op mij als docent terwijl die onterecht is. Ik doe mijn werk uitstekend en wordt daarin gesteund door mijn leerlingen. Laat de mensen in de zorg maar voor zichzelf opkomen.
@Annegien
Als ik mijn frustaties uit dan ben ik blijkbaar een zeur. De geuitte opmerkingen over mevrouw de minister, die keer op keer laat zien geen verstand van zaken te hebben, zijn geen reden om niet te staken. Laat dit mens zich bezighouden met echt belangrijke zaken, zoals bevoegd personeel voor de klas (en dus niet personeel in opleiding) en niet steeds de hardwerkende docent treffen.

Johan van Dongen | 05-12-2011 12:33:30  

Waar krijg je 10 weken vankantie doorbetaald?
Die leraren zijn echt fout bezig.

Geen wonder dat in Nederland steeds minder kinderen worden geboren.

B. Zorgd | 05-12-2011 12:36:24  

@iedereen
Volgens mij vergeten een aantal van jullie waar het om gaat.
Een minister die over de hoofden van werkgevers en werknemers ingrijpt in een CAO. Een minister die meer lesuren wil, zonder dat daar voldoende financiering tegenover staat. Een minister die ons verteld dat wij een week langer moeten werken terwijl de leerlingen evenveel vakantie hebben?

Het gaat niet om geld, het gaat om teveel werk.
Stop eens met mensen af te zeiken die deze mening onderschrijven en weg te zetten als gefrusteerd oid. Dat is pas respectloos!

Johan van Dongen | 05-12-2011 12:39:37  

Prima, we gaan staken. 'k Doe mee en ga het nieuws op mijn school verspreiden.

Ed | 05-12-2011 12:56:15  

Sorry voor de niets stakers hoor maar wake up!

Geef eens een paar argumenten waarom het volgende wel door de beugel kan:

- de te grote klassen waardoor er veel te weinig individuele aandacht voor een leerling is en de kwaliteit achteruit gaat;
- afnemen vakantieweek;
- twee jaar op nullijn en daarna...;
- 6000 ontslagen speciaal onderwijs; leraren moeten dit opvangen zonder vergoeding;
- lerarenopleidingen lopen leeg, voor sommige vakken rampzalig leeg;
- ministerie van onderwijs doet niets, is met eigen salarisproblematiek (gegraai) bezig, onderwijsdepartement niet betrokken bij onderwijsprojecten in het land (wel komen vertegenwoordigers van het departement van binnenlandse zaken en economische zaken die ook uitgenodigd zijn), ambtenaren ministerie van onderwijs niet op de hoogte van inhoud vakken tweede fase;
- vo-raad regelt voor zichzelf exorbitante beloningen, gaan onder de cao uit via eigen nepbond en minister van onderwijs kijkt ernaar, ziet dat het salarisplafond niet gehandhaafd wordt en doet... niets;
- tweede kamer heeft niet veel beters te doen dan te regelen dat de leraar met U aangesproken wordt;
- inspectie onderwijs en tweede kamer vinden het prima dat leerling van 16 jaar lessen wiskunde verzorgt omdat er geen docent wiskunde voorhanden is;
- ministerie en politiek verslechteren arbeidsvoorwaarden van leraren, vo-raad kijkt ernaar en knikt instemmend...

Sjaak | 05-12-2011 13:16:40  

Beste Jeroen,

In de zorg heeft het zover kunnen komen, omdat daar nooit actie is ondernomen.Als je niet van je laat horen, word je steeds respectlozer behandeld en verder uitgeknepen.

Hendrik-Jan van Gessel

H.J. van Gessel | 05-12-2011 13:25:08  

en oh ja, dit is echt niet alleen een probleem wat door vvd, pvv en cda komt. Aub GEEN praatje/sprekers van pvda, GL, d66 of Sp bij een stakingbijeenkomt. Partijen die in het verleden ook al veel te veel kapot hebben gemaakt (wie kent Jacques Wallage pvda nog?) Krijg je alleen maar populistische verkiezings retoriek en clichés van zogenaamd 'linkse' mensen die een aantal jaren later ergens in het bestuur van een HBO, bij Shell of de ING hun zakken aan het vullen zijn. Hele politiek zou zich over de afgelopen tientallen jaren moeten schamen, en zou zich niet met onderwijs moeten bemoeien. Kunnen de mensen in het werkveld zelf beter doen.

Sjaak | 05-12-2011 13:46:37  

Ik stel voor de we daags (do. 12 januari 2012) na de driedaagse staking een zgn. NIET-PARLEMENTAIRE ENQUETE gaan organiseren over alles wat er de afgelopen drie decennia mis is gegaan in het VO.
Ik stel voor dat Peter Althuizen deze enquete gaat voorzitten.
Ik stel voor dat figuren als Wallage gedwongen worden om voor deze enquetecommissie te verschijnen en rekenschap af te leggen van hun wandaden.
Wat te denken van een figuur als Deetman, nu noem ik er nog maar twee, maar ik denk dat de lijst met een persoon of 30 nog lang niet afdoende zal zijn. Wat te denken van die lui op financien die ons niet eenmaal, maar dubbel gekort hebben (80er jaren!, nooit een excuus!), wat te denken van het afnemen van de IZK-regeling? Ik noem er nu maar twee!

Kom op, Onderwijsmensen! Ontwaakt!
De Nederlandse VO-Onderwijsrevolutie 2012 gaat beginnen! We roepen het gekoeioneer uit Den Haag een halt toe!

Jopie! | 05-12-2011 14:27:45  

Ik wil best staken maar ben bang dat ik dan mijn lc of ld op mijn buikje kan schrijven met mijn activboardpennetje...

Jenny | 05-12-2011 17:32:49  

@Jenny

Des te meer reden om te staken dan, als je vreest voor dit soort wantoestanden, Jenny......

Sluit je bij ons aan en word lid.

Dat hebben er al veel meer gedaan de afgelopen dagen!

:-)

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 05-12-2011 18:55:09  

@Jenny

Werkend op een school waar de directie en personeel solidair zijn met elkaar heb ik misschien gemakkelijk praten, maar toch. Lees nog eens de comment van Hendrik-Jan van Gessel
(13.25 u):

"Als je niet van je laat horen, word je steeds respectlozer behandeld en verder uitgeknepen."

Inschikkelijkheid gaat echt niet op passende wijze gewaardeerd worden. Integendeel. Als het wel zo was hadden we nu niet als beroepsgroep gestaan waar nu staan.

Ed | 05-12-2011 18:56:57  

Och, die buik komt toch wel vol als je NIET staakt. Je hebt op die buik al 5% salaris staan (2 jaar nullijn), acceptabele werkdruk en een 8% van je "vrije" dagen mag je nu ook al op je buik schrijven, en als je die LC dan niet op je buik schrijft verzinnen ze op korte termijn wel wat anders voor de buikplek die zo vrij blijft.

Jan van de Velde | 05-12-2011 19:08:50  

Zeg jongens wat is de meest effectieve manier om personeel te informeren over deze wantoestanden van Bijsterveld zonder massamails te versturen? Pmr? De voorstellen van Bijsterveld laat ik dit keer dus echt niet zomaar gebeuren. Ik heb een groot hart voor mijn leerlingen en mijn werkgever en ik spring nooit op de barricades maar dit spoort mij aan tot actie!

Jenny | 05-12-2011 19:32:17  

Hang het LIA-stuk hierboven op in de personeelskamer, zou ik zeggen. Dan leest iedereen het, inclusief PMR en directie.

Obelix | 05-12-2011 19:53:56  

@Annegien: Laat me raden: jij werkt part-time?

docent Bert | 05-12-2011 19:59:28  

Gelukkig zijn er ook veel leraren die best tevreden zijn over hun salaris, best hun werkdruk aankunnen, maar toch in actie komen met het oog op leerlingen en collega's. Voor velen dient gelukkig hun baan in het onderwijs niet alleen om de eigen hypotheek te betalen.

Assurancetourix | 05-12-2011 20:09:41  

Boosheid mag weldegelijk worden geuit. Maar pas op voor stemmingmakerij in de media. "Riante vakantieregeling wordt beknot: docenten op de barricades". Stel een duidelijk actieplan op met de teloorgang van het goede onderwijs als speerpunt.

Schevelander | 05-12-2011 20:12:19  

Drie dagen is te weinig.Doorgaan tot dit plan van tafel is, neem een voorbeeld aan Frankrijk!

d.g. | 05-12-2011 20:26:38  

Afgelopen week bij mijn collega's brieven in de postvakjes gedaan om de huidige situatie uit te leggen. Morgen word ik bij de directeur op het matje geroepen, omdat het voor veel onrust heeft gezorgd binnen de school. De beste man begrijpt niet goed wat er daadwerkelijk gaat veranderen. Zal jullie punten allemaal meenemen in het gesprek. Iemand nog aanvullingen?

Kim | 05-12-2011 21:57:53  

@Kim:

Dus er ontstaat onrust als je vertelt wat er in het onderwijs gebeurt of staat te gebeuren?
Schandalige intimidatie en 19e-eeuwse toestanden zo op het eerste gezicht, meer kan ik er niet van maken. Het lijkt me dat je immers alles al uitgelegd hebt. Sterkte. Ik hoop dat de bond je helpt als het nodig is (als je lid bent natuurlijk).

Basta | 05-12-2011 22:05:50  

Je bent een kanjer, Kim!

Peter Althuizen | 05-12-2011 22:13:05  

Vallen wij in de BVE hier nu ook onder?
Met de staking voor de CAO-VO konden wij niet meedoen.

ant2 | 05-12-2011 23:04:20  

Beste Kim,

als je nog een blaffend hondje kan gebruiken? Ik kan ook grommen en bijten.

Als het moet staat heel het LIA bestuur naast je als de directeur je op het matje roept. Het lijkt wel hij bijles nodig heeft.

Groet Idéfix.

Idéfix | 05-12-2011 23:08:05  

@kim

Ik kan je denk ik deze week de hand schudden... dat matje.. daar staat mijn naam op!

Mr.P | 05-12-2011 23:19:35  

Ooit leverde ik mijn leasauto en mijn inkomen in om voor de klas te staan: ik ben nog iedere dag blij met die keuze.

Helaas wordt de werkdruk steeds hoger, we werken met gekopieerde werkboeken (leermiddelenbeleid) en het voelt regelmatig of ik de leerlinge tekort doe vanwege de te grote klassen. Is dit het NL onderwijs in de 21e eeuw?

Schaam je, Bijsterveld. Schaam je, VO Raad.

Breng eens een bezoekje aan het ministerie: dan snap je waar het geld naartoe gaat.

Sanne | 05-12-2011 23:24:56  

AOb en CNVO gaan niet meedoen met de staking van LIA, aldus het Friesch Dagblad:

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=57478

Peter Althuizen | 06-12-2011 00:08:52  

Tja...die werkboeken waar niet meer in geschreven mag worden in het kader van de bezuinigingen. Leerlingen vragen elke keer...Weet "U" waarom we er niet in mogen werken...het zijn toch WERKboeken?

Een onderzoek naar de winsten van de grote boekenleveranciers (Van Dijk, etc.)lijkt mij ook erg interessant...

Stijn | 06-12-2011 00:12:12  

Ik wil mijn AOB-contributie terug!

Assurancetourix | 06-12-2011 08:53:29  

@ peter

Had niets anders verwacht...

Mr.P | 06-12-2011 09:06:18  

De AOB en CNVO verdienen een rode kaart uit het onderwijsveld. Tevens is dit het moment massaal het lidmaatschap op te zeggen, begeleid door een uitgebreid schrijven waarin vermeld wordt dat nu de maat vol is.
Deze bonden verdienen geen enkel lid meer op dit moment!
en denk eraan: Wel STAKEN!!

Bor | 06-12-2011 10:23:26  

Beste collega,

Doe mee en stop dit wetsvoorstel!!

Jörgen Moonen | 06-12-2011 10:44:15  

We worden op schandelijke wijze afgeschilderd in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/wuz/profiel/lezersmail/blogs/gekker-moet-het-niet-worden

Zonder zich in de materie te verdiepen wordt er net gedaan alsof het alleen maar om een weekje vakantie gaat (overigens welke beroepsgroep zou zich dit protestloos laten afpakken...?). Ook wordt natuurlijk weer even neergezet dat docenten al zo weinig werken door al die schoolvakanties.

Door dit soort laffe, domme acties hebben we de publieke opinie al dadelijk weer tegen. Waarom moet zo'n lezersmail nou weer #-=@#$%*# prominent voorop worden geplaatst!

Ik word hier enorm woedend van!!!

Annabel | 06-12-2011 14:03:52  

@Annabel
Wat een schofterig artikel! Zit me hier kwaad te maken! Deze schrijver heeft werkelijk geen idee waar hij het over heeft.

Kim | 06-12-2011 14:22:02  

@Annabel

RTL hield echter gisteren ook een peiling: 53% van de mensen vindt het goed dat leraren nu hiertegen in actie komen. En bedenk goed dat het hier om de Telegraaf gaat (PVV- en VVD-minded)!

LIA krijgt op dit moment erg veel steun uit alle hoeken, veel nieuwe leden en aanmeldingen om mee te staken (ook leden van andere bonden!). Ook schoolleiders en besturen gaan al achter de staking staan!

Peter Althuizen | 06-12-2011 14:53:13  

Gelukkig zijn de reacties onder het artikel een stuk hoopgevender.

Nien | 06-12-2011 16:41:06  

Heb ook ff de beste meneer op zn plek gezet..

Mr.P | 06-12-2011 16:46:41  

Ik heb nog niets vernomen van mijn vakbond AOB maar steun jullie staking volledig en meld me meteen aan als sympathisant.
Als het AOB deze actie niet ondersteunt zeg ik mijn lidmaatschap op en meld me bij u aan.
Het is nu tijd om kleur te bekennen!

Frans | 06-12-2011 17:14:03  

Beste Jeroen uit de zorg,

Vergis je niet ! De langere vakanties zitten in onze weektaak.
Wij hebben alleen op papier een 40-urige werkweek. In de praktijk is dat een aantal uren per week meer ( dat is compensatie vakanties omdat je alleen burnoutproof kunt zijn als je langere tijd kunt afschakelen ).
En in de echte werkelijkheid zitten we gemiddeld op een 50-urige werkweek ( fluctuerend iets eronder of erboven).
Dit kun je niet zien/weten als je niet zelf in de sector werkt of iemand van dichtbij kent die er werkt.
Daarnaast kunnen wij nooit een vrije dag opnemen of goedkoper op vakantie buiten het hoogseizoen.
En wij kunnen alleen beter onderwijs geven als die malle plannen van tafel gaan. In een hok met 30 pubers extra zorgleerlingen ( autisten enz ) zetten, dan kun je goed onderwijs wel op je buik schrijven.
Wij zijn altijd veel te sociaal geweest , altijd aan de leerlingen denken enz.
Kortom : het wordt tijd dat we niet meer op onze kop laten schijten.

Onbekwamen graag weg uit de politiek !
En als er ergens veel vakantie/reces is, is het wel in de politiek en die hebben ook nog eens een heel ander prijskaartje.

Een alternatief is dat de normjaartaak wordt aangepast : 7 x 7 lesuren minder o.b.v fulltime baan. Gewoon ruim een uur per week minder les.
Daar hoor je niemand over maar dan zou het weer meer in balans zijn.

Voor alsnog staken dus !!!! Ik heb de AOB gevraagd waaarom zij deze oproep niet gestuurd hebben !!!!

anja krouwel | 06-12-2011 17:30:58  

By the way. We moeten meer Europees gaan hoor ik steeds.
Dan moeten we eerder meer dan minder vrije dagen krijgen!!!
Europa wordt alleen als argument ingezet als het de regering iets oplevert.
Snappen jullie het nog?????

anja krouwel | 06-12-2011 17:35:51  

Dat artikel in de krant waar hierboven naar gerefereerd wordt kun je beschouwen als olie op het vuur, gelukkig zijn er op mijn school steeds meer collega's die beseffen waar het om gaat. Ik draag mijn menhir bij en vraag zoveel mogelijk collega's of zij op de hoogte zijn. Flagrant detail: ook schoolmanagement wordt geraakt door de voorstellen van mevrouw van Bijsterveldt!

Jenny | 06-12-2011 17:39:05  

Als puber was ik zelf een lastig mannetje en veel later heb ik vier kinderen grootgebracht die tijdens hun middelbare school leeftijd ook niet altijd even hanteerbaar waren.
Waarschijnlijk was dit mijn straf of kwam er meer?

Even als voorbeeld iets bedacht dat net als onderwijs ook van ons allemaal is .
Een voetbal scheidsrechter fluit wekelijks een wedstrijd met 22 deelnemers.
De voetballers zijn natuurlijk niet allemaal puber en met iets bezig dat ze heel graag doen.
Bedenk toch de enorme problematiek waar scheidsrechters mee geconfronteerd worden.
Wanneer je zelf wel eens een jeugd elftal of jeugd clubselectie hebt begeleid weet je hoe intensief het kan zijn om een groepje van 15 kinderen te begeleiden ,trainen ,op te voeden beschermen enz.
Wat ik maar niet kan begrijpen is hoe wij het als samenleving in ons hoofd halen om op een fulltime docent in het voortgezet onderwijs 270 moderne pubers af te sturen om iets te gaan doen waar de meeste nog geen zin in hebben ook.
27 lesuren ,3 lesuren per klas ,30 leerlingen per klas kom je op (27/3).30=270?
En dan net als tijdens de voetbalwedstrijd de betrokken ouders langs de zijlijn

Je begrijpt, ik ben later nog meer gestraft in een periode van mijn leven waar ik me heb gebrand aan het voortgezet onderwijs.
Staken voor een week vakantie doet alle misstanden geen recht maar het is wel de druppel uit de vergulde pispot van onze democratisch gekozen beleidsmakers.
Volledig terecht maar veel te laat en om het verkeerde gaat er straksgestaakt worden .
Beter dat deze stakingsactie om alles gaat ipv de vakantie,probeer te voorkomen dat we straks de week vakantie mogen behouden en de rest bij het oude verschrikkelijke blijft.

succes met staken ,

Inmiddels afgehaakt als vo docent

johan van leeuwen | 06-12-2011 17:42:26  

Ik heb hier eerder geschreven: in vergelijking met de ons omringende landen hebben wij het minste vakantie, de grootste klassen, de meeste lesuren en het laagste salaris en dat was ver vóór de maatregelen van Bijsterveldt. De maat is nu echt vol. Als de AOb niet meestaakt, kan LIA mij ook als lid noteren. Boos worden op de Telegraaf is net zo dom als de krant zelf. Misschien moet het vod iets schrijven over het reces van de leden van de Tweede Kamer (18 weken!).

HZ | 06-12-2011 17:44:56  

Aob besluit vrijdag of men gaat staken, zo ja, hoe en wanneer. Wordt vervolgd.

algebra | 06-12-2011 17:45:08  

Dus alle AOB Leden stuur een mailtje! En EIS een staking!

Erik | 06-12-2011 18:06:02  

Beste AOb,

Misschien een eendaagse staking van de AOb rond de behandeling in de Eerste Kamer? Waarom tot dan wachten, AOb, waarom niet gewoon aansluiten bij LIA en meestaken 9, 10 en 11 januari? Straks kan het wel eens te laat zijn!

Als het nodig blijkt te zijn, kunnen we het nog eens dunnetjes overdoen: LIA sluit zich ook graag bij jullie vervolgacties aan! Er zijn al veel besturen en directies die nu al de door LIA uitgeroepen staking gaan steunen, zelfs zonder salaris in te houden! En het aantal leraren dat gaat staken na de kerstvakantie zal groot zijn, er gaan veel scholen plat.

Het zou mooi zijn: AOb en LIA zij aan zij, nu en straks bij de onderhandelingen over de nieuwe CAO (weg met die nullijn!), bij het bevechten van echte werkdrukVERMINDERING (kleinere klassen en minder lessen per week) en bij de strijd tegen de invoering van Passend Onderwijs zonder Passende financiering en tegen die vermaledijde prestatiebeloning.

Kom op AOb, stap over je eigen schaduw heen en wees groot, zoals een grote bond betaamt.

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter | 06-12-2011 19:14:24  

Hoezo AOb over je eigen schaduw heen en wees groot? Hoe lang is het geleden dat de AOb naar het stakingswapen heeft gegrepen en de o zo dierbare stakingspot heeft aangesproken? Een jonge collega zei vandaag dat de AOb wel een verlengstuk van de politiek leek te zijn...

Schevelander | 06-12-2011 19:16:40  

Ach ja, dat hou je altijd: mensen die tegelijkertijd vinden dat de arbeidsvoorwaarden voor leraren nog wel wat minder mogen, en tegelijkertijd klagen als hun kind lesuitval heeft of een juf die niet kan spellen. Dan heb je gewoon te maken met iemand die koste wat kost wil klagen. Grappig genoeg zijn dat vaak ook de types die vinden dat in het onderwijs een klaagcultuur heerst ;-)

Marieke | 06-12-2011 19:23:41  

Mooi Peter!

Jenny | 06-12-2011 19:26:34  

Als de AOB een andere actie uitroept zijn ze verdeeldheid aan het zaaien.
De beste manier om het onderwijs verder naar de mallemoere te helpen is verdeeldheid zaaien.

AOB, laat zien dat je boven concurrentiestrijdjes staat en sluit je aan. Samen staan we sterk en kunnen we de achteruitgang stoppen. Nu is het moment!!!

Assurancetourix | 06-12-2011 19:38:58  

Prima plan! Ik staak mee.

Minister van Bijsterveld is totaal de weg kwijt en het wordt tijd dat ze het veld ruimt.

Dennis | 06-12-2011 20:15:08  

@ Peter

Je bent top!

Mr. P | 06-12-2011 22:03:24  

Aan het bericht op de website lijkt het erop of de aob mee gaat doen.

Sjaak | 06-12-2011 22:20:32  

Als bewuste docent moet je voor slechts één weg kiezen om 2012 in te luiden; staken op 9, 10 en 11 januari 2012 tegen de visieloze en realiteitsvreemde ideeën van onze onderwijsminister.

David | 06-12-2011 23:23:23  

Hee Johan...302 leerlingen per week onderbouw, bovenbouw h/v, incl. eindexamenklassen! Dan heb ik gewonnen hee!)

Wij gaan deze week met een aantal docenten overleggen over hoe we de collega's kunnen mobiliseren. Als de aob meedoet zal dat idd een extra motivatie zijn (van hun collega-vakbonden kunnen ze toch al niet op aan...afgelopen cao). Als je al denkt aan de 9000 collega's in het passend onderwijs...daarom alleen zouden we de straat al op moeten! Volgende keer vallen er in het vo misschien wel ontslagen (en dit is al voorgekomen). Een verbond van Lia en AOB zou goed kunnen werken...of ben ik weer eens te idealistisch? Bij ons op school komt er w.s. een 2e bezuinigingsronde...schoolleiding is ook teleurgesteld in de minister en erkent de problematiek. Ik ben benieuwd in hoeverre ze deze keer eventuele acties durven te ondersteunen...zij moeten er toch onderhand ook stapelgek van worden?
In ieder geval complimenten voor LIA!

Stijn | 06-12-2011 23:38:03  

Lieve collegae,

Allen, helaas zeer vele sukkels onder ons, die het in het verleden bij stakingen vanwege hun overtuiging (portemonnaie) lieten afweten, hebben ervoor gezorgd,dat het nu zover gekomen is en men steeds verder gaat onderwijsgevenden kaal te plukken. Leuk voorbeeld voor leerlingen trouwens.

Met collegiale groeten,
Hendrik-Jan van Gessel

H.J. van Gessel | 07-12-2011 01:51:01  

Misschien een idee: Samen staken met LAKS en de Leerlingen meenemen?

Contacten leggen met de zorg en de politiem samen tegen de afbraak van deze drie belangrijke peilers van onze samenleving!

Sjaak | 07-12-2011 08:51:33  

@Sjaak

Vanavond vergadert het LIA-bestuur weer. We bespreken je voorstellen, Sjaak. Meer suggesties zijn welkom, mensen!

Peter Althuizen | 07-12-2011 09:06:13  

Ik denk dat het belangrijk is om de brief van Peter zoveel mogelijk te verspreiden door het land, bij je kennissen die elders in het VO werkzaam zijn! Dat is een niet tegen te houden golf....

Mr. P | 07-12-2011 09:33:49  

@ docent Bert: waar heeft die opmerking over parttime nu weer mee te maken? Ik werk niet 100% op dit moment (studie en kind) en ben het volkomen met LIA eens. Alsof parttimers geen hart voor de zaak hebben...

@ Kim: Hoe is het afgelopen bij de directie?

Nien | 07-12-2011 10:24:38  

@ Nien
Heb het overleefd bij de directeur :) hij beweerde dat er fouten in de informatie van de LIA zitten, wat een grap! Heb de man geprobeerd duidelijk te maken wat er aan de hand is. Ik denk dat hij stiekem fan is van de minister, want hij zei precies hetzelfde als La Bijsterveld. Hij vond het erg vervelend dat er onrust onstaan was (juist fijn!). En hij vroeg zich af waarom ik alleen dingen van de LIA had uitgedeeld...
Er zijn inmiddels wel collega's die zich bewust geworden zijn van de situatie, mensen overwegen ook lid te worden! Hoera, doel bereikt!

Kim | 07-12-2011 11:10:27  

Je directeur wordt waarschijnlijk gesouffleerd door de VO-raad. Bij eerdere acties kregen vrienden die op andere scholen werken van hun directie exact dezelfde e-mail als ik.

Respect voor je lef en je inzet, Kim!

Assurancetourix | 07-12-2011 11:16:02  

Heerlijk, die lange zomervakantie. Maar daar moet je dan ook wel wat voor doen. Vorige jaar heb ik een tijd mijn uren bijgehouden, gewoon om eens te kijken of het waar was dat ik altijd te vel uren draaide, of dat ik dat alleen maar dacht. Het resultaat was verbluffend. Ik werkte ieder week tussen de 45 en de 50 uur terwijl ik 0,763 FTE heb. En dit was alleen maar lesgeven,voorbereiden, nakijken, leerlingvolgsysteem bijhouden, leerlingen begeleiden, vergaderen Aan iets nieuws verzinnen kwam ik niet eens toe. Me dunkt dat ik die extra vakantieweken elk jaar dubbel en dwars terug verdien.

Ook verbluffend de souplesse waarmee taakuren berekend worden. Die hebben niets, maar dan ook niets te maken met de werkelijkheid. En dan nog mee naar dit toneelstuk, een extra uur daarbij zijn, etcetera. Het stapelt zich maar op!

Mijn omgeving staat altijd met verbazing te kijken naar de uren die ik maak. en NEE, ik sta niet pas een jaar of zo voor de klas!

ST | 07-12-2011 15:09:46  

Op mijn school zijn er steeds meer die mee willen doen. Of zij het staken echt aan zullen durven is de vraag. Velen vragen me of iedereen mag staken, ook als ze geen lid zijn. Natuurlijk zeg ik hen dan vooral lid te worden, maar de vraag blijft. Wie weet raad?
Al met al lijkt er beweging te komen en begint men er in ieder geval eens over na te denken. Ik heb de schoolleiding gevraagd een standpunt in te nemen. Ik ben benieuwd.
Met hartelijke groet,
Teijl

Teijl | 07-12-2011 16:19:49  

Hoe komt het toch dat mijn reacties meerdere malen verschijnen?

Misschien door met de browser terug te gaan naar de vorige pagina, en dan nog een keer opslaan ?
(Moderator) :)

Teijl | 07-12-2011 16:23:04  

ik heb wel een tip voor de media-benadering:
praat niet over : straks 7 vakantiedagen inleveren en het jaar daarop 10 vakantiedagen minder, maar noem het: 7 dagen en volgend jaar 10 dagen onbetaald extra werk! Dat haalt heel wat mensen die het alsmaar over die lange vakanties van leraren hebben de wind uit de zeilen!
groet,
rob van der meer

robmer | 07-12-2011 17:11:34  

@ Teijl
Iedereen mag gaan staken, ook als je geen lid bent van een vakbond. Je werkgever heeft wel het recht je salaris in te houden.
Ik ben benieuwd naar het standpunt van je werkgever.

Nick | 07-12-2011 18:04:44  

Ik heb vanavond de pmr van mijn werkgever gevraagd wat er gebeurt als er door het Aob opgeroepen wordt tot een staking, hoe het zit met salaris en wat de rechten en plichten precies zijn. Kan nooit kwaad om hier eens aan de bel te trekken, ik kwam vanmorgen namelijk tot de conclusie dat er collega's zijn die geenszins benul heben van wat er in de politiek gaande is. Dit gaat IEDEREEN raken, ja zelfs ook de schoolleiding!

algebra | 07-12-2011 19:39:51  

Staken.....ja, ja. Circa 20% van de docenten is lid van een vakbond en dat is zorgwekkend en veelzeggend. Ik ben ook al 10 jaar lid van de AOB, aardige mensen als ik ze spreek, maar het geheel komt op mij al tien jaar lang passief en defensief over. De leden van de AOB zijn met name voorhossers, de oude stmpel dus. Deze groep dunt uit en zodoende verdwijnt ook gaandeweg hun visie, bevlogenheid en academische wijze van lesgeven(althans de meesten). Het grootste probleem zijn de lerarenpopulatie zelf en de schooldirecties. Academici heb ik al tien jaar niet meer zien binnenkomen. Slechts huisvrouwen, onbevoegden, zij-instromers, stagiares, net-afgestudeerde tweedegraders en ander goedkoop volk. Dit alles wordt in stand gehouden door directies die alleen belang hebben bij volgzaam, onwetend en incompetent personeel. Dat een OCW dit toe laat en het geld over de schutting gooit (zogenaamde deregulering/lumpsum) en verder alles op zijn beloop laat is totaal onbegrijpelijk. Het enige positieve zijn de gelden van Plasterk, soort klein herstel van de HOS (vb. entreerecht), maar ook dat is in feite te laat en ad hoc-politiek. Toch blijft onderwijs mooi en het zijn uiteindelijk de leerlingen die je hartelijk bedanken voor je lessen bij een diplomauitreiking. En dat geeft weer moed voor het volgende schooljaar.

Peter | 07-12-2011 20:09:53  

Naast het afnemen van de 10 vakantiedagen is er ook nog sprake van uitbreiding van het aantal uren van 1000 naar 1040. We verliezen dus niet twee, maar drie weken. Zonder financiële compensatie.

Reden te over om te gaan staken.

Marc Bouwman | 07-12-2011 20:16:04  

Hoi Peter,
Logisch dat academici niet meer binnenkomen. Het salaris is meer huisvrouwen- en onbevoegden waardig. Na 2014 helemaal.
Dankzij de functiemix van Plasterk ( bisouxxx ) kom ik na 26 jaar eindelijk in mijn startschaal maar ik ga zeker voor de komende generaties ( itt de " voorhossers" van toen die het "nahosschap" zonder slag of stoot heeft laten ontstaan) op de barricades.

Ben het helemaal met je argumentatie eens, Peter. Nu die domme politici nog overtuigen. Als van Bijsterveld ooit nog met het ECHTE werkveld gaat praten mag ze zich wel laten voorlichting over beveiliging door Geert.
Ik ben niet agressief aangelegd maar als ik oog in oog zou staan....nou......??????? Maar misschien is het sop de kool niet waard.

Joyeux Noel !!!

anja krouwel | 07-12-2011 21:39:38  

Vijfduizend leraren op straat door bezuiniging
Onderwijsplan kabinet leidt tot massa-ontslag.

De bezuinigingen op het zogeheten passend onderwijs, waarin zorgleerlingen straks worden ondergebracht, kosten 5000 mensen hun baan. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie, de vakbeweging en de onderwijskoepels.

Dat meldt het AD vandaag. Met de bezuinigingsoperatie van 300 miljoen euro door minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) en staatssecretaris Zijlstra (Leraren) gaan 3800 fulltime banen verloren. Dat tonen de voorlopige cijfers aan. In de praktijk komt dit neer op 5000 ontslagen, al dan niet gedwongen.

Gespeculeerd
De afgelopen maanden werd al flink gespeculeerd over de personele gevolgen van de ingreep. Onderwijskoepel PO-Raad ging eerder uit van een veel groter verlies van 4750 onderwijsbanen. De Algemene Onderwijsbond rekende op 6000 fulltime ontslagen van in totaal 9000 leraren en begeleidend personeel.

Gedragsproblemen
Het passend onderwijs wordt de vervanger van het speciaal onderwijs en biedt plaats aan kinderen met een handicap of gedragsproblemen. Het liefst op een gewone school met extra begeleiding. Onlangs bleek dat de onderwijskoepel PO-Raad, CNV Onderwijs en de bewindslieden het volstrekt oneens waren over de personele gevolgen van de maatregelen. Daarop werd het onafhankelijke onderzoek ingesteld.

Gedwongen ontslagen
Een woordvoerster van het ministerie wil niet reageren op de concrete cijfers en laat weten dat de definitieve uitkomst van het onderzoek binnenkort wordt verwacht. 'Inzet van alle partijen is altijd geweest om waar mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen en expertise van mensen te behouden', aldus de zegsvrouw.

Nick | 08-12-2011 06:57:09  

De VO-raad beraadt zich er op dit moment op om een belangrijk deel van de wetswijziging naast zich neer te leggen: de 1040urennorm.

Als de VO-raad hier werkelijk toe besluit, dan is dat een flinke stap in de richting van steun van werkgeverszijde voor de lerarenstaking in januari en een klap voor de politiek verantwoordelijken.

Begrip en openlijke steun voor de bezwaren van leraren wat betreft de hogere werkdruk die voortvloeit uit het zeven dagen langer onbetaald werken, kunnen ze ons dan ook niet meer onthouden, dat zou slecht werkgeverschap zijn.

Laten we hopen dat de AOb morgen besluit zich ook bij de staking van januari aan te sluiten. Dan ontstaat er echt een brede coalitie die flink druk kan zetten. Als de politiek dan nog niet luistert, is LIA uiteraard bereid met door de AOb geplande vervolgacties mee te doen.

Laten we het ijzer smeden nu het heet is!

Peter Althuizen | 08-12-2011 11:20:50  

Bezuinigen op onderwijs... Nederland heeft een kenniseconomie, laten we alvast een andere naam bedenken voor onze economie van pak 'm beet vanaf 2014? Voorstellen? Nee natuurlijk niet, want zover laat een gezond democratisch land als Nederland het niet komen hè? Toch...?!

jenny | 08-12-2011 11:22:26  

Gisteren een gesprek gehad met mijn rector over waar ik de stakingsoproep zou plaatsen op school. Keurig afgesproken dat dat in de docentenkamer zou zijn op het prikbord. In het gesprek gaf de rector duidelijk aan dat er weinig schoolleiders zijn die hun personeel een week vakantie willen ontnemen. De 1040 urennorm wordt ook door velen als niet haalbaar gezien.

Johan van Dongen | 08-12-2011 14:42:58  

Mijn school, het Aloysiuscollege in Den Haag, heeft meegedeeld geen salaris te zullen inhouden. Laten we hopen dat veel scholen dit voorbeeld zullen volgen.

Op de site van de vo-raad kun je de tekst van de resolutie vinden die is ingediend door het Schoonhovens college en waarover scholen per email stemmen. Zie http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/besluitvorming-alv-1-december-2011

Teja | 08-12-2011 16:03:36  

Ik word gekort op mijn salaris, werd geschreven dat het in ons protocol staat.

Mr. P | 08-12-2011 17:17:45  

Ongeacht of school de staking onderschrijft of niet...

Mr.P | 08-12-2011 17:20:38  

Onderstaande tekst komt van de website van de VO-raad. Gezien het antwoord verwacht ik van deze organisatie niet veel goeds. Ze komen alleen maar op voor de schoolleiding en hebben GEEN oog voor het personeel.

4. Mag ik de vijf roostervrije dagen voor of
achter de zomervakantie plakken, zodat ik nog steeds zeven weken zomervakantie houd?

De roostervrije dagen achter de vakantie plakken zou een gemiste kans zijn, omdat dan geen gebruik wordt gemaakt van de ruimte om voorziene lesuitval door scholing en dergelijke te voorkomen en de belasting van leerlingen en docenten evenwichtiger te spreiden. De wetgeving op dit punt zal dit overigens niet onmogelijk maken. Scholen mogen immers in overleg met leraren komen tot de meest wenselijke invulling op de betreffende school.


Johan van Dongen | 08-12-2011 20:00:04  

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert een landelijke scholierenstaking als protest tegen de uitbreiding van het aantal lesuren tot 1040 per jaar. Het LAKS heeft dat vandaag laten weten. De actie is op 21 december.
Het comité roept de achterban op die dag niet naar school te gaan maar te protesteren tegen de nieuwe wet die de uitbreiding mogelijk maakt. Op de Dam is Amsterdam is 's middags een bijeenkomst en een stakingsprogramma. De Eerste Kamer moet de wet, die door de Tweede Kamer is aangenomen, nog goedkeuren.

De kwestie speelt al jaren. Op zich willen de leerlingen wel meer uren les krijgen dan nu het geval is. Ze vrezen echter dat ze wel langer op school moeten zijn maar niet meer les zullen krijgen. De scholieren spreken van ophokuren.

In november organiseerde het LAKS een actie bij de Tweede Kamer toen deze stemde over de wet. (ANP/Redactie)

Sjaak | 08-12-2011 20:03:34  

@ Johan van Dongen | 08-12-2011 20:00:04

Ook ik voel me bepaald niet gemakkelijk bij zo'n gelegenheidscoalitie met de VO-raad. Ik heb in de afgelopen jaren nu niet bepaald de indruk gekregen dat daar nu onze vrienden zitten. Als ze bijvoorbeeld een compromis met de minister kunnen bereiken waar die 1040 uur van tafel gaat in ruil voor het handhaven van de vakantiekorting van het onderwijzend personeel, dan kan ik wel raden wat de uitkomst gaat worden.

Leraren (en het ondersteunende personeel op de scholen) moeten eindelijk eens gaan beseffen hoeveel macht ze zelf hebben en daar naar handelen.

Ed | 08-12-2011 21:08:22  

Uiteraard hebben zij hun eigen prioriteiten, maar het is toch een goede zaak dat de druk, in welke vorm dan ook, nu van drie kanten komt:

leraren, leerlingen en schoolleiders.

Teja | 08-12-2011 22:01:25  

Ben heel benieuwd waar de AOb mee komt. Dat leerlingen hun eigen actie willen, ok. Maar leraren die op verschillende momenten actievoeren, dat is echt onverstandig. Ik hoop echt dat de AOb zich gewoon bij onze januari-acties aansluit. Eendracht maakt macht.

Marieke | 08-12-2011 22:22:31  

Hier is de tekst van de resolutie waar de VO-raad over gaat stemmen (vanaf vandaag digitaal):

Resolutie 1040 uur
Ingediend door het Schoonhovens College, 01/12/2011
De VO-raad, bijeen tijdens haar Algemene Ledenvergadering, 1 december 2011 te Utrecht, constateert:
1. Dat het de Tweede Kamer heeft behaagd de 1040 uren-norm opnieuw bij wet vast te stellen, middels de Haagse besluitvorming op dinsdag 22 november 2011;
2. Het dezelfde Kamer was die in 2009 constateerde dat de 1040 uren norm onrealistisch was;
3. De commissie Cornielje in 2008 met een goed onderbouwd advies kwam dat resulteerde in 1000 uur;
4. Dat internationaal gezien 1000 uur les per jaar al erg hoog is. Het Europees gemiddelde op 865 uur ligt en er geen enkel ander land in de top tien van PISA is dat meer dan 980 uur programmeert.
5. Dat de onbetwiste nummer 1 in onderwijsprestaties, Finland, maar 780 uur les per jaar kent.
6. Dat er de afgelopen twee jaar in goed overleg en naar tevredenheid met ouders en leerlingen is gewerkt met de 1000-uren norm;
7. Dat kwaliteit van onderwijs niet is te vangen in uren, maar veel meer in het geboden onderwijs en de man en vrouw voor de klas.
De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad spreekt daarom uit:
Dat de 1040 uren norm op geen enkele wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, daarom niet doorgevoerd zal worden en daarmee de 1000-uren norm zal worden bestendigd.

Gaan scholen en besturen ook de boetes accepteren die de minister dreigt te gaan uitdelen? En gaan scholen en besturen ook achter hun personeel staan bij de staking? LIA is erg benieuwd!

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 09-12-2011 00:03:47  

Onderstaande tekst komt van de website van het CNVO. Blijkbaar is de actie van LIA zinloos!

Niets doen is zinloos, zoals lid zijn van het CNVO ook zinloos is.

Op de website staat ook dat ze niet nu willen staken omdat ze anders de indruk zouden wekken dat de minister wel over de vakantiedagen gaat. Zal wel politiek zijn dat hier bedreven wordt.

Wanneer gaat CNV Onderwijs wel actievoeren?
Joany Krijt: ‘CNV Onderwijs is er van overtuigd dat het inzetten van (harde) actiemiddelen het meest effectief is in het kader van de cao. CNV Onderwijs zal dan ook niet aarzelen om op te roepen tot actie als zou blijken dat de werkgevers de cao niet willen uitvoeren of als de minister daadwerkelijk de wet gaat veranderen om in te grijpen in de cao. Wij willen geen acties voor de bühne maar acties die ook resultaat opleveren.’

Johan van Dongen | 09-12-2011 12:43:38  

Daar valt best iets voor te zeggen, ware het niet dat we bij de vorige tamelijk rampzalig uitpakkende CAO nul komma nul actie van het CNVO hebben gezien. Ik zou daarom op het CNVO maar niet al te hard rekenen en zelf in actie komen, precies zoals LIA gelukkig doet, hopelijk gesteund door de AOB.

Marieke | 09-12-2011 12:58:31  

Retorisch hebben ze hun zaakjes goed voor elkaar daar bij CNVO. Zo komen ze altijd overal mee weg.

Obelix | 09-12-2011 13:44:37  

Dit heeft de AOb zojuist via de AOb-site gemeld :

AOb verwelkomt acties LAKS
De Algemene Onderwijsbond verwelkomt de acties die scholierenorganisatie LAKS hebben aangekondigd voor 21 december De bond beschouwt de plannen van de scholieren als een bevestiging van de terechte woede die in het voortgezet onderwijs voelbaar is sinds minister Van Bijsterveldt een karikatuur maakte van de wet ‘onderwijstijd’ . Later vandaag hakt de AOb een knoop door over de aard van eigen acties. Het tijdstip van de (mogelijke) landelijke staking in het vo zal waarschijnlijk samenhangen met de datum waarop de Eerste Kamer de wet behandelt.

‘Voor iedereen in het voortgezet onderwijs is het onaanvaardbaar dat de minister een wet naar de Eerste Kamer stuurt die de problemen rond onderwijstijd niet verhelpt maar juist versterkt,’ zegt AOb-bestuurslid Ton Rolvink. ‘Het LAKS heeft de laatste jaren met succes gelobbyd tegen de ophokuren die door 1040 uur onderwijstijd een gegeven zijn vanwege een gebrek aan middelen. Jarenlang soebatten we met elkaar en de minister over een norm van 1000 uur kwalitatief goed onderwijs. En als iedereen het daar over eens is, plakt de minister er weer 40 uur aan vast omdat ze anders geen Kamermeerderheid heeft. Daarmee is het hele traject in feite zinloos geweest.’

Het LAKS trekt op 21 december met zoveel mogelijk scholieren naar Amsterdam om hun ongenoegen te laten blijken over de hele gang van zaken, en kan daar bij op de steun rekenen van de AOb. Rolvink: ‘We beschouwen dit ook als een steun in de rug voor onze acties. Dat is verschrikkelijk belangrijk, want scholieren zijn de mensen waarvoor wij ons werk doen en dat moet zo goed mogelijk. Van Bijsterveldt moet toch ook beseffen dat ze met haar fratsen een stok tussen de spaken van het vo steekt? We hopen dat het LAKS de Dam vol krijgt.’

De AOb is boos op Van Bijsterveldt en de coalitie- en gedoogpartijen die een volstrekt heldere en werkbare wet om politiek gewin om zeep hebben geholpen. ‘We gaan er eigenlijk vanuit dat de Eerste Kamer deze tekst naar de prullenmand verwijst, want dit broddelwerk is met geen mogelijkheid deugdelijk te noemen,’ oordeelt Rolvink. ‘Je kunt 1040 lesuren eisen zonder daarvoor te betalen. Je kunt de cao-onderhandelingen niet eerst uit handen geven om vervolgens de ruimte op draconische wijze in te perken. Dit plan leidt tot grote ontevredenheid in het vo en kan negatief uitpakken voor de kwaliteit van onze lessen. Dit willen we niet. Daarom regent het momenteel boze reacties.’

Peter Althuizen | 09-12-2011 14:46:57  

De AOB heeft het alleen over de 1040 uur, niet over de week vakantie en de (niet)compensatie van feestdagen.....

Jet | 09-12-2011 15:01:13  

En wederom presteert de AOb het om met minimale inzet - lees: een middagje staken op de dag dat de Eerste Kamer zich gaat buigen over het vermaledijde voorstel - totaal niets te bereiken. Coalitie en gedoogpartners zijn tot elkaar veroordeeld en zullen zich laf achter het wanbeleid van La Bijsterveldt opstellen. Hoe vervelend, zal de reactie van het AOb-bestuur zijn, maar wij hebben echt alles gedaan wat in binnen onze mogelijkheden ligt.....

Zo moet het dus ieder geval niet. Op de barricades, de leerlingen als eersten en daarna wij!

Schevelander | 09-12-2011 16:40:53  

Dit schrijft de AOb:

‘Zodra we weten wanneer de Eerste Kamer de wet behandelt, zullen wij een stakingsdag vaststellen en ons bij de gemeente Den Haag melden voor een manifestatie,’ laat Rolvink weten. ‘Staken is eigenlijk de enige optie. Minder heftige acties zijn er nu genoeg geweest. Kennelijk zijn die te subtiel voor de mores van dit kabinet. Voordat Van Bijsterveldt haar wet verdedigt in de Eerste Kamer moet duidelijk zijn dat deze niet gaat werken.’

En verderop:

'Het wekt dan ook geen verbazing dat verschillende belangenorganisaties hun ongenoegen hebben laten blijken. ‘De scholieren verenigd in het LAKS gaan op 21 december met zijn allen naar de Dam, de VO-raad is ‘not amused’, andere vakbonden of organisaties als LIA bereiden hun eigen acties voor en wij staken rond de behandeling in de Eerste Kamer,’ somt Rolvink op. ‘Het is wat mij betreft allemaal terecht. Dat is het resultaat van het politieke gekrakeel rond een voorstel dat ooit hout sneed.’

Een gemiste kans, veel te weinig, veel te laat, maar ja, beter iets dan niets, zullen we maar zeggen. AOb-leden, sluit je maar bij LIA aan voor het te laat is en we straks met de nieuwe wet zitten opgescheept. Laat de AOb weten dat jullie 9, 10 en 11 januari het werk in ieder geval neerleggen. Geen dag te vroeg, wat mij betreft.

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 09-12-2011 17:42:06  

Net als het CNVO lijkt ook de AOB niet te kunnen, willen of durven vernieuwen. Als een bepaalde benadering al jaren niet blijkt te werken en het onderwijs al jaren achteruitgaat, lijkt het mij tijd om de tactiek aan te passen. De afwachtende instelling van deze bonden en de gewoonte om de ongetwijfeld uitpuilende stakingskas slechts aan te spreken voor woensdagmiddagactie-tjes zijn onvoldoende effectief tegen de onderwijsafbraak. Gemiste kans inderdaad.

Desondanks verdient elk initiatief tegen deze wet steun, dus mijn steun heeft de AOB. En LAKS. En LIA.

Assurancetourix | 09-12-2011 17:56:54  

Helemaal eens, Assurancetourix.

LIA steunt het LAKS 21 december en sluit zich wel aan bij de AOb-actie rond de behandeling in de Eerste Kamer.

Hopelijk is die op dat moment echter niet meer nodig omdat de staking van 9, 10 en 11 januari en de manifestatie van het LAKS de politiek dan al tot inkeer hebben gebracht.

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 09-12-2011 18:06:56  

Kan iemand mij uitleggen hoe de maatregelen van Van Bijsterveldt zich verhouden tot de normjaartaak, of is dit een naïeve vraag?

Hans Z | 09-12-2011 19:57:33  

De normjaartaak is een papieren werkelijkheid, dat weten we allemaal. Als Bijsterveldt zegt dat ze met haar wet niet aan de normjaartaak komt en er dus vermindering van werkdruk ontstaat (dezelfde hoeveelheid werk verspreid over meer werkdagen) kan ze dat makkelijk volhouden. Gewoon een kwestie van de cijfertjes op papier een beetje aanpassen bijvoorbeeld.

Obelix | 10-12-2011 09:29:13  

Er komen 7 lesdagen bij van gemiddeld 5 of 6 lesuren per dag. Dat zijn ongeveer 40 lesuren per jaar meer. Als de normjaartaak echt hetzelfde zou blijven zouden de 40 lesweken per jaar allemaal in ieder geval 1 lesuur korter moeten worden. De lessentabellen van de leerlingen veranderen echter niet en er is geen geld voor nieuwe leraren. Dat betekent dat we gewoon hetzelfde aantal lessen blijven geven, maar dan 7 dagen meer. Om dan toch binnen de 1659 uren te blijven kan een school de opslagfactor voor voorbereiding en nakijkwerk bijvoorbeeld verlagen (10 minuten minder per les ofzo). Ook bij de tijd voor scholing valt een hoop te halen.

Obelix | 10-12-2011 09:50:10  

Of je op papier een les minder per week geven maar er wel twee ophokuren voor terugzetten, of je minder opslagfactor per les geven.

Assurancetourix | 10-12-2011 11:08:04  

Haal der maar weg.

Want het is ONderWIJS wat ZE doet.

Repelsteeltje | 10-12-2011 12:53:30  


Alles even op een rijtje:

- klassen groter
- minder vakantie
- salarismix,alles op de lange termijn geschoven
- afschaffing Bapo
- langer doorwerken
- uit de hand gelopen "paarse krokodil" bureaucratie; er zijn nu acht kleurtjes protocolparier
- extra tussenlagen van managers die nauwelijks contact hebben met de werkvloer
- per klas teveel probleemgevallen en "rugzakjes"
- te weinig geld voor toezicht etc.
- in vergelijking met andere landen slecht geregeld.

De oppas van Van Bijsterveld zal "wijselijk" haar mond houden als gevraagd gaat worden hoe het op school was met de kinderen.Er is te lang "wijselijk" de mond dichtgehouden.

De kwaliteit van het onderwijs kan alleen omhoog
als er goed lesgegeven kan worden!

Els van Schaik

E.M.M. van Schaik | 11-12-2011 11:11:35  

Tot maandag 9 januari op Het Plein, Els!

Obelix | 11-12-2011 11:21:03  

Gisteren sprak ik iemand die leraren verweet alleen maar tègen iets te zijn, in plaats van met constructieve bijdragen te komen. Natuurlijk trok ik me dat aan, dus hier gaan we dan:

Scholen blijven 900-1000 uren onderwijs van goede kwaliteit verzorgen. Zij krijgen genoeg geld om goede leraren te betalen, niet teveel leerlingen in een klas te hoeven proppen en leerlingen die dat nodig hebben op speciale scholen voor hen gepast onderwijs te geven. De scholen sluiten negen weken (harmoniseren met Europa) en leraren kunnen in twee daarvan bijscholingscursussen volgen.

Daarnaast zou het fijn zijn als leerlingen nog een aantal weken ’van de straat’ waren en zinvol bezig gehouden werden. Daarvoor zetten we de politiek in. Het zomerreces duurt bijna twee volle maanden, dus politici, maar ook hun medewerkers en ambtenaren worden ingezet om de Nederlandse schooljeugd bezig te houden met de zaken die hoog in hun vaandel staan.

Beertema houdt zich vooral bezig met de onderbouw. Na het hijsen van de Nederlandse vlag gaan hij en de zijnen met de kinderen oefenen in de Nederlandse grammatica. Ook de woordenschat wordt onderhanden genomen. Voor ’doe effe normaal, man’ zijn vast wel wat synoniemen te vinden. Omdat de boog niet de hele dag gespannen kan zijn verzorgen Bleker en zijn ambtenaren tussen de middag een voetbaltoernooi.

De bovenbouw voldoet in de twee weken zomervakantie aan de eisen van de maatschappelijke stage. Scholen zijn dan geen tijd en geld meer kwijt aan de organisatie hiervan, want dat wordt gedaan door de ambtenaren van Sociale zaken o.l.v. de heer Kamp en geassisteerd door de SP. Wilders ziet erop toe dat voldoende leerlingen worden ingezet om het personeel in de verzorgingshuizen te ondersteunen. Mevrouw Schultz van Haegen zet leerlingen aan het werk om de laatst overgebleven exemplaren van bedreigde dieren- en plantensoorten te tellen.

wordt vervolgd

Charles | 11-12-2011 14:14:13  

vervolg:

De derde klassen zitten een beetje tussen deze beide categorieën in: zij krijgen les in burgerschapskunde met een programma waar je ‘u’ tegen zegt. Uitleg van politiek, staatsinrichting, democratie is natuurlijk bij onze kamerleden in uitstekende handen.

Dankzij de vakantiespreiding hoeven niet alle klassen tegelijkertijd dit programma te doorlopen, zodat het voor onze politici en ambtenaren een beetje te doen is. Op deze manier kun je, zonder de werkdruk van de Nederlandse leraren nog verder te verhogen, leerlingen twee weken lang zinvol bezig houden. Constructief toch?

Charles | 11-12-2011 14:15:10  

Bij alle verslechteringen die LIA en Els van Schaik hierboven hebben samengevat, teken ik nog het volgende aan.

Tussen 1997 (invoering lumpsum in het VO) en 2011 zijn de Nederlandse onderwijsuitgaven ruim verdubbeld. Er gaat tweemaal zoveel geld als in 1997 naar de inmiddels geprivatiseerde schoolbesturen. Nog afgezien van de overige uitgaven die OCW doet (aan het ministerie, projecten, onderzoeken, pilots, de hele adviesstructuur, de sectorraden etc.).

De inflatie verklaart niet meer dan 30% van deze verdubbelde uitgaven. Netto geeft Nederland nu 70% meer uit aan onderwijs als in 1997.

Waar blijft al dat extra geld toch? Het gaat om 20 miljard! Dragen de extra uitgaven wel bij aan de onderwijskwaliteit? Aan het niveau van onze leerlingen? De vraag stellen is - vrees ik - haar beantwoorden.

Punt is: het primaire proces - leraar, klas en leermiddelen - heeft maar weinig geprofiteerd van de ruim 20 miljard die nu extra in onderwijs wordt gestoken. De niet-lesgevende bovenlaag verdient een stuk beter, niet-lesgeeffuncties zijn uitgebreid, onderwijsbestuurders hebben hun eigen hobby's in het kader van hun 'beleid' en scholen hebben meer belastinggeld op de bank. Maar leraren in Nederland geven nog steeds het hoogste aantal lesuren van Europa aan de grootste klassen van Europa, en de instroom is steeds lager opgeleid.

Er is geen geld te weinig, OCW en de besturen leggen de prioriteiten verkeerd. Alle genoemde verslechteringen zijn in feite onnodig: de grotere klassen, het langere schooljaar, het hogere aantal lesuren, de langstudeerboete - indien we maar vast van plan waren *de kwaliteit* van het onderwijs te dienen in plaats van een improductief 'bedrijfsmodel' op de schoolbesturen los te laten.

Hannes Minkema | 11-12-2011 16:19:44  

Voor wie zelf wil zien hoe hard de onderwijsuitgaven in Nederland zijn gestegen:

Beknopt (onderwijsuitgaven per jaar)
http://bit.ly/rFeXx9

Uitgebreid (naar onderwijssector PO/VO/HO; volgens CBS- en OESO-definities; in % van het Nederlandse BBP)
http://bit.ly/rwzroo

Hannes Minkema | 11-12-2011 16:27:09  

Volg voor goede informatie en communicatie over de staking ook de LIA-Twitter en stuur de berichten door: http://twitter.com/Lerareninactie

Peter Althuizen | 11-12-2011 16:31:31  

@ Hannes Minkema

Je vergeet de 'gratis' boeken nog. Alle scholen (behalve de scholen die alleen maar een vmbo-afdeling hebben, zo is me verteld)leggen geld toe op de gratis boeken, ondanks het feit dat zij van leraren eisen dat die zich in allerlei bochten wringen om het budget niet al te veel te overstijgen.
Van iedere school kun je op de Vensters van Verantwoording zien hoeveel fte er wordt uitgegeven aan leraren, hoeveel (naar verhouding tot het aantal leerlingen) aan indirect onderwijspersoneel, waarbij het management apart wordt genoemd.
De PMR van iedere school voor vo wordt geacht erop toe te zien dat de leerling-leraar-ratio in ieder geval niet daalt, anders komen de gelden voor de functiemix in gevaar.

Teja | 12-12-2011 00:10:39  

@Teja

Kun je me uitleggen hoe die functiemixgelden in gevaar komen?

Hans Huitema | 12-12-2011 10:40:05  

In de brochure over de functiemix (zie op deze site onder informatie-regelgeving) staat dat de invoering van de functiemix niet gepaard mag gaan met een verslechtering van de leerling-leraar-ratio. Dit is gedaan om te bewerkstelligen dat de functiemixgelden ècht naar de uitreiking van C- en D-schalen gaan en niet gebruikt worden om begrotingsproblemen op te lossen. Als vervolgens de klassen groter worden gemaakt, zouden leraren er nog niet op vooruit gaan. Daarom is dit niet toegestaan en daar moet de PMR op toezien.

zie punt 19. van de brochure!

Teja | 12-12-2011 14:44:36  

Goed nieuws: de VO-raad steunt de staking van LAKS. Nu die van ons nog!

Marieke | 13-12-2011 15:32:53  

@Marieke, de VO-raad steunt alleen de staking tegen de 1040-uren norm en het passend onderwijs, ik geloof nooit dat ze een staking tegen minder vakantiedagen zullen steunen!

Jet | 13-12-2011 16:01:15  

Dan moet de VO-raad zich eens inlezen in waar LIA die dagen allemaal nog meer voor en tegen staakt ;-)

Marieke | 13-12-2011 16:22:08  

CNVO twittert:
CNVO.nl: CNV Onderwijs met LAKS in actie tegen ophokuren: Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept sc... http://bit.ly/vBn4pB

Mijn reactie:
@CNVOnderwijs waarom het LAKS wel steunen en actief deelnemen en NIET aansluiten bij staking @Lerareninactie ????? Ik mis de logica

KeesKees | 13-12-2011 17:15:46  

Mijn directeur geeft aan dat hij de lesuren van stakers zoveel mogelijk door niet-stakers zal laten vervangen/overnemen. In hoeverre is dit toegestaan? (Heb ooit in een fabriek gewerkt, als je het daar waagde tijdens een staking de machine van een staker over te nemen was je je leven haast niet zeker....).

dirk | 13-12-2011 17:43:26  

Leg je niet-stakende collega's uit dat je directeur hen besmet werk laat uitvoeren. Misschien haalt dat hen uiteindelijk over om ook mee te staken. Of willen ze liever dat men op deze manier met leraren blijft sollen?

Obelix | 13-12-2011 18:08:06  

@Obelix:
Die niet-stakende collega's staken juist niet omdat ze aan de leiband van de directie lopen. Die zijn dus niet te overtuigen........ helaas. De term besmet werk zegt die mensen helemaal niets.

dirk | 13-12-2011 18:12:43  

Maak je leerlingen dan in ieder geval duidelijk dat jouw machine die dag niet van stroom wordt voorzien :-) Dan zullen je collega's met een goed noodaggregaat moeten komen om je klassen aan de praat te krijgen.

Obelix | 13-12-2011 18:25:06  

@KeesKees
CNVO laat de leerlingen het vuile werk opknappen en roept leraren op naar Amsterdam te komen, maar alleen als er geen klassen zijn om aan les te geven. Vooral zelf niet staken, maar wel meeliften op rug van de kinderen. Zo hoeven ze de stakingskas niet aan te spreken.... Laf zooitje!

Obelix | 13-12-2011 18:30:05  

CNVO vind onze actie een actie voor de buhne. Deze uitspraak werd aan mij via de email gedaan. Dat zegt genoeg over deze vakbond. Hooghartig, arrogant, laf, etc.

Johan van Dongen | 14-12-2011 09:51:49  

CNVO opent 'actiekas'. Subtiel woordgebruik van hun voorzitter Michel Rog, er staat namelijk niet 'stakingskas': er wordt geen salariscompensatie gegeven aan stakende CNVO-leden, maar een treinkaartje naar Amsterdam vergoed als je in de gelegenheid bent te komen.

Wat nou 'in de gelegenheid om te komen': ik geef les 21 december, zelfs als er maar 1 leerling uit mijn klassen niet naar de Dam gaat. Of roept CNVO de leden op om met de leerlingen mee te staken? Volgens mij niet.....

Over een actie voor de bühne gesproken!

Obelix | 14-12-2011 10:33:22  


Het MBO kampt met dezelfde problemen, het onderscheid VO-MBO valt in dezen weg. Nu de MBO's nog wakker schudden! Via media kan dat snel!

Els van Schaik | 14-12-2011 10:44:03  


Hallo allemaal,

Collega's die lid zijn van de CNV hebben mij erop attent gemaakt dat de minister niet gaat over de vakantieregeling van leraren. De vakantieregeling leraren is namelijk volgens hun een cao-zaak. Dit recht is in de wet verankerd. Het staat volgens de CNV dus helemaal niet vast dat die week vakantie een extra week werken wordt. Mijn vraag is of dit klopt? LIA beweert dat we nml 7 dagen extra voor noppes gaan werken.

Ik kom hoe dan ook staken vanwege die 1040 uren en de bezuinigingen op het speciaal onderwijs (5000 banen op de tocht!!!) dus tot maandag 9 januari!

Met vriendelijke groet,

Joost (zaandam) ;-)

joost | 14-12-2011 11:39:01  

Dag Joost,

Als de wetswijziging door de Eerste Kamer komt, staat de vakantieregeling in de nieuwe WET. Heb jij er vertrouwen in dat de CNVO er een goede nieuwe CAO uitsleept waarin deze wet opzij gezet wordt? Heb je de onderhandelingen over de vorige CAO gevolgd? Fantastisch onderhandelaarsresultaat hebben ze er toen uitgesleept, die gasten van CNVO!

Ik neem liever het zekere voor het onzekere: de zaak laten regelen door CNVO is mij te link. Wie weet wat ze dit jaar weer gaan inleveren bij de onderhandelingen uit begrip voor de economische crisis.....

Obelix | 14-12-2011 11:46:39  


De gemotiveerde docent, die in deeltijd zijn "Master" wil halen, mag er niet langer over doen dan de gestelde termijn. Velen zullen er daarom niet eens aan beginnen en tweedegraads
blijven. Dit komt dan de scholen weer erg goed uit, want dan hoeven ze zo'n docent vooralsnog geen LC functie te geven. De regels hiervoor zijn immers veranderd; je moet nu "ontwikkeling" kunnen aantonen. Hoe dit verder geinterpreteerd wordt is natte vingerwerk. Hans kazan gaat vervolgens wat aan het goochelen met cijfers en spreadsheets,schuift wat met "LC-functies" zodat het op papier allemaal weer in balans is en men aantoonbaar bezig is met de functiemix. Dat de mensen met "hogere schalen" nauwelijks meer lesgeven maakt niet uit.
De gemotiveerde docent, die inmiddels coordineert, onbevoegde leraren helpt, 15 uren voor te volle klassen staat, in de avonduren studeert, heeft wel te horen gekregen dat er geen lessen meer mogen uitvallen en dat het zelfsturende team dat maar op moet lossen. Geef ze anders maar een project of zo? Over de LC- functie moeten we het, na twee jaren, volgend jaar mei maar weer eens hebben.
Mag het allemaal wat eerlijker verdeeld worden?

Els van Schaik | 14-12-2011 14:18:07  

@ joost. De minister wil echt per wet, zoals Obelix hierboven al schrijft, de vakantie inkorten. Dit jaar met twee dagen (omdat er via de CAO nog drie gecompenseerd kunnen worden) volgend jaar zonder compensatie. Natuurlijk kan dan in de CAO worden opgenomen dat leraren op enige wijze daarvoor gecompenseerd worden, maar de school moet meer uren draaien zonder extra geld te krijgen. Dus zal de werkdruk hoe dan ook alleen maar hoger worden. En dan hebben we het nog niet eens over de taakverzwaring door het niet-passende passende onderwijs......

Het lijkt me dat het wapperen met de CAO, zoals CNVO doet, méér het predicaat 'voor de Bühne' verdient.

Teja | 14-12-2011 15:38:31  

Hebben we dan dus straks twee wetten die met elkaar in tegenspraak zijn? Namelijk de wet "de vakantiedagen worden in de CAO bepaald" en de wet onderwijstijd?

Welke overrulet dan welke? Het antwoord heeft de minister volgens mij al gegeven, toen ze aangaf in te zullen grijpen als we in de CAO niet afspreken wat zij wil.

Marieke | 14-12-2011 15:43:38  

@ Els: dan wordt het voor de tweedegraads de komende jaren ploeteren. En ik ga mijn tweede eerstegraads gewoon halen. Zijlstra en Van Bijsterveldt kunnen me wat!

Nien | 14-12-2011 16:00:39  

De CAO voor de BVE was in 2009 al afgelopen en sindsdien doen ze maar wat. Geldt het plan van Marja ook voor ons? Bij mij op school hoor ik er niemand over. Zitten we in de BVE allemaal te slapen? Weet iemand hoe het zit?
Als het hele MBO ook nog eens mee zou staken is het wel een heel cluppie bij elkaar!

ant2 | 14-12-2011 17:26:30  

Beste collega's van boven de rivieren,

Even een kleine situatieschets uit Brabant.
In Brabant is er een grote onderwijsorganisatie (OMO) met ruim 40 middelbare scholen onder zich.
Sinds jaar en dag heeft deze onderwijsorganisatie een eigen cao. Deze cao dateert alweer uit 2009, want in tegenstelling tot de landelijhke cao wil de OMO de vijf dagen die gekort worden op de zomervakantie gebruiken als vijf organisatiedagen. Logischerwijs gaan de vakbonden daarmee niet akkoord.

De LIA wordt door de OMO niet als een vakbond of centrale gezien waarmee rekening gehouden moet worden. De vakbondscontributie van LIA kan bijvoorbeeld niet teruggevraagd worden via OMO. Maar nog veel belangrijker, de stakingsoproep van LIA wordt totaal genegeerd getuige het persbericht.
http://www.omo.nl/Media-en-pers/Paginas/Ons-Middelbaar-Onderwijs-heeft-begrip-voor-actie-LAKS.aspx

Dit betekent dat 7000 personeelsleden in Brabant onwetend gehouden worden van de LIA-acties.
Het zou goed zijn als LIA deze onderwijsmensen ook zou weten te mobiliseren.

Op mijn school hangen de posters en begint de actiebereidheid te komen, ondanks de berichten die door onze werkgever de wereld in worden geholpen.

Groet, Jeroen

Jeroen | 14-12-2011 18:10:37  

In de huidige cao-vo staat de volgende voetnoot bij artikel 14.1:

"Als het wetsvoorstel 32 640 van kracht wordt, zullen voor de toepassing van dit artikel de vijf collectieve roostervrije dagen ter compensatie van de inkorting van de zomervakantie tot zes weken aan de dan geldende schoolvakanties worden toegevoegd."

Als dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen gaat deze clausule gelden. De minister van Onderwijs heeft geen wettelijk recht in deze cao in te grijpen, dus kan de clausule door haar niet worden veranderd of worden vernietigd. Immers, de secundaire arbeidsvoorwaarden voor leraren worden bij cao vastgesteld en niet bij wet.

Alleen via de Wet Algemeen Verbindend Verklaring CAO kan de minister (van Sociale Zaken) een cao verbindend verklaren. Dat is in principe de enige mogelijkheid voor de regering om zich met een cao in te laten. Dat is dus in geen enkel opzicht van toepassing op de huidige situatie. Dus nogmaals: de minister van Onderwijs dreigt (in de Nota van Toelichting)
in te gaan grijpen in de cao, maar dat zijn loze dreigementen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001987/geldigheidsdatum_16-11-2011

Jeroen wijst er terecht op dat bovengenoemde compensatie niet geldt voor werknemers bij OMO omdat sprake is van een aparte cao. Merkwaardig genoeg lijkt de actiebereidheid bij OMO-scholen erg laag te zijn. Juist zij zouden als geen ander in actie moeten komen.

Alex
CNVO en LIA


Rainbow | 14-12-2011 19:07:27  

@Alex: De reden dat de actie bereid op de OMO-scholen zo laag is heeft als oorzaak dat het OMO-bestuur stelt dat de landelijke cao niet van toepassing is voor OMO-scholen. Landelijke CAO-perikelen hebben volgens de OMO geen invloed op de eigen OMO-cao, aldus de Raad van Bestuur.

Uiteraard is de landelijke onderwijscao wel van invloed op de OMO-cao en worden er in de marge enkele OMO-afspraken gemaakt.
Maar zoals ik al eerder schreef, de OMO-werknemers worden vanuit de Raad van Bestuur niet volledig ingelicht (LIA bestaat in de ogen van OMO niet eens). De OMO-schoolbesturen wijzen voortdurend naar de Raad van Bestuur.
LIA-stakers worden daardoor niet openlijk gesteund.

Groet, Jeroen

Jeroen | 14-12-2011 19:57:53  

@Jeroen:
Ik ben het helemaal met je eens: de landelijke cao is van invloed op de OMO-cao. En dat de OMO-werknemers vanuit de Raad van Bestuur niet (volledig) worden ingelicht is ook een feit.
Aan de andere kant constateer ik op mijn school (en OMO-scholen in de regio) een volstrekte afwezigheid van actiebereidheid. Dit ondanks uitvoerige uitleg van mij en collega-leden van de bond. Zonder meer een apathische houding van het personeel.
Je kunt deze apathie m.i. niet alleen verklaren door naar de houding van OMO te verwijzen.

Werk aan de winkel voor de bonden in het OMO-veld?

Groet,
Alex

Alex | 14-12-2011 20:32:47  

Wat je mening over ritueel slachten ook moge zijn, de Eerste Kamer heeft in elk geval laten zien niet per se braaf in het kielzog van de Tweede Kamer te varen.

Het feit dat de wet op de Onderwijstijd zoals hij er nu ligt, niet het probleem zal oplossen dat hij geacht werd op te lossen (nl. een eind maken aan de ophokuren, veroorzaakt door een tekort aan gelden bij de scholen) kan voor de senatoren wel eens simpelweg de reden zijn de wet zò niet te accepteren.

Bonemine | 14-12-2011 22:12:09  

En de Aob roept nu ook op tot staking op 26 januari. Ik snap een ding echt niet in deze. We willen allemaal hetzelfde, maar we organiseren allemaal ons eigen ding. Waarom slaan de bonden de handen nu niet ineen en vormen we één blok tegen de regering ipv allemaal kleine groepjes....

Nien | 15-12-2011 15:13:32  

@Nien

De AOb kiest voor vuurwerk, een zogeheten drieklapper, goed passend bij deze tijd van het jaar. Ze omschrijven het op hun eigen site zo:

'Rolvink vindt het logisch dat iedereen in het voortgezet onderwijs boos is over de gang van zaken. ‘De scholieren van het LAKS voeren nog voor de kerstvakantie actie, de collega’s die zijn aangesloten bij LIA krijgen van twintig Haagse scholen doorbetaald tijdens hun actie meteen daarna. Wij kiezen voor een landelijke staking op de 26e omdat kort daarna de senatoren een brief sturen aan de regering met vragen over de wet. Als er binnen zes weken drie verschillende acties worden gevoerd, dan is wel duidelijk dat het ernst is.’'

LIA vindt het jammer dat de AOb niet ook met LIA meedoet. Ik doe persoonlijk wel mee met de AOb, op eigen kosten. Maar eerst ga ik staken op 9, 10 en 11 januari. Geen moment te vroeg, lijkt me. Bovendien is wel duidelijk wat ervoor gezorgd heeft dat de rest van onderwijsland nu ook in actie komt. Voor wie het nog niet wist: LIA heeft een functie!

Sluit u bij ons aan, word lid en/of staak mee. We moeten de druk op de ketel blijven houden, want er komen nog heel wat belangrijke zaken aan die niet even snel buiten de leraren zelf om 'geregeld' mogen worden. Invoering Passend Onderwijs zonder passende financiering (met bezuiniging en ontslagen zelfs), absurde invoering prestatiebeloning, dreigende beperking functiemix, op de tocht zetten entreerecht, werkdrukverhoging in plaats van werkdrukverlaging, doorzetten nullijn en zo kan ik nog wel even doorgaan!

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 15-12-2011 15:44:53  

LIA! Stakingslijsten op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda hangen in de personeelskamer. Handtekeningenlijsten tegen de wet onderwijstijd zijn door velen ingevuld. Ingehouden stakingsgelden worden aan een goed doel gegeven. Brieven met informatie over de aanstaande staking(en)en verdere info zijn naar de Bredase scholen verstuurd...ik ben benieuwd!

Stijn | 15-12-2011 16:54:14  

Ik lees net op nu.nl dat de aob alleen staakt tegen de 1040 norm, precies wat ik dacht.Over alle andere misstanden in het onderwijs wordt met geen woord gerept. Zucht...

Jet | 15-12-2011 18:53:41  

Beste Jet,kijk ook even op AOb.nl, daar staat iets meer dan op de veelal beperkte Nu.nl site....

Marten Kircz | 15-12-2011 19:46:07  

@jeroen en de reacties daarop: volgens mij is het verslechteren van de arbeidsvoorwaarden voor mensen in de zorg en voor mensen in het onderwijs beide het gevolg van regeringen die al decennia steeds meer in centen/afrekenen denken en niet van mensen uitgaan. We worden dus samen 'genaaid', dus moeten we niet tegen elkaar opbieden wie er het ergst aan toe is maar samen in actie komen tegen die politiek.

Ik zou het ook toejuichen om samen met de AOb op te trekken, ondanks twijfelachtige opstellingen van in het verleden. Is er overleg met bestuur van de AOb (en van het LAKS) hierover. Is daar nog een mouw aan te passen waarin beide bonden over de schaduw heen springen?? Een gezamenlijke manifestatie van leraren, leerlingen, OOP (en de VO-raad?) zou in ieder geval een krachtig beeld zijn om Nederland (en twijfelende senatoren) de eensgezindheid van onderwijsland te laten zien. Volgens mij zijn we het allemaal in ieder geval eens over de 1040 uren norm, bezuinigingen op passend onderwijs (en investeren in concurrentie-onderwijs) en grotendeels over het inperken van de vakantiedagen. Gaat LIA die kar trekken?

Daan Jonas | 15-12-2011 19:51:44  

@Daan

LIA heeft met het uitroepen van deze driedaagse staking al het voortouw genomen. LIA is een vakbond nieuwe stijl met korte lijntjes naar de leden. Wij kunnen snel reageren en dat doen wij ook. Daarbij hebben wij uiteraard geprobeerd de andere bonden mee te krijgen.

Idze Spilker | 15-12-2011 21:04:07  

Ik heb LIA zowel hier als op twitter veel oproepen aan CNVO en AOb zien doen om samen op te trekken en weet zeker dat het LIA-bestuur ook rechtstreeks met deze bonden contact heeft opgenomen hierover.

Eensgezind voor verbetering in het onderwijs staan is volgens mij ook veruit de beste strategie. Hopelijk gaat dat in de (nabije) toekomst lukken.

Marieke | 15-12-2011 21:15:15  

Prachtig dat ook de AOb en de VO-Raad op de 26e van zich laten horen. Een maand van onderwijs- acties en stakingen in heel Nederland!

Echter, laten we niet vergeten dat AOb en VO-Raad actievoeren voor de door de minister herziene 1040-urennorm en niet voor de 'vakantiekorting' = werkdrukverhoging voor die 'luie leraren'. De VO-Raad heeft zich twee jaar geleden al gedistantieerd van dit dossier = het ligt niet lekker ligt in de publieke opinie. De AOb geeft een eigen en soepelere interpretatie van de negatieve effecten van de vakantiekorting maar laat bitter weinig van zich horen = het ligt niet lekker in de publieke opinie. Gevolg: als het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Senaat dan laten de Nederlandse leraren zich gewoon extra werkdruk aannaaien = ligt heerlijk in de publieke en politieke opinie. Daarom is LIA onmisbaar als luis in de pels die leraren en maatschappij er op wijst wat de gevolgen zijn van de verdere uitholling van het onderwijs = ligt niet lekker in de publieke en politieke opinie maar is wel wat een vakbond en iedere zichzelf respecterende leraar moet doen. Lof daarvoor en allemaal van je laten horen!

Hugenoot | 17-12-2011 11:00:30  

De VO-raad noemt op zijn site de LIA-staking onacceptabel en de actieduur buiten proportie.

Zou de raad alles wat er de laatste tijd op het VO afkomt (ik verwijs naar de 18 punten die Stijn op 2 december opsomde onder het artikel Wetswijziging aangenomen)wèl acceptabel en proportioneel vinden?

Volgens mij hebben niet alleen alle werknemers en leerlingen, maar ook de werkgevers buitenproportioneel veel hinder van 1040-urennorm, vakantiekorting, passend onderwijs, gratis boeken enzovoorts. Als ik werkgever in het VO was zou ik Sjoerd Slagter flink onder druk zetten om de stakingen niet alleen te steunen, maar zelfs op te roepen tot een breed protest tegen alle maatregelen die de onderwijskwaliteit verder zullen uithollen.

Bonemine | 17-12-2011 13:37:21  

De AOb is de naam vakbond niet waard. Veel liever dan de belangen van docenten te verdedigen babbelt zij mee met ministerie en werkgevers. Je zou bijna denken dat het voor de doorstroming van bepaalde bondsbonzen naar de nog betere bestuurlijke baantjes van belang is dat zij de oren laten hangen naar de wensen van VO-raad en Bijsterveldt. Er is immers al zoveel weggegeven de laatste 10 jaar. En dan nu dit ook nog?

Daarom: opheffen die club.

dirk | 17-12-2011 13:52:32  

@dirk

Die oproep hoeft niet meer. Hoe meer het bestuur zijn eigen gang gaat zonder naar de leden te luisteren, hoe meer leden hun eigen gang gaan zonder naar het bestuur te luisteren. Die leden lopen gewoon weg, en dan houdt die club vanzelf op.

Repelsteeltje | 17-12-2011 14:13:15  

Ter info:

De VO-raad schijnt de 1040 naast zich neer te leggen. Hieronder een deel van de brief van onze rector aan de ouders van onze leerlingen nalv de stakingsoproep van LAKS:

"Er bestaat in het onderwijsveld geen enkel begrip voor de nieuwe, plotselinge ophoging van de urennorm. Bestuurders, vakbonden en scholieren (verenigd in het LAKS) zien deze niet zitten. Dat heeft tot de tamelijk unieke situatie geleid dat nagenoeg alle schoolbesturen, verenigd in de VO-raad, een resolutie hebben aangenomen waarin zij verklaren de ophoging van de urennorm naast zich neer te leggen, ook als de wet in haar huidige vorm door de Eerste Kamer wordt aangenomen (en dus officieel wordt). Het bestuur van de SKVOB e.o., het bevoegd gezag van het Mencia de Mendoza Lyceum, heeft deze resolutie mede ondertekend. Op onze school zullen dus geen extra uren voor leerlingen worden ingevoerd".

Eindelijk gaat de vo-raad eens tegen een klein stukje van het wanbeleid in. En de rest dan?

De aangekondigde LIA staking noemt men onacceptabel en buiten proportie en een interim-bestuurder bij de vo-raad die, in tijden van (verborgen) bezuinigingen op vooral het primaire proces, 238000 euro mag verdienen in 11 maanden is dan blijkbaar wel acceptabel (en de overige punten die ik idd eerder heb genoemd)? Bahbah...hypocriet noem ik dat!Ben het volledig met Bonemine eens!

Stijn | 17-12-2011 14:53:30  

Staking LIA 9, 10 & 11 januari
De driedaagse stakingsoproep van LIA voor 9, 10 en 11 januari 2012 aansluitend aan de kerstvakantie is onacceptabel. De actieduur is buiten proportie en de timing buitengewoon ongewenst. Het advies is echter ook hier om geen andere sanctie te hanteren dan inhouding van loon.

Welke andere sanctie bedoelt de VO-raad hier? Klinkt tamelijk dreigend en de hele tekst nogal belerend. Zonder docenten geen school, zonder schoolleiding wel. Stiekem afspraken maken in een bestuursconvenant waardoor de werkdruk weer hoger gaat worden, wij verplicht worden tot peer reviews en nog meer onzin mag wel.
Laat dhr. Slagter maar uitkijken! Een lamp valt niet ver van de onkundige bestuurder!

Johan van Dongen | 17-12-2011 20:19:26  

Bij deze roep ik al mijn collega's op om alle afspraken uit het bestuursakkoord wat tussen OCW en de VO-raad gesloten is naast zich neer te leggen en te doen waar we goed in zijn. Lesgeven dus zonder al die van bovenaf opgelegde flauwekul. Via info@vo-raad.nl kun je je ongenoegen ook rechtstreeks uiten. Verwacht echter geen bericht terug, want je bent immers geen schoolleider.

Johan van Dongen | 17-12-2011 20:24:12  

"Timing buitengewoon ongewenst"? Net na de kerstvakantie is het overal slechts opstarten. Eind januari daarentegen zijn er op veel scholen tentamenweken. Aangezien de VO-raad zich niet uitspreekt tegen de actie op 26 januari, moeten ze over de timingstechnisch veel beter uitkomende actie op de 9e, 10e en 11e al helemaal niet jammeren.

Assurancetourix | 17-12-2011 21:51:15  

Bij mij op school is opgeroepen om je voor 21 december te melden als je wilt staken. (Dan weten ze wanneer ze je loon kunnen inhouden). Daarnaast stond er dat ze niet duidelijk hadden wat nu vanuit Den Haag wordt opgelegd. Daarom gaan ze nu niet mee in de staking.

Dit alles werd onderschreven door de PMR en de directie...zucht.

nien | 18-12-2011 17:35:58  

Ik blijf me pissig maken over die tekst van de VO-raad. "Buiten proportie"? We zien al jaren hoe "een middagje liedjes zingen in de Brabanthallen" geen moer heeft kunnen uithalen om de achteruitgang van het onderwijs te stoppen.

Willen we de neergang van het onderwijs stoppen -en gezien de economische crisis is dat hard nodig, om straks nog mee te kunnen komen- dan is grover geschut nodig. Dan moet de boel maar eens drie dagen plat. En dan houden we het nog heel keurig door het op een gunstig tijdstip te doen en niet midden in tentamenweken of eindexamens.

Dat is niet "buiten proportie", dat is doen wat nodig is. Dat is je verantwoordelijkheid nemen. Nam de VO-raad die maar eens.

Assurancetourix | 18-12-2011 17:49:44  

@nien,

Ze kunnen je loon inhouden in januari - als je je als staker hebt gemeld bij de directie. Ik weet niet op welke school je zit maar het moet een eiland zijn waar internet en andere media niet zijn doorgedrongen..... sjongejonge! Als je directie zich zo opstelt, moet je je volgens mij gewoon een dag van tevoren als staker melden, desnoods voor half 8 op de dag zelf - geef je ook op bij LIA. Het is niet de bedoeling dat je school er niks van merkt (door op tijd een noodrooster te maken, vervangers in te zetten enz).
Je PMR zou helemaal beter moeten weten.
Als je op maandag staakt, kom dan naar Den Haag. Ik wil met plezier met je kijken hoe je op school wat kunt uitzetten om meer bekendheid te geven aan wat er aan de hand is en aan LIA.

Groet,
rob van der meer

rob van der meer | 18-12-2011 17:56:12  

@Assurancetourix (18-12-11 17.49 uur)

Ik heb hetzelfde. Ik ben het helemaal met je eens!!
Ik heb het zo erg dat ik die VO-raad niet eens meer een reactie wil geven. Sjoerd Slagter blijft zijn uitermate voorspelbare riedeltje zingen. Hij zal wel denken dat het goed is 'consistent' te blijven ...

Maud | 18-12-2011 19:50:35  

In Nederlandse wetgeving zal men vergeefs zoeken naar een wet of zelfs maar een wetsartikel over staking. De basis voor het recht te staken is te vinden in het Europese Sociale Handvest (ESH), en wel in art. 6 lid 4 van dat verdrag. Veel staat daar niet in. De lidstaten verbinden zich er slechts toe “het recht van werknemers en werkgever op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten arbeidsovereenkomsten” te erkennen.Dit geldt dus voor alle werknemers in Nederland, dus ook directieleden, rectoren, bestuursvoorzitters kunnen in voorkomende gevallen gebruik maken van het 'stakingsrecht'.

ADVOCAAT | 19-12-2011 23:48:02  

SOML (midden-limburg) gaat gewoon alles inhouden. Te treurig voor woorden.

Stephen | 20-12-2011 09:47:16  

En wat doet OMO als grote werkgever in het VO?

Doodse stilte. Dat voorspelt niet veel goeds. Verschuilt zich achter een 'bond' die het ook allemaal zo ver heeft laten komen.

dirk | 20-12-2011 11:53:55  

Neenee, OMO heeft aangegeven geen salaris in te zullen houden!

Marieke | 20-12-2011 12:03:57  

Op nu.nl: "Als de Eerste Kamer instemt met het plan om middelbare scholieren per jaar 1040 uur les te geven, zullen de scholen zich niet aan die norm houden.

De VO-raad, de belangenorganisatie van scholen voor voortgezet onderwijs, heeft dat dinsdag aangekondigd. Eventuele boetes die ze van de overheid krijgen, zullen ze gezamenlijk delen, kondigde de raad aan.

Volgens de VO-raad steunt 88 procent van de schoolbesturen deze stap. De raad is het er niet mee eens dat politiek Den Haag plotseling weer met het aantal van 1040 lesuren per jaar op de proppen is gekomen. De raad zelf vindt 1000 uur les per jaar al heel veel, zeker in vergelijking met andere Europese landen."

Marieke | 20-12-2011 14:55:58  

@Marieke:
Waar en wanneer heeft OMO dit bekend gemaakt? Op de OMO-site zie ik het niet......

dirk | 20-12-2011 14:58:59  

Onder 'programma staking', de reactie van ene Jeroen.

Marieke | 20-12-2011 15:07:13  

Ik neem het graag aan, maar heb nergens een officiële verklaring gezien/of gehoord, waarom weet mijn OMO-directie van niets, sterker nog, waarom dreigt mijn directie nu opeens (na aanvankelijke steun voor de LAKS-actie van morgen) dat stakende leerlingen donderdagochtend wél een treinkaartje moeten kunnen laten zien, anders worden ze gemeld en behandeld als spijbelaars.....

dirk | 20-12-2011 15:17:06  

Dag Dirk,

Op de OMO-site staat dat 'ook de staking van leraren, aangekondigd door verschillende vakbonden op begrip kan rekenen van bestuur en schoolleiders van Ons Middelbaar Onderwijs' en in de mail die de directeur van het d'Oultremontcollege aan haar werknemers stuurt staat dat leraren zich via de lijsten kunnen aanmelden voor de LIA-staking en dat 'OMO heeft laten weten bewust niet te kiezen voor salarisinhouding'.

Teja | 20-12-2011 15:45:45  

Volg Leraren in Actie ook op Twitter voor het laatste nieuws en stuur het vervolgens door!

Peter Althuizen | 20-12-2011 16:26:24  

Onder het mom van kwaliteit voor onderwijs probeert u uw salaris te behouden, dan wel onder toenemende werkdruk uit te komen. Hiervoor presenteert u leerlingen als lijdend voorwerp. Als slachtoffers van deze regering. En u bent bereid voor deze hulpelozen op de bres te springen. In feite laat u straks de leerlingen voor u in de stakingsstoet de hete kolen uit het vuur slepen. Dat zal een triest aanblik geven.

Is het echt teveel gevraagd om een week vakantie en nog wat privileges in te leveren? Wie heeft er 9 weken vakantie? En wie levert er nu geen koopkracht in? Word wakker, en als u plezier heeft in uw vak, dan kunt u dit ook met een klas van 30 kinderen.

Natuurlijk heeft niemand graag een bezuiniging op onderwijs, ook niet op Passend Onderwijs. Investeren in onderwijs is investeren in arbeidsproductiviteit, investeren in de toekomst. Dat zullen we hard nodig hebben met onze vergrijzing. Dus mag ik op uw steun rekenen?

ignace boreel | 20-12-2011 22:06:46  

Werkt u in het onderwijs, mijnheer Boreel?

Bonemine | 20-12-2011 22:09:30  

Investeren in de toekomst is zorgen dat er in de toekomst voldoende goed opgeleide en competente leraren zijn voor de leerlingen, in plaats van dat ze in "zelfstudie-uren" aan hun lot worden overgelaten.
Om dit te bewerkstelligen is LIA opgericht en voert LIA actie.
Meer lessen van overbelaste, ongediplomeerde leraren in grotere groepen, waarbij om de haverklap lessen uitvallen, is niet de weg naar kwaliteit.

Assurancetourix | 20-12-2011 22:13:22  

Wij horen van ABVAKABO-leden dat zij een brief hebben gekregen, waarin wordt opgeroepen tot een collectieve onderwijsstaking, tenzij de minister voor 30 december haar wet intrekt. De bond belooft de schooldirecties in de eerste week van januari met een officiële aanzegging te komen.
LIA nodigt ABVAKABO-leden uit om op 9 januari ook naar het Plein te komen.

Teja | 20-12-2011 22:41:47  

Nog niet, Bonemine, maar gezien zijn vurige, betrokken pleidooi kan het niet lang duren of deze econoom komt het grote tekort aan economiedocenten helpen verminderen.

Mogen we op uw steun rekenen?

Henk | 20-12-2011 23:04:09  

We verwachten inmiddels al 1500 leraren maandag 9 januari op het Plein!

:-)

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 20-12-2011 23:44:12  

Exclusief degenen die wel staken maar niet naar Den Haag komen? Geweldig!

Assurancetourix | 21-12-2011 06:26:17  

Zo is het, Assurancetourix.

Peter Althuizen | 21-12-2011 10:26:50  

Ik lees dat de FNV nu ook heeft opgeroepen tot staken op 9 januari!

Joost | 21-12-2011 12:53:58  

De AOb hoort toch ook bij de FNV?

Obelix | 21-12-2011 13:11:30  

Het wordt er wel een beetje ingewikkeld op zo ja. De Abvokabo is een vakbond die is aangesloten bij de vakorganisatie FNV, net zoals de AOb. De Abvokabo neemt een ander pad dan de AOb. De Abvokabo leden zijn van harte welkom op het Plein maandag 9 janauri!!

Nick | 21-12-2011 13:55:57  

Peter bedankt voor de uitgebreide actuele informatie!

Goed te horen dat FNV/Abvakabo aansluit, bijzonder dat AoB nog steeds spreekt in termen van "Morgen demonstreert het LAKS, begin januari organiseert de actiegroep Lia werkonderbrekingen en op 26 januari volgt de landelijke staking van de AOb." (bron aob site)

terzijde: de "investeringen in arbeidsproductiviteit" van de externe bezoeker hierboven op 20/12 zijn eenvoudig op te googelen..

vriendelijke groet,

Jan Pankow | 21-12-2011 16:25:35  

ik ben maar een gewone mevrouw, maar ik maak me zo verschrikkelijk boos over de nieuwe wetten! ik zeg ook: de maat is nu vol, dit mag het onderwijs niet meer slikken, dit is te gek! de wet op passend onderwijs 300 mio bezuinigen, 5000 leraren op straat, en dan nu de ophokuren, gekwalificeerde docenten die voor hetzelfde loon meer moeten werken na decennialange bezuinigingen, bestuurders die bijna 6 keer zoveel verdienen als leraren, een minister die zich op een stompzinnig kleuterniveau presenteert, het is meer dan verschrikkelijk. deze laatste wet moet van tafel en nu moet het gedonder ophouden! het is genoeg geweest!

met groot respect voor alle leraren en docenten!

Toi van Gelder | 21-12-2011 19:04:51  

N.a.v. het leerlingenprotest op woensdag 22 december vraagt Ton Elias zich af hoe het kan zijn dat sommige scholen het vervoer voor hun leerlingen hebben betaald. Dat is 'misbruik van onderwijsgeld' volgens de man.

Zou hij nog steeds denken dat 'lumpsum' een vegetarisch gerecht is uit Korea? Hij zou voor de verandering 'solidariteit' eens moeten proeven.

Lof aan de leerlingen! Ik hoop dat hun leraren dit goede voorbeeld volgen.

Hugenoot | 21-12-2011 20:24:23  

Het staat nu op teletekstpagina 113:

Abvakabo FNV roept net als Leraren in Actie leden op 9 januari het werk neer te leggen. Redenen voor Abvakabo: 1000>1040 uren, inkorten zomervakantie, vastleggen van werktijden en werkdagen van leraren door de minister. 'De bonden vinden dit onaanvaardbaar en willen dit duidelijk maken aan de Eerste Kamer'.

Obelix | 21-12-2011 20:28:37  

Interessante, maar bewust foute berichtgeving over LIA op de AOb-site:

20-12-2011
Verzet tegen wet onderwijstijd groeit
Scholen gaan massaal 1040 uur boycotten als de Eerste Kamer instemt met de wet onderwijstijd. Dat blijkt uit een stemming onder leden van de VO-Raad, de werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs. Daarmee groeit het verzet tegen de wet. Morgen demonstreert het LAKS, begin januari organiseert de actiegroep Lia werkonderbrekingen en op 26 januari volgt de landelijke staking van de AOb.

Een overgrote meerderheid van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zal zich niet aan de 1040 uur lestijd per jaar houden mocht de Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel onderwijstijd. In plaats van de voorgestelde 1040 urennorm houden de schoolbesturen de 1000 uren-norm aan. Uit de stemming blijkt dat ruim 88 procent van de schoolbesturen niet op last van Den Haag 1040 uur les gaat geven. In de voorgelegde resolutie wordt vastgesteld dat het de Kamer zelf was die in 2009 nog constateerde dat 1040 uur niet realistisch is, dat er de afgelopen twee jaar in goed overleg en naar tevredenheid met ouders en leerlingen is gewerkt met de 1000-uren norm en dat internationaal gezien 1000 uur al erg hoog is. Ook zijn scholen bereid eventuele boetes die ze krijgen omdat ze ‘te weinig’ les geven, te delen.

Obelix | 21-12-2011 20:34:14  

1500 leraren op het Plein exclusief degenen die wel meedoen maar niet naar Den Haag kunnen komen, daarbij ook nog de actie van ABVAKABO FNV...mag ik concluderen dat er duizenden leraren in actie komen op 9 januari? Dat zou geweldig zijn!

Assurancetourix | 22-12-2011 06:38:10  

Meer dan 40 OMO-scholen die de actie ondersteunen door geen salaris in te houden? Navraag bij mijn OMO-directie gedaan: ze weten daar van niets en van begrip voor de actie is weinig te merken. "LIA is geen erkende vakbond", is het commentaar, 2 dagen voor de Kerstvakantie.

Welke (OMO-)collega heeft de toezeggingen van OMO zwart op wit?

dirk | 22-12-2011 08:42:21  

Dit is de inhoud van de mail die ik ontving:

Goedemorgen mevrouw Bodewes, beste Teja,

Ik begrijp uw verwarring. Het gaat ons erom dat we geen begrip kunnen opbrengen voor uw stakingsoproep, zo direct na de kerstvakantie meteen 3 dagen. Evengoed hebben we begrip voor de bezwaren van de leraren, daarom hebben we besloten om bij leraren die gaan staken, op welke dag dan ook, geen salaris in te houden. U hoeft aan de site niets te wijzigen; het gaat ons om het onderscheid tussen onze sympathie voor een actie en het feit dat we ervoor kiezen geen salaris in te houden.

Met vriendelijke groet,

Saskia Barendse-Schijvens

Bestuursadviseur Communicatie / lid kernstaf

-------

En: LIA is een heuse vakbond. Klein, maar strijdbaar en iedere dag groeit ons ledental. Registreer u als staker en word lid van LIA!

Teja | 22-12-2011 10:13:42  

Zie onder. Wij geven blijkbaar allemaal geen les en melden ons om de haverklap ziek. Politici zoals Elias hebben 3 maanden vakantie!
Laten we de Gouden Dijsselbloem gewoon opsturen en hem niet uitreiken aan deze ordinaire ruziemaker!

Speech Ton Elias LAKS-demonstratie inzake onderwijstijd d.d. 21-12-2011


De VVD stáát voor wat we besluiten en daarom ben ik hier vandaag wél !

Ik wil dat jullie niet ’s-morgens om half acht een smsje krijgen welke twee uur er die dag weer uit gaan vallen! Áls je het al op tijd hoort …

Ik wil wél dat jullie lés krijgen en wat léren als je op school bent.

Ik wil dat leraren zich niet te makkelijk ziek melden of zich in jullie tijd bijscholen. De VVD wil dat leraren kwaliteit leveren.

En de VVD wil af van het gehang in de gang en het geslenter op het schoolplein.

De VVD ziet jullie als klant van het onderwijs. Met plichten. Maar ook met rechten.

Met klanten moet je altijd zorgvuldig omgaan. Dus ook met onderwijsklanten.

En daarom heb ik ja gezegd tegen een wet die van scholen eist dat jullie les krijgen.

Die van de leiding verlangt eist dat ze betere roosters maken.

Dát is wat er door deze wet straks ook gaat gebeuren.

Op mijn initiatief kan de Inspectie dat ook controleren.

En daarom ben ik vóór deze wet!

Laat je niet voor het karretje van de vakbond spannen die de lange lerarenvakantie wil behouden, maar kom op voor je echte belang: goed onderwijs in de klas en geen gehang in de gang!

Johan van Dongen | 22-12-2011 11:28:23  

Het is niet voor niets dat steeds meer VVD-stemmers D'66 (of andere partijen, maar volgens mij vooral D'66) overwegen omdat VVD zich in de retoriek steeds minder laat hinderen door inhoud. Elke scholier met een klein beetje debat-ervaring maakt probleemloos gehakt van het bovenstaande ;-)

Marieke | 22-12-2011 11:54:15  

Overigens, van de LAKS-site:
"De JOVD (jongerenpartij van de VVD) heeft tijdens het scholierenprotest duidelijk gemaakt dat ze het volstrekt oneens waren met haar moederpartij. Zij zullen de Eerste Kamer op de dreigende problemen wijzen, en hen vragen tegen het wetsvoorstel te stemmen."

Marieke | 22-12-2011 14:07:17  

Op het barlaeus gymnasium in Amsterdam is de pta-periode direct na de kerstvakantie verschoven vanwege het bereikte quorum werkweigeraars.

benjamin del canho | 22-12-2011 15:51:14  

@Johan van Dongen 11.28 uur

Ja, ik zat ook al te denken: Vriendelijk gelach bij de uitreiking zal zeker een verkeerde boodschap afgeven.

Bedankt voor de uitgeschreven speech! Deze man heeft totáál geen verstand van zaken!

Maud | 22-12-2011 16:30:39  

Ook collega's van de OSG Erasmus uit Almelo gaan staken. Op dit moment staan er ruim 15 personen op de lijst bij ons op school. Een aantal zal daadwerkelijk op de maandag aanwezig zijn.
De school betaalt de dag normaal door.

Patrik | 22-12-2011 23:01:04  

Mencia de Mendoza Breda....tot nu toe 25 stakers voor de LIA actie! AOB lijst begint op te lopen! OLV Breda...ivm schoolexamens net na de kerstvakantie...concentreren zij zich op de actie van 26 januari...lijst hangt 2 dagen en bijna 20 stakers. Ook op andere Bredase scholen zijn er docenten bereid om te gaan staken.
Ingehouden stakingsgelden op het Mencia gaan, in overleg met de personeelsraad, naar een goed doel. Succes allemaal!

Stijn | 22-12-2011 23:38:27  

Marja is niet blij.

Uit het Reformatorisch Dagblad:

———————
DEN HAAG (ANP) – Het kan niet zo zijn dat de belangenorganisatie van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, oproept tot het niet uitvoeren van wetten waarmee de Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd.

Die boodschap heeft minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) donderdag gegeven in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageerde daarmee op de waarschuwing van de VO-raad eerder deze week. De raad is erop tegen dat scholen in de eerste jaren weer 1040 lesuren moeten geven, in plaats van 1000. In de Tweede Kamer is er voldoende steun voor het plan. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken.

Met name de PVV heeft zich flink geërgerd aan de opstelling van de VO-raad. Van Bijsterveldt vindt ook dat de raad de uitvoering van democratisch tot stand gekomen wetten niet mag belemmeren. Ze gaat ervan uit dat de VO-raad de regering verder geen aanleiding zal geven „haar status als gesprekspartner” te heroverwegen.”

————————-
En nou aub niet met zijn allen toch weer bakzeil halen. Eéns dringt hopelijk door dat ze onderwijs eens aan onderwijzers moeten laten.

Jan van de Velde | 23-12-2011 18:29:32  

Hee Jan...wij zijn goed bezig dan! Marja niet blij is meestal voor ons een goed teken!

Ter info:

Stakers Mencia Breda voor de LIA actie vastgesteld op 30 docenten.
Aob lijst gaat w.s. na de vakantie oplopen.

Totaal nu: 35 stakende docenten (AOB en LIA).

Stijn | 23-12-2011 19:32:50  

Onderstaand bericht komt van de website van de VO-raad. De acties van het LAKS worden omarmt, maar als LIA staakt voor oa behoudt van vakantiedagen dan is dat onacceptabel. Wat bedoelt meneer Slagter eigenlijk met geen andere sancties dan loon inhouden? Wil hij soms ons ons recht op staken ontnemen? Wel zelf de minister schofferen door een wet die nog niet is aangenomen naast je neer te leggen en dan zo hoog van de toren blazen? Jij hebt docenten nodig, maar docenten hebben jou organisatie niet nodig hoor! Ik steun het voorstel van Harm Beertema om de VO-raad op te heffen.

Het LAKS roept, in overleg met de VO-raad, schoolbesturen op coulant om te gaan met absenties van leerlingen tijdens de scholierenstaking tegen ophokuren op 21 december. Voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter: “Wij steunen de oproep om soepel om te gaan met de absentenadministratie. Dit alles natuurlijk onder de strikte voorwaarde dat ouders toestemming geven.”

Acties onderwijsbonden
De onderwijsvakbonden AOb, LIA en CNV Onderwijs lieten eerder weten de scholierenprotesten volledig te steunen. In zijn berichtgeving over het onbegrip over het wetsvoorstel legt de VO-raad de nadruk op de 1040 uur en niet op de vakantiedagen. In de stakingsplannen van de bonden ligt de nadruk op de vakantiedagen.

De VO-raad is naar de bonden terughoudend, maar keert zich niet tegen hun staking op 26 januari. Ook de bonden brengen de onwenselijkheid van deze wet tot uiting. Het advies voor scholen is om geen andere sanctie te hanteren dan de inhouding van loon. Zie ook het servicedocument stakingen met bijlagen in het rechterkader.

Staking LIA 9, 10 & 11 januari
De driedaagse stakingsoproep van LIA voor 9, 10 en 11 januari 2012 aansluitend aan de kerstvakantie is onacceptabel. De actieduur is buiten proportie en de timing buitengewoon ongewenst. Het advies is echter ook hier om geen andere sanctie te hanteren dan inhouding van loon.

Johan van Dongen | 29-12-2011 12:51:53  

@ Johan van Dongen
Daar heb ik me ergens hierboven ook al over opgewonden. Dat de actieduur 'buiten proportie' zou zijn is al nauwelijks te verdedigen, dat de timing ongewenst zou zijn al helemaal niet.

Direct na de kerstvakantie is zo ongeveer het minst schadelijke moment om lessen te laten vervallen. Het komt zelfs voor dat leerlingen er zelf nog niet zijn omdat de maandagvlucht vanuit Innsbruck goedkoper was.

Assurancetourix | 29-12-2011 13:09:39  

Ik hoorde van iemand van het Haganum dat van daar ook veel mensen gaan staken de dagen na de kerstvakantie. En hier lees ik zoveel namen van scholen, zoveel steden, waar tientallen collega's in actie komen. Dat is echt fantastisch! Niks murw onderwijsveld, niks passieve klagers, steeds meer leraren besluiten ervoor te gaan en ik beschouw dat deels als een verdienste van LIA. Van harte gefeliciteerd met dit succes! Het is natuurlijk nog geen garantie op verbeteringen in onderwijsland, maar het is wel een teken dat verdere onderwijsafbraak door veel leraren niet zomaar meer wordt geaccepteerd en dat is al enorme winst. LIA ga zo door en maak er een knallend begin van het nieuwe jaar van op 9 januari!

Marieke | 30-12-2011 13:59:56  

Leraren stellen zich aan, ze moeten niet zo zeiken. Stelletje mietjes

Onbekend | 04-01-2012 00:53:59  

Kijk, ik vind het goed dat de leraren gaan staken. Geeft mij weer 2 vrije dagen;)
Maar ze stellen zich wel aan, ik vind het maar zielig wat ze doen.
Ik zit zelf nog op school en laat ze op mij school eerst maar is goed les gaan geven. De mazzel

Onbekend | 04-01-2012 00:57:56  


Beste onbekend,lees eens goed waarom LIA oproept om te gaan staken. LIA wil juist dat er goede docenten voor de klas staan. Helaas is zo dat het onderwijs de laatste decennia door de politiek de nek is omgedraaid, waardoor jij in extreem grote groepen de lessen moet volgen en er steeds minder gekwalificeerde mensen voor de klas staan. We zitten dus op een lijn, beste onbekend.

Bordkrijtje | 04-01-2012 10:02:07  

@Onbekend
Iemand anoniem afzeiken getuigt niet van veel lef. Als je vindt dat jouw docenten niet goed lesgeven meld dat dan op jouw school. Hoe is jouw inzet, hoe gedraag jij je in de les? Als je vindt dat wij ons aanstellen waarom dan lekker twee dagen vrij? Ik stel voor dat je je eens wat aan je Nederlands gaat doen, want dat is inderdaad slecht, maar of dat nou aan je docent ligt?

Johan van Dongen | 05-01-2012 15:11:12  

We hebben een wannabe-Ton Elias: http://www.brabantsdagblad.nl/mening/10201238/Leraren-stop-met-zeuren-ga-lesgeven.ece

Assurancetourix | 05-01-2012 21:24:04  

Is het idee om deze kolom om te keren ?

eddie | 06-01-2012 11:28:01  

Ik snap de noodzaak. Maar Waarom moet iedere organisatie of bond zich zonodig weer apart laten horen? Op 26 januari staat er ook weer een actie gepland door AOB. Doe iets samen, stapel alle klachten van PO, VO , HBO en WO. Een boodschap: Voor onderwijs, tegen bezuinigingen!

Gabriele | 06-01-2012 12:02:42  

Gabriele, je hebt gelijk. Bonden horen samen op te trekken of althans elkaar te steunen, niet uit een vermeend eigenbelang een eigen koers te varen. Daarom steunt LIA wél de acties van collega-bonden. En daarom is het droevig als collega-bonden de actie van LIA niet steunen maar negeren of publiekelijk kritiseren. Daarmee maken ze meer kapot dan ons allen lief is.

Zo noemt het CNV de LIA-actie 'een actie voor de bühne' en het CMHF noemt de staking 'voorbarig'. Van je collega's moet je het maar hebben.

VO-raad en OCW zijn de lachende derden.

Hannes Minkema | 06-01-2012 13:23:26  

@Hannes
Je geeft het CMHF meer eer dan ze toekomt. Het is slechts een vereniging van vakverenigingen die ervoor gezorgt heeft dat sommige docenten via de enige vakbond tegen de laatste CAO heeft gestemd en vaak zonder het te weten via de andere (de CMHF) voor. Ik zie het CMHF in ieder geval niet als volwaardige vakbond.
@Gabrielle
CNVO en CMHF vertegenwoordigen slechts een minderheid van het personeel, maar hebben het in de praktijk samen met de VO-raad voor het zeggen. Ik heb nul vertrouwen in deze clubjes. Dat de AOB wel gaat staken is mi alleen maar omdat LIA staakt. Ik ga niet staken als deze bonden daartoe oproepen. Drie dagen met LIA vind ik voldoende.

Johan van Dongen | 06-01-2012 13:46:32  

@Peter Althuizen en medebestuursleden
Ik zie dat alhoewel onder voorbehoud Harm Beertema ook as maandag zal spreken. Waarom geven wij deze ........ een podium om zijn ronduit belachelijke opvattingen te spuien? Als ik een keer op dit forum iets vervelends schrijf over dhr. Slagter wordt het verwijdert, maar hij krijgt spreektijd op onze dag? Hebben jullie de tekst gelezen van de speech die hij op de demonstratie van Laks gaf? Deze man heeft totaal geen respect voor ons, dus geef mij een reden waarom hij er mogelijk is.

Johan van Dongen | 06-01-2012 13:55:34  

Ik kan wel een reden bedenken: samen joelen naar iemand die domme en/of kwetsende taal uitslaat bevordert de saamhorigheid ;-)

Marieke | 06-01-2012 14:32:05  

@Johan: Ik deel je opwinding en frustatie over de uitlatingen van Harm Beertema en zijn aanwezigheid op de actie maandag. We leven echter in een vrij land waar iedereen spreekrecht heeft. Dat geldt ook voor Harm Beertema die, onder exact dezelfde voorwaarden als andere parlementariërs, zijn zegje mag doen. Het is aan ons om hem maandag (verbaal) duidelijk te maken dat hij beledigende onzin uitkraamt.

David Geneste (bestuurslid LIA)

David | 06-01-2012 16:36:29  

@eddie:
Als je bedoelt dat de nieuwste berichten bovenaan zouden moeten worden toegevoegd, dan ben ik het helemaal met je eens. Het bevordert de leesbaarheid. Is dat mogelijk, LIA?

basta | 06-01-2012 18:39:23  

@David Geneste
Volgens mij bepalen wij in een dergelijke situatie zelf wie er mag spreken en is het geen recht van dhr. Beertema. Ik weet niet of je onlangs zijn uitspraken aan het adres van enkele kamerleden van Groenlinks hebt gezien. Ik kom as maandag wel nadat hij heeft gesproken, want ik weet niet of ik me kan beheersen als iemand mij zo verbaal toespreekt.

Johan van Dongen | 06-01-2012 20:27:38  

@Johan, misschien *zie* jij het CMHF niet als volwaardige vakbond en misschien heb je daar uitstekende argumenten voor, maar de feiten liggen intussen wel zo dat de CMHF meeonderhandelt over de CAO op dezelfde voet als AOB en CNV, en dat CMHF precies dezelfde invloed heeft in de nieuwe Onderwijscoöperatie als AOB en CNV. CMHF 'verdient' het dus wel degelijk om dezelfde (kritische) maat genomen te worden als de andere vakbonden.

Je hebt overigens helemaal gelijk met je argument dat CMHF voor een pijnlijke verrassing zorgde door bij de laatste CAO-besprekingen net als het CNVO in te stemmen met een oerslap voorstel, en dat die verrassing helemaal pijnlijk was voor AOB-leden die tégen het voorstel hadden gestemd maar uit wiens naam via hun vakvereniging en dus via de CMHF vóór bleek te zijn gestemd.

Dat is wederom een argument tegen de dodelijke gespletenheid en verdeeldheid in de belangenbehartiging van leraren. We gooien onze eigen glazen in. Elke vakbond roept 'samen sterk' maar als het er op aan komt, gaat ieder z'n eigenwijze gang.

Hannes Minkema | 06-01-2012 23:31:40  

@Basta
We gaan het navragen bij de webmaster.

Nick | 07-01-2012 03:36:08  

Bij deze een oproep voor iedereen die maandag bij de manifestatie aanwezig zal zijn:

De kiezers, Jan en Mien thuis op de bank, begrijpen natuurlijk niets van al snel technische begrippen "1040", "ophokuren" en "compensatiedagen". Zij zien docenten voor je het weet als zeurpieten die natuurlijk hun onéindige vakanties weer eens verdedigen.

En de media vinden een clubje docenten an sich ook niet zo boeiend om in beeld te brengen. Zorg dus maandag voor leuke, pakkende, humoristische maar zeker treffende teksten op spandoeken e.d. om in beeld te houden. Ouders snappen het opeens wel als ze horen dat hun kind nu in een bomvolle klas gaat belanden, dat leerlingen "waar wat mee is" niet meer goed geholpen kunnen worden enz. Maak het concreet!

Paul | 07-01-2012 09:50:20  

Als dochter uit een onderwijsgezin en nu ouder van een 14-jarige dochter (3 VMBO), zie ik het VO al jaren hardhollend achteruit gaat. Dat ligt niet aan de welwillendheid van de docenten. Bij hen zie ik nog altijd dezelfde zorg voor de leerlingen.

Maar als ik zie welke bezuinigingen er de afgelopen decennia over het onderwijs zijn uitgestrooid, welke belachelijke uren er van docenten gevraagd worden (een vriendin van mij werkt op een VMBO-school en wij hebben eigenlijk nooit gelegenheid om af te spreken vanwege voorbereiden, nakijken, uitrusten, lesmateriaal maken voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben - en dat heet dan inverdienen op de vakantie...) en op welke wijze schooldirecties proberen te voldoen aan de belachelijke eisen van het ministerie van OCW, dan wordt het wel eens tijd voor actie!

Laat ik het anders zeggen: die actie had er al veel eerder moeten komen! Maar ja... in Nederland willen we alleen staken als niemand er 'last' van heeft. Als bejaarden bij hun tweede kopje koffie het koekje laten staan als protest tegen de bezuinigingen in de zorg, dan vinden we dat wellicht een aanvaardbare actie. Als die koekjes dan vervolgens wel naar de daklozenopvang gaan en niet onverrichter zake worden weggegooid...

Kenniseconomie... Laat me niet lachen. Onderwijs als belangrijkste peiler onder het land. Ja, ooit, lang geleden.

Leraren, ik heb grote bewondering voor jullie hoe jullie je branche tot nu toe draaiende hebben weten te houden. De maat is vol. Overvol. Dus: actie!

Mijn steun hebben jullie...

Bezorgde ouder | 07-01-2012 11:42:16  

Duidelijk is waarom Aob altijd de meest verschrikkelijke Cao's heeft getekend: GELD

Ze hebben groot kantoor met dure huishouding

De CAO niet mee akkoord gaan betekent staken en dat stakingsgeld is er niet


Dan maar de docenten laten betalen. Schande

Geld is belangrijker dan belangen vertegenwoordigen | 07-01-2012 17:50:22  

Dat stakingsgeld is er wel... dat is het ergste!

Mr.P | 07-01-2012 23:16:09  

Ik heb de discussie van LIA met Ouders & Co teruggeluisterd. Die maakt duidelijk dat er voor LIA ook nog een duidelijke voorlichtingstaak ligt. Weliswaar wees David expliciet op het feit dat 30% van de lessen nu onbevoegd wordt gegeven, toch bleef Van Katwijk volhouden dat het lerarentekort "nu nog niet zo heel nijpend" is.

Hij maakte zich er wel zorgen over dat zijn kind in het examenjaar door de staking een paar dagen lesuitval krijgt, maar vraagt zich niet af of de lessen die hij/zij dertig weken lang WEL krijgt van voldoende kwaliteit zijn om het examen te halen.

Bij een deel van de ouders zal het verspilde energie zijn, maar een ander deel kunnen we wellicht wel duidelijk maken dat onderwijskwaliteit niet alleen bepaald wordt door het aantal uren op het rooster.

Marieke | 08-01-2012 12:06:33  

veel succes, ik hoop dat hierbij het een en ander behaald wordt.

mrs | 08-01-2012 15:38:28  

Ik heb het ledenbeleid van Leraren in Actie eens nader bekeken en kwam tot de conclusie dat een onbevoegde in aanmerking komt voor een soort van tweederangs lidmaatschap. Zijn onbevoegden morgen wel welkom in Den Haag?

Ale Wynia | 08-01-2012 16:39:03  

Tuurlijk! Iedereen die wil dat de politiek de focus in het onderwijs verlegt van kwantiteit naar kwaliteit is daar welkom, of hij nu een ervaren leraar is, beginner, stagiair, zij-instromer, OOP-er, ouder of gewoon 'bezorgde burger'.

Assurancetourix | 08-01-2012 16:49:45  

Voor Jan en Mien op de bank:

- "Dan maar Polen voor de klas?"
- "Met 1040 km/u richting afgrond"
- "1040 zesjes maken geen tien"
- "1040x ophokken onderwijs"
- "een school is geen ophokschuur"
- "ophokken of onderwijs?"

Marieke | 08-01-2012 17:32:29  

Als ouder van 2 middelbare scholieren is dit onacceptabel! Succes op school morgen.
Jan

J. van Prooijen | 08-01-2012 18:45:54  

@J. van Prooien

Wat vindt u onacceptabel?

Mr. P | 08-01-2012 19:28:30  

Ik neem aan dat meneer van Prooijen het onacceptabel vindt dat het kabinet er alles aan lijkt te doen om de onderwijskwaliteit om zeep te helpen? Daar heeft hij gelijk in.

Bonemine | 08-01-2012 19:40:54  

@J. van Prooijen

Het gáát ons nu net om de (ook uw) middelbare scholieren! Zij verdíenen uitstekend onderwijs!

Doe liever met ons mee!

Maud | 08-01-2012 21:43:19  

Veel Nederlanders klagen graag aan de borreltafel dat "die leraren van tegenwoordig niet eens meer kunnen spellen", maar als er dan eens een actie is voor meer kwaliteit is het ook weer niet goed. Hopelijk is dhr. van Prooijen een uitzondering op dit type chronische klagers.

Marieke | 08-01-2012 21:48:54  

Eerst maar eens fatsoenlijk onderwijs gaan geven, voordat je gaat mekkeren over 11 weken vakantie. Stakende leerkrachten op staande voet ontslaan. Stelletje nietsnutten.

Kwali Tijd | 09-01-2012 09:21:26  

Stakers.....zet 'm op vandaag!

Hannie | 09-01-2012 09:45:58  

Ik concludeer dat Kwali Tijd zelf ook de waarde van z'n standpunten betwijfelt. Anders had-ie z'n eigen naam er wel onder gezet.

Daarom maar doen wat ik altijd doe als kinderen belletje trekken en dan hard weglopen: negeren.

Hannes Minkema | 09-01-2012 09:55:49  

Onze positie op de OESO ranglijst en de groei van huiswerkinstituten spreekt boekdelen. Velen, ook buiten het onderwijs, klagen over kwaliteit, lesuitval en minder gemotiveerde docenten.

Waarom heeft het verdeelde onderwijsveld geaccepteerd dat er zoveel geld uit de salarispot is doorgeschoven naar bureaubanen binnen de school? Waarom zijn sommige vakken inhoudelijk zo marginaal geworden? De vele reorganisaties in het onderwijs zijn de afgelopen decennia een goudmijn geweest voor adviesorganen van het ministerie, en niet te vergeten van de huiswerkinstituten!

Om docenten weer enthousiast te maken zullen de salarissen en werkomstandigheden weer op het peil van begin jaren (19)80 terug moeten komen. Goed opgeleide mensen moeten in het onderwijs een gerespecteerde en gewaardeerde baan kunnen vinden.

De schoolorganisatie moet naar ouders toe duidelijk maken dat de school in eerste instantie een plek wil zijn voor kwalitatief goed onderwijs en goede begeleiding van de kinderen. Dus het woord "leuk" moet maar eens minder prominent worden gebruikt.

LIA probeert terecht door acties aandacht te vragen. Hopelijk wil de publieke opinie inzien dat de vakantiedagen echt niet het heetste hangijzer zijn.

Rob Heijboer (oud-docent) | 09-01-2012 15:05:27  

Rob, met je pleidooi voor kwaliteit en betrokken, vakkundige docenten ben je bij LIA aan het goede adres.

Ook je zorg over de verschuiving van miljarden van lesgeven naar de kostbare kleilaag om het onderwijs vindt bij LIA weerklank.

Je referentie aan huiswerkinstituten toont welke toekomst ons onderwijs onder het huidige regime wacht. Een toekomst waarin mensen die de portemonnee (kunnen) trekken, meer onderwijskansen voor hun kinderen creëren. Een toekomst waarin het publieke onderwijs voor de 'have-nots' zo versobert, dat het privéonderwijs voor de 'haves' in de lift komt.

Het is niet de eerste keer dat OCW blind het Angelsaksische model achterna loopt.

De eerste opdracht aan onszelf, als leraren, is om kwaliteitsnormen weer te herkennen, om ons beroep te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en binnenuit, en om een sterke beroepsorganisatie te bouwen, ondanks het gekissebis tussen de bonden onderling.

Daarom moet LIA groeien en zo snel mogelijk deelnemen aan de Onderwijscoöperatie. Als een vereniging van bezorgde burgers met 4500 leden dat kan (BON), dan moet een vakbond met leraren dat toch ook kunnen? Op naar de 4500 leden!

Hannes Minkema | 09-01-2012 15:23:41  

Op Veurs Voorburg (VMBO) hebben vanmiddag ruim 30 collega's (OP, OOP en schoolleiding)het werk gestaakt en zijn naar het Plein gegaan. De school is vanmiddag dus op slot gegaan. Morgen zetten we de actie in kleiner verband (15 collega's) voort met intern overleg. De volgende stap moet zijn: lid worden van LIA, want als "we" maar groot genoeg zijn, dan kan men niet om ons heen. Lid worden dus.

Antonio | 09-01-2012 16:37:05  

Alle media bericht over de staking, landelijke ruchtbaarheid is essentieel om de dames en heren in Den Haag aan het denken te zetten. Complimenten voor allen die vandaag hebben gestaakt, voor de mensen achter LIA en natuurlijk Peter. Bravo!

Jenny | 09-01-2012 18:12:18  

Aleid Truijens slaat, zoals wel vaker, de spijker op zijn kop in de Volkskrant van vandaag! Aleid, bedankt voor je steun.

Jet | 11-01-2012 16:21:31  

Van de LAKS-website:

http://www.laks.nl/nieuws/nieuwsbericht/ook_leraren_staken_tegen_wetsvoorstel_onderwijstijd/

Obelix | 12-01-2012 00:02:35  

Vandaag ook een goed artikel in NRC van LIA-lid Gerben Westerink. Onder de titel 'Mag ik het beeld even nuanceren?' schetst hij een dag voor de klas. Mooi, maar (te) vermoeiend: een herkenbaar beeld.

Teja | 12-01-2012 01:00:00  

Eens met Robmer. De nieuwe aanval op het leraarschap (7 à 8 minder dagen waarover je zelf kunt beschikken) is slechts de druppel. Als stakingsmotief moeten we niet die laatste druppel, maar de hele emmer: alle degradaties en teruggang in arbeidsvoorwaarden die leraren in de afgelopen jaren moesten slikken. Voor dat totaalpakket krijgen we meer begrip bij de buitenwacht dan alleen de inkorting van onze 'riante vakanties'.

Wat is het belang van de buitenwacht bij deze kwestie? Ouders willen voor hun schoolgaande kinderen eerst en vooral Heel Goed Onderwijs: op de Beste School binnen hun bereik.

Wie stakingen wil legitimeren, moet duidelijk maken op welke manier dat ouderlijk belang wordt bedreigd. Louter nadruk op de teloorgegane 'vakantiedagen' lijkt er op (zie Telegraafartikel) dat leraren te lui zijn om hun kinderen les te geven.

Bonden moeten er op hameren dat met het huidige beleid de kans steeds kleiner wordt dat hun leerlingen goed les krijgen. Dat een ooit hoogopgeleid lerarencorps in rap tempo vervangen wordt door een leger aan steeds lager gekwalificeerden. Dat klassen groter worden, waardoor individuele leerlingen minder aandacht krijgen. Dat steeds meer belastinggeld voor lesgeven verdwijnt in de managementlaag. Dat OCW het bestaat om met een tekort van 25.000 bevoegde leraren het beroep nog minder aantrekkelijk te maken. Dat OCW geen kwaliteit moet inruilen voor (goedkope) kwantiteit.

Als Nederland Kennisland serieus werk wil maken van het onderwijs, moeten we kijken naar het land met een enorme staat van dienst: Finland. Daar doet de politiek precies het tegenovergstelde van Nederland. Compromisloos inzetten op kwaliteit, al tientallen jaren lang. Met evident resultaat: hoge resultaten, tevreden ouders en leerlingen, trotse leraren.

Onderwijs kan net zomin zonder goede leraren die in staat zijn kwaliteit te leveren, als dat de medische sector zonder goede artsen kan die voldoende expertise, tijd & aandacht hebben.

Hannes Minkema | 15-01-2012 14:55:15  

LIA, AOB staking en wat nog komen gaat!(w.s. bezuinigingen op speciaal onderwijs en bij de komende cao onderhandelingen!!!). Stap over de verdeeldheid vd bonden heen en BLIJF opstaan! 2012 gaat het jaar worden dat passievol onderwijspersoneel van zich af bijt, zich gaat verenigen (v.b.: www.linkeleraren.nl)en het niet meer pikt! In De Stem stond laatst een artikel met de titel: "leraren zijn betrokken die nergens invloed op hebben". Dat zullen we nog weleens zien! Niet alleen maar klagen (o.a. de welbekende drogredenen om niet op te staan)maar DOE er dan ook wat aan en niet alles als een geslagen hond over je heen laten komen! Soms denk ik weleens dat ze de belachelijke (schofferende)wet onderwijstijd bewust hebben gelanceerd zodat onderwijspersoneel dat nu opstaat straks "stakingsmoe" is ("zie je wel...het heeft toch geen zin"). De wet onderwijstijd is de DRUPPEL DIE DE EMMER DOET OVERLOPEN! We staken tegen het totale afbraakbeleid! Je staat er voor je leerlingen (!), het onderwijs en jezelf!
En ja...ik heb een super mooi vak en ik hou van mijn leerlingen en veel van mijn collega's...ik geniet al 12 jaar elke dag...en vooral omdat we dit zo willen houden is het NU tijd om alles te beschermen, de mensen te informeren en op te blijven staan! We laten ons niet langer schofferen en in een hoekje zetten!

Stijn | 15-01-2012 16:28:45  

Als je erover nadenkt is het in en in triest dat we aan dit alles onze tijd aan moeten besteden!

Stijn | 15-01-2012 16:31:12  

"...dat we aan dit alles onze tijd moeten besteden..."foutje...maar dat mag wel een keer. Vooral gezien het feit dat de onderwijswoordvoerder v/d grootste partij van Nederland beweert dat 60% van de leerlingen "zakt" voor de citotoets...onvoorstelbaar! Terwijl er een (ex)hoofdinspecteur aan tafel zit en hier amper iets over zegt...(Pauw en Witteman). Ook onze schoolleiding vond dit "zeer opmerkelijk".

Stijn | 15-01-2012 16:38:08  

Goed opgemerkt, dat laatste, Stijn. Het was inderdaad een gotspe, en op zich al een hele Gouden Dijsselbloem waard.

Dat Henk en Ingrid verstand menen te hebben van onderwijs, neem ik ze niet kwalijk. We hebben allemaal onderwijs genoten of 'genoten'. Maar dat de mensen die er werkelijk toe doen in het beleid er de belachelijkste standpunten op na houden, en er zonder reden aan vast blijven houden, is schandelijk en schadelijk.

Hannes Minkema | 15-01-2012 19:52:13  

ok... ik hoorde net op radio 1 een zekere fleur die wel ff vond dat wij leraren op moesten houden met zeuren over die vakanties.. we werken maar 19 klokuren per week en de rest van nederland heeft ook geen 15 weken per jaar vakantie..

mijn complimenten aan ons bestuurslid Leon (als ik mij niet vergis) met een puike uitleg. Ze begreep er nog geen zak van maar toch goed gedaan!

De publieke opinie is weer volledig tegen ons!
Verpleegster Bijssie heeft het goed voor elkaar! :-(

Mr. P | 17-01-2012 15:34:05  

excuus aan het Lia lid... ben je naam kwijt ;-)

Mr.P | 17-01-2012 15:41:16  

Dit was ene Fleur Jurgens in gesprek met Nick Vogels van LIA. Mevrouw Jurgens wilde in feite maar een ding: leraren moeten langer lesgeven omdat de ouders anders een oppasprobleem hebben. Haar argument is hetzelfde als dat van mevrouw Van Bijsterveldt: de school is er voor de opvang van leerlingen. Kwaliteit is blijkbaar minder belangrijk.
Zij meende dat een kortere vakantie onze werkdruk zou verminderen: maar als dat waar was zou er in de loop van het jaar voor de leerlingen meer tijd zijn om te 'lanterfanten' zoals zij dit noemde.

Teja | 17-01-2012 17:55:36  

Wat een werkelijk tenenkrommend commentaar van die Jurgens. Kunnen ze nu werkelijk niemand vinden die althans de feiten op een rijtje heeft? Compliment aan Nick Vogels die er rustig onder bleef. Dat zou mij niet gelukt zijn.

Wil je je eens lekker ergeren? Deze week hier terug te luisteren. Het gesprek begint op 21 minuut 50.

Hannes Minkema | 17-01-2012 20:23:48  

Waar is 'hier', Hannes? (Link werkt niet?)
Ik kan niet wáchten...

Maud | 18-01-2012 00:01:23  

Hoi Maud,

Hier de link: http://bit.ly/AeeuMA

Hannes Minkema | 18-01-2012 00:33:37  

http://www.radio1.nl/items/45090-fleur-jurgens-schilt-appeltje-over-lerarenstaking

Met mogelijkheid om te reageren.

Rafman | 18-01-2012 09:22:59  

Goh wat zielig dat jullie straks geen 74 maar 64 vrije dagen hebben i.p.v. 25 zoals de meeste mensen in Nederland. En dat met een salaris voor leraren in het voortgezet onderwijs tussen de € 4.200 en € 7.000 bruto.
Logische gevolgtrekking van de Tweede kamer dat er bij een tekort aan leraren harder gewerkt moet worden door de leraren die al een hele tijd meer dan 33% méér vrije tijd hebben dan andere Nederlanders én nog een goed salaris verdienen ook!
Wil Nederland opgewassen zijn tegen de kwaliteit van onderwijs in de rest van de wereld (vooral in het verre Oosten)dan zullen we met z'n allen een stapje harder moeten lopen. Geen discussie dus over 1040 uren. Ik roep ouders dan ook op massaal klachten in te dienen bij school en ministerie als blijkt dat hun kinderen deze minimale norm niet halen.

Eva | 18-01-2012 11:36:29  

Beste Eva,

Kun je mij aangeven waar je zo veel kunt verdienen, dan ga ik daar gelijk solliciteren! Ik heb die bedragen in ieder geval nooit op mijn loonstrookje gezien. Ook je reactie over de vakantiedagen klopt totaal niet.

Zullen we afspreken dat mensen alleen reageren met feiten en niet met onzin?

Dank.

Rob | 18-01-2012 11:54:04  

Beste Eva,

Wil je je aub eerst even inlezen... Ik word er onderhand wel een beetje moedeloos van om het nog een keer uit te leggen.
Waar kan ik trouwens intekenen op die € 7000,-????

Nick | 18-01-2012 11:56:04  

Heb net radio-fragment geluisterd.
Waarom komt deze mevrouw op de radio? Weet totaal niet waar ze over praat. 15 weken vakantie? Fout.
Staken tegen vakantie? Fout.
1659uur=25 uur voor de klas? Fout. 19 uur om de lessen te regelen? Fout.

Je gaat toch eerst je serieus inlezen voordat je iets dwaas gaat roepen? Op nationale radio? Schaam je.

Fleur | 18-01-2012 13:10:21  

@ Eva

Ga ergens anders je onzin lopen typen, hoe kom je in vredesnaam aan die gegevens of cijfers?

Mr. P | 18-01-2012 13:33:58  

Beste Eva.

Nederlandse leraren staan op jaarbasis inderdaad zo'n zestig werkdagen of meer niet voor de klas. Betekent nog niet dat je die lesvrije dagen gelijk kan stellen aan vakantiedagen. Zo worden (om maar een voorbeeld te noemen)op de meeste scholen na herfst-, kerst en andere vakantieperiodes toetsweken georganiseerd. Betekent voor de betrokken docenten bijna onveranderlijk dat ze in de aan de toetsweken voorafgaande vakanties druk doende zijn met het maken van de toetsen die in de daaropvolgende week afgenomen gaan worden. In de toetsweken zelf hebben ze daar de tijd niet voor; dan moeten die toetsen weer gecorrigeerd en becijferd worden. In de namiddag en avond wel te verstaan, want overdag wordt er gesurveilleerd bij de tentamens. Ik geef daarbij in overweging dat een klas met 25 leerlingen die twee uur schrijfwerk inlevert tussen zo'n vijf tot zes uur correctiewerk "oplevert". Er van uitgaande dat je per leerling zo'n tien tot vijftien minuten nakijktijd nodig heb.

Feitelijk is de werktijd van een Nederlandse docent mel een fulltime baan genormeerd op zo'n 1650 uur per jaar. Komt uitgaande van 40 lesweken neer op zo'n 40 uur per week. Zou die docent z'n werk binnen die genormeerde tijd af kunnen krijgen, dan zou je niemand horen klagen over een hoge werkdruk. En wie dat wel zou doen zou wat mij betreft naar een andere baan moeten gaan uitkijken, want wellicht ongeschikt. De realiteit is echter dat werkweken waarin docenten dag in dag uit tot laat in de avond en in het weekend met hun werk bezig zijn heel normaal zijn geworden. Vandaar dan ook dat veel docenten die het zich maar enigszins kunnen veroorloven, op parttime basis werken. Is tevens ook één van de redenen (maar er zijn er meer te noemen) dat het feitelijke salaris van de Nederlandse docent heel wat lager ligt dan de bedragen die U noemt.

Ed | 18-01-2012 14:22:39  

@ Eva (continued)

Over de te hoge werkdruk wordt al lang, heel lang gepraat in de overlegmaffia die gaat over de arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse leraar. Tot tastbare resultaten wil het echter maar niet komen. Sterker nog, men is ditmaal op het perverse resultaat uitgekomen dat de werkdruk van de Nederlandse docent vermindert gaat worden door z'n schooljaar te verlengen en z'n vakantie te bekorten. Vergelijk dat maar eens met een actie van de supermarkt: twee halen, drie betalen. Daar trapt ook niemand in.

Ed | 18-01-2012 14:31:05  

asjeblieft, laten we ophouden met al die uitleggerige rekensommetjes waarin ieder zijn gelijk kan halen.

ik voer op 26 januari actie voor 3 zaken:
1. ongefundeerd terug naar 1040 uren met een bekostiging die naar mijn weten al heel lang op zo'n 100 uur minder is gebaseerd.
2. zomaar langer werken voor hetzelfde salaris terwijl een onderzoek naar werkdruk was toegezegd.
3. passend onderwijs waar je onpasselijk van wordt: iedereen wordt er slechter van - de leerlingen (speciaal en regulier), en de leraren (niet toegerust en nog meer individueel maatwerk leveren).

kom op! ook een LIAlid hoort in Utrecht volgende week.

Op het Alfrink betaalt de directie ook die dag (na 9 januari) gewoon uit! Goed voorbeeld doet volgen, hoop ik

rob van der meer | 18-01-2012 17:17:36  

@ Eva, toch nog even. Nu we toch allemaal 'wat harder moeten lopen' roep ik je graag op óók in het onderwijs te komen werken. Vacatures genoeg, bevoegdheid niet zo nodig.....
Wedden dat je binnen de kortste keren de ouders weer opnieuw oproept te protesteren? Nu tegen het feit dat er iets niet helemaal goed gaat in het vo.

Bonemine | 18-01-2012 18:24:57  

Toch wel leuk om te melden:

Op maandag 9 januari hadden wij een studiedag, dus (en ik denk terecht) zijn er geen collega's geweest die wilde gaan staken.

Voor donderdag de 26e hebben zich inmiddel 23 collega's ingeschreven en het aantal lijkt met de dag te groeien!

Laten we hopen op een succesvolle dag!

Rob | 19-01-2012 12:32:22  

Nog een nieuwe reden om weer te gaan staken. Zijlstra wil de Masterstudenten het studeren onmogelijk maken. Hoe komen we in de toekomst nog aan goede, opgeleide, bevoegde docenten?

Nien | 19-01-2012 19:19:34  

Ja, ik ben erg benieuwd of er voor toekomstige leraren een uitzondering wordt gemaakt, maar vrees van niet. Terwijl juist voor een leraar de investering van duizenden euro's in een master geen cent extra oplevert.

Marieke | 20-01-2012 08:22:17  

Op het Magister Alvinus in Sneek gaan inmiddels 81 (van de 90) docenten staken. De directie heeft aangegeven achter de staking te staan en houdt geen salaris in. Maar het gebouw blijft open voor de leerlingen. De directie gaat zelf met het OOP aan het werk zodat de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Omdat, zo wordt gesteld, dat verplicht is.
Kan iemand mij zeggen of deze verplichting er werkelijk is? Een directie kan toch ook staken en het schoolgebouw as. donderdag sluiten? Op deze manier heeft een staking natuurlijk veel minder effect.

Groeten,

Hans Huitema

Hans Huitema | 20-01-2012 09:24:08  

Beste LIA,

Naast de AOb en Abvakabo gaat het CNV toch nog meedoen. Met z'n allen moeten we er toch een mooie actie van kunnen maken?

http://www.cnvo.nl/nc/actueel/nieuws/onderwijs-nieuws/nieuws-details/article/cnv-onderwijs-steunt-staking-op-26-januari.html

Judith | 20-01-2012 10:24:30  

Beste Hans,

Er staat helemaal nergens dat een school open moet zijn, dus wat de directie zegt klopt niet!

Strijdbare groeten,

Nick Vogels
Bestuur LIA

Nick Vogels | 20-01-2012 11:47:07  

De staking van 26 januari is wederom in Utrecht. Binnen in een hal. Waar iedereen ons via het nieuws weer op een fluitje zal zien blazen. Daar worden Marja en de Eerste Kamer mijns inziens niet heel erg door geïntimideerd. Waarom staken we niet in Den Haag? Voor het gebouw waar de mensen zitten die we willen overtuigen?

Rob Kroes | 20-01-2012 12:23:06  

Ik vind het wel een mooie spreiding:

LAKS in Amsterdam, LIA in Den Haag en nu AOb in Utrecht.

Teja | 20-01-2012 12:54:03  

De CvB van Openbaar Onderwijs Zwolle heeft de staking van 9 t/m 11 januari beschouwd als een wilde staking. En zal daarom overgaan tot inhouding van salaris. Dat hebben ze vandaag pas kenbaar gemaakt. Juridisch gezien zal het kloppen. Immers LIA is geen vakbond en de staking werd niet gesteund door bijv. AOB. Maar gevoelsmatig schopt OOZ tegen de schenen van de stakers. De staking was geen eigenbelang.
Inhouding van mijn salaris heb ik er trouwens graag voor over gehad. Donderdag 26 januari ligt de school wel gedeeltelijk plat. We zien elkaar in Utrecht.

T.S. | 20-01-2012 16:09:28  

LIA is WEL DEGELIJK een vakbond. Van een wilde staking kan geen sprake zijn.

Mijn school houdt overigens ook salaris in ondanks een schrijven waarin ze zich scharen achter de standpunten van de stakers. De argumentatie is dat staken, ongeacht de gronden, korting op salaris betekent.

KeesKees | 20-01-2012 16:44:56  

Oké. Dan zullen we ons nog zeker beraden om actie te ondernemen tegen de argumentatie.
Het vreemde is namelijk dat salaris niet wordt ingehouden voor de komende staking.

T.S. | 20-01-2012 17:54:44  

Ja, dat is op veel scholen zo, dat voor de 26e geen salaris wordt ingehouden en voor de actie van 9/10/11 jan wel. OOK als mensen alleen op de 9e gestaakt hebben en zich dus net als de '26-ers' beperken tot 1 dagje. Rare gang van zaken inderdaad, vreemd onderscheid, maar het is niet anders. Gelukkig hebben ruim 100 scholen ook op 9/10/11 jan geen salaris ingehouden.

Marieke | 20-01-2012 18:13:09  

De rekentoets zou ook voor de schoolleiding moeten worden ingevoerd.

Er zijn nog steeds schooldirecties en -besturen die niet doorhebben dat er geen extra bekostiging komt voor de extra lesuren in de nieuwe wet. Even rekenen en je ziet een gigantisch financieel probleem op je afkomen. Of je denkt dan “jouw” leraren voor hetzelfde geld er nog wel een schepje bovenop willen doen.

Misschien kunnen we de rekentoets dan beter vervangen door een realiteitstoets. Wanneer wordt de VO-raad eens wakker ?

Repelsteeltje | 20-01-2012 18:32:58  

De VO-raad is wakker en roept de scholen op om gewoon 1000 uur les te geven en geen 1040. Lijkt me een prima plan en wakker genoeg!

Suzan | 20-01-2012 19:30:52  

Da´s absoluut waar. Nu zou het fijn zijn als de VO-raad ook wakker genoeg zou zijn om te zien dat die week meer werken voor hetzelfde salaris geen verstandig idee is, en die extra zorgleerlingen in toch al behoorlijk volle klassen ook niet.

Marieke | 20-01-2012 19:35:56  

Rob Kroes, zo te zien zijn er meer die grotere zichtbaarheid willen: op linkeleraren.nl staat een oproep: "Op wat voor manier kunnen we opvallend actie voeren, zowel in Utrecht als op school?"

Daar zijn nu nog geen ideeen gepost, misschien lezen er hier mensen mee die daar mee willen brainstormen.

Marieke | 20-01-2012 19:42:56  

Update vanuit regio Breda:tot nu toe 58 personeelsleden die het werk neer leggen op het Mencia de Mendoza Lyceum. Onze Lieve Vrouwelyceum: 55. Munnikenheidecollege Etten-leur: 44. Collega's op diverse bredase scholen zijn bereid om het werk neer te leggen! Still counting.....Ook cnvo heeft zich aangesloten. Vakbonden zijn zich aan het verenigen (evenals onderwijspersoneel). Het gaat om veel meer dan de wet onderwijstijd!

Stijn | 20-01-2012 20:32:39  

Het ministerie van OCW legt uit waarom de stakende leraren het helemaal verkeerd begrepen hebben:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/01/20/vragen-beantwoord-over-wetsvoorstel-voor-lesurennorm.html

Assurancetourix | 20-01-2012 20:37:39  

En de minister (of waarschijnlijker: een niet al te snuggere communicatiemedewerker) twittert:
"Nog veel onduidelijkheid onder docenten over wet #Onderwijstijd. Jammer, want er is echt sprake van een verbetering tov de huidige wet!"

Assurancetourix | 20-01-2012 20:42:37  

Het leukste vind ik dat onder het kopje "werkdruk (....) gaat deze wet hier wat aan doen?" wordt gesteld dat scholen straks een 'doordacht lesuitvalbeleid' moeten hebben.
Ik ben bang dat we dat mogen uitleggen als: straks mogen jullie in je (onbetaalde) tussenuren klassen opvangen. De minister ziet het immers als belangrijkste taak van het onderwijs om leerlingen niet meer langs de straat en in de gangen te laten banjeren.

bonemine | 20-01-2012 21:00:56  

Ach, het is allemaal zo overzichtelijk als je een bureaubaan hebt van 9 tot 5:
Die leraren die MAAR 25 uur per week lesgeven. Wat doen die dan die andere 15 uur?
Dat is een goed voorbeeld van een verkeerde vraag. De juiste vraag luidt : Zijn die andere 25 uur daarnaast niet wat veel als je al 25 uur topsport bedrijft?
Inmiddels is die 25 uur al bijna overal opgerekt tot ruim boven de 25. En dan komt er iemand ijskoud beweren dat het beter voor je is om nog wat dagen extra te gaan werken.
Dat kan best hoor, maar dan geen gezeur meer over de kwaliteit. Gewoon oppassers voor de klas zetten, die krijg je nog wel. Met een beetje geluk zijn ze instant bekwaam. Probleem opgelost. Begrotingsoverschot in zicht.

Idze | 20-01-2012 21:05:54  

Op zich is het waar dat er een verbetering is ten opzichte van de huidige papieren wet. Echter: omdat de huidige wet niet uitvoerbaar was zijn 1000 uur gedoogd en terecht gekomen in het wetsvoorstel. Daar was iedereen het mee eens. Niet nodig was het daarvoor de grote vakantie in te korten en de zogenaamde organisatiedagen te beperken. Met behoud van de huidige vakanties en het huidige aantal organisatiedagen kwamen de meeste scholen goed aan die 1000 uur.
Onze protesten gaan dus over de 1040 uur die (omdat het kabinet zich laat gijzelen door Beertema) plotseling uit de hoge hoed zijn getoverd en over het onnodig inleveren van vakantiedagen en organisatiedagen. Zo simpel is het. Daarnaast hebben leraren een veel te zware taak om GOED onderwijs te kunnen leveren, om goede lessen te kunnen voorbereiden. Dat is waarom veel beginners als de wiedeweerga het onderwijs weer verlaten om elders meer te verdienen met een minder zware taak.
Dat hoeven we niet aan te tonen: dat wijst de praktijk uit: zo'n 25 tot 30 % van de lessen wordt gegeven door mensen die daar niet (genoeg) voor zijn opgeleid. Zij die proberen om een parttime baan te combineren met het afronden van hun studie, merken hoe lastig het is genoeg tijd voor die studie vrij te maken.

Teja | 20-01-2012 21:11:44  

op het Alfrink College Zoetermeer staken meer dan 60 collega's terwijl de meesten LIAlid zijn en er niet eens een contactpersoon van het AoB is. Een goed bewijs van dat de liefde desnoods van 1 kant komt als het om de goede zaak gaat!
er wordt ook geen salaris ingehouden: de toetsweekdag wordt gewoon 1 week verplaatst en de school is dicht - superoplossing !
ik vind dat peter althuizen moet spreken in de jaarbeurshallen donderdag; nederland moet weten dat we 1 front vormen, dat we een keten vormen en geen verbrokkeld zootje.

ik ga!
rob van der meer

rob van der meer | 20-01-2012 22:27:19  

Dag Rob,

Uiteraard ga ik ook donderdag naar Utrecht en ik wil daar ook graag spreken. LIA is hiervoor echter nog niet benaderd door de AOb. Maandag neem ik zelf wel contact met hen op: we moeten inderdaad laten zien eensgezind te zijn en niet te zullen wijken. Ik sta daarvoor donderdag in ieder geval tussen alle collega's in de zaal.

Vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 20-01-2012 22:55:58  

hier irriteer ik mij aan... de definitie van werkdruk volgens het OCW:

- Werkdruk wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het gevoel te weinig invloed te hebben op de planning en invulling van de werkdagen. Dat is een gevoel dat helaas bij veel leraren leeft.

als dit namelijk alles was... waren er géén stakingen geweest.. lekker de boel verdraaien...

Mr. P | 21-01-2012 09:18:07  

Ik erger mij aan het gehele stuk!
het lijkt wel een foutieve propaganda van een kleine 70 jaar geleden!
de vakantie met een week verkorten, gelijk aan het basisonderwijs.....men vergeet wel even te melden dat het basisonderwijs een week extra in mei(of juni zoals dit jaar)vakantie heeft. Tevens vergeten we ook even dat het basisonderwijs nog atv dagen heeft...de juf van mijn zoontje ging lekker een dagje eerder op vakantie in de voorjaarsvakantie....tja atv!!
en over die werkdruk pffff daar hebben ze vast onderzoek naar gedaan onder de lesgevenden.
hou nou toch op!!
wij staken op 26 januari! voor het eerst in 27 jaar doet de directie mee! houden dus geen salaris in!

Bor | 21-01-2012 10:56:11  

hè Bor waar kan ik die directie regelen voor mijn school? ;-)

Mr.P | 21-01-2012 19:26:37  

Het CDA gaat weer nadenken over de te kiezen richting..... In Kiezen en Verbinden staat weer klip en klaar hoe de partij het onderwijsbeleid ziet:

"Scholen kunnen ook beter inspelen op de behoeften van gezinnen.
Lange schoolvakanties, tussen de middag vrij en de gebrekkige aansluiting tussen schooltijden en buitenschoolse activiteiten brengen ouders die werk en zorg combineren vaak in de knel. Ouders moeten het meer voor het zeggen krijgen als het gaat om de aansluiting van school- en werktijden. Ouders en school zijn partners, ook als het gaat om het mogelijk maken van de combinatie van werk en zorg voor beide ouders."

Een paar bladzijden verder is het rapport nog duidelijker: "Scholen zijn van de ouders en de leerlingen."

Kortom: het gaat niet om goed onderwijs, het gaat om de oppasfunctie van de school. De ballenbak, zeg maar.

Teja | 21-01-2012 20:07:59  

Als scholen volgens het CDA vooral als opvang moeten fungeren en de docenten dus ook pas vrij mogen zijn als de ouders dat zijn, dan wordt er in de vrije tijd van de ouders door docenten dus ook NIET MEER GEWERKT. School open van 08:30 tot 17:00 uur. Ouders thuis? Kinderen naar huis, docenten ook.
Daarna iedereen VRIJ. Ouders en docenten. GEEN SCHOOLGERELATEERD WERK MEER.
Vakanties: niet meer vastgesteld door de overheid, maar de kinderen mogen op vakantie wanneer de ouders dat maar willen. Eh, de docenten dus óók hè, net als de rest van kantoorgaand Nederland, we blijven wel consequent! En in géén geval alle docenten tegelijk op vakantie, want dan moet de school dicht en dat willen we toch niet...? Ook hoeven niet alle kinderen tegelijk op vakantie, want ouders mogen toch zelf weten wanneer ze gaan? Een stel kinderen op vakantie en docenten niet? Ach, dan krijgen de overblijvenden extra lesstof. Docenten op vakantie en een stel kinderen niet? Ophokken die handel met een paar docenten die toezicht houden. Ze missen lesstof als de docent op vakantie gaat en de kinderen toevallig niet? Nou en? Ze worden op school opgevangen, wat wil je nog meer?
10 minutengesprekken: overdag. Ja hoor, beste vader of moeder, daar neem je dan maar vrij voor. Vergaderingen: overdag. Heen-en-weer gemail of telefoontjes over probleemkinderen: overdag. Corrigeerwerk: overdag. Voorbereiden: overdag.
Alle docenten na 17:00 uur en in het weekend: VRIJ en de mail en telefoon UIT. Zalig in voor- of naseizoen voordelig op vakantie. Heerlijk!
Wat mij betreft kunnen ze het krijgen zoals ze het hebben willen...!

Annabela | 21-01-2012 22:33:11  

Dat van die 10 minutengesprekken heb ik sowieso nooit begrepen. Als je de kinderarts van je kind wilt spreken: overdag. Moet je kind naar de tandarts: overdag. Wil je van de internist iets horen over de behandeling van je kind? Overdag. Moet je kind bij de rechtbank verklaren dat ie liever bij papa wil wonen: overdag.
Dus wil je de leraar van je kind spreken, dan maak je een afspraak voor ergens op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 16:30.

Marieke | 22-01-2012 13:47:46  

Ja, en als de leraar dan zelf naar de tandarts of de fysio gaat: 's avonds of in de vakantie

bonemine | 22-01-2012 19:52:34  

Ik denk dat de internist niet 's avonds naar de tandarts gaat.

Marieke | 22-01-2012 20:05:19  

Leraren mogen overdag naar de tandarts, net als ieder ander. Degenen die ik ken doen wel hun best dit zo in te plannen dat ze na hun laatste les ernaar toe racen zodat het zo min mogelijk lestijd kost.

annabel | 23-01-2012 10:42:24  

Het bestuur van de SKVOB (Stichting kath.vo Breda) heeft besloten helemaal achter het personeel te gaan staan en de salarissen bij de AOB staking NIET in te houden. De volgende scholen vallen onder deze stichting:

Christoffel
De la Salle
Juvenaat Kompas
Markenhage
Mencia de Mendoza Lyceum
Mencia Sandrode
Michaël College
Newmancollege
Onze Lieve Vrouwelyceum
Tessenderlandt

Aantal stakende personeelsleden is nog steeds aan het oplopen.

Stijn | 23-01-2012 12:58:12  

De AOb is LIA op zijn minst een bloemetje verschuldigd...

LIA fan | 23-01-2012 14:03:56  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/nieuws/2012/01/20/vragen-beantwoord-over-wetsvoorstel-voor-lesurennorm.html
Dit artikel moet je voor de gein eens lezen! Zet wel even een teiltje naast je, of twee.
De Grand Canyon tussen burger en overheid wordt wederom groter!

Johan van Dongen | 23-01-2012 18:18:32  

Update vanuit Breda:

Onze Lieve Vrouwelyceum: 60
Mencia de Mendoza lyceum: 90

Op De Nassau, Markenhage, Newman, Stedelijk Gymnasium en andere bredase scholen zijn er veel collega's die ook het werk neerleggen op de 26e.

Stijn | 23-01-2012 22:42:34  

Op mijn oude school heb ik in de 8 jaar dat ik er werkte 1x meegemaakt dat er zo'n 20 man ging en 1x ongeveer 15. Ditmaal echter: 80! Dat is ongekend en zegt iets over de noodzaak die wordt gevoeld om in actie te komen.

Marieke | 24-01-2012 12:01:33  

Brief van de VO-Raad aan de Eerste Kamer:

http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/acties-onderwijstijd

Rainbow | 24-01-2012 18:42:22  

Op de LIA-staking op het Plein kregen we volop steun van Pvda'er Celik. Zijn partijgenoot in Amsterdam Asscher vindt dat we niet mogen staken! Ik wist niet wat ik zag vanavond op de Amsterdamse lokale zender at5!

http://www.at5.nl/artikelen/75027/asscher-scholen-moeten-open

Chris | 24-01-2012 21:43:29  

Volgzame Zuiden? Wat ik VOORAL wel zie: een structurele drive om OP TE STAAN EN OP TE BLIJVEN STAAN! We hebben het gehad met de politici (ZIE RAP. Dijsselbloem!ENZ.)Onderwijspersoneel laat zich NIET LANGER VOOR DE GEK HOUDEN!

Update vanuit Breda:

Collega's leggen het werk massaal neer:

Markenhage: dicht
Onze Lieve Vrouwelyceum: 65 stakende personeelsleden
Mencia de Mendoza lyceum: 101 stakende personeelsleden
Nassau: dicht
Stedelijk Gymnasium: w.s dicht (nog niet bevestigd)
Op de overige bredase scholen legt een aanzienlijke hoeveelheid docenten het werk neer!
Een groot aantal docenten van diverse bredase scholen vertrekt samen naar Utrecht!

En dit is nog maar het begin!
SKVOB gaat GEEN SALARIS INHOUDEN mbt de a.s. landelijke onderwijsstaking! Bestuur schaart zich volledig achter het personeel!

Nieuwsuur bezoekt w.s. onze school en gaat interviews afnemen van rector, docent en leerlingen. De Stem gaat met ons mee naar Utrecht.Omroep Brabant gaat w.s. radio en tv inzetten om het echte verhaal vanuit de werkvloer naar buiten te brengen! Onvoorstelbaar eigenlijk...dat we hier veel van onze tijd in moeten stoppen.

De AOb mag LIA idd een spreekwoordelijk zeer groot bloemetje sturen! Veel bredase LIA "harde kernleden" zetten zich hier volledig (omdat het LIA bstuur hiertoe opgeroepen heeft!)in voor de leerlingen, het onderwijs en de AOb staking!

Weet je nog MARTEN KIRCZ?! Toen ik jou, uit alle respect, mijn speech/puntenlijst overhandigde tijdens de LIA staking? Omdat ik nog steeds GELOOF in de STRUCTURELE VERENIGING aller onderwijsbonden. En nogmaals: LIA IS GEEN ACTIEGROEP MAAR EEN VOLWAARDIGE, SNELGROEIENDE, KRITISCHE VAKBOND VOOR DOCENTEN VO DOOR DOCENTEN VO!!!Zet dat nu, weer uit alle respect, eens voor altijd goed op je AOB site! Tot donderdag.

Stijn de wilde
Docent tekenen en kunstgeschiedenis
Mencia de Mendoza lyceum Breda
sdewilde@mencia.nl

Stijn | 25-01-2012 00:07:11  

?21000 collega's leggen morgen het werk neer (oop en op)!

Vandaag is Omroep Brabant bij ons op het Mencia de Mendoza lyceum in Breda een korte reportage komen maken. Onze dappere leerlingen aan het woord! Respect hoor!Ze hebben het goed verwoord! Ook collega Peter van Schijndel aan het woord en met collega's staking van morgen voorbereid! Zie deze link en de daarbijhorende beelden. Morgen Nieuwsuur bij ons op school voor interviews met collega, rector en leerlingen. Omroep Brabant bezoekt morgen onze vrienden van het Onze Lieve Vrouwlyceum! Daarna op naar Utrecht samen met veel collega's van de verschillende bredase scholen en een journalist van De Stem en w.s. Omroep Brabant gaan ook mee.

4833 Brabantse leraren gaan staken, 51 scholen dicht

Zie onderstaande link met daarbijhorende beelden:

http://www.omroepbrabant.nl/?redirect=%2F%3Fnews%2F1685451073%2F4833+Brabantse+leraren+gaan+staken%2C+51+scholen+dicht.aspx

Tot Morgen!

Stijn | 25-01-2012 19:56:38  

Oja...

Stedelijk Gymnasium Breda: 66 stakende personeelsleden.
Onze Lieve Vrouwelyceum: 65
Mencia de Mendoza: 115
De Nassau en Markenhage gaan dicht
Ook op alle andere scholen leggen personeelsleden het werk neer!

Onderwijstijd is de druppel die de emmer doet overlopen!

Stijn | 25-01-2012 20:10:16  

Dit is de link rechtstreeks naar het fragment...
http://nos.nl/artikel/334557-aobbestuurder-fel-over-minister.html
Ik kan mij de woede van Martin zeker voorstellen, alleen of het slim is? De coalitiepartijen hebben weer direct munitie terug... Maar diep uit zijn hart gesproken, dat verdient een compliment! Hou die frustratie vast Martin, we blijven met z'n allen strijden voor beter onderwijs!!

Nick Vogels | 26-01-2012 20:52:18  

Wat een schijnheilige reactie uit Den Haag! Ze willen dat Martin Kircz zijn excuses gaat aanbieden.... Hebben ze dat ooit gevraagd van hun gedoogpartner Wilders die iedereen met nog veel ergere uitspraken schoffeert?!? Bah, misselijkmakend gewoon.

Chris | 26-01-2012 21:58:48  

Of het voor de langere termijn gunstig uitpakt, zal me nu even een worst wezen, maar Kircz spreekt uit z'n hart en heeft kak aan het politieke consensus geouwehoer ... dat respecteer ik! Ook tijdens de actie sprak hij goed: duidelijk, inhoudelijk sterk en met de juiste emotionele toon. Ik hoop dat de AOb nu echt een andere weg inslaat. Wanneer strijdt de AOb met LIA verder? Er werd gesproken over een actie op de dag van behandeling, maar dat kwam van de CNVO dus dan weet je het wel. Wat gaan we doen?

Hugenoot | 26-01-2012 22:06:40  

Citaat van Paul Witteman, 1 minuut geleden, over de 'onwenselijkheid' van staken vandaag in het VOORTGEZET ONDERWIJS:

'het was CITO-toets ofzo, dus...'

Tja

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 26-01-2012 23:08:34  

Martin Kircz is een held die zegt wat wij denken

Leon van Beek | 26-01-2012 23:59:06  

Martin heeft het allemaal prima onder de aandacht gebracht: enorm incompetente minister en haar volgelingen maken het onderwijs helemaal kapot!!
het werd tijd dat dit eens hard werd gezegd, dus Martin: Hulde!!
dat een zekere Ton Elias nu excuses eist...dat mag!! maar hij is eerst aan de beurt met zijn schandalige opmerkingen richting docenten.
ik ga er wel vanuit dat alle onderwijs bonden en de VOraad nu de poten stijf houdt!
we zijn er nog niet. Of het kabinet moet binnenkort vallen.............

Bor | 27-01-2012 00:11:56  

Beste Bor,

Aan LIA zal het niet liggen: we zullen de collega-bonden houden aan hun uitspraken, want we hebben elkaar nodig.

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 27-01-2012 00:15:35  

@Marten Kircz
We stonden hier op deze website regelmatig tegenover elkaar en zullen in de toekomst wellicht ook wel weer eens tegenover elkaar komen te staan. Maar je relaas, waar SGP en anderen nu zo gretig over vallen, kan ik helemaal begrijpen. Natuurlijk kon het fatsoenlijker, maar wat zou het? Diepe -terechte- verontwaardiging en jarenlang opgebouwde frustratie komen er nu eenmaal niet altijd 100% tactisch uit.

Assurancetourix | 27-01-2012 00:49:42  

Uitstekend stuk ook van Olthof, rector van het Mencia de Mendozalyceum in Breda, in de Volkskrant, trouwens.

Assurancetourix | 27-01-2012 00:53:29  

Als "oude rot" in het vak durf ik wel te stellen dat jullie allemaal je moeten schamen en het vak leerkracht ten schande maken. Iedere dienstverlenende branche moet hard(er) werken voor weinig en wat doen jullie? Klagen, elkaar helemaal gek maken en staken, ten koste van de leerlingen! Een leerkracht heeft geen slecht salaris, er zijn beroepen waarbij vele malen harder gewerkt moet worden en die nog minder opleveren. Je staat niet onder druk als je de taken goed weet te verdelen en goed orde weet te houden in de klas en inderdaad is het op heel veel scholen om me heen zo dat de zomervakantie niet 6 maar 8 of zelfs 9 weken lang is geworden zodat de leerkrachten 6 effectieve vakantieweken overhouden. Van de leerkrachten om me heen is er echt niet één die 50 uur per week werkt, een kwestie van je werk goed indelen. Als jullie met deze mentaliteit ook voor de klas staan? kan ik me voorstellen dat jullie het beroep erg zwaar vinden en de werkdruk te groot. Jullie kunnen beter allemaal iets anders gaan doen want jullie zijn niet alleen een beschamend voorbeeld voor de leerlingen maar duidelijk erg ongelukkig met het vak en dat doet leerlingen meer kwaad dan goed. Het wordt tijd dat iedereen in nederland weer eens zonder klagen aan het werk gaat en blij is dat hij überhaubt nog een baan heeft! Schei toch uit met dat geklaag en ga eens doen waar je voor betaald wordt en dat is lesgeven en kinderen waarden en normen bijbrengen. "o we zijn zo bang dat die lesuren ophok uren worden". Weet je hoe je dat voorkomt? Door leerlingen tijdens die uren de informatie te geven die ze nodig hebben om met een fatsoenlijk cijfergemiddelde komen in plaats van een mager zesje. Desnoods laat je ze huiswerk maken en kijk je in die tijd werk na, dan wordt een extra uur een winwin situatie voor je zelf en voor de leerling. Hebben jullie het nieuwe wetsvoorstel wel vergeleken met het oude? Want jullie snappen niet dat het een enorme verbetering is! De belediging aan de minister? Onbeschoft!!

Mia van Dongen | 27-01-2012 02:52:19  

Beste Mia,

Kan jij mij dan de pluspunten noemen van de wet? En met de bezuinigingen van het speciaal onderwijs ben je het ook eens? Ik hoor het graag!!

Nick Vogels | 27-01-2012 07:37:39  

Beste Mia,
Als meer dan 20000 leraren bereid zijn om tegen die wet te staken moet er toch wel iets mis zijn met die wet, denk je niet?

Chris | 27-01-2012 08:12:33  

"er zijn beroepen waarbij vele malen harder gewerkt moet worden en die nog minder opleveren"

Ik weet dat het opleidingsniveau van leraren door de onaantrekkelijkheid van het beroep gedaald is, maar een vergelijking met banen waarvoor MBO of lager vereist is toch nog niet helemaal op zijn plaats. En voor HBO- en WO-banen is al uitgerekend dat een leraar daar qua salaris ver onder zit. Dus hoe Mia erbij komt dat het salaris wel OK is? Zelf zeker een voorhosser, en even niet in de gaten gehad dat er inmiddels een lerarentekort is van 30%?

Marieke | 27-01-2012 09:09:01  

De NOS had ook een verslaggever ter plaatse. Ik heb het vermoeden dat ze toevallig in de buurt was, want alhoewel ze tijd had om zich even te informeren, begon ze over de 1040 uren die de docenten moeten lesgeven. En dat als vooraanstaande nieuws omroep. Beschamend.

Zelfde geldt natuurlijk voor het 'foutje' bij Pauw en Witteman.

Er staat een belangrijke taak te wachten om de media met correcte hap klare brokken informatie te verschaffen. Want als de mensen in Nederland hun informatie uit de media moeten halen, dan kunnen we daar niet veel van verwachten.

Groeten

Erik H | 27-01-2012 09:32:53  

Klopt, dat is een van de problemen met onderwijs: iedereen denkt er verstand van te hebben omdat ie ooit op school heeft gezeten. Discussie op basis van feiten vindt maar zelden plaats.

En sowieso een teken des tijds dat mensen zich over welk onderwerp dan ook niet eerst inlezen alvorens erover te gaan roepen. Daar mogen wij de hand ook wel in eigen boezem steken: niet zelden leren wij ze dat ook al op school, met opdrachten die maar voor een klein deel bestaan uit informatie vergaren en al snel overgaan op "geef je mening" en "discussieer met je buurman over".

Marieke | 27-01-2012 09:55:21  

Ik ben nu erg benieuwd naar het vervolg.

Dat het voortgezet onderwijs een dagje staakt is gewoon, dat hebben ze in Den Haag ingecalculeerd, dat hoort erbij. Maar gewoonlijk was het dan zo dat docenten na een dagje liedjes zingen over gingen tot de orde van de dag en afbraakmaatregelen gewoon konden worden doorgevoerd in niet of minimaal gewijzigde vorm.

Gezien de gigantische opkomst en het sterker dan ooit lijkende "de maat is vol"-gevoel kan ik me voorstellen dat er ditmaal grote vervolgacties zullen komen. Ben heel benieuwd.

Marieke | 27-01-2012 10:58:22  

(Maar eerst maar eens even de stemming in de Eerste Kamer afwachten. Van de SGP zullen we het niet moeten hebben, vrees ik ;-) )

Marieke | 27-01-2012 10:59:14  

Nick Vogels | 27-01-2012 07:37:39
Enorm pluspunt vind ik dat veel schoolactiviteiten die nu op school niet binnen de 1000 uren vallen, nu wel meegeteld worden voor die 1040 uur, In de praktijk komt het er dan op neer, in elk geval op onze school, dat we zelfs minder uren voor de klas hoeven staan dan die 1040. Als je namelijk alle schoolactiviteiten bij elkaar optelt zijn dat veel meer uren dan die 40 die jullie zeggen "extra" te moeten werken. Wat ik ook nergens heb gelezen is dat die 1000 uur alleen gedoogd werd zolang het wetsvoorstel nog niet was geaccepteerd. Het voorbehoud is niet door jullie ingecalculeerd waarschijnlijk want nu het niet doorgaat zeggen jullie er recht op te hebben en dat er nu "meer" uren worden opgelegd. Dat is de boel verdraaien! Nog een heel groot voordeel is dat scholen alle vrijheid hebben om zelf in te delen voor welk onderwijsdoel we deze uren inkleden. Dat houdt in dat niet van hogerhand wordt opgelegd dat je minimaal zoveel uren nederlands moet geven en zoveel uren LO etc. Ook het regelen van de uitval vind ik een enorm pluspunt, dat zal ook door bijvoorbeeld een onderwijsassistent mogen gebeuren. Velen vinden een assistent achteruitgang in het onderwijs omdat ze niet voldoende kennis zouden hebben, het tegendeel is waar. Deze mensen kunnen vaak door hun enthousiasme een leerling ontzettend veel bijbrengen.

Ik lees hier alleen maar negatieve dingen en dat vind ik heel erg jammer, er zijn namelijk veel meer positieve dan negatieve dingen te noemen. Een ieder die hier nog beweert dat een leerkracht niet genoeg salaris krijgt? Een HBO-er in bijvoorbeeld de logistiek heeft € 4100 euro bruto, voor een loon naar functie want die werkt ook niet van 9 tot 5 en draait in de weekeinden vaak (onbetaald) bereikbaarheidsdienst. Hij werkt ruim 1900 uur per jaar, laat ik jullie het voordeel van de twijfel geven door te stellen dat jullie er 1800 werken per jaar, gezien het "vele" overwerk. Dan lijkt me toch dat er weinig reden tot klagen is.

Mia van Dongen | 27-01-2012 13:03:35  

Chris | 27-01-2012 08:12:33
.
1/3 van de leerkrachten staakt, dat betekent dat 2/3 over het algemeen best tevreden is. Het zou pas echt een geweldige opkomst zijn als de meerderheid van de leerkrachten zou staken. Ik heb ook nergens beweerd dat alles in het onderwijs klopt, er zouden zeker veel dingen beter kunnen. Maar jullie leggen ten eerste het accent op de verkeerde dingen, ten tweede is staken nooit een verantwoord middel om een doel te behalen (ik vind het een chantagemiddel dat wordt gebruikt over de ruggen van de leerlingen) en ten derde zijn er tijdens de argumentering hele slechte dingen gezegd die meer schade zullen doen dan goed. Ik kan alleen maar hopen dat dit nieuwe wetsvoorstel er wel door zal komen, anders vallen we allemaal terug in de oude wetgeving en dan hebben jullie helemaal niets bereikt en ook alle niet stakers een kans op betere werkomstandigheden én veel jongeren een kans op beter onderwijs ontnomen!

Mia van Dongen | 27-01-2012 13:10:40  

Beste Mia,

Je klets uit je nek!

Johan van Dongen | 27-01-2012 13:14:21  

Marieke | 27-01-2012 09:09:01
.
Ik heb nergens beweerd dat ik beroepen met een lager opleidingsniveau vergelijk.
.
Daarbij vergeet je dat als er ergens een tekort is aan werknemers, dit in het bedrijfsleven betekent dat je meer salaris kunt vragen, als je werkt in de dienstverlenende sector gaat deze vlieger echter niet op omdat je loon afhankelijk is van de belastingpolitiek. De commissie heeft ook berekend dat een leerkracht redelijkerwijs goed verdiend gezien het aantal werkuren. Daarbij mag je nu en de komende jaren gewoon blij zijn dat je een baan hebt, wees er maar heel zuinig op! Overal worden salarissen bevroren en nu weet je in ieder geval dat je salaris hebt.

Mia van Dongen | 27-01-2012 13:19:18  

Waar Mia vanuit kletst weet ik niet, maar het gaat in elk geval niet van feiten uit. Hoe het met de salarissen van leraren zit in vergelijking met die van de gemiddelde andere HBO-er en WO-er is al uitgerekend door het SCP en is in tegenspraak met wat Mia hier beweert.

En wie de historie van lerarenstakingen in de afgelopen twintig, dertig jaar kent, weet dat een opkomst van 1/3 ongekend hoog is.

Marieke | 27-01-2012 13:21:07  

Johan van Dongen | 27-01-2012 13:14:21

Dat mag jij vinden, maar als je een leraar was geweest met een beetje fatsoen in je donder dan zou je deze ongenuanceerde mening ook hebben onderbouwd.

Nick Vogels | 27-01-2012 07:37:39

Om nog even op je vraag terug te komen, het enige wat ik echt als een heel groot bezwaar heb op de bezuinigingen is de kortingen in het speciale onderwijs en het onverantwoorde besluit dat leerlingen die speciale aandacht nodig hebben terug moeten naar het reguliere onderwijs, maar het vervelende is dat ik over zoiets belangrijks, iets dat de onderwijstaken van docenten onnoemelijk gaat verzwaren, eigenlijk niet naar voren is gekomen in de hele redevoering. Het is maar net op welke belangen je het accent legt en precies dat accent heeft ervoor gezorgd dat jullie op een groot deel van het volk heel ongeloofwaardig zijn overgekomen en dat is een verlies met een medaille!!

Mia van Dongen | 27-01-2012 13:26:13  

Dat gaat om het deel van het volk dat zich niet wenst te informeren. Daar valt weinig aan te doen. Recente artikelen in diverse kranten maken duidelijk dat velen donders goed weten dat de hoge opkomst bij de actie van gisteren met name ook voortkwam uit bezorgdheid over de maatregelen m.b.t. Passend Onderwijs.

Marieke | 27-01-2012 13:29:29  

Overigens suggereert deze opmerking "Velen vinden een assistent achteruitgang in het onderwijs omdat ze niet voldoende kennis zouden hebben, het tegendeel is waar. Deze mensen kunnen vaak door hun enthousiasme een leerling ontzettend veel bijbrengen."

dat het lagere kennisniveau van assistenten gecompenseerd wordt (meer dan zelfs) doordat hun enthousiasme groter zou zijn dan dat van de leraren zelf. Dat vind ik onfatsoenlijk tegenover leraren die met veel enthousiasme voor de klas staan.

Marieke | 27-01-2012 13:42:45  

Beste Mia,
Jouw 1/3 versus 2/3-redenering klopt niet. Veel docenten durven niet te staken omdat ze geen lid zijn van een vakbond en omdat hun directie het salaris inhoudt. Onze directie heeft dat bewust niet gedaan omdat ze ook achter de staking staan. Ook is er een groep collega's die uit principe nooit staakt, maar het wel degelijk oneens is met deze wet.
Feit is dat dit de grootste VO-staking ooit is geweest en dat er niet gestaakt is om een procentje meer loon zoals in het verleden wel gebeurde, maar echt om de onderwijskwaliteit. Van mij had het accent ook nog meer op de bezuinigingen op het passend onderwijs en de invoering van prestatiebeloning mogen liggen, maar die zaken zijn tijdens de bijeenkomst wel degelijk aan de orde geweest.

Chris | 27-01-2012 13:44:52  

De eerstegraad opgeleide docent wil allang niet meer in het onderwijs (zeker niet het VO) werken. Deze nivellering heeft zijn tol inmiddels allang ge-eist. daardoor kunnen roeptoeters als Ton Elias ook de inspectie na-blaten. Na-blaten dat er 105 slechte leraren zijn. Nou Mijnheer Elias, dat geldt in ieder beroep! Als ik die 10% wegjaag komt de volgende 10% aan de beurt. En zo gaat het verhaal van de 10 kleine negertjes op. Er blijft niemand over. En dat verdient Dhr. Ton Elias ook met zijn grote mond. Inhoudsloos geblaat ala gedoogpartner GW. Daarmee zetten we de degradatie van het onderwijs in sneltreinvaart voort. Ook de 1040 uren onzin discussie van Mevrouw van Bijsterveld valt onder dezelfde infantilisering van de leraar. In 800 kwaliteitsuren, doe ik veel meer dan in 1040 ophokuren. Verder moet ik aan teveel leerlingen lesgeven die veel te heterogeen van samenstelling zijn. De een is doof, de ander half blind, een volgende is ADHD-er of PDD-NOS-ser, of hyperactief of heeft een autisme verwante stoornis. (moet ik doorgaan?) Het onderwijs is aan zijn einde. Everett Reimer voorspelde dat al in 1972. Zie: "De School is dood". Na 40 jaar is zijn voorspelling uitgekomen, omdat de politiek al ruim 30 jaar de leraar schoffeert met een belachelijke salariëring. Iedere HBO-er in het bedrijfsleven ontvangt maandelijks een veelvoud van waar de docent zich voor inzetten. En toch mag het nog steeds niets kosten in het onderwijs. Bulkproductie leidt tot kwaliteitsdegradatie. Zoals bij de slager kost ook in het onderwijs geld. Maar dat wil men niet beschikbaar stellen. Plasterk had visie en wist het knelpunt. Intussen is Plasterk bashen de nieuwe rechtse hobby. Eigenlijk wil rechts Nederland dat een leraar vrijwilligers werk gaat doen in de klas. We hoeven daar toch zeker niet voor gaan te betalen! Lekker gratis werken en dan maar zien hoe je aan de kost komt. Lekker blijven schofferen en beledigen zoals Elias en Beertema dat doen. Wat krijg ik daar een motivatie van!

Cor | 27-01-2012 14:00:11  

Ach, ik word er zo treurig van dat er zo wordt afgegeven op mensen die de betrokkenheid en de moed hebben om op te komen voor verbeteringen in het onderwijs.

Als tegengeluid herhaal ik nog maar even wat ik eerder schreef: deze 'hardwerkende Nederlander uit het bedrijfsleven' steunt de acties in het onderwijs helemaal. Chapeau voor de stakende docenten!

En gelukkig zijn er de afgelopen dagen ook veel hartverwarmende reacties geweest van bezorgde ouders en van mensen uit alle delen van de samenleving die de kwaliteit graag weer willen zien stijgen.

Wie weet gaat het lukken om verbeteringen voor elkaar te krijgen, als er onder docenten en in de samenleving zoveel draagvlak voor is. Veel succes met eventuele vervolgacties!

Marieke | 27-01-2012 14:04:03  

Beste Mia,
Het gaat mij niet om hoeveel lessen er worden gegeven, het kunnen er wat mat mij betreft ook wel 1100 zijn. Het gaat mij om de kwaliteit van de lessen die gegeven worden. Er is een groot tekort aan leraren, 30% van de lessen wordt gegeven door onbevoegde mensen. Waarom? Er zijn te weinig mensen die kiezen voor het onderwijs.
In Finland worden er 750 lesuren gegeven per jaar, uit Europese onderzoeken komt naar voren dat hier het beste onderwijs wordt gegeven.
Die 1040 gaat dus niet over kwaliteit, maar over kwantiteit. Leraren werken hard, de werkdruk is hoog, met hele overvolle klassen.
Ik denk dat veel mensen de barricades op gaan als zij zomaar 1.5 week salaris moeten inleveren. Maar dit is het niet alleen. De bezuinigingen op het speciaal onderwijs worden door de media onderbelicht, maar zijn gisteren veel genoemd, en ook op deze site!!
De urennorm was de spreekwoordelijke druppel. Het VO is wakker geschud, eindelijk! Een kwart mensen die staken in een beroepsgroep is echt heel erg hoog!!
Als alle plannen doorgaan, wil niemand meer het onderwijs in, en zijn de ouders en de leerlingen de dupe. De kwaliteit van het onderwijs gaat alleen maar verder achter uit.

Nick Vogels | 27-01-2012 14:04:29  

Marieke | 27-01-2012 13:42:45
.
Beste Marieke, van iemand die mij beschuldigd van het gebruik van argumenten die niet zijn gebaseerd op feiten mag je toch verwachten dat je zelf geen aanname zou gebruiken om je reactie te onderbouwen.
Ik heb niet geschreven dat assistenten enthousiaster zijn dan leraren, ik schrijf dat assistenten door enthousiasme een leerling toch vaak veel kunnen leren en dat een assistent voor de klas niet per definitie achteruitgang in onderwijskwaliteit hoeft te betekenen. Dat jij dat als onfatsoenlijk ervaart zegt veel over hoe je in deze hele discussie staat. Ik zeg altijd maar zo, als iets niet op jou van toepassing is, hoef je je ook niet aangesproken te voelen.

Mia van Dongen | 27-01-2012 14:07:01  

In Finland worden er 750 lesuren gegeven per jaar, uit Europese onderzoeken komt naar voren dat hier het beste onderwijs wordt gegeven.
Die 1040 gaat dus niet over kwaliteit, maar over kwantiteit.
Nick Vogels | 27-01-2012 14:04:29.

Als ik me dan op feiten moet beroepen dan zal ik dat misverstand ook uit de wereld helpen. Mijn vriendin is lerares in Finland. Daar hebben ze inderdaad minder "les" uren maar daar worden excursies, repeteren voor musicals, kortom alle activiteiten die wel onderwijs gerelateerd zijn maar niet tot "lesuren" kunnen worden benoemd, niet meegerekend in het aantal lesuren en in onze urennorm is dit wel het geval. Volgens haar is het onderwijs in Nederland vergelijken met het onderwijs in Finland, appelen met peren vergelijken.
Inmiddels zijn we in rondjes aan het draaien en vallen we in herhaling dus ik ga weer doen waar ik voor betaald wordt en dat is me bezig houden met lesgeven. Nogmaals ik kan alleen maar hopen dat dit nieuwe wetsvoorstel niet zal worden weggestemd want dat zijn we terug bij af. En je kunt niet eindeloos blijven staken.

Mia van Dongen | 27-01-2012 14:21:28  

Jaaaa, zo makkelijk kom je niet van me af.
Ik ben benieuwd naar jouw oplossingen, want die heb ik nog niet gehoord.
Hoe gaan we meer mensen aantrekken om les te geven in het VO?
Hoe gaan we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, met de bezuinigingen op het speciaal onderwijs zie ik die niet?

Ik hoor het nog graag van je, als je klaar bent met les geven.


Nick Vogels | 27-01-2012 14:59:08  

@Mia: Je denkt toch niet serieus dat Nederlandse leerlingen 750 echte lesuren hebben en 300 uur aan 'excursies en musicals'?

Ik zie geen redenen om Finland en Nederland niet met elkaar te vergelijken. Twee westerse, Europese landen met een vergelijkbare moderne samenleving en veel gedeelde waarden en praktijken.

Ik zie wel redenen waarom sommigen, met name politici en bestuurders, niet van Finland *willen* leren. Omdat daar de verdeling in zeggenschap tussen leraren en andere onderwijsbetrokkenen anders geregeld is, en sommige belanghebbenden dat niet te pruimen vinden.

Er zijn een paar saillante verschillen tussen het Finse en het Nederlandse onderwijs. Het is niet logisch om op grond van die verschillen te stellen dat we geen boodschap aan elkaar hebben. Het in de jaren tachtig nog zwakke Finse onderwijs is juist zo goed geworden doordat de Finnen héél goed naar de diverse buitenlanden keken en daar elementen oppikten die werkten, en die hebben ze vervolgens naar hun eigen hand gezet.

Hadden de Finnen gezegd: 'ons onderwijs met dat in het buitenland vergelijken, dat zijn appels en peren' dan waren ze nooit zo ver gekomen.

Karakteristiek in Finland is de compromisloze keuze voor kwaliteit, hoge eisen en de sterke wens om *voor alle leerlingen van elk niveau* het beste onderwijs te maken. En dat dan tien, vijftien, twintig jaar volhouden.

Hannes Minkema | 27-01-2012 15:21:16  

"Ik zeg altijd maar zo, als iets niet op jou van toepassing is, hoef je je ook niet aangesproken te voelen."

Daarom laat jij blijkbaar collega's, leerlingen en ouders in de kou staan, want 'het' is niet op jou van toepassing.
Ik zou denken dat je als docent betrokkener zou zijn. Het leven gaat niet alleen over jou.

Maud | 27-01-2012 15:39:19  

Beste Mia,

Ik vind dat je wel erg hard klaagt, en eigenlijk alleen maar de negatieve punten van de staking benadrukt. Ik lees in je berichten daarover alleen maar negatieve dingen en dat vind ik heel erg jammer, er zijn namelijk veel meer positieve dan negatieve dingen te noemen.

Als je met deze mentaliteit ook voor de klas staat? Dan kan ik me voorstellen dat je de omgang met collega's erg zwaar vindt. Dan kun je beter iets anders gaan doen want nu ben je een beschamend voorbeeld voor de leerlingen, duidelijk ongelukkig met de keuze die andere collega's maken en dat doet leerlingen meer kwaad dan goed.

Het wordt tijd dat je weer eens zonder klagen met ons communiceert en dat je blij bent dat je überhaupt nog collega's hebt. Schei toch uit met dat geklaag en ga eens doen waar je voor betaald wordt en dat is lesgeven en kinderen waarden en normen bijbrengen.

Bovenstaande zinnen zou ik zelf nooit geschreven hebben. Ze komen uit jouw berichten aan ons. Vind je de zinnen onprettig worden als ze aan jou zelf gericht zijn? Dan begrijp je misschien beter wat je hier aan reacties oproept.

Groet,

Hannes Minkema

Hannes Minkema | 27-01-2012 15:44:03  

AOB heeft excuses aangeboden voor het interview met Martin Kircz, waarin Kircz zijn mening ventileert over Bijsterveld.De AOB was juist in mijn achting gestegen. Maar helaas gaan ze weer achter de minister aanhobbelen, omdat mensen de waarheid over haar zeggen. AOB blijft daardoor een onderhandelingspartner. Wat dacht je dan, dat ze niet bleven als ze geen excuses zouden maken.
Als Kircz ook nog moet opstappen dan zijn de rapen gaar. Want dat zou juist de beste ledenopzegactie van de AOB zijn.

T.S. | 27-01-2012 16:10:16  

AOb biedt minister excuses aan voor opmerkingen Martin Kircz......

Het moet niet gekker worden, maar als het dan toch zo moet: waar blijven dan de excuses van parlement, politieke partijen, het ministerie van onderwijs en alle voorgaande ministers van onderwijs aan leraren, leerlingen en ouders i.v.m. de afbraak van het onderwijs in de laatste decennia? Doe uw best AOb!

dirk | 27-01-2012 16:11:54  

@ Hannes Minkema

Amen!!

@ Mia

Je bent hier aan het verkeerde adres, er is al jarenlang tevergeefs geprobeerd alles op te lossen met praten, misschien dat je nog in dát stadium verkeert?

Mr.P | 27-01-2012 16:35:51  

Hannes Minkema | 27-01-2012 15:44:03
.
Zoals ik al eerder zei, als het niet op jezelf slaat hoef je je ook niet aangesproken te voelen. Ik ben dan ook niet onder de indruk.

Maud | 27-01-2012 15:39:19
.
Mijn leerlingen, collega's en de ouders die ik na school inderdaad nog heb gesproken stonden niet in de kou maar daar waar ze hoorden op die dag, lekker warm in de klas discussiërend over het doel van de staking en hoe wij als school dit onzin vinden en met een prima beleid weinig tot geen werkdruk ervaren.
Inderdaad, het leven draait niet om mij, het leven draait ook niet om jullie, het leven is dat wat je er met de samenleving van maakt.

Mia | 27-01-2012 16:48:35  

Nick Vogels | 27-01-2012 14:59:08
.
Beste Nick,

Ik waardeer de wijze waarop je discussieert enorm, ik ga dan ook mijn best doen om te proberen uit te leggen hoe onze school met deze "problemen" omgaat.

Ten eerste worden de lesuren die er op de roosters staat optimaal benut. Dat houdt bij ons niet alleen in dat er een groot deel van de les actief informatie wordt gegeven maar ook dat leerlingen betrokken worden bij het nakijkwerk van bijvoorbeeld repetities en dat er iedere week tijdens tussenuren met de klassen huiswerk wordt gemaakt, vooruit wordt gewerkt, extra begeleiding wordt gegeven maar ook in combinatie met een onderwijsassistent de klas bijvoorbeeld informatieve films kijken waarbij de docent tijd heeft om toetsen na te kijken. Dit heeft als voordeel dat e leerkrachten thuis veel minder werk hoeven te doen.

Onze zomervakantie is niet langer dan 6 weken. Toegegeven, ook wij doen in de week voor de vakantie en in de week na de vakantie niet actief aan roosters maar betrekken wel de leerlingen actief in het afronden en opstarten van het schooljaar waardoor ze niet 8 of 9 weken thuis zijn.

Juist omdat ons schoolbeleid zoveel ruimte heeft in het invullen van de lessen, blijkt in de praktijk dat collega's eigenlijk altijd voor elkaar klaar staan om lessen van elkaar over te nemen. Dat is niet altijd je vakgebied waardoor je zou kunnen opmerken dat dit geen kwalitatief goed gevuld uur is. Daar staat wel tegenover dat de leerlingen niet naar huis hoeven en we die momenten gebruiken om te duscussieren over bijvoorbeeld, relaties, gezinsleven, economie, politiek en noem maar op. Ik vind het verbazingwekkend hoeveel leerlingen hiervan opsteken en hoe enthousiast ze daarvan worden (zeker als je een rol kaakjes en een fles aanmaaklimonade meebrenget die samen nog geen euro kosten) Die inval lessen zijn de meest gezellige uurtjes bij ons op school.
.

Mia | 27-01-2012 16:58:25  

Het beschikbare geld (dat inderdaad soms erg weinig lijkt) wordt zo verdeeld dat de leerkrachten niets tekort komen en dat onderwijsassistenten kunnen worden ingehuurd als er personeelstekort dreigt door bijvoorbeeld veel ziekte. Dat betekende in de praktijk soms dat denieuwe beamer even moest wachten of dat de gymleraar even moest wachten met het vervangen van gymtoestellen zonder dat de leelringen daar de dupe van werden. Dat is een uitdaging maar we hebben daar met zijn allen ook veel plezier in want de aandacht voor de leerlingen gaat bij ons boven alles.
.
Er wordt me hierboven verweten dat ik nog in het "praatstadium" verkeer. Ik durf te stellen dat juist dat praten de belangrijkste fundering is voor een slagend schoolbeleid. Bij ons op school besluit het bestuur niets buiten de leerkrachten om, alles wordt besproken en we weten altijd wat er speelt. Problemen worden gedeeld, uitgaven verantwoord en beleid uitgebreid besproken.
.
Werkdruk, ja dat iseen lastige omdat wat de één ervaart als druk voor de ander niet zo hoeft te zijn. Wat in ieder geval wel zo is is dat iedereen een handje toesteekt als er ergens knelpunten zijn.
.
Wij zien op school die 1040 uur niet als een stap terug. Wij zijn er echt van overtuigd dat als je onderwijstaken over meer uren uit kunt smeren dat dit rust en minder stress meebrengt. Juist omdat we die uren opvullen zoals ik eerder heb beschreven.
.
Gezagsondermijnend gedrag door ouders en leerlingen, het wordt eigenlijk niet geaccepteerd. Onze schoolleiding is daar heel strikt in. Ouders die ons beleid niet steunen moeten maar een andere school kiezen, hoe qru dat ook klinkt. Met zoete koekjes bakken beriek je niks, ook bij ouders niet. Leerlingen die er een zooitje van maken? Die worden nog ouderwets gestraft. Die moegen na school, of in de pauze het schoolplein schoonmaken en de kantine soppen. We hebben het afgelopen jaar één leerling (van de 600) doorgestuurd naar leerplicht omdat hij niet te corrigeren was en zijn ouders ook nie

Mia | 27-01-2012 17:09:44  

Waar we ons als school wel grote zorgen om maken is hoe het straks moet als de "bijzondere" leerlingen zoals wij ze noemen weer terugvloeien in het speciale onderwijs. daar wordt nu af en toe al over gesproken en zal binnenkort een plan van aanpak eisen. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik daar dus wel heel bezorgd om ben en niet goed begrijp hoe de minister dat kan doen. Maar goed, ook daar moeten we terzijnertijd het beste van maken en ik heb er alle vertrouwen in dat onze schoolleiding ook dit met ons gaat oplossen.
.
Het is wat lastig om alles hier goed op een rijtje te krijgen gezien de beperkte ruimte maar ik hoop dat ik een beetje heb kunnen overbrengen waarom onze school juist heeft gekozen voor positiviteit en geen deelname aan een staking. Wij hebben door praten in het verleden juist erg veel bereikt, ook met onze gemeente en staken vind ik geen positieve manier van beargumenteren waarom iets niet werkt.
.
Neemt niet weg dat ook ik heus wel zie dat bepaalde dingen niet kloppen of veel beter zouden kunnen, is dat niet in elk beroep en zeker in de dienstverlening?

Mia | 27-01-2012 17:16:39  

terugvloeien in het speciale onderwijs moet natuurlijk zijn het reguliere onderwijs. Ik ben net als jullie ook gewoon moe na een werkdag ;-)

Mia | 27-01-2012 17:20:32  

Als je nog specifieke dingen wilt weten Nick dan vraag je maar raak. Ik zal je graag antwoorden.

Mia | 27-01-2012 17:21:37  

@ Mia

Ik verwijt je niks...

Mr.P | 27-01-2012 17:27:08  

staken is niet negatief, het is een uiterst middel wat ingezet wordt als overleg, praten, debatteren en onderhandelen niet heeft geholpen.

Mr.P | 27-01-2012 17:32:00  

mia: op welke school werk jij?

en over de schofferingen van M.Kircz: het was niet netjes, maar die excuses vind ik nou echt niet nodig, zulke dingen gebeuren in het heetst van de strijd en verdorie: het ìs dan toch ook het BEWIJS van hoe heet de strijd is? Laat de minister dat maar eens beseffen. Leraren hebben zo goed geleerd dat ze nooit iemand dom moeten noemen, kennelijk heeft domoor-Marja een grens gepasseerd. Ik vind die excuses van een slijmerige pluche-gevoelige soort - dit is precies waarom ik die AOb-top niet vertrouw, al begrijp ik ook dat we met elkaar moeten optrekken.

rob van er meer

rob van der meer | 27-01-2012 17:58:00  

Mr.P | 27-01-2012 17:32:00
rob van der meer | 27-01-2012 17:58:00
.
Ik kan me heel goed voorstellen dat deze staking uiteindelijk onvermijdelijk leek. Ik ben er echter van overtuigd (je zou het aan mijn bericht van binnenkomst niet zeggen maar ik heb een communicatietraining gevolgd)en veel van mijn collega's met mij, dat deze staking met meer "redelijkheid" en noem het misschien "stroopsmeerderij" veel meer kracht heeft dan met de negativiteit die er nu omheen hangt. Die negativiteit kweekt onbegrip in plaats van begrip, ook bij de bevolking en de media. Om een voorbeeld te noemen, uitspraken als "we zijn het zat" "de grens is bereikt" en de minister is slecht (terwijl de minister niet eens iets mag besluiten, dat doet uiteindelijk de kamer, en ze geprobeerd heeft een wetsvoorstel in elkaar te zetten dat in de praktijk overeen komt met het voorstel waar jullie aan vast willen houden) veel negatiever overkomt als bijvoorbeeld een standpunt als "minister, door de terugvloei van speciale zorgkinderen in het reguliere onderwijs raken we overbelast, we kunnen dit er echt niet meer bij hebben, daarbij doen we deze "bijzondere" kinderen daarmee ernstig tekort". De boodschap is in de kern dezelfde, alleen leg je de focus op het probleem en niet op je eigen onvrede waardoor de boodschap heel anders overkomt. Emoties en gevoelens hebben nu de overhand gekregen en dat heeft kwaad bloed gezet en dat is zo jammer. Die excuses lijken misschien misplaatst, maar vergeet niet dat jullie nu verder moeten, dat gaat niet met een kabinet dat alleen maar negatief gestemd is door deze staking. Daarom waarschijnlijk de keuze om stroop te smeren zodat er op een fatsoenlijker manier verder ingespeeld kan worden op het bereiken van het doel. Dat doel wordt niet bereikt met negativiteit. Daarbij is het ook handig als jullie aanpassing vragen van het wetsvoorstel en niet om het voorstel te verwerpen. Dat heeft namelijk tot gevolg dat de oude wet terugkomt zoals de PVV bijvoorbeeld dat wil.

Mia | 27-01-2012 19:29:32  

mia: op welke school werk jij?
rob van der meer | 27-01-2012 17:58:00

Nog even terugkomend op je vraag, ik werk op een school in Zoetermeer maar ik noem liever geen naam.
Zodra we een vacature hebben zal ik je inseinen ;-)

Mia | 27-01-2012 19:32:29  

mia: op welke school werk jij?
rob van der meer | 27-01-2012 17:58:00

Nog even terugkomend op je vraag, ik werk op een school in Zoetermeer maar ik noem liever geen naam.
Zodra we een vacature hebben zal ik je inseinen ;-)

Mia | 27-01-2012 19:32:53  


Mia | 27-01-2012 16:58:25


Het beschikbare geld (dat inderdaad soms erg weinig lijkt) wordt zo verdeeld dat de leerkrachten niets tekort komen en dat onderwijsassistenten kunnen worden ingehuurd als er personeelstekort dreigt door bijvoorbeeld veel ziekte. Dat betekende in de praktijk soms dat denieuwe beamer even moest wachten of dat de gymleraar even moest wachten met het vervangen van gymtoestellen zonder dat de leelringen daar de dupe van werden.

Lekker voor de leerlingen op afgekeurde gymtoestellen sporten. Is er wel gedacht aan de wettelijke aansprakelijkheid hiervoor!! Slechte zaak dat er zaken niet worden vervangen omdat juist aantrekkelijk materiaal ervoor zorgt dat leerlingen aansprekend onderwijs krijgen.

Zoals ik het lees MIA werk je duidelijk op een Reformatorische school. (is niets mis mee, maar hierdoor is het wel logisch hoe je op alles reageert)

Bij ons op school hebben we ook 6 weken zomervakantie en het OOP en MT zelfs 5. Maar MT kan wel weer door het jaar heen deze week opnemen. Bij ons op school zijn er ook collega´s die voordat we starten al op school zijn. Maar dit hoeft niet en is geen verplichting. Bij ons op school hebben alle klassen het afgelopen jaar meer dan 1020 uur les gehad, maar toch hebben we bijna allemaal gestaakt. We zijn namelijk het BEU hoe de minister over het Onderwijs spreekt, terwijl ze zelf totaal geen onderwijs ervaring heeft. Dit is duidelijk een grote minpunt, op financiën bij de overheid zouden ze het niet in hun hoofd halen om iemand aan te stellen die geen Economische achtergrond heeft, zouden ze ook niet moeten willen bij Onderwijs.

Het beste voor het onderwijs is dat de minister nog liever vandaag dan morgen vertrekt en zelf haar conclusie trekt. Beter is nog op korte nieuwe verkiezingen.

Patrik Vehof | 27-01-2012 20:04:58  

Patrik Vehof | 27-01-2012 20:04:58
.
Heb ik ergens geschreven dat de leerlingen op afgekeurde toestellen moeten sporten?

Mia | 27-01-2012 20:44:57  

de afgelopen jaren structureel boven de 1100 uur..

nee niét op afgekeurd materiaal, alleen ff géén turnen meet voor een paar jaar... maar wel hart voor de zaak!! klasse!!

vergeef me mijn Sarcasme...

Mr. P | 27-01-2012 21:26:55  

Patrik Vehof | 27-01-2012 20:04:58
.
Heb ik ergens geschreven dat de leerlingen op afgekeurde toestellen moeten sporten?

Mia | 27-01-2012 20:44:57

Mia je spreekt over vervangen, er wordt alleen over gegaan over vervangen als een toestel afgekeurd is, anders wordt er gesproken over een reparatie. En een reparatie is in het geheel niet prijzig en mag nooit nagelaten worden omdat anders alsnog het toestel is afgekeurd voor gebruik en zijn dus wel de leerlingen de dupe omdat het toestel dan niet gebruikt mag worden omdat de docent dan aansprakelijk kan worden gesteld van nalatigheid omdat hij/zij een toestel in gebruik heeft welke niet aan de juiste eisen voldoet.

Dus MIA je spreekt zelf over vervangen en is dus het logische gevolg dat het toestel is afgekeurd!

Patrik Vehof | 27-01-2012 21:27:15  

Dag Mia,

Ik moet zeggen dat de laatste posts behoorlijk vriendelijker overkomen.

Het grote probleem is natuurlijk de toekomst en de grote uitstroom van de oude garde, en een moeizame instroom van nieuwe geschikte gediplomeerde leraren.

Ondertussen is onze staatssecretaris met getallen aan het kunstelen en zorgt ervoor dat 20000 leraren op de been komen om te staken. Zij zit een beetje te slapen en maakt het dit zelfde probleem nog groter door de lerarenbaan minder aantrekkelijk te maken.

van Bijsterveldt
[ ] Geschikt
[x] Ongeschikt


Erik H | 27-01-2012 23:20:57  

Pauw en Witteman zeggen reportage met rector en bestuurder G. Olthof (artikel volkskrant en radio-interview standpunt, radio 1) van het Mencia de Mendoza lyceum in Breda 2 uur van te voren af omdat het "te beladen en teveel gesprekslagen" zou hebben. En Harm Beertema mag wel poep komen praten...onvoorstelbaar! Dit kan tegenwoordig allemaal in Nederland! Mensen WAKKER BLIJVEN!!! Het positieve is dan weer dat we, als het zo doorgaat, bij de volgende staking hopelijk 40.000 man (1500...22.000...het gaat snel, blijf OPSTAAN collega's!) onderwijspersoneel mogen verwachten!Het onderwijsveld zal zich meer en meer verenigen want iedere zelfrespecterende docent, pikt dit niet meer! Berichtgeving in de media over de grootste staking tegen (het onderwijsbeleid van) dit kabinet (tot nu toe) en de grootste landelijke onderwijsstaking (22.000 docenten van de 75.000!)sinds 1982 gaat helemaal nergens over!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bij deze roep ik de media op om Harm Beertema tegenover onze rector te zetten! Of durf je niet Harm. Want op de grootste onderwijsstakingsdag durf je niet bij Pauw en Wiiteman tegenover een onderwijsdeskundige (vanuit het werkveld) te zitten...maar wel praten over "u" zeggen, hoofddoekjes, het volkslied, klompen en tulpen en blablabala. Hoe vaak is het woord leerlingen gevallen? Dat programma's als PenW zich hiervoor lenen...ik kan het gewoon niet begrijpen?


Vervolg van dit bericht komt binnenkort!!!

Stijn | 28-01-2012 00:04:00  

Informeer jezelf!Interessante links:

Radio-interview met rector en onderwijsbestuurder Gerard Olthof Mencia de Mendoza lyceum

http://www.stand.nl/uitzendinggemist/32465

Artikel volkskrant rector Gerard Olthof

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3138115/2012/01/26/Leraren-zijn-minachting-politici-beu-en-ze-hebben-groot-gelijk.dhtml


Link Omroep Brabant

Artikel, radio en tv interviews (rechterzijde van artikel)

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1685681353/Lerarenprotest+in+Jaarbeurs+Utrecht+begonnen.aspx


Toch nog voor elkaar gekregen? Zwaar geknipt en geplakt door Nieuwsuur. Originele reportage zou 6 tot 7 minuten geweest zijn.

http://nieuwsuur.nl/video/334767-leraren-middelbaar-onderwijs-staken.html


Link artikel De Stem, komt nog. Op De Stem site zijn diverse video’s en artikelen te vinden.


VERENIGEN, OPSTAAN EN BLIJVEN OPSTAAN!!!

Stijn | 28-01-2012 00:07:36  

Oja...en http://menciadetv.mencia.nl/

Stijn | 28-01-2012 00:09:36  

Pauw en Witteman.
Ik vind het een grof schandaal dat op de dag dat de grootste onderwijsstaking in 30 jaar / de grootste demonstratie tegen deze regering wordt georganiseerd Pauw en Witteman een rector die weet waar hij over praat, Gerard Olthof (zie artikel VK 26-1) eerst 6 maal bellen of hij aub in de uitzending wil komen....en dan om 8 uur 's avonds opbellen dat zij hem toch niet in de uitzending willen ontvangen, omdat de onderwijsproblematiek te moeilijk / divers zou zijn....en omdat er geen persoon was die tegenover hem zou willen zitten....maar één dag later zit er wel Harm Beertema...die werkelijk niets van onderwijs snapt....waarom hebben zij deze twee niet tegenover elkaar gezet.....
Dit is zo laf......

Peter van Schijndel | 28-01-2012 00:09:37  

Regionale media laten vooral WEL de stem van een groot deel van het onderwijspersoneel horen!

Stijn | 28-01-2012 00:12:47  

Hm, dat is inderdaad jammer. Maar zijn stem wordt toch wel gehoord.Hulde voor een rector die het zo voor z'n mensen opneemt!

Marieke | 28-01-2012 19:06:03  

Zo, bij ons vandaag het OPEN Huis gedraaid. Vanochtend van 8:00 tot vanmiddag 15:00 uur en dat op zaterdag!!!

Komt er gewoon bij, bij ons niks geen overuren of dergelijk.

Patrik Vehof | 28-01-2012 19:37:39  

Mia, als u over mij schrijft: "Velen beweren dat die Marieke met haar geringe spierkracht minder bijdraagt bij verhuizingen dan de sterke heren, maar dat klopt niet, integendeel zelfs, door haar fanatieke heen-en-weerloperij is ze van minstens evenveel nut" dan kan ik daar maar 1 ding uit concluderen en dat is dat u beweert dat ik vaker heen en weer loop dan de sterke mannen.

Maar wellicht ligt dat aan mij.

Over de 'positieve toon': het spreekt mij in LIA aan dat ze altijd de nadruk leggen op wat ze wel willen en hoe het beter kan. Altijd de nadruk op kwaliteit. In plaats van enkel te roepen: "de nieuwe CAO deugt niet", kwam LIA met een eigen model-CAO. Bij de eerste actie zag ik een spandoek: "ik mis mijn jongere collega's". Dat was niet "boehoe, ik heb het zo zwaar", dat was: "ik wil graag dat meer getalenteerde jonge mensen voor mijn mooie beroep kiezen".

Een van de volgende LIA-acties heette "hameren op kwaliteit".

Dat er in de massa in de Jaarbeurs ook een hoop werd gemopperd en gescholden, valt LIA niet aan te rekenen.

Dan over staken en dialoog: uw pleidooi zou dertig jaar geleden door velen onderschreven zijn en werd ook onderschreven. Leraren zijn over het algemeen beschaafde, toegewijde mensen. Nooit hebben ze het onderwijs wekenlang platgelegd. Altijd bleef het bij een dagje, en altijd was de opkomst laag. Het lijkt erop dat de meerderheid de benadering verkoos die u bepleit.

Het lijkt er echter ook sterk op dat die benadering niet heeft kunnen voorkomen dat het onderwijs verslechterde en leerlingen werden benadeeld. Leraren probeerden vanalles: opinie-artikelen in kranten, pleidooien in tv-programma's, gesprekken met politici. En vooral: keihard werken om voor de leerlingen de schade te beperken.

Dat siert ze! Maar het siert leraren ook als ze, ziend dat hun benadering niet kan voorkomen dat de leerlingen steeds verder worden benadeeld, een andere tactiek proberen.

(vervolg in bericht hieronder)

Marieke | 28-01-2012 20:14:21  

Ze hebben hun beroep gekozen niet alleen vanwege de lange vakanties of omdat het zo handig combineert met de zorg voor kleine kinderen. Ze hebben ook ideele motieven. Onderwijskwaliteit, aandacht voor zorgleerlingen, individuele aandacht voor alle leerlingen, het laat hen niet koud.

Dan vind ik het heel begrijpelijk als ze, na tien, twintig, dertig jaar de benadering te hebben verkozen die u bepleit, en tien, twintig, dertig jaar gezien te hebben hoe een en ander toch achteruitging, en achteruit blijft gaan, toch maar eens echt aan die noodrem trekken en "de maat is vol!" roepen.

Dan toch maar eens echt die vuist op tafel, natuurlijk nog steeds met argumenten, met de nadruk op kwaliteit, altijd openstaand voor een dialoog, zoals we van LIA gewend zijn.

Of deze benadering werkt is niet zeker, dat alle andere tot nu toe niet werkten wel.

Marieke | 28-01-2012 20:23:41  

Compliment, Marieke, voor je heldere vertoog en je sterke argumenten. Honderd procent bijval.


Ik mag hopen dat 2012 een jaar van protest wordt vanuit het onderwijsveld. Het is mij duidelijk dat als we dit verdeel-en-heersbeleid ofwel dit wortel-en-stok-beleid ofwel dit slikken-of-stikkenbeleid op z'n beloop laten, onderwijs en leraarschap nog veel zwaardere tijden tegemoet gaan.

Het zal niet meevallen om 'guts' en massa te mobiliseren. Mensen van de rede blijven altijd geloven in de uiteindelijke kracht van het argument. Maar soms moet je de argumenten even flink in het zonnetje zetten, bijvoorbeeld op het Plein, anders ziet of hoort niemand ze. Ook niet van elkaar.

Er is geen reden tot gerustheid, Mia, noch tot gaat-u-maar-slapen-het-komt-vanzelf-wel-goed. Het zou me verbazen als je daat wel reden toe ziet. Dus kritiseer de vorm als die je niet zint, maar vergeet niet bij te dragen aan een stevige inhoud. Dat kan ook via kritische discussie, maar dan wel met respect voor andere standpunten dan je eigen. Wie dat biedt, ontvangt het ook.

Hannes Minkema | 29-01-2012 02:06:08  

Is dit Nederand? Informatie!

(artikel van collega Peter Vernhout, hier en daar wat kleine aanvullingen)

Daar zit je dan te wachten. 22:00 uur. Voor de televisie. Toch wel een beetje nerveus. Hoe zullen ze het geknipt en geplakt hebben bij de redactie van Nieuwsuur? Worden de docenten nu een keer neergezet als snoeihard werkende lieden die vol passie en overgave de nieuwe wet met lood in de schoenen tegemoet zien. Of blijven we toch weer sulletjes die niet zo moeten zeuren over een weekje vakantie minder en 1 uurtje per week meer werken?

De leader begint, na een korte introductie bleef de grootste staking in het onderwijs sinds de laatste 30 jaar ongenoemd,....? Huh...eh Wat…? Heb ik te laat ingeschakeld? Ben ik zelf even weggevallen; 't zou goed kunnen na de sectievergadering op maandag, 2 opeenvolgende ouderavonden waar daarvoor er nog snel een vergadering met de bouwcommissie was en een theateravond van Philleas Fogg op de donderdag. Eventjes knipperen met de ogen en je bent weer 5 min. verder. Maar niets van dit alles. Wanneer er om 23:00 de studiolampen uit gingen, geen item. GEEN ITEM. WTF (sorry voor mijn taalgebruik). Hoezo niet? Hoezo stuur je Nicole Lefever bijna een hele ochtend voor een 20 minuten duren item naar onze school. Interview je meerdere docenten, film je leerlingen en vraag je de rector om zijn mening? Uiteindelijk toch nog een uitgeklede versie op de site van Nieuwsuur.

Stijn | 29-01-2012 12:35:41  

Een vreemde zaak. Maar wat het verhaal nog vreemder maakt is dat tijdens de staking in Utrecht de rector Olthof meermalen is benaderd door de pers. Waaronder ook door de redactie van Pauw en Witteman. De vraag was of Dhr. Olthof live in de uitzending van 23:00 uur zijn verhaal wilde doen. Alles was in kannen en kruiken, totdat er 2 uur voor de uitzending het bericht kwam dat het item niet meer door ging. Reden: "Het thema was te beladen" (...)en zou "teveel gesprekslagen"hebben...te complex. Nog opmerkelijker is dat Harm Beertema (PVV) de volgende dag wel mag aanschuiven en vooral poep mag praten over onderwijs. Actualiteitenprogramma's zijn er toch voor de oprechte verdieping van actuele onderwerpen? Zeker als het om de grootste onderwijsstaking (22.000 collega's uit het voortgezet onderwijs) sinds 1982 gaat...zal er dan toch iets meer aan de hand zijn dan alleen de wet onderwijstijd beste mensen?


Het is op zijn zachts gezegd ZEER vreemd hoe alles ineens niet uitgezonden kon/mocht worden. Het voelt zelfs een beetje eng. Maar laten we niet vergeten dat er in 30 jaar er nog nooit zoveel leraren het oneens waren. En die onenigheid zal pas worden weggenomen als de docenten gehoord worden en er veranderingen plaats zullen vinden. So the story continues...

Stijn | 29-01-2012 12:36:38  

Oja, wat het nog vreemder maakt is dat er in het nos-journaal van 24.00 uur helemaal niets meer te zien is...

Stijn | 29-01-2012 12:38:35  

Gewoon doorgaan met acties, indien de onderwijswet toch de strot wordt doorgeduwd. richting eindexamens aangeven dat er waarschijnlijk een hoop politici bereid zijn hun tijd in school te steken, wij zullen er niet zijn!!
politiek moet toch wel inzien dat we dit absoluut, ik herhaal absoluut niet pikken!

Bor | 29-01-2012 13:21:06  

Quote uit het stuk van Stijn: "zou "teveel gesprekslagen"hebben...te complex. Nog opmerkelijker is dat Harm Beertema (PVV) de volgende dag wel mag aanschuiven"

Wat zegt dit over het beeld dat (de redactie van) P&W van Beertema heeft?

Ik snap trouwens wel -hoe jammer het ook is- dat de media het niet zo heel interessant vonden. Natuurlijk was de opkomst nu fors hoger, maar verder is een middagje liedjes zingen in de Jaarbeurs best wel een vast ritueel in onderwijsland. Niet echt nieuws.

Daarom ben ik ook zo benieuwd naar het vervolg. Want volgens mij gaat OCW er al jaren vanuit dat elke maatregel die ze nemen een middagje liedjes zingen tot gevolg heeft en dat scholen en leraren daarna de maatregel gewoon accepteren en uitvoeren. En dat was natuurlijk ook jaren zo.

Nu lijkt het anders te gaan, de actiebereidheid onder leraren is groter dan ooit en zelfs schoolbesturen zetten de hakken in het zand en kondigen aan de wet niet te zullen uitvoeren. Wanneer het inderdaad ditmaal anders gaat, is er nieuwswaarde. Denk ik.

Marieke | 29-01-2012 14:36:17  

Marieke, daarom ook mijn heftige korte betoog.
na 27 jaar onderwijs heb ik het gevoel dat ik wel doorheb hoe alles gaat.
mocht de wet er toch doorkomen en wij lijdzaam weer aan het werk gaan is het onderwijs verloren!
dan kunnen de politici er alles doordrukken!
de afgelopen stakingen hebben duidelijk gemaakt dat het nu menens is in het onderwijs, alleen, wij moeten nu wel volhouden.

Bor | 29-01-2012 14:52:03  

Patrik Vehof | 27-01-2012 21:27:15

Aannemen dat dan wel op kapotte toestellen gegymd wordt omdat ik zeg dat deze soms even (geen jaren!!)op vervanging moeten wachten is precies zo'n kortzichtige , alles uit zijn verband drukkende aanname waar ik in de eerste instantie zo heftig op reageerde. Redelijkheid is ver te zoeken in veel van jullie berichtgeving en dat probeer ik aan te geven. Voor gymlessen heb je namelijk niet altijd (alle)toestellen nodig. Het was slechts een voorbeeld om aan te geven dat niet alle kwaliteit in materiële zaken zit terwijl veel schoolbesturen met hun beleid bewijzen dat juist veel aandacht en geld hiernaartoe gaat. Veel scholen vinden een verbouwing met alles erop en eraan of investeren in buitenlandse reizen en buitensporig hoge kosten aan uiterlijke zaken belangrijker dan 10 extra leerkrachten om de werkdruk te verkleinen en dat is mijn inziens een verkeerd beleid omdat dit de leerkrachten onnodig belast. Neem bijvoorbeeld een grote onderwijsgroep in Den Haag, zij kiezen ervoor om 3 nieuwe gebouwen neer te zetten terwijl hun onderwijskwaliteit als slechtste bekend staat en hun verloop in leerkrachten ongekend hoog. Dit zegt veel over het beleid van de onderwijsgroep.

Mia | 30-01-2012 11:13:27  

@ iedere reageerders, ik probeer slechts aan te geven dat ook qua beleid op bestuurlijk niveau op veel scholen behoorlijk wat mis is. Als zoveel scholen het wel goed doen met het beschikbare geld, en wel voldoende mankracht hebben, dan zou er zeker ook naar het schoolbeleid gekeken moeten worden. Logisch dat veel schoolbesturen achter deze staking staan, als er daardoor meer geld vrij zou komen! Maar lost dit op die scholen dan alle problemen op? Weten jullie allemaal wel hoe het schoolbeleid werkt op jullie school? Ik zou jullie dan ook heel graag willen oproepen om ook eens kritisch naar het beleid op jullie eigen school te kijken, waar wordt het beschikbare geld aan uitgegeven? Wat wordt er vanuit het bestuur aantoonbaar gedaan om de werkdruk voor jullie te verlagen.
.
Ik ben ervan overtuigd dat met alle negativiteit (uit jullie reacties maak ik op dat jullie zelf ook teleurgesteld zijn over het behaalde resultaat en de reacties erop, bijvoorbeeld de aandacht van de media) haal je zeker niet meer leerkrachten het onderwijs binnen (sterker nog, het schrikt juist af), en zul je zeker geen begrip van de minister en de politiek krijgen. Actie is reactie en de manier waarop er actie wordt gevoerd is toongevend voor de reactie. Sterker nog, het zal ze alleen maar meer afschrikken. Waarmee ik dan wil aangeven, bekijk kritisch wat je naar buiten wilt uitdragen en of je je met dit alles wel echt het doel bereikt dat jullie nastreven. Er wordt er hierboven gezegd dat juist de LIA een zeer redelijke toon aanneemt in deze onderhandelingen, steun die positiviteit dan ipv het te ontkrachten door het plaatsen van negativiteit op een een website als deze. Verder kan ik er over blijven mailen maar ik merk dat het niet aankomt dus ik trek me terug van dit forum zodat ik informatie kan verstrekken aan leerkrachten en scholen die wel geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun schoolbeleid.

Mia | 30-01-2012 11:19:43  

Marieke | 28-01-2012 20:14:21

Mia, als u over mij schrijft: "Velen beweren dat die Marieke met haar geringe spierkracht minder bijdraagt bij verhuizingen dan de sterke heren, maar dat klopt niet, integendeel zelfs, door haar fanatieke heen-en-weerloperij is ze van minstens evenveel nut" dan kan ik daar maar 1 ding uit concluderen en dat is dat u beweert dat ik vaker heen en weer loop dan de sterke mannen.
Maar wellicht ligt dat aan mij.

Wat is daar dan precies onredelijk aan, of de belediging in, als uiteindelijk het resultaat goed is?

Verder ben ik het voor 100% eens met jouw betoog, vooropgesteld dat je het hebt over alle kanjers die echt betrokken zijn bij het onderwijs en echt hart hebben voor hun werk. Helaas heerst bij velen ook een hele andere mentaliteit. De vraag die gesteld moet worden is dan ook: waar wordt de gemotiveerde kanjer in het vak nu het meest door gedupeerd, een slecht CAO of een slechte financiële ondersteuning door de politiek, of een slecht schoolbeleid waarbij het schoolbestuur als verklaring geeft "tja we hebben nu eenmaal te weinig geld", of het feit dat de mentaliteit van veel collega's zo erbarmelijk is dat de goeden daar de dupe van worden... Of zou het een combinatie van dat alles zijn? Nogmaals er is veel mis met het onderwijs maar ik blijf het oneerlijk vinden dat alle schuld hiervan bij het ministerie wordt gelegd gezien de enorme hoeveelheid geld die er de afgelopen jaren in het onderwijs is gepompt en de alleen maar afgenomen kwaliteit. In een bedrijf met een verkeerd beleid kun je meer geld pompen maar dat zal uiteindelijk niet helpen. Daarbij wordt heel Nederland gedupeerd door de enorme bezuinigingen. Als we de regering willen dwingen om die bezuinigingsmaatregelen te laten schieten zou dan ook heel Nederland zijn werk neer moeten leggen om dat doel te bereiken. Het jammerlijke daaraan is dat je iedereen dupeert die afhankelijk is van jouw dienstverlening terwijl de noodzaak om te bezuinigen daarmee niet verdwijnt.

Mia | 30-01-2012 11:52:33  

Gewoon doorgaan met acties, indien de onderwijswet toch de strot wordt doorgeduwd. richting eindexamens aangeven dat er waarschijnlijk een hoop politici bereid zijn hun tijd in school te steken, wij zullen er niet zijn!!
politiek moet toch wel inzien dat we dit absoluut, ik herhaal absoluut niet pikken!
Bor | 29-01-2012 13:21:06
.
Toonaangevend voor de negativiteit en de bereidheid dit door te duwen ten koste van alles! Wie dupeer je hiermee? Juist de leerlingen, dat dit alleen maar woede en onbegrip op zal wekken hoef ik niet te vertellen denk ik. Ik weet wel dat ik dit als leerling, ouder, maar zeker ook als schoolbestuur absoluut niet zou pikken en dat veel schoolbesturen onmiddelijk maatregelen zullen nemen op grond van werkweigering met verstrekkende gevolgen. Waarmee maar weer is aangegeven dat deze negativiteit de verkeerde reactie oproept.

Mia | 30-01-2012 12:02:04  

Het spijt me maar ik ben het grotendeels eens met de reacties van Mia maar ook die van hierboven. Maar ook die van Hannes Minkema | 17-06-2011 11:08:28 onder het kopje verborgen bezuinigingen (die zegt eigenlijk hetzelfde als Mia. Ook op mijn school is het schoolbeleid aanzienlijk beter dan wat ik uit de "klaagzangen" om me heen hoor. Het onderwijs kan alleen maar stukken worden verbeterd indien de krachten overal worden gebundeld, en dat betekent niet alleen wat meer geld maar zeker ook dat het beschikbare geld anders en beter wordt verdeeld. Daarbij moeten weer op een positieve manier mensen naar het onderwijs worden getrokken. Het is nu eenmaal zo dat de maatschappij steeds aan veranderingen onderhevig is. Ik noem de slechter wordende economie, de multiculturele samenleving en noem maar op. Het onderwijs is geen bedrijf dat een bedrijfsbeleid kan voeren omdat het op overheidsgeld draait. Nu in deze tijd van bezuinigingen komt het tot een escalatie omdat er geen draagkracht meer zou zijn voor bezuinigingen maar dat is overal zo. Iedereen roept zo hard dat de eerdere protesten nooit resultaten hebben opgeleverd maar dit is helemaal niet waar, er waren wel degelijk resultaten en er is een enorme hoeveelheid meer geld naar onderwijs gegaan, alleen is nooit aantoonbaar gemaakt wat daar is de onderwijswereld mee is gedaan. Duidelijk is dat het salaris en de werkdruk van de leerkracht een ondergesneeuwd potje is geworden. Nu moet overal worden bezuinigd, het onderwijs is geen uitzondering. Het is altijd erg makkelijk om dan de beschuldigende vingers te wijzen naar de overheid maar dat kan alleen als je alle andere eventuele alternatieve schuldigen hebt uitgesloten, zoals een slecht schoolbeleid of factoren als ongemotiveerde collega's of onvoldoende steun in het verlagen van de werkdruk. Dat er een ommekeer moet komen dat is duidelijk, maar dat bereiken we zeker niet door meer geld of minder onderwijs uren als er qua beleid niets veranderd.

Boris | 30-01-2012 12:41:49  

Beste Mia,

Dank voor de vele argumenten die je hier op het forum plaatst. De discussie blijft zo levendig.
Volgens mij staan we beide voor een beter onderwijs. Jij bent van mening dat dit door staken niet helpt. Ik (en met mij nog vele) denken hier toch anders over.
Juist door alle acties van de afgelopen weken wordt er weer gepraat over het onderwijs en dat is nou juist alleen maar goed! Ik hoop dat dit zijn vruchten zal afwerpen als de wet onderwijstijd in de Eerste Kamer wordt behandeld volgende week, hierna zijn we er nog niet, maar wij strijden door.

Strijdbare groeten,

Nick

Nick Vogels | 30-01-2012 13:23:08  

Beste Nick, dankjewel voor je bericht. Conclusie is dan inderdaad dat we beiden blijven strijden voor beter onderwijs op de plaatsen waar dat nodig is. Ik met mijn "achterban" door het beleid op scholen onder de loep te nemen en aan te pakken. Jij en jouw "achterban" door het ministerie aan te pakken. Ik ben er van overtuigd dat als beide partijen de nadruk weten te leggen op positiviteit dat het dan ook een positief verloop zal hebben. Ik hoop echt van harte dat deze staking jullie niet vooral heel erg kwalijk genomen gaat worden want dat zou zonde zijn. (en dat meen ik echt ondanks mijn mening over staken) Inderdaad hebben wij beiden klaarblijkelijk de beste bedoelingen, zoals niet bij een ieder evenzeer naar voren komt helaas maar dat is wat het is.

Positieve groeten terug van Mia.

Mia | 30-01-2012 13:43:50  

Nick, heel even nog, hoe sta jij tegenover mijn stelling dat veel scholen te kort schieten in hun onderwijsbeleid waardoor leerkrachten de dupe worden (en logischerwijze van daaruit ook de leerlingen)? Dat dit ten opzichte van de "schuldige overheid" een vertekend beeld kan geven? Hoe kijk je daar tegenaan op de school waar je werkt? Is de beleidsvoering op jouw school open en transparant? of moet je puur afgaan op de informatie die het bestuur daarover verstrekt?

Ik ben daar echt benieuwd naar omdat ik er beroepsmatig veel mee te maken krijg.

Mia | 30-01-2012 13:52:45  

Ter info:

DUO Onderwijsonderzoek...vernietigend rapport over OCenW (Onderwijs, Censuur en Wetenschap ;)en onze Marja!


Rapportage De Politieke Barometer Onderwijs - meting januari 2012 - DUO Onderwijsonderzoek

http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/downloads/Rapportage_DePolitiekeBarometerOnderwijs_januari2012.pdf

http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/

Zal er dan toch iets niet helemaal lekker zitten?

Stijn | 30-01-2012 16:18:32  

Voor de mensen die gisteren Buitenhof niet gezien hebben; de column van Naema Tahir was erg goed (over de kwalificaties voor het ministerschap).
Het begint bij 31:20

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1237110

Suzan | 30-01-2012 17:37:32  

Mia, een laatste poging:

"Wat is daar dan precies onredelijk aan, of de belediging in"

De bewering dat gediplomeerde docenten minder enthousiast lesgeven dan assistenten vind ik niet chique. En mocht u vinden dat u dat niet beweerde, lees dan nog eens de alinea over de verhuizing.

Ik sluit dit onderwerp nu af, bij verdere uitleg zou ik in herhaling vallen.

Wat de positieve benadering betreft: wanneer die tot gevolg heeft dat negatieve effecten voor leerlingen blijven voortgaan en zelfs groeien, kan ik het met de beste wil van de wereld niet positief noemen. Helaas! Zou graag willen dat het anders was.

En over de verantwoordelijkheid van scholen en de al dan niet tekortschietende overheid: kunnen we het een school kwalijk nemen dat die lapzwansen en kantjes-er-vanaf-lopers niet aanpakt omdat er -door overheidsbeleid- geen vervangers beschikbaar zijn? Kunnen we het docenten, die -door het overheidsbeleid om inzet van jan en alleman te gedogen- hun onderhandelingspositie kwijt zijn geraakt, kwalijk nemen dat zij zich niet sterk opstellen in personeelsbeleidskwesties?

Natuurlijk moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Docenten doen dat al, waar ze kunnen: in het klaslokaal. LIA doet het, door onvermoeibaar met ideeen en alternatieven te komen. Schoolbesturen doen het. Mijn oom heeft als directeur in het speciaal onderwijs nachtenlang vergaderd om een manier te vinden om geen medewerkers te hoeven ontslaan.
Maar de belangrijkste en eerste stap moet uit Den Haag komen. Hoezeer de rest ook zijn best doet, medewerking vanuit Den Haag is essentieel. Meer dan medewerking zelfs, het is essentieel dat de verantwoordelijke politici het voortouw nemen. Anders kunnen de andere groepen in onderwijsland niet meer dan slechts 'de schade beperken', zoals ze altijd al, met volle overgave, hebben gedaan.

Ik heb niet de illusie dat ik u kan overtuigen, maar kon het niet laten het nog even voor leraren en directies op te nemen. Ik laat het verder hierbij.

Marieke | 30-01-2012 21:32:23  

Beste Mia,

Wij hebben een 'open' schoolbestuur. Ik zit zelf in de MR en hebben goed contact met de directie.
Moet daarbij zeggen dat de afgelopen drie jaar er nauwelijks beleid werd gevoerd omdat de schoolleiding voortdurend met elkaar overhoop lag. Gelukkig is dat nu voorbij (er is een nieuwe ervaren rector) en staan de neuzen weer de goede kant op.
Zonder ervaren schoolleiding zal er weinig op het gebied van onderwijsbeleid gebeuren.

Strijdbare groeten,

Nick

Nick Vogels | 31-01-2012 08:01:04  

Marieke | 30-01-2012 21:32:23

Ook mijn laatste poging, ik heb NERGENS beweerd dat assistenten enthousiaster lesgeven dan gediplomeerden, alleen dat assistenten door hun enthousiasme om bijvoorbeeld de invaluren te draaien waar gediplomeerden geen tijd voor hebben (waarmee ik dus niet beweer dat gediplomeerden geen enthousiasme tonen!) hetzelfde doel kunnen bereiken. Jouw aanname dat ik gediplomeerden minder enthousiast zou vinden slaat dan ook echt nergens op, enthousiasme is er namelijk in vele vormen. Jouw vergelijking met de verhuizers is dus volledig juist, als had je hem anders bedoeld, maar wel leuk dat jouw eigen vergelijking uiteindelijk bewijst dat beide partijen door ieder hun eigen inzet uiteindelijk hetzelfde doel bereiken. De fysiek sterke sjouwer zal zich enthousiast inzetten om zwaar te tillen, de fysiek minder sterke zal zich niet laten ontmoedigen door gebrek aan fysieke kracht en zich enthousiast inzetten om een stapje meer heen en weer te lopen. Uiteindelijk hebben beiden op hun manier bijgedragen aan de verhuizing.


Nick Vogels | 31-01-2012 08:01:04

Dankjewel Nick, voor je eerlijke antwoord. Ik hoop dat jullie nieuwe rector met zijn beleid de werksfeer voor jullie kan creëren zoals die er bij ons op school is.

Met dit laatste bericht wil ik jullie allemaal heel veel succes wensen de komende periode, en jullie oproepen om in elk geval niet zover te gaan dat uiteindelijk de leerlingen in de kou staan, om een doel te bereiken dat niet haalbaar bleek. Dan hebben jullie namelijk voor niets gestreden, en dat zou zonde zijn.

Mia | 31-01-2012 11:33:31  

Ter informatie:

Vanmiddag praat Ton Elias over het onderwijs bij stand.nl op de radio. Van 13.30-14.00 uur, dus mocht iemand niet werken vandaag en met hem in discussie willen, er kan gebeld worden.

Helaas ben ik aan het vergaderen tussen mijn lessen door.

Edwardk | 31-01-2012 12:08:14  

De meest kenmerkende eigenschap van verontwaardiging blijkt toch telkens weer het selectieve karakter er van.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3146000/2012/01/31/VVD-en-PVV-woedend-Leraren-tijdens-staking-doorbetaald.dhtml

Ed | 31-01-2012 15:49:59  

"Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft de scholen gewaarschuwd dat zij er 'heel scherp' op gaat toezien dat de uren die vorige week bij de lerarenstaking verloren zijn gegaan, worden ingehaald. Dat zei zij vandaag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer."

Oei, oei, collega's. Dat wordt nablijven voor ons na schooltijd.

Ed | 31-01-2012 15:56:40  

Dan wens ik de schoolleiding succes met het vinden van een vervanger. Ik mag van de wet staken en niemand kan mij dan verplichten de gestaakte uren in te halen. Zelfs een incompetente minister niet. Waarom houdt deze dame de eer niet aan zichzelf?
(antwoord: ze is lid van een machtsgeile partij die zelfs een voor onmogelijk gehouden gedoogconstructie accepteert om maar in de regering te zitten)

Johan van Dongen | 31-01-2012 17:30:37  

Heerlijk, dat verontwaardigde geloei vandaag in de media door woordvoerders van VVD en PVV. Legt nog eens fijntjes de vinger op de hypocrisie van o.a. deze partijen. Als de politiek besluit om de vakantie van de leraar met een dag of negen te bekorten zodat die leraar voortaan negen dagen onbetaald werk extra verricht dan is er geen vuiltje aan de lucht. Pikt die leraar dat niet en wordt er gestaakt zonder dat er salaris wordt ingehouden, dan is opeens het huis te klein voor diezelfde politici.

Ed | 31-01-2012 19:36:18  

Na een eerste krachtig en duidelijk signaal gaat dit de grote klapper worden (hopelijk zonder censuur):

Onderwijsvakbonden, op, oop, schoolleiding, besturen, ouders, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs verenigen zich!

AOb roept op tot actie begin maart.


Begin maart gaat de AOb samen met andere onderwijsorganisaties MASSAAL ACTIE VOEREN tegen bezuinigingen op passend onderwijs. Behandeling van de wet staat op de kameragenda voor 6, 7 en 8 maart. Door de korting van 300 miljoen verdwijnen er rond de 6.000 banen van leraren die zorg geven aan de leerlingen die dat het hardste nodig hebben. De exacte datum, plaats en vorm van de landelijke actie in basis-, speciaal-, voortgezet onderwijs wordt begin volgende week bepaald.

Vandaag heeft de kamer in een spoedoverleg afgesproken wanneer de wet passend onderwijs behandeld gaat worden. De regeringspartijen stuurden aanvankelijk aan op bespreking voor de carnavalsvakantie, omdat bij vertraging delen niet op tijd kunnen zijn om alle bezuinigingen door te voeren.
De oppositie wilde iets meer tijd. In het overleg is uitgekomen op een hoorzitting over juridische aspecten van de ingewikkelde wet in de laatste week van februari. De debatten over de wet beginnen dan op dinsdag 6 maart en lopen mogelijk door tot 8 maart. AOb, CNV Onderwijs en mogelijk nog meer onderwijsorganisaties zullen die week actievoeren tegen de wet. De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen, begin volgende week worden meer details bekend

Stijn | 31-01-2012 21:21:56  

BELANGRIJKE CORRECTIE: i.p.v. "Na een eerste krachtig en duidelijk signaal" moet zijn: na een TWEEDE krachtig en duidelijk signaal: we weten allemaal dat LIA alles in beweging brengt!

Stijn | 31-01-2012 22:53:32  

Ik begreep het al niet, Stijn.
Het rommelt goed nu - eieieindelijk!

Maud | 31-01-2012 23:04:22  

Vanaf minuut 19 ongeveer kun je genieten:

http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=1106


En voor de mensen die het liever op papier voor zich zien:

zie de voorpagina van de Telegraaf vandaag.

De politici zijn ziedend en vinden het 'geschift'.


Volgens mij hebben we ze nu goed beet waar het pijn doet....

Volhouden dus, leraren!

Obelix | 31-01-2012 23:10:43  

Marten Kircz heeft in zijn radio interview een vooruitziende blik gehad. Op 8 maart reikt onze minister van Onderwijs de 'Spiegelbeeld-Award' uit. Humor heeft ze wel.
http://www.vhto.nl/?id=848

Karin | 01-02-2012 09:16:41  

http://www.trouw.nl/tr/nl/4664/Mijn-kind-moet-naar-de-basisschool/article/detail/3148901/2012/02/01/Scholen-hebben-te-veel-geld-uitgegeven.dhtml

Nou lekker dan! Ongenuanceerd artikel. Nou lijkt het net alsof leraren drammers zijn. Nergens staat dat de loonsverhogingen van vóór de al TWEE JAAR durende nullijn een inhaalslag betroffen!!!

En het lijkt ook net of het extra geld voor scholen netjes naar het personeel is gegaan. Wij(wij wel) weten allemaal dat het meeste niet tot op de werkvloer is doorgesijpeld maar in de hogere regionen is blijven hangen...

Dit artikel doet verdorie net alsof er niets aan de hand is! "Veel leraren kwamen in een hogere salarisschaal terecht" ja ammehoela, als je nog niet bovenin zit groei je jaarlijks door, nogal wiedes!

Hoeveel is trouwens "veel"? Het getal 1.000 op zich vind ik veel. Maar op een lerarenbestand van pakweg 200.000 is het maar een half procent.

Annabel | 01-02-2012 11:36:56  

Ter info.

Wij hopen dat het een ongelukkig toeval is geweest...maar het is op zijn zachts gezegd een opmerkelijke opeenvolging van "toevalligheden".

Wij krijgen van veel mensen, binnen en buiten het onderwijsveld, vragen over de berichtgeving in de landelijke media.

Gezien de opmerkelijke gebeurtenissen rond de berichtgeving van de grootste landelijke staking sinds 1982, voortgezet onderwijs is deze mail (incl. bijlage) vandaag verstuurd naar alle kranten, de ombudsman, de raad journalistiek en verschillende vakbonden:

Geachte heer / mevrouw,

Afgelopen donderdag 26 januari was er in Utrecht de grootste demonstratie tegen deze regering en de grootste onderwijsstaking van de afgelopen dertig jaar.
De onvrede in het onderwijs wordt bevestigd door onderzoeksbureau DUO. Zie voor het rapport http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/downloads/Rapportage_DePolitiekeBarometerOnderwijs_januari2012.pdf

Heel Nederland weet ondertussen dat leraren boos zijn.
Maar waarom? Deze vraag blijft voor velen onduidelijk.

Waarom mocht de staking / demonstratie donderdagavond 26 januari niet inhoudelijk op de publieke omroepen uitgelegd worden?
Waarom werd dit onderwerp op het laatste moment uit Nieuwsuur en Pauw en Witteman geschrapt? En het late journaal van 23.55?

Deze vraag wordt gesteld door een aantal mensen die betrokken waren bij het wegvallen van deze items in de betreffende programma's.

Lees in de bijlage waarom wij deze vraag stellen.

Stijn | 01-02-2012 21:44:08  

Uitspraken Van Bijsterveldt in strijd met stakingsrecht:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3149863/2012/02/01/Uitspraken-Van-Bijsterveldt-in-strijd-met-stakingsrecht.dhtml

Obelix | 01-02-2012 21:44:17  

Een aantal vragen die wij in de bijlage stellen:

- Kan het zijn dat door stom toeval in de twee actualiteitenprogramma’s die er op donderdagavond zijn, op het laatste moment wordt besloten een onderwijsitem te laten vervallen? En dat men dit bij het late NOS journaal toevallig ook doet?

- Kan het zijn dat de publieke omroepen hebben besloten dat de verbale aanval op de minister zo heftig was, dat zij even ontzien moest worden?

- Kan het zijn dat er vanuit de Haagse politiek, of door de communicatie-adviseurs/woordvoerders van de minister een vraag is gesteld aan de publieke omroepen om de minister na de verbale aanval van Kircz de rest van de avond te ontzien? Door even geen onderwijs, staking, etc aan bod te laten komen? En wie is daar dan politiek verantwoordelijk voor? Welke minister heeft de publieke media in haar portefeuille?

Stijn | 01-02-2012 21:45:11  

Ook een journaliste (die heel de stakingsdag aanwezig is geweest om oprecht verslag te doen) gaf het volgende aan:

"het verbaasde mij ook, hoe snel de aandacht verschoof van de redenen voor de staking naar de opmerkingen van één vakbondsbestuurder..."


Stijn | 01-02-2012 21:48:27  

Verloren stakingsuren willen laten inhalen. Ineens precies nu met het al lang bestaande plan mbt een eind-basisschooltoets naar de kamer gaan. Om te redden wat er te redden valt mbt imago, denk ik, ja.

Assurancetourix | 01-02-2012 21:59:16  

Je zou haast in een complottheorie gaan geloven. Maar wie zit daar dan achter?

Het is wel duidelijk dat het zo niet langer kan. Het hele onderwijs en met name de docenten worden zo ontzettend geschoffeerd met deze gang van zaken. Je moet wel van heel goede huize komen om nu nog met plezier voor de klas te staan.

Wat mij betreft gooit het onderwijs de hele boel plat met de examens. En nee, ik ben geen docent, ben niet werkzaam in het onderwijs en heb gewoon 25 "kantoorvakantiedagen".
Het zou voor ons gezin zelfs heel vervelend zijn als er tijdens de examens wordt gestaakt, omdat drie van onze kinderen dit jaar examen doen.
Maar zoals er nu met het onderwijs wordt omgesprongen door de overheid en met name die duivelse (ik heb er geen ander woord voor) minister, dat kàn gewoon niet. Ik heb het idee dat het de overheid geen moer kan schelen of de Nederlandse kenniseconomie instort en ik kan er met m'n pet niet bij dat ze er zo over kunnen denken.

Wat voor toekomst is er zonder goed onderwijs?
Wie gaat/kan er nog studeren als er geen basisbeurs meer is? Hoeveel studenten wagen zich nog aan een Masterstudie als ze die helemaal zelf moeten betalen?
Wat is straks het niveau van de chirurgen? Van de huisartsen? Van de "mensen aan het bed"? Van de energienetwerken? Van alles wat ons land nodig heeft om te kunnen draaien, maar wat goed onderhoud en goed opgeleide mensen nodig heeft om te kunnen blijven functioneren?

Het lijkt een beleid van: na ons de zondvloed. Echt CDA, echt ggggggggggristelijk!

Annabel | 02-02-2012 09:18:47  

Ik ging als docent naar de bijeenkomst van 9 januari, maar besefte op het plein ineens dat ik daar ook als ouder van twee (jonge) kinderen stond. Misschien nog wel meer als ouder dan als docent. Immers als docent overleef ik de kaalslag wel, of ik vind een andere baan, maar onze kinderen moeten het hier in de toekomst mee doen.

Karin | 02-02-2012 09:58:15  

Precies Karin, dat vind ik er ook zo erg aan. De docenten komen er wel doorheen, maar hoe zit het met de toekomst van de kinderen...?

Die van ons willen alledrie studeren. Wij kunnen ze daar financieel wel een stukje in helpen, maar ze zullen naast de basisbeurs toch een deel moeten lenen. Als die basisbeurs wordt afgeschaft, moeten ze zich veel dieper in de schulden steken. Onze beurs is ook niet van elastiek.
Verder vraag ik me af: als ze eenmaal aan de studie zijn, hoe vaak worden de spelregels dan nog veranderd en met welke consequenties? Kijk naar de paniek onder de huidige "langstudeerders" of degenen die vol goede moed aan een dubbele studie zijn begonnen (petje af!) en daar nu genadeloos voor worden gestraft...

Wat voor onderwijs gaan onze kinderen nog krijgen? Haken zij af na de Bachelor, vrijwillig of gedwongen? Hoe hoog is hun studieschuld? Is er voor hen wel zicht op werk?

Ze hebben de hersens, we vinden dat ze er voor moeten gaan, maar in stilte houd ik mijn hart vast...

Annabel | 02-02-2012 10:40:36  

Ter info:

http://nos.nl/audio/336924-aob-onderwijsdag-is-uitgestoken-hand.html
http://nos.nl/video/336909-christenunie-wil-nationale-onderwijsdag.html

Stijn | 03-02-2012 23:52:46  

Ter info:

http://nos.nl/audio/336919-rector-jammer-dat-iniatief-onderwijsdag-niet-van-kabinet-komt.html

Stijn | 04-02-2012 00:18:18  

Vermakelijk stuk over o.a. de plannen voor prestatiebeloning in het onderwijs: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3157126/2012/02/05/De-markt-is-voor-de-dommen.dhtml

Assurancetourix | 05-02-2012 14:22:08  

Ook goed:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/campaign/item/detail/1833025/40723/-Van-onze-belastingcenten-Framing-.dhtml

Obelix | 05-02-2012 16:16:24  

6 maart wederom staken maar dan tegen de bezuinigingen op de zwaksten in de samenleving! De vakbonden hebben gezamenlijk een actie aangekondigd. Ik ben zelf vader van twee kinderen die gelukkig nu nog op het speciale onderwijs terecht kunnen. Maar als het aan Marja ligt niet meer.
STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK

Johan van Dongen | 06-02-2012 18:02:36  

Sluit me aan bij Johan! NU moeten we doorpakken! We met dit zotte onderwijsbeleid!

Stijn | 06-02-2012 18:42:38  


Een nieuwe aanval op mevrouw Van Bijsterveldt en op de politieke partijen:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6484/rene-cuperus/article/detail/3158343/2012/02/06/Rene-Cuperus-Ik-ken-heel-domme-academici.dhtml

bonemine | 07-02-2012 13:36:25  

http://www.ed.nl/mening/10422373/Onderwijs-moet-wennen-aan-kind-met-handicap-(OPINIE).ece

Tuurlijk. Stop alles maar in dezelfde klas, van Downsyndroom tot hoogbegaafd. Laat ouders maar lekker in de waan dat alle kinderen elkaar daardoor leren accepteren en dat vanzelf tot integratie leidt als ze eenmaal volwassen zijn.

Zullen we ook maar ophouden met verschillende VMBO, MAVO, HAVO, VWO en Gymnasiumklassen? Nergens voor nodig toch? Alles in één vergaarbak en de docent zoekt maar uit wie er welke stof op wat voor manier en op welk niveau binnenkrijgt.

Het werkt gewoon echt niet. En beide uitersten zijn in mijn naaste familie aanwezig dus ik kan er wel wat zinnigs over zeggen.

Complete waanzin.

Annabel | 08-02-2012 11:00:34  

Vandaag in de Volkskrant:

Onderwijswet dreigt te stranden in senaat
VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER MAARTJE BAKKER ? 10/02/12, 00:00
De wet waartegen leraren massaal protesteren lijkt te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. De VVD-fractie in de senaat heeft 'grote aarzelingen'. Zonder de VVD is er geen meerderheid voor het wetsvoorstel.

DEN HAAG - Het gaat om de wet die onder meer de onderwijstijd en de schoolvakanties regelt. Middelbare scholen moeten hun leerlingen in de eerste jaren 1040 lesuren geven en de zomervakantie van leraren wordt korter.

Alleen de Eerste Kamer moet deze wet nog goedkeuren. Om de senatoren hun onvrede te laten blijken, besloten ruim twintigduizend leraren te staken. Deze week is de senaat met de behandeling van de wet begonnen. De senatoren leveren schriftelijke vragen in bij de minister van Onderwijs.

Nu blijkt dat ook de VVD niet enthousiast is over de wet. De liberalen zijn vooral kritisch over een passage in het wetsontwerp die tot nu toe weinig aandacht kreeg, over de rol van de medezeggenschapsraad. Ouders en leerlingen zouden veel meer te zeggen krijgen over de invulling van de lessen.

'Dat is een heel ernstig en verontrustend punt', zegt VVD-senator Heleen Dupuis. 'Het betekent een uitholling van het vak van de leraar. Vergelijk het met een cliëntenraad van het ziekenhuis die mag bepalen welke behandeling bij een diagnose hoort. Die mensen hebben daar geen verstand van.'

Ook de CDA-fractie in de senaat zet vraagtekens bij de wet van hun eigen minister Van Bijsterveldt. 'Het is geen gelopen race', zegt CDA'er Pia Lokin-Sassen. 'De vragen die we hebben gesteld zijn vrij pittig.' Het CDA wil bijvoorbeeld weten of de minister buiten de kring van haar bevoegdheid treedt als ze het aantal vakantiedagen en lesvrije dagen wil regelen. Lokin-Sassen is bestookt met brieven en handtekeningen. 'Die emoties zijn begrijpelijk en neem ik serieus.'

De twee andere partijen die in de Tweede Kamer voor de wet stemden, de PVV en de SGP, zijn in de senaat minder kritisch dan beide regeringspartijen. 'Per saldo zal ik wel voor zijn', verwacht SGP-senator Gerrit Holdijk. 'Afstemmen is geen beter alternatief, want dan gaat de oude wet gelden.'

Volgens PVV'er Ronald Sørensen heeft de vakbond zijn eigen glazen ingegooid door de uitlatingen tijdens de lerarenstaking; zo beweerde een vakbondsbestuurder dat Van Bijsterveldt niet het intellectuele niveau had om minister te zijn.

Obelix | 10-02-2012 09:39:35  

Goed nieuws! Binnen CDA en VVD zijn er dus -in de Eerste Kamer althans- mensen die niet blindelings achter de PVV aanlopen en naar de inhoud willen kijken. Dat is niet alleen hoopvol m.b.t. de stemming over de Wet Onderwijstijd, maar biedt ook perspectief voor deze partijen zelf.

Marieke | 10-02-2012 11:59:45  

Die mevrouw Dupuis van de VVD heb ik hoog zitten. Zo'n wijze vrouw moet zich toch kapot schamen voor het ongenuanceerde geblaat van haar partijgenoot Elias. Die Eerste Kamerleden zullen naar ik verwacht gniffelen om het onbenul van de minister van Onderwijs. Die wordt zelfs door veel CDA'ers niet serieus genomen, die belichaamt het failliet van politiek Den Haag.

Bordkrijtje | 10-02-2012 21:04:28  

Eerst zien......

Mr. P | 10-02-2012 23:07:42  

Zo denk ik er ook over, Mr P.

Ook in de Tweede Kamer werden mooie woorden gesproken over de twijfels aangaande de wetswijziging onderwijstijd. Toch werd de wetswijziging daar uiteindelijk gewoon aangenomen.

Wat doen we als de Eerste Kamer hetzelfde doet, AOb, CNVO, CMHF, LIA?

Obelix | 10-02-2012 23:35:30  

@obelix

DAN RICHT IK MIJN EIGEN LAND OP ! wat moet ik in een land waarin politici blaten dat kinderen met een elfstedentocht wel vrij moeten krijgen maar dan wel de verloren lestijd later inhalen? Straks komen 's morgens de dagelijkse roosterwijzigingen nog uit Den Haag! Kan het nog gekker worden?

Ik aarzel zelf overigens enorm over zo'n passend onderwijs-staking. Ik wil niet meer pakketjes uitruilen straks in de trant van: ok passend onderwijs niet door, maar dan wel de 1040 uur en ook de uitbreiding in werkdagen en de nullijn en de 5000 euro's voor de tweede studie (waartoe je eerst werd aangemoedigd) en de prestatiebeloningen . Als het om een "met zijn allen staking" gaat wil ik een alles-of-niks.

rob van der meer | 11-02-2012 11:11:29  

Dag Rob,

LIA zal zeker niet meedoen met het uitruilen van pakketjes. Liever hadden wij dan ook voor een totaalpakket gestaakt. We zullen na 6 maart de andere bonden dan ook flink onder druk zetten om niet weer terug te vallen in het gepolder en gedeal van de afgelopen decennia.

Al jouw items (en nog veel meer) moeten inzet zijn van onze volgende acties en dat zullen ze ook zijn wat LIA betreft. We kunnen het ons op dit moment echter niet permitteren om niet mee te doen aan de staking over Passend Onderwijs van 6 maart. Daarvoor is dit onderwerp te belangrijk: we moeten de plannen op dit vlak van de regering met alle kracht tegenhouden.

Daarna gaat LIA meteen weer vol op het orgel VOOR een goede cao, TEGEN prestatiebeloning, VOOR werkdrukverlaging, VOOR minder lessen en kleinere klassen en ga zo maar door. We laten de andere bonden echt niet wegkomen met uitruilpakketjes, geloof me!

Vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 11-02-2012 11:44:04  

@obelix

DAN RICHT IK MIJN EIGEN LAND OP ! wat moet ik in een land waarin politici blaten dat kinderen met een elfstedentocht wel vrij moeten krijgen maar dan wel de verloren lestijd later inhalen? Straks komen 's morgens de dagelijkse roosterwijzigingen nog uit Den Haag! Kan het nog gekker worden?

Ik aarzel zelf overigens enorm over zo'n passend onderwijs-staking. Ik wil niet meer pakketjes uitruilen straks in de trant van: ok passend onderwijs niet door, maar dan wel de 1040 uur en ook de uitbreiding in werkdagen en de nullijn en de 5000 euro's voor de tweede studie (waartoe je eerst werd aangemoedigd) en de prestatiebeloningen . Als het om een "met zijn allen staking" gaat wil ik een alles-of-niks.

robvandermeer

rob van der meer | 11-02-2012 19:23:22  

De laatste Kemel uit Den Haag:
Vanaf 2015 wordt iedere school in het VO verplicht om 20% leerlingen af te leveren met de kwalificatie "excellent". Men wil dus kost wat kost de doelstelling van de top 5% halen!

De ridiculiteit ten top!

Jopie! | 13-02-2012 11:07:38  

ontslaggolf basisonderwijs(de telegraaf)

De ontslaggolf komt door een opeenstapeling van bezuinigingen in het primair onderwijs. Minister Marja van Bijsterveldt bestrijdt dat echter. Het grootste deel van de kosten zou zitten in de salarissen. Stijgende werkgeverslasten zijn dus alleen met personeelsreductie op te vangen

jaja na twee jaar de nullijn hanteren durf je als minister dit te beweren!!
wanneer wordt deze dame aan de kant geschoven??

Bor | 13-02-2012 13:20:25  

Er moet een moment komen waarop ook ouders deze afbraak niet meer slikken. Hoe mobiliseren we ouders om samen met docenten te strijden voor beter onderwijs?

Karin | 13-02-2012 14:24:31  

De eerste kritische kanttekeningen van de Eerste Kamer, die het verkennende onderzoek nu heeft afgesloten: kst-32640-B

Teja | 17-02-2012 14:34:46  

Voor dinsdag 19 juni 2012 staat de wetswijziging op de agenda van de Eerste Kamer: http://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20120619_2

Op de site van de Eerste Kamer staan ook de antwoorden op de door leden gestelde vragen:
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120601/nadere_memorie_van_antwoord/document3/f=/vizylnlzj9yt.pdf

Teja | 08-06-2012 15:24:04  

Leraren In Actie - Den Haag