Leraren In Actie WORD NU LID

Voortgezet onderwijs staakt

04-12-2011
LIA staakt tegen wetswijziging onderwijstijd

De wetswijziging onderwijstijd werd onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat na drie jaar actievoeren door het onderwijsveld, minister van Bijsterveldt definitief kiest voor kwantiteit in plaats van kwaliteit, voor zinloze ophokuren in plaats van zinvolle lessen, voor nog meer werkdruk en dus voor een leeglopende sector. En dat is slecht nieuws voor ons, leraren.

Het bestuur van LIA is na overweging van alle voors en tegens, tot de volgende conclusie gekomen: LIA roept een algemene staking uit voor het voortgezet onderwijs op de eerste drie dagen na de kerstvakantie. LIA acht dit harde pressiemiddel nu noodzakelijk omdat de politiek absoluut geen oog heeft voor de werkelijke problematiek in het onderwijs. De werkdruk wordt alleen maar hoger, de vakantie een week korter en leraren gaan ook nog eens 7 dagen meer werken en meer lessen geven voor hetzelfde salaris.

De invoering van Passend Onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen zorgt daarbovenop alleen maar voor nog grotere en moeilijkere klassen. Bovendien komen er nog meer taken bij voor de leraren, terwijl een groot deel van hen vanwege de hoge werkdruk al geen volle baan neemt of voortijdig afhaakt. Dit is een slecht perspectief voor beginnende leraren en maakt het lerarentekort nog groter.

Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 januari wordt door de leraren in het voortgezet onderwijs het werk neergelegd en hebben de leerlingen geen les. Leraren dragen de financiële gevolgen van het staken zelf. Indien u het eens bent met de staking maar drie dagen om u moverende redenen voor u echt onhaalbaar zijn, vraagt LIA u het voor u maximaal haalbare aantal dagen te staken.

LIA heeft middels een nationaal persbericht alle leraren, lid of niet-lid, van welke vakbond dan ook, opgeroepen om mee te staken. Ook doet LIA een klemmend beroep op de andere bonden, het LAKS, schooldirecties, schoolbesturen en de VO-raad om achter deze staking te gaan staan.

Deze harde actie is een uiterste poging om de Eerste Kamer er toe te brengen het wetsvoorstel af te keuren en voor de leraar en het onderwijs op te komen. Van Bijsterveldt moet niet plunderen maar juist investeren in onderwijs en daarmee in de toekomst van Nederland.  Staken heeft zeker nog zin!

 

Veranderingen nieuwe onderwijstijd (2012-2014)

 

Situatie huidige onderwijstijd

(2011-2012)

Situatie nieuwe onderwijstijd (2012-2013/14)

12 vakantieweken

11 vakantieweken

4 vrije compensatiedagen

0 vrije compensatiedagen

10 (roostervrije) organisatiedagen

In 2012-2013:

9 roostervrije dagen en 3 variabele vrije dagen

In 2013-2014:

9 (roostervrije) organisatiedagen zonder enige vrije dagen

 

Conclusie: Ten opzichte van schooljaar 2011-2012, werken leraren op jaarbasis in 2012-2013 effectief 7 dagen meer en in 2013-2014 (waarschijnlijk) 10 dagen meer voor hetzelfde loon.


Staakt u mee? Binnenkort vindt u hier praktische details.


Aankondiging staking in het nieuws (maandag 5 december 2011)


De aankondiging van de stakingsactie op maandagochtend levert veel media-aandacht op. Hieronder een overzicht:

NRC

Nieuws.nl

rtl.nl

NOS Nieuws

De Volkskrant

Trouw

TV RTL Nieuws

Radio2

Radio1

Reacties

« 9 van 9

Mia, een laatste poging:

"Wat is daar dan precies onredelijk aan, of de belediging in"

De bewering dat gediplomeerde docenten minder enthousiast lesgeven dan assistenten vind ik niet chique. En mocht u vinden dat u dat niet beweerde, lees dan nog eens de alinea over de verhuizing.

Ik sluit dit onderwerp nu af, bij verdere uitleg zou ik in herhaling vallen.

Wat de positieve benadering betreft: wanneer die tot gevolg heeft dat negatieve effecten voor leerlingen blijven voortgaan en zelfs groeien, kan ik het met de beste wil van de wereld niet positief noemen. Helaas! Zou graag willen dat het anders was.

En over de verantwoordelijkheid van scholen en de al dan niet tekortschietende overheid: kunnen we het een school kwalijk nemen dat die lapzwansen en kantjes-er-vanaf-lopers niet aanpakt omdat er -door overheidsbeleid- geen vervangers beschikbaar zijn? Kunnen we het docenten, die -door het overheidsbeleid om inzet van jan en alleman te gedogen- hun onderhandelingspositie kwijt zijn geraakt, kwalijk nemen dat zij zich niet sterk opstellen in personeelsbeleidskwesties?

Natuurlijk moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Docenten doen dat al, waar ze kunnen: in het klaslokaal. LIA doet het, door onvermoeibaar met ideeen en alternatieven te komen. Schoolbesturen doen het. Mijn oom heeft als directeur in het speciaal onderwijs nachtenlang vergaderd om een manier te vinden om geen medewerkers te hoeven ontslaan.
Maar de belangrijkste en eerste stap moet uit Den Haag komen. Hoezeer de rest ook zijn best doet, medewerking vanuit Den Haag is essentieel. Meer dan medewerking zelfs, het is essentieel dat de verantwoordelijke politici het voortouw nemen. Anders kunnen de andere groepen in onderwijsland niet meer dan slechts 'de schade beperken', zoals ze altijd al, met volle overgave, hebben gedaan.

Ik heb niet de illusie dat ik u kan overtuigen, maar kon het niet laten het nog even voor leraren en directies op te nemen. Ik laat het verder hierbij.

Marieke | 30-01-2012 21:32:23  

Beste Mia,

Wij hebben een 'open' schoolbestuur. Ik zit zelf in de MR en hebben goed contact met de directie.
Moet daarbij zeggen dat de afgelopen drie jaar er nauwelijks beleid werd gevoerd omdat de schoolleiding voortdurend met elkaar overhoop lag. Gelukkig is dat nu voorbij (er is een nieuwe ervaren rector) en staan de neuzen weer de goede kant op.
Zonder ervaren schoolleiding zal er weinig op het gebied van onderwijsbeleid gebeuren.

Strijdbare groeten,

Nick

Nick Vogels | 31-01-2012 08:01:04  

Marieke | 30-01-2012 21:32:23

Ook mijn laatste poging, ik heb NERGENS beweerd dat assistenten enthousiaster lesgeven dan gediplomeerden, alleen dat assistenten door hun enthousiasme om bijvoorbeeld de invaluren te draaien waar gediplomeerden geen tijd voor hebben (waarmee ik dus niet beweer dat gediplomeerden geen enthousiasme tonen!) hetzelfde doel kunnen bereiken. Jouw aanname dat ik gediplomeerden minder enthousiast zou vinden slaat dan ook echt nergens op, enthousiasme is er namelijk in vele vormen. Jouw vergelijking met de verhuizers is dus volledig juist, als had je hem anders bedoeld, maar wel leuk dat jouw eigen vergelijking uiteindelijk bewijst dat beide partijen door ieder hun eigen inzet uiteindelijk hetzelfde doel bereiken. De fysiek sterke sjouwer zal zich enthousiast inzetten om zwaar te tillen, de fysiek minder sterke zal zich niet laten ontmoedigen door gebrek aan fysieke kracht en zich enthousiast inzetten om een stapje meer heen en weer te lopen. Uiteindelijk hebben beiden op hun manier bijgedragen aan de verhuizing.


Nick Vogels | 31-01-2012 08:01:04

Dankjewel Nick, voor je eerlijke antwoord. Ik hoop dat jullie nieuwe rector met zijn beleid de werksfeer voor jullie kan creëren zoals die er bij ons op school is.

Met dit laatste bericht wil ik jullie allemaal heel veel succes wensen de komende periode, en jullie oproepen om in elk geval niet zover te gaan dat uiteindelijk de leerlingen in de kou staan, om een doel te bereiken dat niet haalbaar bleek. Dan hebben jullie namelijk voor niets gestreden, en dat zou zonde zijn.

Mia | 31-01-2012 11:33:31  

Ter informatie:

Vanmiddag praat Ton Elias over het onderwijs bij stand.nl op de radio. Van 13.30-14.00 uur, dus mocht iemand niet werken vandaag en met hem in discussie willen, er kan gebeld worden.

Helaas ben ik aan het vergaderen tussen mijn lessen door.

Edwardk | 31-01-2012 12:08:14  

De meest kenmerkende eigenschap van verontwaardiging blijkt toch telkens weer het selectieve karakter er van.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3146000/2012/01/31/VVD-en-PVV-woedend-Leraren-tijdens-staking-doorbetaald.dhtml

Ed | 31-01-2012 15:49:59  

"Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft de scholen gewaarschuwd dat zij er 'heel scherp' op gaat toezien dat de uren die vorige week bij de lerarenstaking verloren zijn gegaan, worden ingehaald. Dat zei zij vandaag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer."

Oei, oei, collega's. Dat wordt nablijven voor ons na schooltijd.

Ed | 31-01-2012 15:56:40  

Dan wens ik de schoolleiding succes met het vinden van een vervanger. Ik mag van de wet staken en niemand kan mij dan verplichten de gestaakte uren in te halen. Zelfs een incompetente minister niet. Waarom houdt deze dame de eer niet aan zichzelf?
(antwoord: ze is lid van een machtsgeile partij die zelfs een voor onmogelijk gehouden gedoogconstructie accepteert om maar in de regering te zitten)

Johan van Dongen | 31-01-2012 17:30:37  

Heerlijk, dat verontwaardigde geloei vandaag in de media door woordvoerders van VVD en PVV. Legt nog eens fijntjes de vinger op de hypocrisie van o.a. deze partijen. Als de politiek besluit om de vakantie van de leraar met een dag of negen te bekorten zodat die leraar voortaan negen dagen onbetaald werk extra verricht dan is er geen vuiltje aan de lucht. Pikt die leraar dat niet en wordt er gestaakt zonder dat er salaris wordt ingehouden, dan is opeens het huis te klein voor diezelfde politici.

Ed | 31-01-2012 19:36:18  

Na een eerste krachtig en duidelijk signaal gaat dit de grote klapper worden (hopelijk zonder censuur):

Onderwijsvakbonden, op, oop, schoolleiding, besturen, ouders, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs verenigen zich!

AOb roept op tot actie begin maart.


Begin maart gaat de AOb samen met andere onderwijsorganisaties MASSAAL ACTIE VOEREN tegen bezuinigingen op passend onderwijs. Behandeling van de wet staat op de kameragenda voor 6, 7 en 8 maart. Door de korting van 300 miljoen verdwijnen er rond de 6.000 banen van leraren die zorg geven aan de leerlingen die dat het hardste nodig hebben. De exacte datum, plaats en vorm van de landelijke actie in basis-, speciaal-, voortgezet onderwijs wordt begin volgende week bepaald.

Vandaag heeft de kamer in een spoedoverleg afgesproken wanneer de wet passend onderwijs behandeld gaat worden. De regeringspartijen stuurden aanvankelijk aan op bespreking voor de carnavalsvakantie, omdat bij vertraging delen niet op tijd kunnen zijn om alle bezuinigingen door te voeren.
De oppositie wilde iets meer tijd. In het overleg is uitgekomen op een hoorzitting over juridische aspecten van de ingewikkelde wet in de laatste week van februari. De debatten over de wet beginnen dan op dinsdag 6 maart en lopen mogelijk door tot 8 maart. AOb, CNV Onderwijs en mogelijk nog meer onderwijsorganisaties zullen die week actievoeren tegen de wet. De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen, begin volgende week worden meer details bekend

Stijn | 31-01-2012 21:21:56  

BELANGRIJKE CORRECTIE: i.p.v. "Na een eerste krachtig en duidelijk signaal" moet zijn: na een TWEEDE krachtig en duidelijk signaal: we weten allemaal dat LIA alles in beweging brengt!

Stijn | 31-01-2012 22:53:32  

Ik begreep het al niet, Stijn.
Het rommelt goed nu - eieieindelijk!

Maud | 31-01-2012 23:04:22  

Vanaf minuut 19 ongeveer kun je genieten:

http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=1106


En voor de mensen die het liever op papier voor zich zien:

zie de voorpagina van de Telegraaf vandaag.

De politici zijn ziedend en vinden het 'geschift'.


Volgens mij hebben we ze nu goed beet waar het pijn doet....

Volhouden dus, leraren!

Obelix | 31-01-2012 23:10:43  

Marten Kircz heeft in zijn radio interview een vooruitziende blik gehad. Op 8 maart reikt onze minister van Onderwijs de 'Spiegelbeeld-Award' uit. Humor heeft ze wel.
http://www.vhto.nl/?id=848

Karin | 01-02-2012 09:16:41  

http://www.trouw.nl/tr/nl/4664/Mijn-kind-moet-naar-de-basisschool/article/detail/3148901/2012/02/01/Scholen-hebben-te-veel-geld-uitgegeven.dhtml

Nou lekker dan! Ongenuanceerd artikel. Nou lijkt het net alsof leraren drammers zijn. Nergens staat dat de loonsverhogingen van vóór de al TWEE JAAR durende nullijn een inhaalslag betroffen!!!

En het lijkt ook net of het extra geld voor scholen netjes naar het personeel is gegaan. Wij(wij wel) weten allemaal dat het meeste niet tot op de werkvloer is doorgesijpeld maar in de hogere regionen is blijven hangen...

Dit artikel doet verdorie net alsof er niets aan de hand is! "Veel leraren kwamen in een hogere salarisschaal terecht" ja ammehoela, als je nog niet bovenin zit groei je jaarlijks door, nogal wiedes!

Hoeveel is trouwens "veel"? Het getal 1.000 op zich vind ik veel. Maar op een lerarenbestand van pakweg 200.000 is het maar een half procent.

Annabel | 01-02-2012 11:36:56  

Ter info.

Wij hopen dat het een ongelukkig toeval is geweest...maar het is op zijn zachts gezegd een opmerkelijke opeenvolging van "toevalligheden".

Wij krijgen van veel mensen, binnen en buiten het onderwijsveld, vragen over de berichtgeving in de landelijke media.

Gezien de opmerkelijke gebeurtenissen rond de berichtgeving van de grootste landelijke staking sinds 1982, voortgezet onderwijs is deze mail (incl. bijlage) vandaag verstuurd naar alle kranten, de ombudsman, de raad journalistiek en verschillende vakbonden:

Geachte heer / mevrouw,

Afgelopen donderdag 26 januari was er in Utrecht de grootste demonstratie tegen deze regering en de grootste onderwijsstaking van de afgelopen dertig jaar.
De onvrede in het onderwijs wordt bevestigd door onderzoeksbureau DUO. Zie voor het rapport http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/downloads/Rapportage_DePolitiekeBarometerOnderwijs_januari2012.pdf

Heel Nederland weet ondertussen dat leraren boos zijn.
Maar waarom? Deze vraag blijft voor velen onduidelijk.

Waarom mocht de staking / demonstratie donderdagavond 26 januari niet inhoudelijk op de publieke omroepen uitgelegd worden?
Waarom werd dit onderwerp op het laatste moment uit Nieuwsuur en Pauw en Witteman geschrapt? En het late journaal van 23.55?

Deze vraag wordt gesteld door een aantal mensen die betrokken waren bij het wegvallen van deze items in de betreffende programma's.

Lees in de bijlage waarom wij deze vraag stellen.

Stijn | 01-02-2012 21:44:08  

Uitspraken Van Bijsterveldt in strijd met stakingsrecht:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3149863/2012/02/01/Uitspraken-Van-Bijsterveldt-in-strijd-met-stakingsrecht.dhtml

Obelix | 01-02-2012 21:44:17  

Een aantal vragen die wij in de bijlage stellen:

- Kan het zijn dat door stom toeval in de twee actualiteitenprogramma’s die er op donderdagavond zijn, op het laatste moment wordt besloten een onderwijsitem te laten vervallen? En dat men dit bij het late NOS journaal toevallig ook doet?

- Kan het zijn dat de publieke omroepen hebben besloten dat de verbale aanval op de minister zo heftig was, dat zij even ontzien moest worden?

- Kan het zijn dat er vanuit de Haagse politiek, of door de communicatie-adviseurs/woordvoerders van de minister een vraag is gesteld aan de publieke omroepen om de minister na de verbale aanval van Kircz de rest van de avond te ontzien? Door even geen onderwijs, staking, etc aan bod te laten komen? En wie is daar dan politiek verantwoordelijk voor? Welke minister heeft de publieke media in haar portefeuille?

Stijn | 01-02-2012 21:45:11  

Ook een journaliste (die heel de stakingsdag aanwezig is geweest om oprecht verslag te doen) gaf het volgende aan:

"het verbaasde mij ook, hoe snel de aandacht verschoof van de redenen voor de staking naar de opmerkingen van één vakbondsbestuurder..."


Stijn | 01-02-2012 21:48:27  

Verloren stakingsuren willen laten inhalen. Ineens precies nu met het al lang bestaande plan mbt een eind-basisschooltoets naar de kamer gaan. Om te redden wat er te redden valt mbt imago, denk ik, ja.

Assurancetourix | 01-02-2012 21:59:16  

Je zou haast in een complottheorie gaan geloven. Maar wie zit daar dan achter?

Het is wel duidelijk dat het zo niet langer kan. Het hele onderwijs en met name de docenten worden zo ontzettend geschoffeerd met deze gang van zaken. Je moet wel van heel goede huize komen om nu nog met plezier voor de klas te staan.

Wat mij betreft gooit het onderwijs de hele boel plat met de examens. En nee, ik ben geen docent, ben niet werkzaam in het onderwijs en heb gewoon 25 "kantoorvakantiedagen".
Het zou voor ons gezin zelfs heel vervelend zijn als er tijdens de examens wordt gestaakt, omdat drie van onze kinderen dit jaar examen doen.
Maar zoals er nu met het onderwijs wordt omgesprongen door de overheid en met name die duivelse (ik heb er geen ander woord voor) minister, dat kàn gewoon niet. Ik heb het idee dat het de overheid geen moer kan schelen of de Nederlandse kenniseconomie instort en ik kan er met m'n pet niet bij dat ze er zo over kunnen denken.

Wat voor toekomst is er zonder goed onderwijs?
Wie gaat/kan er nog studeren als er geen basisbeurs meer is? Hoeveel studenten wagen zich nog aan een Masterstudie als ze die helemaal zelf moeten betalen?
Wat is straks het niveau van de chirurgen? Van de huisartsen? Van de "mensen aan het bed"? Van de energienetwerken? Van alles wat ons land nodig heeft om te kunnen draaien, maar wat goed onderhoud en goed opgeleide mensen nodig heeft om te kunnen blijven functioneren?

Het lijkt een beleid van: na ons de zondvloed. Echt CDA, echt ggggggggggristelijk!

Annabel | 02-02-2012 09:18:47  

Ik ging als docent naar de bijeenkomst van 9 januari, maar besefte op het plein ineens dat ik daar ook als ouder van twee (jonge) kinderen stond. Misschien nog wel meer als ouder dan als docent. Immers als docent overleef ik de kaalslag wel, of ik vind een andere baan, maar onze kinderen moeten het hier in de toekomst mee doen.

Karin | 02-02-2012 09:58:15  

Precies Karin, dat vind ik er ook zo erg aan. De docenten komen er wel doorheen, maar hoe zit het met de toekomst van de kinderen...?

Die van ons willen alledrie studeren. Wij kunnen ze daar financieel wel een stukje in helpen, maar ze zullen naast de basisbeurs toch een deel moeten lenen. Als die basisbeurs wordt afgeschaft, moeten ze zich veel dieper in de schulden steken. Onze beurs is ook niet van elastiek.
Verder vraag ik me af: als ze eenmaal aan de studie zijn, hoe vaak worden de spelregels dan nog veranderd en met welke consequenties? Kijk naar de paniek onder de huidige "langstudeerders" of degenen die vol goede moed aan een dubbele studie zijn begonnen (petje af!) en daar nu genadeloos voor worden gestraft...

Wat voor onderwijs gaan onze kinderen nog krijgen? Haken zij af na de Bachelor, vrijwillig of gedwongen? Hoe hoog is hun studieschuld? Is er voor hen wel zicht op werk?

Ze hebben de hersens, we vinden dat ze er voor moeten gaan, maar in stilte houd ik mijn hart vast...

Annabel | 02-02-2012 10:40:36  

Ter info:

http://nos.nl/audio/336924-aob-onderwijsdag-is-uitgestoken-hand.html
http://nos.nl/video/336909-christenunie-wil-nationale-onderwijsdag.html

Stijn | 03-02-2012 23:52:46  

Ter info:

http://nos.nl/audio/336919-rector-jammer-dat-iniatief-onderwijsdag-niet-van-kabinet-komt.html

Stijn | 04-02-2012 00:18:18  

Vermakelijk stuk over o.a. de plannen voor prestatiebeloning in het onderwijs: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3157126/2012/02/05/De-markt-is-voor-de-dommen.dhtml

Assurancetourix | 05-02-2012 14:22:08  

Ook goed:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/campaign/item/detail/1833025/40723/-Van-onze-belastingcenten-Framing-.dhtml

Obelix | 05-02-2012 16:16:24  

6 maart wederom staken maar dan tegen de bezuinigingen op de zwaksten in de samenleving! De vakbonden hebben gezamenlijk een actie aangekondigd. Ik ben zelf vader van twee kinderen die gelukkig nu nog op het speciale onderwijs terecht kunnen. Maar als het aan Marja ligt niet meer.
STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK STAAK

Johan van Dongen | 06-02-2012 18:02:36  

Sluit me aan bij Johan! NU moeten we doorpakken! We met dit zotte onderwijsbeleid!

Stijn | 06-02-2012 18:42:38  


Een nieuwe aanval op mevrouw Van Bijsterveldt en op de politieke partijen:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6484/rene-cuperus/article/detail/3158343/2012/02/06/Rene-Cuperus-Ik-ken-heel-domme-academici.dhtml

bonemine | 07-02-2012 13:36:25  

http://www.ed.nl/mening/10422373/Onderwijs-moet-wennen-aan-kind-met-handicap-(OPINIE).ece

Tuurlijk. Stop alles maar in dezelfde klas, van Downsyndroom tot hoogbegaafd. Laat ouders maar lekker in de waan dat alle kinderen elkaar daardoor leren accepteren en dat vanzelf tot integratie leidt als ze eenmaal volwassen zijn.

Zullen we ook maar ophouden met verschillende VMBO, MAVO, HAVO, VWO en Gymnasiumklassen? Nergens voor nodig toch? Alles in één vergaarbak en de docent zoekt maar uit wie er welke stof op wat voor manier en op welk niveau binnenkrijgt.

Het werkt gewoon echt niet. En beide uitersten zijn in mijn naaste familie aanwezig dus ik kan er wel wat zinnigs over zeggen.

Complete waanzin.

Annabel | 08-02-2012 11:00:34  

Vandaag in de Volkskrant:

Onderwijswet dreigt te stranden in senaat
VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER MAARTJE BAKKER ? 10/02/12, 00:00
De wet waartegen leraren massaal protesteren lijkt te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. De VVD-fractie in de senaat heeft 'grote aarzelingen'. Zonder de VVD is er geen meerderheid voor het wetsvoorstel.

DEN HAAG - Het gaat om de wet die onder meer de onderwijstijd en de schoolvakanties regelt. Middelbare scholen moeten hun leerlingen in de eerste jaren 1040 lesuren geven en de zomervakantie van leraren wordt korter.

Alleen de Eerste Kamer moet deze wet nog goedkeuren. Om de senatoren hun onvrede te laten blijken, besloten ruim twintigduizend leraren te staken. Deze week is de senaat met de behandeling van de wet begonnen. De senatoren leveren schriftelijke vragen in bij de minister van Onderwijs.

Nu blijkt dat ook de VVD niet enthousiast is over de wet. De liberalen zijn vooral kritisch over een passage in het wetsontwerp die tot nu toe weinig aandacht kreeg, over de rol van de medezeggenschapsraad. Ouders en leerlingen zouden veel meer te zeggen krijgen over de invulling van de lessen.

'Dat is een heel ernstig en verontrustend punt', zegt VVD-senator Heleen Dupuis. 'Het betekent een uitholling van het vak van de leraar. Vergelijk het met een cliëntenraad van het ziekenhuis die mag bepalen welke behandeling bij een diagnose hoort. Die mensen hebben daar geen verstand van.'

Ook de CDA-fractie in de senaat zet vraagtekens bij de wet van hun eigen minister Van Bijsterveldt. 'Het is geen gelopen race', zegt CDA'er Pia Lokin-Sassen. 'De vragen die we hebben gesteld zijn vrij pittig.' Het CDA wil bijvoorbeeld weten of de minister buiten de kring van haar bevoegdheid treedt als ze het aantal vakantiedagen en lesvrije dagen wil regelen. Lokin-Sassen is bestookt met brieven en handtekeningen. 'Die emoties zijn begrijpelijk en neem ik serieus.'

De twee andere partijen die in de Tweede Kamer voor de wet stemden, de PVV en de SGP, zijn in de senaat minder kritisch dan beide regeringspartijen. 'Per saldo zal ik wel voor zijn', verwacht SGP-senator Gerrit Holdijk. 'Afstemmen is geen beter alternatief, want dan gaat de oude wet gelden.'

Volgens PVV'er Ronald Sørensen heeft de vakbond zijn eigen glazen ingegooid door de uitlatingen tijdens de lerarenstaking; zo beweerde een vakbondsbestuurder dat Van Bijsterveldt niet het intellectuele niveau had om minister te zijn.

Obelix | 10-02-2012 09:39:35  

Goed nieuws! Binnen CDA en VVD zijn er dus -in de Eerste Kamer althans- mensen die niet blindelings achter de PVV aanlopen en naar de inhoud willen kijken. Dat is niet alleen hoopvol m.b.t. de stemming over de Wet Onderwijstijd, maar biedt ook perspectief voor deze partijen zelf.

Marieke | 10-02-2012 11:59:45  

Die mevrouw Dupuis van de VVD heb ik hoog zitten. Zo'n wijze vrouw moet zich toch kapot schamen voor het ongenuanceerde geblaat van haar partijgenoot Elias. Die Eerste Kamerleden zullen naar ik verwacht gniffelen om het onbenul van de minister van Onderwijs. Die wordt zelfs door veel CDA'ers niet serieus genomen, die belichaamt het failliet van politiek Den Haag.

Bordkrijtje | 10-02-2012 21:04:28  

Eerst zien......

Mr. P | 10-02-2012 23:07:42  

Zo denk ik er ook over, Mr P.

Ook in de Tweede Kamer werden mooie woorden gesproken over de twijfels aangaande de wetswijziging onderwijstijd. Toch werd de wetswijziging daar uiteindelijk gewoon aangenomen.

Wat doen we als de Eerste Kamer hetzelfde doet, AOb, CNVO, CMHF, LIA?

Obelix | 10-02-2012 23:35:30  

@obelix

DAN RICHT IK MIJN EIGEN LAND OP ! wat moet ik in een land waarin politici blaten dat kinderen met een elfstedentocht wel vrij moeten krijgen maar dan wel de verloren lestijd later inhalen? Straks komen 's morgens de dagelijkse roosterwijzigingen nog uit Den Haag! Kan het nog gekker worden?

Ik aarzel zelf overigens enorm over zo'n passend onderwijs-staking. Ik wil niet meer pakketjes uitruilen straks in de trant van: ok passend onderwijs niet door, maar dan wel de 1040 uur en ook de uitbreiding in werkdagen en de nullijn en de 5000 euro's voor de tweede studie (waartoe je eerst werd aangemoedigd) en de prestatiebeloningen . Als het om een "met zijn allen staking" gaat wil ik een alles-of-niks.

rob van der meer | 11-02-2012 11:11:29  

Dag Rob,

LIA zal zeker niet meedoen met het uitruilen van pakketjes. Liever hadden wij dan ook voor een totaalpakket gestaakt. We zullen na 6 maart de andere bonden dan ook flink onder druk zetten om niet weer terug te vallen in het gepolder en gedeal van de afgelopen decennia.

Al jouw items (en nog veel meer) moeten inzet zijn van onze volgende acties en dat zullen ze ook zijn wat LIA betreft. We kunnen het ons op dit moment echter niet permitteren om niet mee te doen aan de staking over Passend Onderwijs van 6 maart. Daarvoor is dit onderwerp te belangrijk: we moeten de plannen op dit vlak van de regering met alle kracht tegenhouden.

Daarna gaat LIA meteen weer vol op het orgel VOOR een goede cao, TEGEN prestatiebeloning, VOOR werkdrukverlaging, VOOR minder lessen en kleinere klassen en ga zo maar door. We laten de andere bonden echt niet wegkomen met uitruilpakketjes, geloof me!

Vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie

Peter Althuizen | 11-02-2012 11:44:04  

@obelix

DAN RICHT IK MIJN EIGEN LAND OP ! wat moet ik in een land waarin politici blaten dat kinderen met een elfstedentocht wel vrij moeten krijgen maar dan wel de verloren lestijd later inhalen? Straks komen 's morgens de dagelijkse roosterwijzigingen nog uit Den Haag! Kan het nog gekker worden?

Ik aarzel zelf overigens enorm over zo'n passend onderwijs-staking. Ik wil niet meer pakketjes uitruilen straks in de trant van: ok passend onderwijs niet door, maar dan wel de 1040 uur en ook de uitbreiding in werkdagen en de nullijn en de 5000 euro's voor de tweede studie (waartoe je eerst werd aangemoedigd) en de prestatiebeloningen . Als het om een "met zijn allen staking" gaat wil ik een alles-of-niks.

robvandermeer

rob van der meer | 11-02-2012 19:23:22  

De laatste Kemel uit Den Haag:
Vanaf 2015 wordt iedere school in het VO verplicht om 20% leerlingen af te leveren met de kwalificatie "excellent". Men wil dus kost wat kost de doelstelling van de top 5% halen!

De ridiculiteit ten top!

Jopie! | 13-02-2012 11:07:38  

ontslaggolf basisonderwijs(de telegraaf)

De ontslaggolf komt door een opeenstapeling van bezuinigingen in het primair onderwijs. Minister Marja van Bijsterveldt bestrijdt dat echter. Het grootste deel van de kosten zou zitten in de salarissen. Stijgende werkgeverslasten zijn dus alleen met personeelsreductie op te vangen

jaja na twee jaar de nullijn hanteren durf je als minister dit te beweren!!
wanneer wordt deze dame aan de kant geschoven??

Bor | 13-02-2012 13:20:25  

Er moet een moment komen waarop ook ouders deze afbraak niet meer slikken. Hoe mobiliseren we ouders om samen met docenten te strijden voor beter onderwijs?

Karin | 13-02-2012 14:24:31  

De eerste kritische kanttekeningen van de Eerste Kamer, die het verkennende onderzoek nu heeft afgesloten: kst-32640-B

Teja | 17-02-2012 14:34:46  

Voor dinsdag 19 juni 2012 staat de wetswijziging op de agenda van de Eerste Kamer: http://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20120619_2

Op de site van de Eerste Kamer staan ook de antwoorden op de door leden gestelde vragen:
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120601/nadere_memorie_van_antwoord/document3/f=/vizylnlzj9yt.pdf

Teja | 08-06-2012 15:24:04  

« 9 van 9
Leraren In Actie - Den Haag