Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechts­bijstands­verzekering
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Welkom bij LIA

Welkom op de website van vakbond Leraren in Actie.
LIA is de vakbond voor leraren en door leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. LIA weet wat er speelt op de werkvloer. LIA weet wat nodig is om goed en prettig les te kunnen geven. LIA komt op voor de belangen van leraren, omdat goed onderwijs niet kan zonder goede leraren. LIA geeft een duidelijk signaal af aan alle partijen in het onderwijsveld.
Op het forum lees je en schrijf je wat voor jou als leraar belangrijk is. Laat je door LIA informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs bij nieuws en informatie. Ben je het met LIA eens en ben je nog geen lid? Kom er dan bij en meld je aan als lid. Hoe groter LIA wordt hoe groter de kans dat we onze doelen bereiken!


Meer nieuws

Forum

Plannen en plannetjes

Verslechtering van het Pensioenstelsel
CV50

Kogel is door de kerk: pensioen via werkgever wordt afhankelijk van de beurs – risico ligt straks bij de werknemer 20 mei 2020 "Werkgevers en vakbonden leggen de laatste hand aan een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Pensioen dat via de werkgever bij pensioenfondsen wordt opgebouwd, is straks niet langer gebaseerd op het gemiddelde loon dat een werknemer verdient. Er komt een stelsel waarbij het verwachte pensioen gebaseerd is op het beursrendement van pensioenbeleggingen, meldt de Volkskrant. Het beleggingsrisico van de pensioenopbouw komt hiermee bij werknemers te liggen." https://www.businessinsider.nl/pensioen-werknemer-beurs-middelloon-pensioenfondsen-hervorming/ Is dit een verbetering of een verslechtering? Dat hangt er natuurlijk maar net van af wat de beleggingsresultatenresultaten zullen zijn (en hoe risicoavers je bent). Maar natuurlijk ook van de konijnen die nog uit de hoed getoverd gaan worden om beleggingsresultaten om te zetten in pensioenaanspraken. Of gaat het misschien niet om die konijnen, maar gewoon om deze aap en deze mouw: "Pensioenfondsen doen in het huidige stelsel in de meeste gevallen een toezegging over een uitkering die gekoppeld is aan bijvoorbeeld 70 procent van het gemiddelde loon. "Doordat de financiële buffers van veel pensioenfondsen te laag zijn geworden om op de lange termijn aan alle uitkeringsverplichtingen te voldoen, ontstaat het risico dat huidige werknemers niet dezelfde (lees: een lagere, CV50) uitkering krijgen als huidige gepensioneerden. Daar moet een oplossing voor komen." Vanuit een foute diagnose (te lage pensioenvermogens) wordt een systeemherziening voorgesteld die precies datgene gaat veroorzaken (lagere uitkering voor de jongere generaties) wat als het risico wordt geschetst. Generaties tegen elkaar opzetten als alibi om de pensioenlasten van werkgevers te verlagen: iedereen arm dat is tenminste eerlijk. Zo doorzichtig.

Discussieer mee met CV50