Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechts­bijstands­verzekering
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Welkom bij LIA

Welkom op de website van vakbond Leraren in Actie.
LIA is de vakbond voor leraren en door leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. LIA weet wat er speelt op de werkvloer. LIA weet wat nodig is om goed en prettig les te kunnen geven. LIA komt op voor de belangen van leraren, omdat goed onderwijs niet kan zonder goede leraren. LIA geeft een duidelijk signaal af aan alle partijen in het onderwijsveld.
Op het forum lees je en schrijf je wat voor jou als leraar belangrijk is. Laat je door LIA informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs bij nieuws en informatie. Ben je het met LIA eens en ben je nog geen lid? Kom er dan bij en meld je aan als lid. Hoe groter LIA wordt hoe groter de kans dat we onze doelen bereiken!


Meer nieuws

Forum

Bevoegdheid

commissie onderwijsbevoegdheden: vage verhalen
Jan van de Velde

".....//.. De commissie heeft nadrukkelijk aandacht voor de aansluiting op de uitkomsten en de invoeringstermijn van de voorstellen van Curriculum.nu en gaat hiervoor ook de samenwerking aan met Curriculum.nu." Daarmee lijkt die pap ook definitief gestort? Mozeskriebel, moet het nu ècht kapot allemaal? Is het doel nu echt: ----- "Leraren, potentiële leraren, scholen en lerarenopleidingen ervaren knelpunten in het huidige bevoegdhedenstelsel. Die zijn deels generiek (inflexibele schotten tussen sectoren), en deels sectorspecifiek (zoals sterke vakgerichtheid van bevoegdheden in het vo). De aanpak van deze knelpunten moet leiden tot bevoegdheden en lerarenopleidingen waarmee: - het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs, - structureel ruimte ontstaat voor loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren, - scholen en leraren kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen en beter aan kunnen sluiten bij de leervragen van hun leerlingen. --- Huh? Kan iemand van de 200 000 lesgevenden die aangaande deze vermeende knelpunten bevraagd is ons hier helpen aan de data van die enquête? Commerciële organisatoren van mindfulness-in-het-onderwijs--congresjes weten mij feilloos te bereiken via mijn schoolmail. Waarom vind ik daar dan nooit een serieuze enquête op dit soort gebied? En waarom zie ik ook nooit uitslagen daarvan? Ik vind dit allemaal eng. Je zou van minder paranoïde worden.

Discussieer mee met Jan van de Velde