Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Welkom bij LIA

Welkom op de website van vakbond Leraren in Actie. 

Om volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden op onze website, bijvoorbeeld voor rechtstreeks contact over rechtshulp, loggen LIA-leden hier in.

LIA is de vakbond voor leraren en door leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. LIA weet wat er speelt op de werkvloer. LIA weet wat nodig is om goed en prettig les te kunnen geven. LIA komt op voor de belangen van leraren, omdat goed onderwijs niet kan zonder goede leraren. LIA geeft een duidelijk signaal af aan alle partijen in het onderwijsveld. 

Op het forum lees je en schrijf je wat voor jou als leraar belangrijk is. Laat je door LIA informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs bij nieuws en informatie. Ben je het met LIA eens en ben je nog geen lid? Kom er dan bij en meld je aan als lid. Hoe groter LIA wordt, hoe groter de kans dat we onze doelen bereiken.


Meer nieuws

Forum

Arbeidsvoorwaarden

Automatisch behoud trede?
Robert Mäkel - van Luttikhuizen, secretaris LIA.

Beste Henriëtte, Vaststelling maandsalaris bij indiensttreding is in de cao vo geregeld in artikel 12.2 en luidt: 1. Tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen, wordt met in achtneming van artikel 12.1. lid 2 ( 12.1 lid 2 luidt: Het maandsalaris van de werknemer wordt vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het laagste en niet hoger dan het hoogste bedrag zoals opgenomen in het bij zijn functie behorende carrièrepatroon) het maandsalaris vastgesteld op een bedrag dat ten minste gelijk is aan het laatstgenoten salaris. 2. De werkgever houdt bij het vaststellen van het maandsalaris rekening met de mate waarin de werknemer ervaring heeft opgedaan – betaald, dan wel onbetaald – die relevant is voor de functie waarin de werknemer wordt benoemd. De werknemer verstrekt de werkgever de gegevens die deze nodig heeft om de relevantie van de ervaring te beoordelen. 3. Indien de salarisinpassing leidt tot een bedrag dat niet voorkomt in het bij een functie behorende carrièrepatroon, wordt het maandsalaris vastgesteld op het naast hogere bedrag. 4. Het maandsalaris van de werknemer die voor de eerste keer wordt benoemd in een onderwijsfunctie, wordt met 1 periodiek verhoogd voor iedere periode van 4 jaren na het verwerven van de vereiste bevoegdheid. Deze bepaling is niet van toepassing als bij de vaststelling van het maandsalaris op grond van lid 2 een overeenkomstige verhoging is overeengekomen. Let op! Bovenstaande betekent dus niet dat je automatisch dezelfde functie behoudt met het daarbij behorende carrièrepatroon. Dat is namelijk afhankelijk van de werkzaamheden die je verricht of gaat verrichten. Nu is LB de laagste schaal voor een leraar in het vo (zie artikel 11.4, lid 3 van de cao vo) , dus die behoud je sowieso. Oh ja, onderhandelen is toegestaan! Onze cao vo is vanaf deel 2 namelijk een minimum cao. Dat betekent dat er in het voordeel van de werknemer van kan worden afgeweken. Succes!

Discussieer mee met Robert Mäkel - van Luttikhuizen, secretaris LIA.