Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Wat is LIA?


LIA is dé vakbond voor leraren en door leraren in het voortgezet onderwijs en, vanaf 5 mei 2017, ook voor het primair onderwijs.

LIA is een onafhankelijke, actieve vakbond die haar naam dankt aan de actiegroep waaruit ze is voortgekomen.

De zorg om de kwaliteit van het onderwijs, de zorg om het gevoerde onderwijsbeleid in Nederland, de zorg om het toenemende lerarentekort in het voortgezet onderwijs, de zorg om het toenemende aantal onbevoegde mensen voor de klas, de zorg om de toekomst van het Nederlandse onderwijs in zijn algemeenheid en daarmee de zorg om de toekomst van onze kinderen vormden de directe aanleiding voor de oprichting van LIA.

Toen duidelijk werd dat veel leraren in het voortgezet onderwijs behoefte hadden aan een onafhankelijke onderwijsvakbond speciaal voor voortgezet onderwijs werd besloten de actiegroep om te zetten in een vakbond. Een vakbond die op integere en eerlijke wijze strijdt voor een hogere kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland, die de beste leraar voor de klas wil, die de jeugd een toekomst wil bieden en die opkomt voor de primaire belangen van leraren.

Nadat gebleken was dat in het primair onderwijs ook een grote behoefte bestond aan een vakbond voor en door leraren, heeft het bestuur besloten om de leden instemming te vragen voor uitbreiding naar het primair onderwijs. In 2017 hebben de leden van LIA ingestemd met een uitbreiding van LIA naar het primair onderwijs. Sinds 5 mei 2017 kunnen leraren uit het primair onderwijs nu dus ook lid van LIA worden, met dezelfde rechten en onder dezelfde voorwaarden als leraren uit het voortgezet onderwijs.

De bestuurders van LIA zijn allen actief als leraar en weten uit de dagelijkse praktijk waar leraren behoefte aan hebben. Door de korte communicatielijnen tussen bestuurders en leden kan LIA snel en effectief reageren op de actualiteit. LIA-bestuurders staan voor de klas. Contact met hen gaat het snelste via e-mail. LIA kent geen bureaucratie en geeft snel antwoord op rechtspositionele vragen.  Voor LIA staat het primaire proces centraal, namelijk goede lessen door goede leraren!