Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Lid worden van LIA

LIA-lid voor  € 8  per maand (of met korting 90 per jaar) met
prima onderwijsrechtsbijstand of
sympathisant voor  € 10  per jaar


naar het inschrijfformulier

Uw lidmaatschap wordt alleen geactiveerd als u akkoord gaat met automatische incasso. Na aanmelding en activering kunt u inloggen om uw gegevens eventueel te wijzigen. Uw lidmaatschap geldt telkens voor een geheel verenigingsjaar, zijnde een kalenderjaar.

Soorten leden.
LIA kent twee soorten leden:

•    Gewone Leden: dit zijn leraren die lesgeven in het primair of voortgezet onderwijs. Deze leden hebben na inloggen op de website alle rechten. Een LIA-lid heeft het recht om jaarlijks het beleid van het bestuur te beoordelen en mee te stemmen in de jaarvergadering. Een LIA-lid kan zich kandidaat stellen voor het bestuur. Een LIA-lid kan zich aanmelden als PMR-lid voor het besloten PMR forum.

•    Sympathisanten: dit zijn leden die het eens zijn met de opvattingen van LIA. Zij ondersteunen het werk van LIA financieel en spiritueel. Vaak zijn het mensen die in het onderwijs werkzaam zijn geweest, partners van leraren, personeel in het onderwijs anders dan leraren primair en voortgezet onderwijs, ouders en studenten. Sympathisanten hebben geen stemrecht, maar kunnen wel gebruik maken van de faciliteiten van de website. Ook krijgen zij de maandelijkse nieuwsbrief.