Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

 • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
 • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
 • Faciliteiten op de website
 • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

PMR

 • PMR-leden voeren niet zelden een strijd die van landelijke cao’s verschoven is naar schoolniveau. Als leraar en PMR-lid heb je dan een heel bijzondere verantwoordelijkheid om samen met de schoolleiding en het bestuur beslissingen te nemen, waarbij het belang van de school en het belang van het personeel moeten worden afgewogen. LIA wil met daad en woord die PMR-leden steunen in hun werk door naast de contactmogelijkheid van het forum ook PMR-trainingen te verzorgen die door scholen kunnen worden ingekocht (het schoolbestuur is bij wet verplicht de kosten van die trainingen op zich te nemen).

 • LIA wil haar activiteiten om beter onderwijs te bewerkstelligen mede richten op het verkrijgen van meer invloed in de P(G)MR van de scholen waar onze leden werkzaam zijn;

 • LIA gaat een actief beleid voeren om LIA-leden te enthousiasmeren lid te worden van de MR;

 • MR-leden dienen goed te worden opgeleid, opdat zij een meer gelijkwaardige partner worden in het overleg en de onderhandelingen met de directies;

 • MR-leden worden vooral goed geïnformeerd over de rechten, mogelijkheden en faciliteiten die een MR ter beschikking staan ingevolge de Wet Medezeggenschap op Scholen en hetgeen daarover is bepaald in de cao PO, cao VO en andere wetten, zoals de Arbowet;

 • De cursussen worden gegeven door ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van het (collectief) arbeidsrecht, (collectief) ambtenarenrecht en het onderwijsrecht (rechtspositie en regelgeving in het onderwijs zoals de Wet Medezeggenschap op Scholen – WMS -  en de cao PO en cao VO);

 • LIA wil haar eisen ten aanzien van een betere rechtspositie voor leraren tevens en vooral behalen via de weg van de medezeggenschap. Hier valt nog een hoop winst te bereiken. Hoewel MR-leden goede bedoelingen hebben komt het weleens voor dat door onwetendheid en de toename van cao-artikelen, die vereisen dat bepalingen nader dienen te worden uitonderhandeld met de medezeggenschap, de rechtspositie van het personeel in het onderwijs nog verder wordt uitgekleed. Goed opgeleide MR-(kader)leden door LIA zijn beter opgewassen tegen de ervaren schoolbesturen. LIA-kaderleden zijn geduchte onderhandelaars. Successen van de MR in deze richting moeten leiden tot afname van bijvoorbeeld de werkdruk. Daarmee kan de onderwijskwaliteit in belangrijke mate worden verhoogd;

 • LIA heeft de intentie recht te doen aan wat de minister, staatssecretaris en voorzitters van de PO-raad en de VO-raad zeggen, namelijk dat beter onderwijs moet worden bevochten binnen de scholen door schoolleiders en docenten, wat LIA betreft mede of juist via de weg van een stevige medezeggenschap;

 • Hopelijk kan er via de MR-trainingen bijvoorbeeld uniformiteit bereikt worden voor alle scholen wat betreft een realistische opslagfactor en een eerlijk taakbeleid. LIA streeft naar een regeling die geldt voor het hele primair en voortgezet onderwijs, waardoor er een eerlijke situatie ontstaat voor alle leraren in Nederland;