Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechts­bijstands­verzekering
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Welkom bij LIA

Welkom op de website van vakbond Leraren in Actie.
LIA is de vakbond voor leraren en door leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. LIA weet wat er speelt op de werkvloer. LIA weet wat nodig is om goed en prettig les te kunnen geven. LIA komt op voor de belangen van leraren, omdat goed onderwijs niet kan zonder goede leraren. LIA geeft een duidelijk signaal af aan alle partijen in het onderwijsveld.
Op het forum lees je en schrijf je wat voor jou als leraar belangrijk is. Laat je door LIA informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs bij nieuws en informatie. Ben je het met LIA eens en ben je nog geen lid? Kom er dan bij en meld je aan als lid. Hoe groter LIA wordt hoe groter de kans dat we onze doelen bereiken!


Meer nieuws

Forum

Wie kan mij vertellen of .... ad-hoc vragen van collega's

Studiedagen/vergaderingen/... op niet werkdag
Bortre

Voor alle duidelijkheid geldt in het VO voor parttimers het volgende: artikel 6.2 vijfde lid: 5. De feitelijke dagen of dagdelen waarop de werknemer in deeltijd wordt ingezet, worden door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld en zo veel als mogelijk aaneengesloten ingeroosterd, rekening houdend met andere verplichtingen van de werknemer. Dit betekent dus dat de collega's NIET kan worden verplicht werkzaamheden voor de school te verrichten op een dag of dagdeel waarop overeengekomen is dat er sprake is van een niet werkzame dag of dagdeel. Ook niet voor vergaderingen, studiedagen, cursussen, oudergesprekken en dergelijke. Wel kan de school aan de werknemer verzoeken op een dag of dagdeel waarop de werknemer niet werkzaam is en dus ook geen bezoldiging ontvangt, aanwezig te willen zijn. De opmerking hierboven dat in het taakbeleid ook voor de parttime leraar bijvoorbeeld uren voor professionalisering zijn opgenomen snijdt geen hout. Het kan niet zo zijn dat wanneer een voltijder (bijvoorbeeld) 166 uren voor professionalisering per jaar ter beschikking heeft, de parttimer volledig geacht wordt aanwezig te zijn, maar slechts naar rato deze uren krijgt toebedeeld. Er wordt al genoeg gratis in het onderwijs gewerkt. Dus sta op de weinige rechten die u bezit ! Wat er gebeuren moet (let dus op uw zaak MR !) is dat de parttimer in het taakbeleid de uren voor opgedragen professionalisering werkzaamheden VOLLEDIG krijgt toebedeeld en niet naar rato. Lees hiervoor ook artikel 17.7 van de cao vo: 17.7. Opgedragen professionaliseringsactiviteiten 1. Opgedragen professionaliseringsactiviteiten vinden plaats binnen de jaartaak van de werknemer. 2. De kosten hiervan in tijd en/of geld komen voor rekening van de werkgever. 3. In afwijking van artikel 6.1. lid 2 worden de faciliteiten niet berekend naar rato van de betrekkingsomvang !!!!!!!!

Discussieer mee met Bortre