Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechts­bijstands­verzekering
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Welkom bij LIA

Welkom op de website van vakbond Leraren in Actie.
LIA is de vakbond voor leraren en door leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. LIA weet wat er speelt op de werkvloer. LIA weet wat nodig is om goed en prettig les te kunnen geven. LIA komt op voor de belangen van leraren, omdat goed onderwijs niet kan zonder goede leraren. LIA geeft een duidelijk signaal af aan alle partijen in het onderwijsveld.
Op het forum lees je en schrijf je wat voor jou als leraar belangrijk is. Laat je door LIA informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs bij nieuws en informatie. Ben je het met LIA eens en ben je nog geen lid? Kom er dan bij en meld je aan als lid. Hoe groter LIA wordt hoe groter de kans dat we onze doelen bereiken!


Meer nieuws

Forum

Wie kan mij vertellen of .... ad-hoc vragen van collega's

Professioneel Lerarenstatuut? Wie is er mee bezig?
Mieke

Interessant is dat het de insteek van de bonden en de VO-raad tegengesteld zijn. Waar de bonden zeggen dat de MR en SL niet bij de besprekingen met docenten en de eerste opzet betrokken moeten worden, adviseert de VO-raad de SL om juist met de MR eventueel aangevuld met enkele leraren het statuut te ontwikkelen. De VO-raad geeft nota bene zelf aan dat het vertrouwen in SL op scholen door heel Nederland tot een laag niveau is gedaald omdat ze zich teveel bemoeien met zaken waar de leraren over gaan. Je zou dan verwachten dat ze misschien een stapje terug zouden doen bij de ontwikkeling van het statuut. De VO-raad vergoelijkt dit overigens door te stellen dat alle SL-leden onderwijsmensen zijn en daarom weten waar ze het over hebben! Laat ze weer eens voor de klas gaan staan, ze zullen zich waarschijnlijk verbazen. Als laatste: het lerarenstatuut is inderdaad een nutteloze papieren tijger: als je je wilt houden aan de regels die erin staan, kan de SL altijd jouw functioneren ter sprake brengen... Voorbeeld? Leerlingen leveren hun definitieve versie van het PWS in waaraan ze op de valreep drie pagina's plagiaat aan toegevoegd hebben. Dat zou een 1 moeten betekenen en het niet behalen van een diploma. Ik ben dit met mijn teamleider gaan bespreken. De eerste reactie: We zullen jouw functioneren als PWS-begeleider maar eens moeten gaan evalueren. Ik ben toen gedwongen de leerlingen een 4 te geven.

Discussieer mee met Mieke