Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Hoe wil LIA dat bereiken?

Hoe wil LIA dat bereiken?

  • Het forum op de website van LIA is een belangrijk middel. Doordat leraren met elkaar via het forum op de website in contact komen, kunnen zij elkaar inspireren en informeren.

  • LIA moet groter worden. Veel leraren sympathiseren met LIA, maar zijn nog geen lid. Om de naamsbekendheid van LIA te vergroten, zoeken we regelmatig via acties de publiciteit, zoals via acties als 'Stop de overvolle klassen' en 'Stop dit lerarenregister'. Hoe meer leraren lid zijn van LIA, hoe groter de slagkracht is om zaken voor elkaar te krijgen. Het doel is om flink te groeien en als onderhandelingspartner aan tafel te komen bij de cao-onderhandelingen.

  • PMR-ondersteuning. LIA wil leraren die voor hun school in de P(G)MR zitten, ondersteunen bij hun belangrijke werk. Voor veel zaken in de cao wordt verwezen naar afspraken die scholen zelf mogen maken in samenspraak met de medezeggenschapsraad. De personeelsgeleding van de MR zal dus met ouders en leerlingen tegenwicht moeten vormen aan de plannen van schoolbestuurders. Ook kan de medezeggenschapsraad zelf met voorstellen komen. LIA wil P(G)MR-leden van verschillende scholen met elkaar in contact brengen om elkaar te helpen dit werk zo goed mogelijk te doen. Onervaren P(G)MR-leden kunnen met de ondersteuning van ervaren P(G)MR-leden de belangen van hun collega’s beter behartigen. De LIA-advocaten ondersteunen dit proces. Trainingen worden door LIA georganiseerd.

  • Beïnvloeding van de macht.  LIA wil bestuurders, politici en andere vakbonden overtuigen van de standpunten van LIA. In de korte geschiedenis van LIA is dit al goed merkbaar, maar in de ogen van LIA nog steeds niet genoeg.