Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

 • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
 • Inclusief rechts­bijstands­verzekering
 • Faciliteiten op de website
 • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Wat wil LIA?


LIA wil dat leraren in staat worden gesteld hun werk goed te doen, waardoor leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.


Dat willen we in het primair onderwijs door:


 • Een realistische werkdruk te realiseren met een maximum van 24 leerlingen per klas en 12 in het speciaal onderwijs. Maximaal acht dagdelen lesgeven voor een voltijds leraar
 • Aandacht van bestuur en directie voor voldoende tijd voor de voorbereiding en nazorg van lessen
 • Een einde te maken aan het structurele overwerk in een 40-urige werkweek
 • Voldoende tijd om met collega's in en buiten de school te bouwen aan goed onderwijs
 • Leraren te betrekken bij ontwikkeling van onderwijsbeleid en te zorgen voor voldoende draagvlak
 • Goede arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk landelijk in de cao geregeld
 • Beter onderwijs te bewerkstelligen door onze invloed te versterken in de P(G)MR
 • Goede en gezonde werkplekken voor leraren
 • Voldoende tijd voor nascholing
 • Een fatsoenlijk salaris door de LA-schaal te schrappen, de huidige LB-schaal in het primair onderwijs gelijk te trekken met de LB-schaal in het voortgezet onderwijs en PO-leerkrachten het recht te geven op doorgroei naar de LC-schaal
 • Een puur faciliterende rol voor schoolbesturen, die zich niet bezighouden met de inrichting van het onderwijs en andere zaken op schoolniveau


Dat willen we in het voortgezet onderwijs door:


 • Een realistische werkdruk te realiseren met een maximum van 24 leerlingen per klas en een maximum van 20 lesuren per week
 • Voldoende tijd voor de voorbereiding en de nazorg van lessen
 • Voldoende tijd om met collega’s in en buiten de school te bouwen aan goed onderwijs
 • Leraren te betrekken bij ontwikkeling van onderwijsbeleid en te zorgen voor voldoende draagvlak
 • Goede arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk landelijk in de cao geregeld
 • Beter onderwijs te bewerkstelligen door onze invloed te versterken in de P(G)MR
 • Goede en gezonde werkplekken voor leraren
 • Voldoende tijd voor nascholing
 • Een fatsoenlijk salaris dat zorgt voor deskundigheid in de school: startsalaris LC voor tweedegraads bevoegdheid en een startsalaris LD voor eerstegraads bevoegdheid