Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Onderwijs2032 wordt Curriculum.nu

11 – 07 - 2017


Onderwijs2032 gaat verder onder de naam Curriculum.nu. De verschillende moties van het Kamerdebat van 20 april zijn volgens de website in dit project meegenomen. Curriculum.nu is een initiatief van de coördinatiegroep, bestaande uit de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. 

Na de zomervakantie start een wervingscampagne met het doel 100 leraren en 20 schoolleiders bij elkaar te brengen in negen ontwikkelteams, die begin 2018 van start zullen gaan. De ontwikkelteams zullen zich gaan richten op de vakgebieden Nederlands, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. 

De ontwikkelteams zullen volgens de website van Curriculum.nu worden geadviseerd door een adviesgroep van (internationale) wetenschappers en leraren die ervaring hebben met curriculumherziening. Bevindingen worden begin 2019 met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en voor het bepalen van het vervolg.

LIA neemt wederom afstand van deze curriculumherziening. Op de website van Curriculum.nu wordt een vervolg gerechtvaardigd, omdat ‘de visie van Onderwijs 2032 in de praktijk is verdiept en getoetst en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht.’ LIA is echter van mening dat dit totaal niet het geval is geweest. Op geen enkele wijze is draagvlak in de praktijk aangetoond en is Onderwijs2032 op overtuigende wijze getoetst in de praktijk.

Ook is het curriculum de laatste jaren regelmatig herzien vanuit verschillende vakgebieden, waaronder biologie en aardrijkskunde. Met deze methode is niets mis. Het idee dat een coördinatiegroep dit proces opnieuw moet bekijken toont geen vertrouwen in de aanpak van verschillende vakorganisaties. 

Daarbij pleit LIA voor meer samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs om de doorlopende lijn tussen beide onderwijssectoren te verbeteren. Een sterkere doorgaande lijn bereik je niet aan de hand van een werkgroep die een jaar meedenkt, maar moet een continu proces zijn tussen leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

De werkwijze van de genoemde coördinatiegroep is volgens LIA wederom een zeer onzorgvuldig proces, vergelijkbaar met de onzorgvuldigheid van de verdiepingsfase rond Onderwijs2032. Een groep van 100 leraren en 20 schoolleiders is te specifiek en kan nooit de visie en ideeën vertegenwoordigen van het gehele onderwijsveld. 

LIA heeft er dan ook geen vertrouwen in dat de genoemde coördinatiegroep in staat is om een te herzien curriculum te coördineren. De partijen van de coördinatiegroep hebben al vaker aangetoond het onderwijsveld niet te vertegenwoordigen. In het verleden zijn al te vaak vernieuwingen doorgedrukt die schadelijk zijn geweest voor het onderwijs, waaronder bijvoorbeeld passend onderwijs en het studiehuis. LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF