Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Contributie

Voor € 90,- per jaar wordt u lid van LIA. Desgewenst mag u in maandelijkse termijnen van € 8,- betalen (student-leden € 60,- euro per jaar of € 5,- per maand). Hiervoor krijgt u beroepsgerichte rechtshulp. Sympathisant wordt u door een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 10,- te betalen. De contributie wordt voldaan per automatische incasso. U machtigt LIA voor het jaarlijkse of maandelijkse bedrag.

 

Nieuwe leden betalen contributie in hele maanden. Als u op de eerste van de maand inschrijft, dan telt die maand nog mee voor uw lidmaatschap en uw eerste contributiebetaling. Als u later in de maand inschrijft, dan betaalt u vanaf de eerstvolgende maand. LIA incasseert op de een na laatste werkdag van elke maand.

 

De contributie voor jaarbetalers wordt in januari geïncasseerd. Nieuwe leden betalen in de loop van het jaar naar rato van het aantal volle maanden lidmaatschap. Voor nieuwe sympathisanten geldt de eerste maal het aantal kwartalen van lidmaatschap.

 

Na automatische incasso door LIA heeft u een weigertijd van 56 dagen waarin de opdracht geannuleerd kan worden; storneren. Dit kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap en rechtsbijstandsverzekering,

 

LIA bouwt geen stakingskas op. Als het tot acties komt, zal ieder lid zelf de gevolgen van salarisinhouding moeten dragen. De bestuursleden van LIA doen hun werk voor de vakbond onbezoldigd. Zo houden wij gezamenlijk de contributie laag.

 

Mits in uw cao geregeld, kunt u uw vakbondscontributie fiscaal verrekenen met uw eindejaarsuitkering. U kunt in het laatste kwartaal na het inloggen als lid een verklaring van uw LIA-contributie over het lopende jaar downloaden. Het contributiebedrag wordt berekend op basis van de ledengegevens per 1 oktober. De verklaring kunt u dan als aanvraag verder naar uw eigen situatie invullen, ondertekenen, en tijdig inleveren bij de salarisadministratie van uw school.

 

Klik hier om lid te worden