Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Onderwijsuitzendbureau 'Maandag' parasiteert op lerarentekort

Den Haag, 15 april 2017

Aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer

Geachte onderwijswoordvoerders,

Via leraren en schoolbesturen uit de regio Den Haag heeft LIA zorgelijke berichten ontvangen over de handelswijze van uitzendbureau Maandag. Scholen zijn in deze periode van het jaar druk met de formatie voor volgend schooljaar en daar pikt het uitzendbureau graag een graantje van mee.

Maandag schrijft leraren aan om voor hen te komen werken en biedt allerlei mooie dingen aan als een leaseauto, kilometervergoeding en zelfs vaste contracten met een LD-salaris. Dit geldt niet alleen voor leraren met een bevoegdheid, maar ook voor leraren die nog in opleiding zijn. Een blik op de website van Maandag leert dat het hier in het bijzonder gaat om docenten in de exacte vakken en de talen.

Ook scholen worden benaderd door Maandag met het aanbod te bemiddelen bij het vervullen van een vacature. Bij een school die dit aanbod weigerde volgde een offensief met champagne, chocolade en appels vanuit het uitzendbureau. Scholen die een leraar via uitzendbureau Maandag inhuren betalen ongeveer het dubbele. Maandag verklaarde zelfs aan een docent in opleiding die door hen was benaderd de markt voor docenten in bepaalde vakken ‘leeg te willen trekken’. Deze docenten worden dan door Maandag tegen een hogere prijs dan normaal aan scholen aangeboden.

De handelswijze van Maandag is exemplarisch voor de werving van docenten in tekortvakken die op dit moment in het voortgezet onderwijs plaatsvindt. Een school uit Katwijk adverteerde vorige week nog met een bonus van € 10 000 voor een eerstegraads wiskundedocent.

LIA vindt deze ontwikkelingen om meerdere redenen erg zorgwekkend. Allereerst strijdt LIA al jaren voor bevoegde leraren voor de klas om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Als een onbevoegde leraar een vast contract kan krijgen bij Maandag, is het halen van een diploma geen prioriteit meer.

Daarnaast vreest LIA voor de monopoliepositie die Maandag en soortgelijke uitzendbureaus op deze manier krijgen. Scholen worden bijna gedwongen om via dergelijke uitzendbureaus aan leraren te komen, met als gevolg dat zij veel meer geld kwijt zijn dan wanneer zij iemand rechtstreeks in dienst nemen. Vooral voor tekortvakken als wiskunde, scheikunde en natuurkunde zal Maandag de hoofdprijs vragen voor het ‘leveren’ van een leraar.

LIA denkt dat deze marktwerking in het onderwijs bijzonder schadelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Het geld dat scholen moeten steken in het aantrekken van een leraar via een bureau als Maandag komt dus niet in de klas terecht. Zo is het primaire proces slachtoffer van de commercie.

LIA vindt dat aan dit soort praktijken een einde moet worden gemaakt. We hebben het geld veel te hard nodig om ervoor te zorgen dat het onderwijs weer aantrekkelijk wordt om in te werken door middel van kleinere klassen, minder lesuren en een fatsoenlijk salaris.Met vriendelijke groeten,

 

Peter Althuizen 
(Voorzitter Leraren in Actie)LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF