Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Peiling heropening scholen na de zomervakantie met volledige klassen

Update 17/9/2020: peiling afgesloten, uitslagen elders op deze website.

Peiling heropening scholen na de zomervakantie met volledige klassen


Om de peiling in te vullen logt u in als lid op de LIA-website (rechts bovenaan) met uw mailadres en wachtwoord. Vervolgens ziet u de link naar de peiling in uw scherm. Als u uw wachtwoord om in te loggen eventueel niet meer weet, kunt u dat gemakkelijk aanpassen bij 'inloggen'.

Aanleiding

Veel leraren, ouders en scholen worstelen na vijf maanden wederom met de vraag of het in deze crisis, waarbij het aantal corona-besmettingen weer aan het toenemen is, wel veilig is de scholen na de zomervakantie weer volledig te openen. Dit blijkt uit de vele opmerkingen die bij LIA binnenkomen. 

We zien de volgende ontwikkelingen, die mede aanleiding hebben gegeven voor deze nieuwe peiling.

Er ontstaat ten eerste steeds meer onzekerheid over de besmettelijkheid van jongeren, het ene na het andere onderzoek komt met zorgwekkende informatie op dat gebied. https://www.trouw.nl/binnenland/net-als-de-scholen-weer-bijna-opengaan-duiken-studies-op-over-besmette-kinderen~b091f3d0/

Ten tweede zien we dat in het buitenland - bijvoorbeeld Duitsland - de adviezen van virologen regelmatig afwijken van die in Nederland wat betreft het openhouden van scholen. Collega’s vragen zich af waarom Nederland niet kiest voor een vergelijkbare aanpak. 
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_88357468/tid_amp/coronavirus-virologen-warnen-vor-leichtfertiger-schuloeffnung-und-geben-tipps.html

Ten derde geeft in eigen land de berichtgeving over de veiligheid van ventilatiesystemen in gebouwen extra reden tot zorg. Over de rol van deze ventilatiesystemen in scholen - als scholen ze al hebben - wordt echter weinig gedeeld in de berichtgeving van de kant van de overheid. Toch is dat een probleem, veel leraren kaarten de slechte situatie in hun school op dat gebied aan.
https://www.trouw.nl/binnenland/volgens-onderzoek-moeten-scholen-de-lucht-elke-4-minuten-verversen-maar-dat-lukt-amper~b528bad3/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp

Ten vierde constateren velen een grote discrepantie in de strenge oproep aan jongeren om de anderhalve meter afstand meer in acht te nemen door de premier bij de persconferentie van donderdag jongstleden en het toch vasthouden aan een start met volledige klassen bij het begin van het nieuwe schooljaar. 

Tot slot krijgen we berichten dat collega’s zich zorgen maken over hoe scholen om zullen gaan met collega’s en leerlingen die terugkomen uit Oranje gebieden. 

De tijd dringt

Zoals gezegd, heeft LIA van de leden en de volgers op de social media de afgelopen week veel berichten ontvangen waarin men grote zorgen uit over de volledige heropening van de scholen na deze zomervakantie. De tijd dringt daarbij, de scholen in de regio Noord beginnen namelijk volgende week al.

Uiteraard willen wij allemaal niets liever dan weer normaal onderwijs bieden aan de leerlingen, liefst op school, volledig en zonder restricties, zonder de beperkingen daarbij van afstandsonderwijs. Maar dat moet dan wel veilig kunnen. Daar is men in het onderwijs niet gerust op, vooral ook gezien het feit dat RIVM, OMT en regering de indruk wekken dat er geen groot probleem is voor scholen, leerlingen, leraren en ouders.

Het is de vraag of het toch niet beter zou zijn de scholen toch maar deels te openen, bijvoorbeeld weer in kleine deelgroepen, op verschillende dagdelen of dagen of met (deels of volledig) afstandsonderwijs. Bovendien vragen velen zich af of we daarbij niet ook onderscheid moeten maken tussen leeftijdsgroepen.

Het RVIM geeft in het Covid-protocol voor het onderwijs richtlijnen, maar scholen blijven zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel en hun leerlingen. LIA wil graag in deze peiling weten of u vindt dat scholen meer maatregelen moeten gaan nemen als het kabinet vast blijft houden aan het advies om met volledige klassen te starten of niet.

LIA is van mening dat de regering hierin nu de zorgen van leraren serieus moet nemen en strak de regie moet nemen, met niet mis te verstane protocollen en voorschriften of volledige duidelijkheid, met argumenten omkleed, waarin een eventuele volledige opening wordt uitgelegd en verantwoord. Het kan niet zo zijn dat die verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle bij het onderwijs betrokkenen straks bij scholen, leraren, besturen en directies wordt gelegd. We hebben in het onderwijs beleid van de regering nodig, geen halfzachte afwachtende houding. Better safe than sorry.

Uw mening
 
Graag zou het LIA-bestuur de mening van de leden weten en daarom hebben we deze korte peiling opgesteld. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld, liefst zo snel mogelijk, zodat we snel met de resultaten de openbaarheid kunnen zoeken.