Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Nietigverklaring cao-bepaling

  03-08-2020

Beste collega’s, In de cao vo staat in artikel 10.2 dat het mogelijk is als ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op te nemen bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een project. Eindigt dit project, dan eindigt ook de (tijdelijke uitbreiding van de) arbeidsovereenkomst. De rechter heeft onlangs echter bepaald dat deze ontbindende voorwaarde, ook nu deze is opgenomen in de cao, in strijd is met, zoals dat wordt genoemd, ons ‘gesloten ontslagstelsel’. Dit stelsel verbiedt een werkgever een ontbindende voorwaarde op te nemen die intreedt (volledig) afhankelijk van de wil van de werkgever. Het al dan niet opdragen van werkzaamheden ligt in dat geval namelijk geheel en al in de macht van de werkgever, wat betekent dat de vervulling van de voorwaarde die tot het einde zou leiden van de arbeidsovereenkomst, niet is gebaseerd op een ‘objectieve grond’. Daarmee is een dergelijke ontbindende voorwaarde nietig. Een ontbindende voorwaarde houdt in dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt wanneer de voorwaarde wordt vervuld. Neem als voorbeeld een taxichauffeur van wie het rijbewijs wordt ingevorderd. De chauffeur kan het werk waar hij voor aangenomen is niet meer uitvoeren, waardoor de werkgever de chauffeur direct kan ontslaan als hierover een ontbindende voorwaarde is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Het voorbeeld van de taxichauffeur is dus niet in strijd met het gesloten ontslagstelsel. Dit vereiste houdt ook in dat het niet in strijd mag zijn met opzegverboden. Ook mag de werkgever geen invloed uitoefenen op het intreden van de ontbindende voorwaarde. Hiermee zou het ontslagrecht kunnen worden omzeild. Er moet sprake zijn van een ‘objectieve beschrijving’. Het dient voor iedereen duidelijk te zijn wanneer aan de ontbindende voorwaarde is voldaan. Een duidelijke beschrijving van de ontbindende voorwaarde is dan ook een vereiste. Het is de werkgever dus niet toegestaan om zelf te bepalen of is voldaan aan een ontbindende voorwaarde. Ook in de cao po kennen we in artikel 3.29 (combinatiefunctionaris) een situatie waarbij, indien de subsidie(voorwaarden) worden beëindigd of gewijzigd, een ontbindende voorwaarde is opgenomen, waardoor de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Dit mag dus echter alleen wanneer het intreden van de ontbindende voorwaarde objectief bepaalbaar is! Indien u twijfelt of uw school aan bovenstaande wel of niet (geheel) voldoet, of u heeft nadere vragen naar aanleiding van dit onderwerp, aarzel dan niet te schrijven naar: info@lerareninactie.nl . Met vriendelijke groet, Peter Althuizen Voorzitter Leraren in Actie