Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-05-23 Staking groot succes

23-05-2011
LIA bedankt alle leraren en alle sprekers die vandaag naar het Plein in Den Haag zijn gekomen. Politieschattingen lagen tussen de 700 en 800 man. LIA bedankt ook iedereen die op de eigen school gestaakt heeft en het mogelijk heeft gemaakt dat de examens gewoon doorgang konden vinden. Dat was de bedoeling van LIA en er is dan ook geen wanklank gehoord omtrent de examens van vandaag. Daar kunnen we trots op zijn.

LIA is zeer verheugd dat er dit keer ook veel Onderwijs-ondersteunend personeel bij de manifestatie aanwezig was. Ook zij hebben te maken met de CAO voor het voortgezet onderwijs en ook zij krijgen de nullijn opgelegd. Ook hun vakantie wordt korter en reken er maar op dat zij de voor leerlingen lesvrije dagen niet gecompenseerd krijgen. LIA vindt dit een heel slechte zaak!

De komende dagen kunt u een uitgebreid verslag van de staking en de manifestatie lezen op deze site. Voor nu volstaan we met de integrale weergave van de toespraak van de voorzitter van LIA. Laten we hopen dat de sociale partners het krachtige signaal van vandaag niet negeren!Toespraak van de voorzitter


Beste collega’s en andere aanwezigen met een hart voor onderwijs,

WELKOM IN DEN HAAG!

Waarom zijn we hier bijeen in Den Haag en niet in Utrecht waar de sociale partners vandaag praten over het principe-akkoord?

Het antwoord is eenvoudig: we staan in Den Haag, omdat ze in Utrecht de kruimels aan het verdelen zijn die de regering het onderwijs heeft toegeworpen. En dat terwijl vrijwel alle politieke partijen voor de verkiezingen nog aangaven dat je juist in crisistijd moet investeren in onderwijs.

Dat is ook helemaal niet zo’n vreemde gedachte, kijk maar naar vergelijkbare landen om ons heen! In Duitsland, in Finland, in de Verenigde Staten, daar begrijpen ze wel dat je juist in crisistijd moet investeren in goed onderwijs!

De afgelopen maanden heeft LIA er alles aan gedaan om de sociale partners ervan te overtuigen om samen, werkgevers en werknemers, schoolleiders en leraren, bij de politiek aan te kloppen en hen te vragen hun belofte waar te maken.

LIA vond geen gehoor, maar werd van het kastje naar de muur gestuurd. Van de VO-raad naar de politiek, van de politiek naar de sociale partners en van de bonden naar de VO-raad. Schoolleiders en leraren die samen opkomen voor goed onderwijs, zo werkt dat niet, kregen we voortdurend te horen.

In het onderwijs is er blijkbaar nog geen ruimte voor nieuwe politiek en wordt er vrolijk doorgepolderd, terwijl de sociale partners niet doorhebben dat de dijken allang zijn doorgebroken en dat ze met hun voeten in de modder staan. Dat is iets anders dan polderen. Dat heet aanmodderen!

Meer dan een kwart van de leraren is onbevoegd, leraren draaien vergeleken met andere Europese landen de meeste lesuren en leerlingen zitten hier in de grootste klassen. Onlangs werd in Zweden nog door iemand de vraag gesteld, waarom Nederlandse ouders dit onderwijs accepteren. Houden Nederlandse ouders dan niet van hun kinderen?

LIA weet zeker dat Nederlandse ouders wel van hun kinderen houden! Wij zijn ervan overtuigd dat ouders goed onderwijs voor hun kind willen en zich daar met ons zorgen over maken!

Als leraren hebben wij geen zin om ons bezig te houden met politieke spelletjes. Alle leraren die binnen LIA actief zijn, houden zich veel liever bezig met het voorbereiden van goede lessen dan met vakbondszaken. Maar als je constateert dat signalen van leraren ‘dat het zo niet langer gaat’ niet worden opgepikt, dan kun je je opsluiten in een cocon of je kunt je laten horen.

En dat doen we hier vandaag! Ons laten horen! Ik ben er heel trots op hier vandaag te staan en u kunt ook heel trots zijn dat u hier staat! Vele andere collega’s zouden hier nu ook willen staan, maar zij zorgen er op dit moment voor dat de examens op een goede manier voortgang vinden. Persoonlijk wil ik graag mijn collega Pauline Becker, lerares geschiedenis, bedanken dat ze op dit moment mijn examensurveillance van mij overneemt. Zij staakt vandaag echter net zo hard als wij hier allemaal.
 
En dan nu de minister. Nog geen twee weken geleden sprak LIA met mevrouw van Bijsterveldt. De minister benadrukte dat ze vooral wil investeren in GOEDE SCHOOLLEIDERS. LIA is het van harte met de minister eens dat goede schoolleiders nodig zijn!

Maar wat heb je aan goede schoolleiders als er GEEN GOEDE LERAREN MEER zijn om te managen? Wat heb je aan gratis schoolboeken als er GEEN GOEDE LERAREN MEER zijn om de kinderen bij het leren uit deze boeken te begeleiden? En wat heb je aan een maatschappelijke stage als het onderwijs zelf al een MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM is?

De overheid moet natuurlijk meer investeren in het onderwijs, maar LIA zegt dat we ook goed moeten kijken waar we het reeds beschikbare geld in het onderwijs aan besteden. Niet aan gratis schoolboeken. Niet aan een maatschappelijke stage. Niet aan prestatiebeloning. Niet aan allerlei onderwijsbureautjes, adviseurs en kleilagen als de VO-raad. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Voor LIA is het antwoord: besteed het geld dat er is aan het primaire proces. De les, de leerling en de leraar! Maak het beroep van leraar weer aantrekkelijk door te investeren in goede leraren! Geef leraren de tijd om kwaliteit te leveren!

Met het principe-akkoord van vandaag wordt het beroep van leraar niet aantrekkelijker gemaakt. De kwaliteit van het onderwijs wordt met dit akkoord op het spel gezet. Dat badinerend afdoen als een strijdpunt van ‘leraartjes die alleen maar hun vakantie willen houden’, is een belediging van de intelligentie en de integriteit van diezelfde leraren. We staan hier dan ook niet met T-shirts, petjes en vlaggetjes voor een vakantieweekje te zwaaien. Het gaat om veel en veel meer. De toekomst van generaties van leerlingen staat  op het spel.

Collega’s, ik sluit af. Ik begon deze toespraak met de vraag ‘Waarom zijn we hier bijeen in Den Haag’.

We staan hier om de POLITICI te vragen hun beloftes waar te maken en te investeren in goed onderwijs. We staan hier om de SOCIALE PARTNERS de weg te wijzen. Ze hebben een verkeerde afslag genomen. Ze zijn echter nog steeds van harte welkom om samen met ons deze nieuwe richting in te slaan. We moeten geen genoegen nemen met de KRUIMELS in Utrecht, maar samen in Den Haag strijden voor goed onderwijs!

Collega’s, U heeft de weg naar Den Haag al gevonden! Straks zal er in ieder geval EEN SCHOOLLEIDER spreken die die weg ook heeft gevonden. Kijk naar onze posters met het lam met de scherpe tanden en bedenk: als er een schaap over de dam is, zullen er vele volgen. Kom op, bonden en werkgevers, TEKEN DIT PRINCIPE-AKKOORD NIET!

Ik dank u voor uw aandacht.

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie