Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-02-03 Zeggenschap van de leraar

03-02-2011
Binnenkort wordt in de Kamer een wetsvoorstel behandeld, dat er voor moet zorgen dat de afgekalfde zeggenschap van de leraar weer in ere wordt hersteld. Dat was immers een van de zaken die in het Convenant Leerkracht van Nederland werden genoemd als nodig om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. Aan de Ronde Tafelconferentie die georganiseerd was door de Kamercommissie voor Onderwijs namen, naast onderwijsdeskundigen, vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, organisaties als BON, SBL en inspectie, en enkele leraren deel. Van LIA waren Teja Bodewes en Ronald Cilon aanwezig.
 
In de Memorie van Toelichting op deze wetswijziging nr 32396 van 03-06-2010 blijkt echter dat deze regeling waarschijnlijk niets aan de bestaande praktijk zal veranderen. Eigenlijk staat er alleen dat schoolleiding en bestuur met de leraren moeten praten voordat zij hun beslissing nemen.
 
Kortom: een nogal vrijblijvend geheel. Op scholen waar de inspraak goed verloopt hebben ze deze wetswijziging niet nodig. Op scholen waar topdown wordt besloten, laat deze regeling de leraar met lege handen staan.
 
Op de Ronde Tafelconferentie gingen nogal wat stemmen op voor toepassing van het subsidiariteitsbeginsel: de leraren beslissen in principe tenzij de schoolleiding met goede tegenargumenten komt. Het zal niemand verbazen dat VO- en andere raden vonden dat deze wet niet nodig was omdat de sectoren er zelf wel uit zouden komen.
 
Een soort conclusie was dat het toch wel een steun in de rug van de leraren zou kunnen zijn  als deze regeling iets scherper werd. LIA vindt dat hij veel minder vrijblijvend moet worden, te meer daar door maatregelen als de ‘gratis’ boeken de professionele ruimte al behoorlijk is beknot, om het nog maar niet te hebben over de invoering van de functiemix (en de eventuele prestatiebeloning): ideale instrumenten om leraren tot een volgzame houding te bewegen.
 
Misschien zijn er LIA-leden die op dit forum suggesties willen doen voor het aanscherpen van de wet of tot het benoemen van de zaken die door de gezamenlijke leraren besloten zouden moeten worden?