Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-03-18 Verbijtdag

18-03-2012
De strijd is niet over, maar juist begonnen
Politici en gevestigde vakbondsbestuurders willen doen geloven dat het onderwijsveld en de politiek na een paar onrustige weken weer beste vrienden zijn. Maar de werkvloer wil geen vriendjespolitiek meer. Leraren hebben laten zien dat ze integriteit, investeringen en goed onderwijs willen en dat ze bereid zijn daarvoor te strijden. Het bericht in de media over de door de Christen Unie in een zaaltje in Amersfoort georganiseerde ‘grote verzoendag’ tussen bonden en politiek wekte dan ook verbazing bij LIA en veel leraren. LIA was voor deze besloten bijeenkomst in Amersfoort niet uitgenodigd en vraagt zich af of deze dag het einde inluidt van de activistische opstelling van de andere bonden om samen met LIA te strijden voor beter onderwijs, een opstelling waar veel leraren zolang op hebben moeten wachten.

Nare leraren, beschaafde politici
Leraren zijn de afgelopen weken door kamerleden als Ton Elias en Harm Beertema neergezet als simplistisch staakvee dat niet in het landsbelang heeft gehandeld. Ook de uitspraken van een vakbondsbestuurder zetten kwaad bloed bij deze politici en minister Van Bijsterveldt. Deze week heeft de voorzitter van de AOb zijn excuses aangeboden aan het drietal. Toch zitten de excuses een groot deel van de leraren niet lekker. Deze politici gaan verkeerd om met leraren en onderwijs, maar zij bieden zelf geen excuses aan voor hun eigen uitspraken. De leraren en hun bonden moeten flink door het stof.

Buigen
Voor het eerst sinds lange tijd voelden leraren zich weer vertegenwoordigd, verenigd en gehoord en nu wil men verder strijden. ‘Het debat kan nu op respectvolle toon verder’, zegt de minister echter. Met elkaar in gesprek blijven is vanzelfsprekend altijd goed, maar in de media ontstaat het beeld dat de bonden door de politiek worden ingepakt en het nu wel goed vinden zo. Dat laatste kan toch niet  het geval zijn.

Professioneel zelfrespect
LIA is het niet eens met deze slappe opstelling. LIA wil samen met de andere vakbonden gebruik maken van het draagvlak bij leraren en blijven strijden voor een nieuwe CAO die recht doet aan leraar en leerling. Laten we daarom niet buigen voor de regenten, maar onze krachten verenigen en blijven hameren op echte onderwijskwaliteit door middel van kleinere klassen, minder lesuren, betere arbeidsvoorwaarden en meer respect. De strijd is niet over. Voor LIA is de strijd nu pas begonnen.