Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-03-13 Werkdruk VO te hoog

13-03-2012

Onderzoek heeft wederom uitgewezen dat de werkdruk in het voortgezet onderwijs veel te hoog ligt. DUO Onderwijsonderzoek  toont aan dat 78 procent van de leraren vindt dat ze te hard werken; 45 procent vindt dat ook onacceptabel. Ondervraagden geven aan zich vaak gespannen te voelen, gezondheidsklachten te hebben en niet uitgerust te zijn voor hun taak.


Oorzaken 

Leraren geven aan dat vooral niet-lesgevende taken, het gebrek aan eigen tijdsplanning en de algehele fysieke en mentale druk, het werk zo belastend maken. Daarnaast zorgen ook leerlingbegeleiding en zorgleerlingen voor veel extra werkdruk. Dit laatste is natuurlijk extra zorgelijk gezien de invoering van Passend Onderwijs volgend jaar.


Niets nieuws

Voor leraren is de conclusie dat hun werkdruk veel te hoog ligt, niet nieuw. Nederlandse leraren hebben immers de grootste klassen en het meest aantal lesuren van heel Europa. Daarom ligt het ziekteverzuim in het onderwijs relatief hoog. Vraag is dus wat er moet veranderen om de leraar te beschermen. Helaas hoeven we van de politiek op dit vlak niet veel te verwachten.


Alternatieven volgens LIA

Ten eerste is het duidelijk dat het vooral het werk rondom de primaire taak - opleiden - tot veel werkdruk leidt. LIA wil dan ook een hervorming van de taken van leraren: primair voor hen is lesgeven, de rest is bijzaak. Begeleiding en administratie dienen daarom verminderd of door andere professionals uitgevoerd te worden. Ten tweede moet de algehele werkdruk effectief verlaagd worden door kleine klassen en minder lesuren.


Toekomst

Onze sector moet de komende tijd alles op alles te zetten om getalenteerde collega's in het onderwijs te krijgen en te houden. Dat gaat alleen als het werk aantrekkelijk en uitdagend is. Dat is nu helaas niet het geval. Dit kabinet moet daarom stoppen met het verder roofbouw plegen op de leraar, onder meer door Passend Onderwijs niet in te voeren, te investeren in kleinere klassen en minder lesuren, en leraren het respect te geven dat ze verdienen.