Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-07-02 CAO-overleg definitief gestrand

02-07-2015

De politie toetert het Binnenhof plat en houdt verkeerscontroles bij de tourrenners. Werknemers van veerdiensten blokkeren havens en tunnels. Douaniers, gevangenisbewaarders en belastingmedewerkers leggen het werk neer. In de groot- en kleinmetaal staken installateurs het installeren en stoppen liftbouwers met liften bouwen. Hoe anders is het in het voortgezet onderwijs. Al jaren.


De VO-raad heeft de cao-onderhandelingen voor het voortgezet onderwijs voor de tweede keer dit jaar stuk laten lopen en, alsof dat nog niet beroerd genoeg was, ook nog in een ruk door de lopende cao opgezegd. Bij iedere nieuwe cao vo komt het er weer op neer dat de leraar op alle vlakken inlevert, zonder dat daar ook maar enige noemenswaardige salarisverhoging tegenover staat.

 

Ondanks door de leraar reeds eerder ingeleverde rechtspositionele zaken als BAPO, entreerecht en trekkingsrecht, is de honger van de VO-raad nog lang niet gestild. Nu staat alweer het snijden in de bovenwettelijke uitkeringen op stapel, onder het mom van een noodzakelijk door te voeren modernisering. Ook willen de werkgevers de automatische periodiek afschaffen. Voorts wil men de nieuwe Wet werk en zekerheid niet uitvoeren, maar gebruik maken van de mogelijkheden om via de cao de termijnen voor tijdelijke benoemingen maximaal op te rekken en de transitievergoedingen aan ontslagen leraren in te perken.

Verder wil de VO-raad de verlaging van de pensioenpremie niet doorvertalen naar de werknemers, iets wat eerder wel afgesproken was. Zo verdwijnt deze verlaging van de pensioenpremie volledig in de zakken van de onderwijswerkgevers. De VO-raad zegt daarover: "Nu een verdere ongedekte loonsverhoging afspreken, betekent mogelijk daarna snijden in de kosten, met negatieve gevolgen voor onderwijskwaliteit, werkgelegenheid en werkdruk". Verzwegen wordt dat dat nu precies is wat er al jaren gebeurt. Er wordt namelijk al voortdurend 'gesneden in de kosten', voornamelijk ten nadele van leraren, 'met negatieve gevolgen voor onderwijskwaliteit, werkgelegenheid en werkdruk'. Zo krijg je goedkoop onderwijs in plaats van goed onderwijs, waar de dure gaten worden opgevuld met inmiddels 25% goedkope on-, onder- en andersbevoegde leraren.

 

Te lang hebben de traditionele onderwijsvakbonden zich weer aan het lijntje laten houden en niet durven kiezen voor actie. Het was immers al in het voorjaar zonneklaar dat de VO-raad vanuit een volkomen misplaatst gevoel van superioriteit alleen maar verslechteringen voor de werknemers wilde doorvoeren en daarbij toen zelfs met een beledigend loonbod van 0,2% kwam. Op deze wijze weet de VO-raad als een niets en niemand ontziende zetbaas met een gewetenloze huisjesmelkersmentaliteit de kosten voor het ministerie perfect te drukken. Opbrengstgericht werken, noemen ze dat.

 

In het voorjaar wilden de bonden echter niet staken, ondanks een oproep daartoe van LIA. In die periode riep zelfs een Rotterdamse rector de bonden op om de boel langdurig plat te gooien, maar ook dat schudde hen niet wakker. Vervolgens kwamen de examens en nu zitten we weer vlak voor de vakantie, zodat de bonden moeten constateren dat staken 'op korte termijn weinig zin heeft' en men de route wil bewandelen van het 'aandacht vragen bij de politiek'.

 

Los van het volstrekt laakbare gedrag van de VO-raad, is het wel duidelijk waaruit de werkgeversclub het lef peurt om zich zo hard op te stellen. Met onderhandelaars als AOb, CNVO, FNV Overheid en FvOv tegenover je is het niet moeilijk om te dansen als een vlinder en te steken als een bij. De onderhandelende bonden weren LIA al jaren van de onderhandelingstafel. 'Niet representatief genoeg', zeggen ze, 'voegt niets toe' en een gotspe van de hoogste orde: 'we kunnen het prima zelf af'. Welnu, het blijkt maar weer eens dat dat niet zo was, is en, naar we vrezen, zal zijn.

 

LIA roept de traditionele bonden op in het nieuwe schooljaar meteen flink actie te gaan voeren in het voortgezet onderwijs, de boel plat te gooien en de VO-raad te bestrijden met gelijke middelen. Gebruik de macht die je als werknemersorganisatie hebt nu eens een keer en doe het meteen goed. Alleen op die manier behouden de bonden tenminste nog enige geloofwaardigheid, allereerst bij de VO-raad die de bonden allang niet meer serieus neemt en recht in het gezicht uitlacht en vervolgens bij het in het voortgezet onderwijs werkzame personeel, vakbondslid of niet.

 

LIA zal ieder initiatief tot actie steunen en de leden oproepen dat ook te doen, maar als er niet heel snel duidelijkheid komt, doen we het zelf: iedere dag langer wachten om een betere cao af te sluiten zodat het voortgezet onderwijs weer een aantrekkelijke sector kan worden voor bevoegde, bekwame en betrokken leraren is een dag te veel.
Zie verder de pagina Genoeg is genoeg