Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-09-04 Genoeg is genoeg

07-07-2015
CAO-overleg VO gestrand
Na de rampzalige CAO VO van vorig jaar, verbaast de VO-raad wederom vriend en vijand . Een beledigend loonbod, verder verslechterende secundaire arbeidsvoorwaarden, en het opzeggen van de huidige CAO -rechtpositioneel bevinden leraren zich nu in een op drijfzand gebouwd niemandsland- zorgen ervoor dat het voortgezet onderwijs het nakijken heeft. Het lijkt wel alsof plichtsgetrouwheid, arbeidsethos en verantwoordelijkheidsgevoel de leraren als molenstenen om de nek hangen. De VO-raad voelt zich onaantastbaar en gooit er nog een schepje met eisen bovenop. Lees ook de analyse en de reacties op onze site.

LIA roept op tot acties en staking
Leraren staken niet, dat is de communis opinio, niet alleen bij buitenstaanders, maar ook bij de tegenpartij aan de CAO-onderhandelingstafel en zelfs bij leraren. Het besef dat we de leerlingen niet benadelen door voor de arbeidsvoorwaarden van leraren te strijden, maar juist door er niet voor te strijden, wil maar niet goed doordringen. Toch lijkt er een kentering te komen, gezien de vele verontwaardigde reacties van leraren op Facebook en Twitter. De enige partijen die dat niet door lijken te hebben, zijn de traditionele onderwijsvakbonden. Ze gaan nu -in de zomervakantie- de leden raadplegen hoe verder te gaan en zeggen nog steeds met de VO-raad het gesprek te willen voeren. Daarbij dagen ze de VO-raad uit om met betere voorstellen te komen. Als dat niet lukt, gaan ze 'de hulp van de leden daarbij organiseren'.

Actie en staking
LIA vindt dat dat moment nu al is aangebroken. Leraren wachten na jaren nullijn en verslechterende arbeidsvoorwaarden al veel te lang. Het moment van praten is even voorbij, we zullen nu onze tanden moeten laten zien. Als de VO-raad in de tussentijd tot inkeer komt en zelf met substantieel verbeterde voorstellen komt is dat prima, maar we zullen eerst zelf onze eisen op tafel leggen. Die zullen we kracht bijzetten met acties en -het lijkt in de onderwijswereld bijna surrealistisch- stakingen. In de eerste zes schoolweken zullen inhoudelijke acties langzaam opbouwen naar een hoogtepunt begin oktober. Op 5 oktober, DE DAG VAN DE LERAAR gaat het hele voortgezet onderwijs plat. Dit zal de aftrap zijn voor een hete herfst. Indien de VO-raad niet aan onze eisen tegemoet komt en niet van opstelling verandert -we nemen geen genoegen met kruimels en kleingeld- gaan we daarmee door. Om te beginnen gaat vanaf dat moment iedere daaropvolgende week een -telkens andere- dag van de week het onderwijs plat. Mocht dat nog niet tot resultaat leiden dan gaan de scholen in november een hele week dicht.

Oproep om allemaal mee te doen
LIA roept AOb, CNVO en de andere onderwijsbonden op zich bij LIA aan te sluiten of met alternatieven te komen die hard hout snijden. Het moge duidelijk zijn dat LIA geen zoethoudertjes accepteert. Pijnverzachtende halve compensatie van wat we in eerste instantie dreigden te moeten inleveren -het valt gelukkig wel mee- zal bij ons geen gehoor vinden. De VO-raad zal nu eerst naar de leraren moeten luisteren en onze eisen moeten inwilligen. LIA rekent op uw steun. Overtuig uw collega's, lid van een andere bond of niet, om op te staan. Daarbij moge het duidelijk zijn dat LIA geen stakingskas heeft -door bij ons lid te worden heeft u uit volle overtuiging gekozen om bij staking de salarisgevolgen zelf te dragen- , maar we zullen er alles aan doen om de werkgevers zover te krijgen zich achter hun werknemers op te stellen en geen salaris in te houden. Het is ook in hun eigen belang en in het belang van hun leerlingen dat er in het voortgezet onderwijs gemotiveerde betrokken, bekwame en bevoegde leraren werken.

Hoe nu verder?
U gaat nu eerst -welverdiend- op vakantie. Eind augustus hoort u van ons over de inleidende acties. Daarbij hebben we uw hulp om het voortgezet onderwijs te mobiliseren en de samenleving te informeren hard nodig.