Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Kortere zomervakantie

28-06-2009

Actuele stand van zaken:
Als onderdeel van het nieuwe wetsvoorstel m.b.t. de onderwijstijd, gebaseerd op het rapport van de Commissie Onderwijstijd, heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt besloten de zomervakantie met vijf schooldagen in te korten, van zeven naar zes weken dus. De leerlingen krijgen deze week terug in de vorm van vijf lesvrije dagen door het jaar heen. Leraren kunnen deze dagen gebruiken om te vergaderen en nascholing te volgen. Zo wordt de werkdruk beter over het jaar verdeeld, aldus Van Bijsterveldt. Het plan is op 20 mei 2009 door de Tweede Kamer goedgekeurd en moet in 2011 ingaan.
Het definitieve wetsvoorstel wordt medio 2010 verwacht, dus pas na de CAO-onderhandelingen.

 

Standpunt LIA:
LIA vindt dat er op geen enkele wijze getornd moet worden aan de lengte van de huidige zomervakantie, conform de regeling in de huidige CAO Voortgezet Onderwijs. Het plan van de staatssecretaris brengt alleen werkdrukverhoging. Want vijf vakantiedagen inruilen voor vijf lesvrije dagen waarop vergaderd of aan nascholing gedaan kan worden, is volgens LIA gewoon werkdrukverhoging.

 

Gezien de hoge werkdruk in het onderwijs, de tanende populariteit van het vak en het tekort aan leraren is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat dit plan is voorgesteld en goedgekeurd. De relatief lange zomervakantie is namelijk een van de voordelen van werken in het onderwijs. Daaraan tornen zal het lerarentekort de komende jaren alleen maar doen toenemen en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs aantasten.

 

LIA strijdt voor het behoud van de huidige vakantielengte en verdere verlaging van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. 

 

Zie ook onder Dossiers :

Werkdruk.

Waar is de minister van onderwijs?


Bestanden en achtergrondinformatie:
- De waarde van een norm. Advies van de Commissie Onderwijstijd
- Brief aan de Tweede Kamer Aanbevelingen Commissie Onderwijstijd



05-02-2011
De situatie is er niet beter op geworden : Staken lijkt onvermijdelijk, zie hiervoor het nieuws