Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

AOb roept kabinetsonderhandelaars op tot investeringen

AOb-voorzitter Verheggen heeft een brief aan de informateur en fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer geschreven, waarin zij vraagt om forse investeringen in het onderwijs. Alleen dit kan er volgens de AOb voor zorgen dat er voldoende leraren voor de klas blijven staan. 

Ook schrijft zij dat vermindering van de werkdruk en een beter salaris hard nodig zijn om het beroep aantrekkelijker te maken. 

LIA is het hier uiteraard volledig mee eens en is blij dat de AOb, na jarenlang akkoord te zijn gegaan met cao's die het omgekeerde bewerkstelligden, het roer nu omgooit.

Voor het verlagen van de te hoge werkdruk is 2,3 miljard euro nodig, het salarisgebouw behoeft een aanpassing van 3,6 miljard en gelijktrekking van de salarissen in het PO met het VO kost 500 miljoen, zo betoogt Verheggen. 

Ze sluit haar brief af met de woorden dat de AOb hard is wanneer er onverantwoord wordt bezuinigd en constructief meedenkend wanneer er plannen worden gemaakt waarmee het onderwijs is geholpen. 

Hoewel wij van die vermeende hardheid van de AOb zelden iets hebben gemerkt, hopen wij dat de AOb nu de rug recht houdt en bij een tegenvallend regeerakkoord voluit de kant van de werknemers kiest en oproept tot serieuze acties.

Het is niet voor niets dat er de afgelopen weken buiten de AOb om een beweging is ontstaan onder de naam ‘PO in Actie’. Daaruit blijkt dat leraren de buik vol hebben van mooie woorden. Met name de leraren op de basisschool eisen nu daden. Ze willen dat de werkdruk wordt verlaagd en dat er een fatsoenlijk salaris wordt betaald. 
  
Leraren willen geen woorden meer van de AOb. Stop met, zoals Verheggen het aan het eind van haar brief noemt, ‘het aanvaarden van de consequenties van een moeilijker uit te leggen keuze als de Wet Beroep Leraar met het veelbesproken lerarenregister’ en stop met dat ‘constructief meedenken met het kabinet’. Het is nu echt tijd om vierkant achter de werknemers te gaan staan en hun alleszins redelijke eisen ten behoeve van beter onderwijs kracht bij te zetten. 

Als de AOb dat doet, kan op de steun van LIA gerekend worden.LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF