Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Centraal Examen geschrapt

                                                                                                       24-03-2020

Lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) is blij met de beslissing van de ministers van Onderwijs om vandaag het Centraal Examen te schrappen. LIA heeft daar de afgelopen tijd op alle fora onafgebroken op gehamerd. Het is goed dat de kogel nu eindelijk door de kerk is ten behoeve van veiligheid, rust, eerlijkheid en duidelijkheid voor scholen, leerlingen, leraren, ouders en alle andere betrokkenen.

Wat betreft de beslissing aangaande het Schoolexamen is LIA blij dat er in ieder geval een beslissing ligt. Niet zo duidelijk als bij het CE, maar we zullen het ermee moeten doen, in de hoop dat de veiligheid daarbij gegarandeerd kan worden. Scholen krijgen veel vrijheid en meer tijd om het nu voor slagen of zakken bepalende schoolexamen toch nog af te nemen. Dat geeft naast vrijheid ook een extreem grote verantwoordelijkheid. We hadden gehoopt dat de minister met de maatregelen van 24 maart 2020 duidelijkere instructies aan scholen had gegeven, maar dat is helaas niet het geval.

Met name de mogelijkheid om nog steeds fysiek op school schoolexamens af te nemen baart LIA grote zorgen. LIA is van mening dat scholen hiermee een te grote verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven krijgen ten aanzien van de veiligheid. Daarom roept LIA scholen op om hier zeer voorzichtig mee te zijn en daar pas toe te besluiten als de regering en het RIVM samenkomsten van grote groepen mensen weer toestaan. Simpel gezegd: pas als bijvoorbeeld feesten, evenementen en voetbalwedstrijden weer mogen doorgaan, komt deze optie in de ogen van LIA weer in zicht.

Het zal voor scholen ook lastig zijn om op basis van de onder de huidige omstandigheden afgenomen Schoolexamens eerlijk vast te stellen welke leerlingen nu wel of niet ‘recht’ hebben op een diploma. Eerlijkheid en gelijkheid voor iedereen zullen met toetsing op afstand worden nagestreefd, maar zeker niet voor alle leerlingen gewaarborgd kunnen worden. LIA wacht in dit licht de verdere uitwerking over de slaag-zakbeslissing af en stelt de ministers voor om hier een versoepeling van de bestaande regeling in het voordeel van de leerlingen te realiseren. 

In het licht van al het bovenstaande, blijft LIA bij het door ons steeds uitgedragen standpunt, dat het het beste zou zijn om alle leerlingen het diploma te geven en zo alle onrust en alle risico’s weg te nemen. Dit in het belang van alle betrokkenen, de leerlingen en de leraren voorop. LIA realiseert zich echter zeer goed dat aan deze optie ook allerlei haken en ogen zitten. Veel collega’s benoemen allerlei terechte bezwaren tegen onze ‘oplossing’ en LIA erkent en respecteert dat. 

We zullen het moeten doen met de richting die de ministers nu voor het onderwijs aangeven. Hoewel LIA sommige zaken dus graag anders had gezien, accepteren we dat de lijn van de ministers op dit moment de maximaal haalbare is. Laten we hopen dat het goed gaat zo. We wensen alle betrokkenen veel kracht toe in deze ook voor het onderwijs moeilijke tijden.
LEES REACTIES  en of REAGEER ZELF