Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA-Nieuwsbrief 125

LIA-nieuwsbrief 125                                        25 - 05 - 2023

Een goede nieuwe cao po/vo lijkt verder weg dan ooit. Eisen en bod van de cao-partijen liggen mijlenver uiteen. Het verschil tussen 14,3% en 5,2% lijkt onoverbrugbaar en voor werkdrukverlagende maatregelen is al helemaal geen plek.

LIA heeft in de beginjaren van ons bestaan meerdere keren een staking uitgeroepen, maar vanwege onze kleine omvang destijds, kozen de instanties er toen voor om dat te gedogen, in plaats van de situatie te laten escaleren. Nu is de situatie totaal anders: de traditionele bonden voelen onze hete adem in de nek en zullen ons bij het uitroepen van een staking dan ook (nog) niet steunen, ze 'kunnen het zelf wel af en hebben LIA daarbij niet nodig', zeggen ze nu. De rechter kijkt daarnaar en zal waarschijnlijk oordelen dat LIA zal moeten wachten totdat de onderhandelingen tussen de sectorraden en de traditionele bonden zijn vastgelopen. Naar het oordeel van LIA is dat moment niet ver weg.

De situatie was bij de stakingen van eind 2019/begin 2020 nog totaal anders: omdat CNVO aanvankelijk niet mee wilde doen met een staking na het opgeblazen akkoord met minister Slob voor een eenmalig bedrag, was de AOb er als de kippen bij om ons in te lijven voor de ultimatum-brief aan minister Slob om de toen onvermijdelijke staking aan te kondigen. Er was dan ook veel gebeurd. Mede door ons toedoen (in het 8-uur-journaal van de NOS bijvoorbeeld) moest de voorzitter van de AOb destijds het veld ruimen (omdat zij vlak daarvoor, tegen de wil van zowat iedereen die in het onderwijs werkzaam is, de al voorgenomen en aangekondigde staking plotseling had afgezegd, iets wat LIA in een weekend overigens ruim 800 nieuwe leden opleverde). 

Maar goed, het zijn (weer) andere tijden. Ondanks overleg en aangetekende brieven van de kant van LIA, willen de traditionele onderwijsbonden ons er op dit moment niet bij hebben aan de cao-tafel. Te bedreigend, te extreem, te veeleisend, dreigend ledenverlies, zeg het maar. LIA 'steunt’ hun 'actie met handtekeningen' van 25 mei echter wel, maar dan op onze eigen manier, ondanks dat we hun actie veel te licht vinden (na schooltijd!) en ondanks het feit dat die actie precies lijkt op onze handtekeningenactie van 2022 (toen was dat wel een gepaste ‘opwarmer’ om draagvlak en actiebereidheid op te bouwen en de onderhandelende partijen tot spoed te manen voor een goede nieuwe cao po/vo). De traditionele onderwijsbonden bleven eind 2022 echter in winterslaap en daarom moeten we het nu maar weer zien te redden in deze lastige situatie, zo vlak voor de lesvrije zomerperiode.

LIA blijft onverminderd hard strijden voor een plek aan de cao-tafel - meer dan 2000 leden verdienen dat - en zal daarom de lichte ‘actie' van 25 mei trachten wat ‘body’ te geven door er meer ruchtbaarheid en publiciteit aan te geven met behulp van een vijftal vliegtuigen met positieve teksten, om de aandacht te vestigen op de ramp-cao die er dreigt aan te komen als het onderwijspersoneel niet in actie komt. Wij schatten in dat een flinke staking straks nodig zal zijn en hopen op uw steun als het moment daar is. 

Tot staking kunnen wij zelf nu dus (nog) niet oproepen, omdat - zoals we al eerder stelden - de traditionele bonden nog in 'cao-gesprek' zijn en 'er eerst alles aan gedaan moeten hebben om eruit te komen met de werkgevers'. Anders krijgen ook zij de rechter op hun nek. Ondertussen zet LIA dus wel flink druk op 25 mei met vliegtuigen naar alle vijf de plekken (Den Haag, Amsterdam, Groningen, Zwolle, Maastricht) waar de 'handtekeningenactie' wordt gehouden. Voor de exacte adressen kunt u, mocht u erheen willen gaan, onder andere de website van de AOb raadplegen.

Houd de social media goed in de gaten en als u een van onze vliegtuigen ziet vliegen: maak een foto en post hem op de sociale media, met hashtag #LIA en ons (geadresseerd als @Lerareninactie) in het bericht. Wij zullen uw bericht en foto dan weer verder verspreiden. U kunt ook helpen door de berichten en foto’s van LIA daar verder te delen met uw volgers. Wijs ook uw collega's hierop!