Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA staat achter de staking in het PO

08 – 09 – 2017 
Thijs Roovers van actiegroep PO in actie heeft namens het PO-front bij het televisieprogramma Pauw een staking voor het primair onderwijs aangekondigd op 5 oktober, de Dag van de Leraar. Inmiddels zijn ook de schoolleiders opgeroepen om mee te staken en gaan er stemmen op om in het VO solidair te zijn met het PO. Al meerdere keren heeft LIA aangegeven achter de acties en de doelen van het PO-front te staan. Ook nu roepen we onze leden op om te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Wat moet u doen als u wilt staken?

LIA raadt u aan om zo snel mogelijk aan uw bestuur kenbaar te maken dat u wilt gaan staken. LIA  heeft, zoals u weet, geen stakingskas. Wel staan we u graag met raad en daad bij. Mocht u vragen hebben, stuur een mail naar info@lerareninactie.nl .

Waarom is LIA niet betrokken bij het PO-front dat de staking organiseert?

LIA heeft meerdere keren aangegeven graag aan te sluiten bij het PO-front, maar daar stonden de partijen die het PO-front vormen niet voor open, ook niet na het opstarten van de PO-tak van LIA. Wel gaf PO in actie aan de steun van LIA zeer te waarderen. LIA heeft die steun toegezegd en dat zullen we ook blijven doen. Het LIA-bestuur is op dit moment druk bezig met de zichtbaarheid van LIA op de stakingsdag. We houden u op de hoogte.

PO en VO samen

LIA wil er voor waken dat PO en VO tegen elkaar worden uitgespeeld  Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor het gehele onderwijs, om zodoende te komen tot een eerlijk salaris, een lagere werkdruk en meer tijd voor kwaliteit. De actie van het PO-front is voor LIA een eerste stap richting een onderwijsveld waarin het primair en voortgezet onderwijs samen optrekken, met een gelijkwaardig salarishuis en een gezamenlijke CAO. Een duidelijke eerste stap naar een krachtige stem van een krachtige beroepsgroep.


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF