Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Lockdown

                                                                        19 - 12 - 2021


LIA verstuurde 15 december onderstaand persbericht. Overheid, bonden wilden er niet aan. De dag erna was er dit item in het RTL4 Ontbijtnieuws. Twee dagen later wordt er besloten tot een grote lockdown. De regering neemt het OMT-advies integraal over. Goed zo. LIA wenst iedereen veel sterkte. Houd vol. Van de regering vraagt LIA duidelijkheid over wat er gaat gebeuren bij welke ontwikkelingen. Scenario's. Als onderwijsbond vragen we dit speciaal voor de scholen. Voorspelbaarheid!

 + + + +  - - - -  + + + +    PERSBERICHT    + + + +  - - - -  + + + +  


Sluit ook het voortgezet onderwijs een week voor de kerstvakantie en maak met spoed werk van goede ventilatie in schoolgebouwen

 

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit de kerstvakantie voor de basisscholen te vervroegen, vraagt Leraren In Actie dringend aandacht voor de situatie in het voortgezet onderwijs (VO).

Gezien de sterk afgenomen bescherming van de vaccins van Moderna en Pfizer en het ontbreken van bescherming van AstraZeneca, ontstaat er een onveilige werksituatie voor het personeel in het VO. Omdat wij constateren dat er sprake is van een onveilige werksituatie, vraagt LIA met pijn in het hart ook het VO gelijktijdig met het basisonderwijs een week voor de kerstvakantie te sluiten.

Het kabinet heeft besloten de basisscholen vervroegd te sluiten vanwege het besmettingsrisico van kinderen op hun kwetsbare familieleden tijdens de feestdagen. Hoewel er in vergelijking met het basisonderwijs minder transmissie is op de VO-scholen, is deze transmissie mogelijk toch significant te noemen, gezien het hoge percentage positief geteste kinderen in de VO-leeftijd. Eerder in de pandemie hebben we gezien dat het juist de VO-scholen waren waar de meeste besmettingen plaatsvonden.

Het RIVM verwacht dat omikron een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnamen zal veroorzaken. Vanwege verminderde effectiviteit van bescherming door vaccinatie, zijn onderwijspersoneel en leerlingen in het VO onvoldoende beschermd tegen besmetting en mogelijk ook tegen ernstige ziekte. Wij vragen daarom de VO-scholen in lijn met het voorzorgprincipe gelijktijdig met het basisonderwijs een week voor de kerstvakantie te sluiten.

CIb-directeur en OMT-voorzitter Jaap van Dissel gaf tijdens de technische briefing aan de Tweede Kamer van hedenmorgen aan, dat er onvoldoende zicht is op de verspreiding van de omikron-variant. Wij vragen daarom ervan uit te gaan dat omikron zich mogelijk sneller zal verspreiden in de scholen die openblijven, omdat daar weinig voorzorgsmaatregelen tegen transmissie zijn getroffen. Het besmettingspotentieel van leerlingen en onderwijspersoneel naar elkaar én naar hun kwetsbare familieleden mag daarom ook niet onderschat worden.

In dat licht vraagt LIA het ministerie van OCW ook om samen met de onderwijssector gebruik te maken van die tijd om nu met spoed werk te maken van adequate voorzorgsmaatregelen in lijn met de WHO-richtlijnen op de scholen, waarbij het recht op een veilige werkplek voor onderwijspersoneel ten volle in acht wordt genomen. Het RIVM constateert dat het risico op aerogene overdracht van het coronavirus aanzienlijk vermindert door goede ventilatie. Daarom vragen wij het ministerie van OCW met klem om snel en met voorrang werk te maken van goede ventilatie in de schoolgebouwen, aangezien de scholen - ook tijdens gedeeltelijke lockdowns - de plekken zijn waar grote aantallen mensen samenkomen, zonder rem op de transmissie.

LIA hoopt dat met de te nemen veiligheidsmaatregelen de scholen na de kerstvakantie weer zo snel mogelijk open kunnen gaan en blijven.


                                          + + + +  - - - -  + + + +    PERSBERICHT    + + + +  - - - -  + + + +