Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-01-30 Statutenwijziging LIA en MR-trainingen

29-01-2016

In december 2015 heeft LIA de tweede stemronde over de statutenwijziging afgerond. De voorgestelde wijzingen zijn zonder tegenstemmen aangenomen. De belangrijkste verandering is dat er nu in de statuten komt te staan dat LIA als doel heeft deel te nemen aan de cao-onderhandelingen. Door deze kleine wijziging kan een plek aan de onderhandelingstafel bemachtigd worden. Aangezien LIA nog een relatief kleine vakbond is, valt echter nog niet te verwachten dat wij hier op korte termijn plaats kunnen nemen.


Daarom wil LIA in 2016 graag groeien. Met meer leden kunnen wij meer invloed uitoefenen op de andere bonden en de politiek. Om deze groei te realiseren, wordt er in het bestuur hard gewerkt aan het vernieuwen van de website. Ook via de sociale media probeert LIA zo veel mogelijk mensen te bereiken en nieuwe leden te werven. Daarbij hopen wij natuurlijk op de hulp van onze leden.


Uiteraard gaat LIA in de tussentijd niet werkeloos zitten wachten tot de usual suspects in actie komen. We realiseren ons goed dat we ook buiten de cao-onderhandelingstafel invloed kunnen uitoefenen. We doen dat natuurlijk al via onze acties en opiniemakende stukken, maar we willen meer.


LIA-speerpunt voor 2016 wordt daarom de LIA-MR-training, iets waar wij al langer over spreken. Steeds meer besluitvorming wordt namelijk bij de scholen gelegd, waardoor schoolbesturen veel zelf kunnen regelen en bepalen. In dit proces kan de MR een belangrijke rol spelen. Helaas blijkt echter dat in de praktijk veel medezeggenschapsraden niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden.


Door middel van de trainingen wil LIA leden die op hun school in de MR zitten informeren en ondersteunen. Het taakbeleid speelt hierbij een grote rol, omdat dit op elke school verschillend wordt ingevuld. LIA zou hier graag verandering in gebracht willen zien door mee te helpen om de medezeggenschap meer slagkracht te geven.


In dit kader was het de afgelopen week dan ook bijzonder triest dat lerares wiskunde Denise Hupkens in haar eentje strijdend het hoger beroep tegen haar onderwijswerkgever niet heeft gewonnen. Volgens de lerares moest zij veel meer uren werken dan in haar contract stond om alle bijkomende taken naast het lesgeven te kunnen uitvoeren. De rechter oordeelde dat overuren alleen uitbetaald hoeven te worden als ze door de werkgever expliciet zijn opgedragen.


Dit opent de deur voor werkgevers om het taakbeleid nog verder aan te scherpen en om de uren die op dit moment staan voor bepaalde taken nog verder met de kaasschaaf aan te vallen. Leraren hebben vervolgens maar uit te voeren wat opgedragen wordt, of de daarvoor ter beschikking gestelde uren nou toereikend en realistisch zijn of niet.


Hopelijk kan er via de MR-trainingen bijvoorbeeld uniformiteit bereikt worden voor alle scholen wat betreft een realistische opslagfactor en een eerlijk taakbeleid. LIA streeft naar een regeling die geldt voor het hele voortgezet onderwijs, waardoor er een eerlijke situatie ontstaat voor alle leraren in Nederland.