Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Actie tegen lerarenregister op herhaling

Na anderhalf jaar bijten en niet loslaten komt er nu een motie van D66. 
Daarom onderstaande oproep van afgelopen zomer in de herhaling
Help mee de Tweede Kamer te overtuigen de Onderwijscoöperatie en het Lerarenregister een halt toe te roepen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Vorige week kondigde LIA een nieuwe actie aan tegen het lerarenregister. Vandaag heeft LIA de website www.nietmijnregister.nl gelanceerd. Op die site is de open brief te vinden die naar de commissie OCW van de Tweede Kamer wordt gestuurd. In deze brief verklaart LIA samen met andere leraren uit verschillende onderwijssectoren DIT register te zullen negeren. LIA roept ook andere leraren op het lerarenregister leeg te laten, dit kan men kenbaar maken door te tekenen op de bovenstaande site.

Open brief aan de OCW-commissie van de Tweede Kamer
28 augustus 2017
Betreft: Dit is niet ons register en daarom doen wij er niet aan mee

www.nietmijnregister.nl

Op 1 augustus 2017 is de wet Beroep Leraar en Lerarenregister in werking getreden. Nadat de Tweede Kamer in 2016 had ingestemd met het wetsvoorstel, ondertekenden 30 000 leraren de petitie van Leraren in Actie tegen dit register. De petitie was een ultieme poging om de Eerste Kamer in te laten zien dat dit lerarenregister allerminst van, voor en door de leraar is. Ondanks dit krachtige signaal stemde ook de Eerste Kamer in met de wet. De stem van de leraren is op deze wijze niet serieus genomen.

Voor dit register is tot op heden geen draagvlak op de werkvloer aangetoond. Ook is naar onze mening nooit echt sprake geweest van inspraak. De Onderwijscoöperatie en het ministerie van OCW zetten wel alle zeilen bij om draagvlak en inspraak te suggereren. Dit gebeurt onder meer met verplichte inschrijving bij het aanvragen van een lerarenbeurs, gratis registerpunten voor vrijwillig inschrijven en meedenksessies. Iedere maatregel is echter nutteloos zonder werkelijk draagvlak.

Hoewel de Onderwijscoöperatie beweert dat de wet de autonomie van leraren vergroot, is het tegendeel waar. Niet leren, maar registreren staat centraal. Nu al is er een Algemene Maatregel van Bestuur waardoor elk schoolbestuur buiten de leraar om een voortgangsbericht kan krijgen om te controleren of de werknemer ‘wel op schema ligt’. Dit staat los van het werkelijk functioneren van de betreffende leraar. Het is schokkend dat de organisaties die verenigd zijn in de Onderwijscoöperatie hiermee instemmen, terwijl ze hun leden nimmer hebben geraadpleegd.

Wij, de ondertekenaars van deze brief, zijn allen leraren en weigeren om onze autonomie af te laten nemen. Dit lerarenregister is niet ons lerarenregister. Tot 2027 heeft het geen juridische consequenties om niets te registreren. Daarom blijven we ons weliswaar professionaliseren, maar willen wij dit register negeren en de komende acht jaar geen activiteiten invoeren. Op de website www.nietmijnregister.nl kunnen alle leraren die het met ons eens zijn de brief mede ondertekenen.

Wij zijn tegen dit register, dat zonder echte betrokkenheid van de leraar is opgezet en schadelijk is voor het vak. We roepen de Tweede Kamer op om de adviezen van de Raad van State alsnog ter harte te nemen en de wet met dit controlerend register terug te draaien. Ook roepen we op om het mandaat bij de beroepsgroep neer te leggen. Wij willen dan als leraren beginnen bij dat wat tot nu toe niet is gebeurd: een duidelijke raadpleging van leraren om het draagvlak voor een lerarenregister te onderzoeken. Als dat draagvlak bestaat, zal de beroepsgroep het opzetten van een register zelf ter hand nemen. Dan pas kan worden gesproken over een register ‘van, voor en door’ de leraar.

Hoogachtend,

De initiatiefnemers,
Peter Althuizen, Kees van Amstel, Martin Bootsma, Inge Braam, Ronald Cilon, Michel Couzijn, Debbie Dussel, Charlotte Goulmy, Marcel de Haas, Ton van Haperen, Cécile Heesterman, Robert Mäkel, Kim van Strien, Mark van der Veen, Nick Vogels en Patrick Woudstra


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF