Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

OCW neemt lerarentekort niet serieus

27 – 02 - 2017          

In een motie van de Tweede Kamerleden Grashof en Ypma van 5 oktober 2016 is de regering verzocht met een ambitieus plan van aanpak te komen om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen. In dit plan zou expliciet aandacht moeten worden besteed aan beloning en carrièreperspectief, opleidingsstructuur, kwalitatief aanbod van bijscholing en beperking van de werkdruk van leraren.

In hun  recente brief van 24 februari 2017 zeggen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan dit verzoek te hebben voldaan. Wat staat er in die brief? Met welk ambitieus plan komt het bewindsduo nu eindelijk?
Ze komen met een herhaling van zetten uit het verleden die bijna niets hebben bijgedragen aan oplossingen voor het lerarentekort. Oude koeien worden van stal gehaald, zoals het voortborduren op het nationaal programma Rotterdam Zuid van 2016, waarbij samen met schoolbesturen en pabo’s in de regio afspraken zijn gemaakt om het lerarentekort terug te dringen. 

Ook ziet men nog veel heil in het project Vijfkwartsmaat. Een plan van de G4 (de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en het ministerie van OCW om gezamenlijk een aantal afspraken te maken om de instroom van zij-instromers te verhogen. De brief is feitelijk niets anders dan het voortbouwen op ‘de lerarenagenda’, een website opgericht op initiatief van het ministerie van OC&W waarbij onderwijsprofessionals hun tips, inzichten en ervaringen delen. 

Echt urgent vinden Jet en Sander het lerarentekort blijkbaar niet, want ze hebben er (bijna) geen cent extra voor over. Liever hullen zij zich in een dikke mist van adviezen en aanbevelingen die in het verleden hebben bewezen niet te werken. De bewindspersonen stellen tevens vast dat het lerarentekort een complex probleem is en dat een belangrijke rol in het vinden van oplossingen is weggelegd voor de scholen zelf, de lerarenopleidingen en hun regionale partners. De trieste conclusie van dit ‘ambitieuze plan’ luidt dan ook ‘dat er geen kant en klare oplossingen zijn’. De aanpak van het lerarentekort vereist, zo staat ook in de brief, een combinatie van landelijke en regionale maatregelen en een goede samenwerking tussen betrokken partijen.

Het ergste daarbij is nog dat er met geen enkel woord wordt gerept over de werkdruk, hoewel de motie daar toch nadrukkelijk om vroeg. De enige druk die wordt vermeld is de vacaturedruk bij tekortvakken, met de aantekening daarbij dat deze druk onvermijdelijk is.

LIA is geschokt en voor de zoveelste keer hevig teleurgesteld. Het enige positieve van dit alles mag misschien de constatering zijn, dat we te maken hebben met vermoeide en uitgeregeerde bewindslieden die aan het einde van hun ambtstermijn nog even iets ‘moesten’. Onze hoop is gevestigd op een nieuwe, frisse regering die de broodnodige verbeteringen en investeringen wel belangrijk vindt. Wat LIA betreft is de oplossing helemaal niet ingewikkeld. Maak het onderwijs weer aantrekkelijk om in te werken en verminder de werkdruk door het aantal te geven lessen per week te verlagen, het aantal leerlingen per klas te maximeren, te zorgen voor een fatsoenlijk, aantrekkelijk en eerlijk salaris en, voor de verandering, eindelijk eens een verbetering van de rechtspositie van leraren.


brief aan Tweede Kamer

de twee interessante documenten kunt u ook hier vinden: 
- zogenaamd Plan van aanpak lerarentekort
Een inventarisatie van eerdere projecten en maatregelen ter vermindering van lerarentekorten in het po, vo en mbo


LEES REACTIES en/of  REAGEER ZELF