Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Onderwijscoöperatie (OC) stelt kwartiermaker aan

LIA is al sinds jaar en dag van mening dat de Onderwijscoöperatie (OC) allerminst van, voor en door de leraar is. De OC komt zelf ook steeds meer tot de ontdekking dat leraren zich niet langer een rad voor de ogen laten draaien. Omdat de OC nooit onderzoek heeft verricht of en in hoeverre haar besluiten door de beroepsgroep worden gedragen, neemt het verzet onder leraren toe. Ook en vooral met betrekking tot de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister vragen steeds meer mensen en instanties, waaronder De Onderwijsraad en de VO-, PO- en MBO-raad, zich ongerust af of er wel voldoende draagvlak is.

De Onderwijscoöperatie heeft onder deze druk en na een gesprek met minister Slob besloten een 'kwartiermaker' aan te stellen om de positie en samenstelling van het bestuur en de werkorganisatie door te lichten en in kaart te brengen wat nodig is om de Wet Beroep Leraar te implementeren. De Onderwijscoöperatie komt steeds meer tot de ontdekking dat het niet langer houdbaar is te beweren 'van, voor en door de leraar' te zijn. De insteek van de aanstelling van de 'kwartiermaker' is dat de (vertegenwoordiging van de) leraar er sterker uitkomt.

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie bestaat op dit moment uit afgevaardigden van de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv en Platform VVVO. LIA is van mening dat de OC zijn langste tijd heeft gehad en plaats moet maken voor een orgaan dat echt van, voor en door de leraar is, zoals de onlangs door leraren zelf opgerichte Beroepsvereniging Leraren Nederland, zie: https://twitter.com/BVLNederland .


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF.