Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Politieke spelletjes rondom lerarensalarissen


11 - 08 - 2017

Bij het uitblijven van een nieuw kabinet maakt het demissionaire kabinet Rutte II een begroting voor het nieuwe jaar. Lodewijk Asscher, lijsttrekker van de PvdA, eiste voor de vakantie dat het demissionaire kabinet meer geld zou uittrekken voor lerarensalarissen. Nu geeft de VVD aan niet akkoord te gaan met deze eis. Halbe Zijlstra hekelt de houding van Lodewijk Asscher. 

Een hoger salaris had volgens Zijlstra best geregeld kunnen worden, maar dan had Asscher zijn mond moeten houden. De VVD geeft aan met de formerende partijen CDA, D66 en CU wellicht afspraken te maken over het salaris. De begroting hoeft pas net voor de kerst ‘definitief’ te zijn, waardoor de onderhandelaars nog behoorlijk wat tijd hebben. Zo wordt de leraar wederom in de wachtkamer gezet.
 
Het is zorgelijk en schokkend dat de politiek zo omgaat met de discussie rondom de lerarensalarissen. Vooral omdat deze discussie eigenlijk over partijpolitiek gaat en niet over de kwaliteit van onderwijs. LIA vraagt de politiek om weer tot zinnen te komen en het vraagstuk rondom de onderwijssalarissen serieus op te pakken. Waar de politiek om de hete brij heen draait, is het voor LIA duidelijk: maak afspraken over het gelijktrekken van de salarissen in het primair onderwijs met de salarissen in het voortgezet onderwijs én maak daarnaast de huidige geldstromen uit de lumpsum transparant. De overheid heeft jarenlang verzuimd een antwoord te geven op de financiële vraagstukken. Het is onacceptabel dat nog langer wordt weggekeken.
 
Thijs Roovers van PO in actie kondigde aan dat er al plannen zijn voor een nieuwe landelijke actie. LIA zal ook achter deze actie staan en de leden aanmoedigen om mee te doen. LIA maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van het onderwijs indien niet flink wordt geïnvesteerd in de lerarensalarissen. Het wordt tijd dat de politiek dat ook in gaat zien. De tijd dat om de hete brij heen wordt gedraaid is voorbij.


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF