Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Trein Ons onderwijs2032 dendert onder nieuwe naam gewoon voort

Vorige week donderdag 13 april heeft de vaste Kamercommissie van OCW zich in de Troelstrazaal van het gebouw van de Tweede Kamer laten informeren over de voorgenomen curriculumherziening. Allerlei belangenbehartigers, van LAKS tot VO-raad en van een hele rij professoren tot BON, OC en de vakverenigingen, kwamen aan de beurt. Het is duidelijk dat de onderwijswereld verscheurd is op dit onderwerp. Voorstanders spreken van noodzaak en kansen om het onderwijs 'toekomstbestendig' en 'van deze tijd' te maken, tegenstanders wijzen op het ideologisch karakter en de onwetenschappelijke gronden waarop de plannen zijn gebaseerd en verwijzen naar de mislukte onderwijshervormingen uit het verleden en de in hun ogen alweer vergeten lessen uit het rapport van de onderzoekscommissie Dijsselbloem van 2008 over onderwijsvernieuwingen.

LIA ziet de komst van deze curriculumherziening met angst en beven tegemoet en was blij met de inbreng van Ad Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, en van hoogleraar Onderwijskunde Paul Kirschner. Zij namen stevig stelling tegen de desastreuze vernieuwingsvoorstellen die door de commissie Schnabel zijn voorgelegd aan de politici. Mythes werden doorgeprikt, ICT, burgerschapsvorming, minachting voor vakkennis en overschatting van 'samenhang' werden vakkundig gefileerd. Vraag blijft echter of dit alles voldoende tegenwicht zal bieden aan de belanghebbers bij deze 'onderwijsvernieuwing'. Hun lobby lijkt machtig en de wens bij politici om 'iets nieuws op hun naam te krijgen' is een hardnekkig kwaad. Hopelijk lukt het de Kamerleden het hoofd koel te houden en de blik helder, zodat ze de mooie woorden van de luchtfietsende kwakzalvers op juiste waarde weten te schatten.

19 april is er een tweede hoorzitting in de Troelstrazaal, waarbij leraren aan het woord komen, van 10.00 tot 16.30 uur. 20 april volgt dan een debat met Dekker, wederom in de Troelstrazaal, van 13.00 tot 16.00 uur. LIA roept leraren die in de meivakantie een dagje Den Haag doen op om op de publieke tribune plaats te nemen (ID meenemen!) en er blijk van te geven dat deze zaak ons aan het hart gaat.

Links voor meer informatie:

https://didactiefonline.nl/artikel/curriculumherziening-in-tweede-kamer#.wpcd-woybvk.twitter

https://onderzoekonderwijs.net/2017/04/14/spetterende-livestreams-vd-rondetafelgesprekken-vaste-kamercommissie-onderwijs/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementair_onderzoek_onderwijsvernieuwingen

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A00728

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A00729

https://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2017/04/hoorzitting-curriculumherziening-po-en-vo/

https://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2017/04/kijk-hoorzitting-curriculumherziening-terug/

http://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2017/04/vandaag-debat-curriculumherziening-brief-tweede-kamer/


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF