Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Tweedaagse staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020

Geachte collega’s,

Het bestuur van Leraren in Actie is in de afgelopen weken druk bezig geweest met de staking van 30 en 31 januari. De brief aan de minister-president met daarin ons eisenpakket en ultimatum is reeds op 18 december 2019 verstuurd. Dit is in zeer goede samenwerking met de AOb en de FNV-overheid tot stand gekomen. Op de stakingsdagen zullen we eensgezind samen met de andere bonden optrekken voor onze gezamenlijke eisen met een programma dat op meerdere plekken in het land gestalte zal krijgen. 

LIA richt zich daarbij dit keer weer voornamelijk op een programma in Den Haag, waarbij vertegenwoordigers en leden van de andere vakbonden van harte welkom zijn om mee te doen en hun geluid te laten horen. Dit geldt uiteraard ook voor mensen die (nog) geen lid van een vakbond zijn. Voor andere bijeenkomsten in het land verwijzen we u graag naar de websites van de andere bonden.

Dit zijn onze eisen:

In het basis- en speciaal onderwijs staken we voor:

•        90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het
onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren
•        560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair
onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten
•        Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale
loonruimte, om de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te
halen.

In het voortgezet onderwijs staken we voor:

•        80 miljoen euro structureel om de carrièreperspectieven voor oop’ers
te verbeteren
•        675 miljoen euro structureel om het aantal lesuren stapsgewijs te
verlagen naar 20 uur
•        246 miljoen euro structureel voor een grotere doorstroom van leraren
van de LB-schaal naar de hogere LC-salarisschaal
•        1,25 procent loonsverhoging bovenop de normale loonruimte zodat
leraren en onderwijsondersteuners een inhaalslag kunnen maken

Ultimatum

Indien Rutte voor 13 januari 2020 uiterlijk 10.00 uur niet of onvoldoende op deze eisen ingaat, dan gaan we twee dagen staken in de sectoren po en vo: het funderend onderwijs in ons land. Na het verstrijken van het ultimatum wordt dan de nieuwsbrief aan de leden waarin wordt opgeroepen te gaan staken verstuurd. Daarin treft u ook alle verdere informatie aan. Voor niet-leden zullen we snel daarna alle informatie ook op onze website publiceren.

Wat gaat LIA op de stakingsdag doen?

Donderdag 30 januari 2020 organiseert vakbond Leraren in Actie (LIA) een stakingsbijeenkomst op het Lange Voorhout te Den Haag. Het programma duurt van 11.00 uur tot ongeveer 14.00 uur, inclusief een actietocht door het centrum en langs het ministerie van OCW. De precieze invulling van deze activiteit wordt de leden nog toegezonden en vervolgens ook op onze website en de social media gepubliceerd. Natuurlijk zijn uw ideeën op info@lerareninactie.nl daarbij van harte welkom. Houd uw mail en de website van www.lerareninactie.nl nauwlettend in de gaten!

Ik reken erop dat u bereid bent het werk op 30 en 31 januari 2020 neer te leggen, juist in het belang van onze leerlingen.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen, voorzitter Leraren in Actie LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF