Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Volledige heropening nu vo onmogelijk

25 mei 2021

Bij volgen van het advies van het OMT is volledige heropening van het voortgezet onderwijs onmogelijk. Actie van de onderwijsbonden is nodig!

Het kabinet schrijft nu volledige heropening van het voortgezet onderwijs voor, zonder verplichting tot anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling. Het OMT acht deze volledige heropening alléén mogelijk wanneer alle leerlingen twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoeren. Leraren in Actie constateert dat dit onuitvoerbaar is en dat bovendien niemand, leerling of volwassene, tot een zelftest verplicht kan worden. Daardoor kan niet aan de voorwaarde van het OMT worden voldaan en is volledige heropening nu onmogelijk.

Voordat het besluit van de regering naar buiten kwam, werd door de regering nog niet zo duidelijk gecommuniceerd dat de zelftesten bij leerlingen voor het OMT een absolute voorwaarde zijn voor de volledige heropening van het voortgezet onderwijs. Hierdoor verkeerden de traditionele onderwijsbonden aanvankelijk in de veronderstelling dat het OMT ondubbelzinnig voor volledige heropening was. Dat blijkt nu dus niet zo te zijn en daarom roept LIA de traditionele onderwijsbonden AOb, CNVO Onderwijs en FvOv op om hun eerdere instemming met de volledige heropening van het voortgezet onderwijs per 31 mei/7 juni in te trekken.

Leraren in Actie bleef vanaf het begin al sceptisch en adviseerde al eerder de situatie op scholen voor voortgezet onderwijs in ieder geval tot aan de lesvrije zomerperiode ongewijzigd te laten. Scholen met bijvoorbeeld 1000 leerlingen en 100 leraren volledig heropenen, grotendeels zonder afstand, zonder goede ventilatie en zonder vaccinaties, leek ons vragen om problemen met besmettingen, met name door de grote drukte in aula’s, gangen en klaslokalen.

Daarom roept LIA voortdurend en ook nu weer op tot geduld en rust. De laatste weken van het schooljaar duren niet lang meer en weer alles in de scholen wijzigen voor zo’n korte periode is niet verstandig en, vooral, nog niet veilig. LIA pleitte en pleit er nog steeds voor dat het voortgezet onderwijs pas in augustus bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer volledig open gaat, mits de cijfers van de besmettingen dan voldoende gedaald zijn en cijfers van de vaccinaties hoog genoeg zijn.

Tot de zomer moeten de ‘anderhalvemeter-regel’ en de andere veiligheidsmaatregelen ook voor leerlingen in stand blijven en, waar dat nog niet geregeld is, moet de ventilatie direct in orde gemaakt worden. Werkgevers hebben de verplichting hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden en de minister van onderwijs en het kabinet hebben de plicht die werkgevers, die immers onder het ministerie van OC&W vallen, in de gelegenheid te stellen aan hun plicht te voldoen. AOb, CNV Onderwijs en FvOv, sluit u bij Leraren in Actie aan. Als het voortgezet onderwijs toch verplicht nu al volledig heropend moet worden en de regering niet het gezonde verstand en benodigde geduld op kan brengen om hier in ieder geval mee te wachten tot na de lesvrije zomerperiode, dan is het tijd voor actie. 

Actie met alle onderwijsbonden gezamenlijk heeft uiteraard de voorkeur, maar als dat niet lukt, zal LIA niet schromen alleen het voortouw te nemen. Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie