Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

impressies 30 januari Den Haag

De onmisbare conciërges zijn er altijd als eersten

daarna komt de grote hoop :) 


Er zijn ouders die het al lang snappen


Paul A. Kirschner, emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie:
"Om deze crisis een beetje te bezweren zien wij gekke sprongen zoals schoolbesturen die deze week toestemming vragen om de wet te ontduiken om het lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. Een van de maatregelen is 1 dag per week externe onbevoegde krachten voor de klas te zetten. Ik begrijp het probleem, maar hierdoor zeggen ze eigenlijk dat jullie door onbevoegden vervangen kunnen worden. Stel je voor dat ze dat zouden doen bij artsen! De hele maatschappij en de politiek zou moord en brand schreeuwen."


onderwijspsychologie: 
met een beetje algemene kennis en woordenschat lees je dit zonder probleem,
Opzoeken met uits* ras kost Google hopeloze moeite...
Zo ver het vaardigheden-onderwijs...


Paul van Meenen (D66) en Peter Kwint (SP)  in discussie.
Maar ook kindertjes die het lief vragen 
worden in dit land overgeslagen   :( 
Rosalinde Stins van OOPdoetOOKmeeJa, dat hebben we al veeeeeeel   te lang gedaan


Sander van Knippenberg, ouder van Wen Long
Hoe bedoelt u, Passend Onderwijs??


zelfs naar een stakingsmanifestatie nemen we onze vacatures nog mee. 


Petra Prins, vml groepsleerkracht, nu vakleerkracht bewegingsonderwijs PO
"Wat onze school binnenkwam via politiek, via besturen of via idealistische visionairs die ons kwamen nascholen, echt ik had geen flauw benul… Dat er werd gestaakt en wat de doelen waren…. ik wist het oprecht niet. Heel naïef ging ik ervan uit dat men niet solde met kinderen, dat datgene wat bedacht werd goed was, goed voor leerkrachten en goed voor kinderen."


Zo ver is het gekomenCécile Heesterman, lerares wiskunde VO, VO in actie
"Onze minister, de man die over de kwaliteit van ons onderwijs waakt, minister Slob, schreef kort geleden:
“Samen met alle partijen zoeken we naar manieren om het onderwijs te organiseren met minder leraren dan we gewend zijn, zonder in te leveren op kwaliteit.”
Let op, Slob zegt dus NIET dat het kan, met minder leraren dezelfde kwaliteit bieden. Hij weet namelijk ook wel dat de zoektocht die hij voorstelt, de zoektocht naar hoge kwaliteit met minder bevoegde leraren, op niets uit zal lopen.
En ondertussen loopt hij in hoera-stemming knollen voor citroenen te verkopen. Daar moet hij mee stoppen. Hij moet gaan investeren in zijn marktkraam, hij moet gaan investeren in echte citroenen en de knollen knollen gaan noemen."


Als het ministerie niet naar ons komt, dan zullen wij maar naar het ministerie


Daar is het wat krap voor 3-4000 bezorgde mensen...


De (10 of zo?) begeleidende agenten hebben geen zware dag. En terecht, die hebben het minstens zo moeilijk als wij. Dus geen winkelruiten gesneuveld, geen auto's in brand, geen pui aan diggelen. Veel te lief, dat onderwijsvolk...

van links naar rechts
Ronald Cilon (LIA) , 
Eric Van't Zelfde ,
 "Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, 
dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving waarin iedereen kind een volwaardig bestaan krijgt!"
Peter Althuizen (LIA), 
mr. A. (Alida) Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs ministerie van OnderwijsOpen brief aan minister-president Mark Rutte en de regering van Nederland

Geachte heer Rutte,

Als bezorgde ouders/betrokken burgers vragen wij uw aandacht.
Donderdag en vrijdag 30 en 31 januari staken de leraren en leraressen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij zien dagelijks in onze omgeving dat het onderwijs grote problemen heeft en hopen dat u de door het onderwijspersoneel geformuleerde eisen zult inwilligen. Het zijn eisen die ervoor moeten zorgen dat deze probelemen voor alle leerlingen van Nederland worden opgelost.
Wij hopen dat u er met goede maatregelen voor wilt zorgen dat het lerarentekort wordt aangepakt. Dat zal het onderwijsniveau van onze kinderen op de internationale lijstjes ten goede komen en de helaas toenemende ongeletterdheid en het gebrek aan rekenvaardigheid zeker bestrijden.

Klassen worden nu naar huis gestuurd,  leerlingen worden opgevangen door onbevoegden. Voor het PO wordt een dag minder les per week overwogen en in het VO hebben veel leerlingen voor sommige vakken vaak wekenlang geen les. Wij hopen dat deze situatie snel zal verbeteren in eht belang van onze leerlingen en leraren. Anders worden kansenongelijkheid en segregatie in ons onderwijs in de hand gewerkt, worden verschillen groter en nemen tegenstellingen in onze samenleving toe.
Wij vinden dat de regering van een welvarend land dit niet mag laten gebeuren. Hopelijk zorgt u voor de juiste maatregelen en maakt u het beroep van leraar weer aantrekkelijk met een eerlijk salaris en een behapbare werkdruk.

Zorg ervoor dat voor onze kinderen iedere les, iedere minuut op school van belang is, en maak het onderwijs weer wat het hoort te zijn:
van onbetaalbare waarde voor de toekomst van ons land.