Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-04-11 LIA-reactie op bezuinigingsvoorstellen

11-04-2010
LIA is geschokt door de bezuinigingsvoorstellen van de heroverwegingswerkgroep productiviteit onderwijs. Het zijn nog maar voorstellen, roept de politiek in koor. Het onderwijs is de motor van de economie en moet daarom gevrijwaard blijven van bezuinigingen, is het mantra van de verkiezingsprogramma’s. LIA voelt de bui al hangen en geeft ruim voor het grote spel van de coalitieonderhandelingen begint een eerste waarschuwing.

We gaan dus toch bezuinigen op het voortgezet onderwijs. De vakantiekorting is allesbehalve van de baan. De voorbereidingen voor Passend Onderwijs gaan op volle kracht door. Ingrepen in de CAO komen eraan.

Grotere klassen, meer lessen per leraar gedurende een langer lesjaar, minder lessen per leerling en grote problemen voor de leskwaliteit en het klassenmanagement zijn te voorzien.

De leerling en de leraar zullen de dupe zijn. Menig politieke partij heeft de mond vol van voorrang voor het primaire proces, maar de praktijk dreigt anders te worden. De reeds jaren onder druk staande kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland zal de wedloop met andere landen glansrijk verliezen. Nederland als kenniseconomie in de mondiale top vijf? Vergeet het maar, mevrouw Hamer.

De komende twee maanden zal in het debat hopelijk duidelijk worden welke partijen in hun verkiezingsprogramma pal staan voor onderwijskwaliteit. De coalitieonderhandelingen moeten we maar afwachten.

Aankomend CDA-minister van Onderwijs Van Bijsterveldt heeft al duidelijk stelling genomen voor het doorzetten van de nieuwe plannen. Voor Passend Onderwijs moeten de geesten alleen nog rijp gemaakt worden. Met de juiste scholing zullen de leraren hier enthousiast invulling aan geven, meent zij. De vakantiekorting zal voor spreiding van de werkdruk zorgen, is haar overtuiging. Bezuinigingen zorgen voor meer doelmatigheid, juicht ze.

LIA is van mening dat we als leraren in het voortgezet onderwijs nu eens goed van ons moeten laten horen. LIA voert al meer dan twee jaar actie tegen de bijl aan de wortel van het voortgezet onderwijs.

Van actiegroep voor het behoud van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs is LIA vakbond voor het behoud van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs geworden. In 2008 begon LIA met de actie Tijd Voor Kwaliteit. Het is nu tijd voor een stevig vervolg: Tijd Voor Kwaliteit 2.0. Laten we de politici aan hun beloftes herinneren en houden.

Peter Althuizen     
Voorzitter Leraren in Actie