Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Meer maatregelen noodzakelijk

                                                                                                        11 - 12 - 2020


Meer maatregelen op scholen noodzakelijk

 

Het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen in Nederland. Het aantal positief geteste mensen is vandaag, vrijdag 11 december 2020, weer toegenomen met in totaal 8894. Daarmee geeft het RIVM aan dat het aantal meldingen COVID-19 zorgwekkend stijgt. Daar komt nog bij dat van alle positief geteste mensen donderdag 10 december bijna 19% tussen de 10 en 19 jaar positief was getest. Zo gaat deze groep veruit aan kop vergeleken met alle andere leeftijdsgroepen. Bij Leraren in Actie neemt het aantal ongeruste reacties van collega’s toe.

Op 13 oktober vroeg LIA minister Slob om duidelijk de regie te nemen met een transparant, consequent en strenger voorschrijvend beleid waar alle Nederlandse scholen zich aan dienden te houden, in lijn met de landelijke maatregelen voor andere sectoren. Op het verplicht stellen van het dragen van mondkapjes na is daar verder geen gevolg aan gegeven.

Juist omdat ook wij van mening zijn dat onderwijs belangrijk is voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren vinden wij strengere maatregelen noodzakelijk om de scholen zo goed mogelijk open te kunnen houden en negatieve effecten door sluiting te voorkomen. 

Het is niet langer verantwoord om, gelet op de gezondheidsrisico’s voor het personeel en de leerlingen, met inbegrip van hun huisgenoten, bekenden en familie, zonder verdere maatregelen de scholen open te houden. Alle werknemers in Nederland en dus ook de mensen die werkzaam zijn op scholen, hebben het recht om hun werk te kunnen doen met een zo gering mogelijk gevaar voor de gezondheid. De Arbowet geldt namelijk ook voor leraren en het onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Daarom adviseert LIA de verantwoordelijken om minimaal de volgende maatregelen te nemen:

-       Na de kerstvakantie wordt er minimaal een week onderwijs op afstand verzorgd. Deze periode wordt verlengd indien de besmettingscijfers dan niet drastisch verminderd zijn. Leerlingen met een moeilijke thuissituatie of met ouders die in de zorg werken worden opgevangen op school.

-       Als het onderwijs daarna weer kan overgaan tot fysiek onderwijs, worden de lessen aan maximaal de helft van het aantal leerlingen per klas gegeven, zodat de anderhalve meter afstand tot leraren en onderwijsondersteunend personeel beter uitvoerbaar is en ook de leerlingen in ieder geval meer afstand van elkaar kunnen houden dan nu het geval is. Voor de helft van de klas die de les niet fysiek bijwoont, wordt de les indien mogelijk gestreamd of op andere wijze onderwijs op afstand verzorgd.

-       Leraren beslissen zelf of zij fysiek op school aanwezig zijn en krijgen de mogelijkheid geboden om de werkzaamheden thuis, dus op afstand, te verzorgen.

Het is daarbij van groot belang dat dit beleid door de regering voor een langere periode consequent hetzelfde blijft en gehandhaafd wordt. Daarbij is het ook belangrijk transparant te zijn, zodat iedereen weet wat er te verwachten valt, wanneer en bij welke ontwikkelingen, zodat een eventuele verdere sluiting van de scholen niet weer als een totale verrassing komt en men zich, indien dat onvermijdelijk blijkt, daarop nauwgezet kan voorbereiden.

Laten we samen proberen om het virus een halt toe te roepen. Samen tegen Corona. Daarom vragen we ook de verantwoordelijke politici en vooral onze minister Slob een bijdrage aan dit ‘samen’ te leveren, in het belang van de gezondheid van ons allen.

Peter Althuizen,

Voorzitter Vakbond Leraren in Actie (LIA).