Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-05-28 AOb zegt nee

28-05-2011
Totstandkoming nieuwe CAO voor voortgezet onderwijs is verworden tot ’rituele dans’ tussen regenten zonder achterban.

Vrijdag 27 mei werd bekend dat de AOb ook nee zegt tegen het principe-akkoord: de sectorraad van de AOb stemde tegen (29 van de 30 ‘beslissers’  waren tegen, hun beslissing was ‘mede’ gebaseerd op de tegenstem van 55% van de stemmende AOb leden). LIA is blij met de beslissing van de AOb en nodigt de AOb graag uit om mee te doen met acties om te strijden voor betere arbeidsvoorwaarden en een betere onderwijskwaliteit. Helaas was de stem van de AOb niet meer nodig om de CAO doorgang te laten vinden. Alle andere onderhandelende partijen hebben namelijk al ingestemd met het principe-akkoord, dus waarschijnlijk wordt de CAO aangenomen en bindend verklaard voor het hele voortgezet onderwijs.

De weg naar de nieuwe CAO heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om een rituele dans tussen sociale partners die allang niet meer kunnen steunen op een breed draagvlak in het onderwijsveld. In zijn toespraak van afgelopen maandag op het Plein noemde LIA voorzitter Peter Althuizen het overleg tussen de sociale partners dan ook niet polderen maar ‘aanmodderen'. De sociale partners zijn de kruimels aan het verdelen die de politiek ze heeft toegeworpen, hield hij de aanwezigen op het Plein voor.

De boodschap van LIA op 23 mei was helder: als we iets willen veranderen aan het onderwijsbeleid, dan zullen sociale partners samen, werkgevers en werknemers, bij de politiek moeten aankloppen om hun verkiezingsbeloftes waar te maken en meer te investeren in onderwijs.

Wat heeft de rituele dans om de nieuwe CAO nu opgeleverd? We zitten nu in ieder geval opgescheept met een CAO die niet kan rekenen op enig draagvlak in het onderwijsveld. Deze CAO zet de onderwijskwaliteit weer verder op het spel. En hoe blij LIA ook is met de groeiende steun en het groeiende ledental in de afgelopen maanden,  we moeten vaststellen dat het alle sociale partners niet is gelukt om genoeg leraren te mobiliseren.

We moeten nu met gezamenlijke acties schoolleiders en leraren wakker schudden om samen te strijden voor onderwijskwaliteit. De rituele dans om deze nieuwe CAO maakt duidelijk dat dit harder nodig is dan ooit.