Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-03-27 LIA steunt AOb

27-03-2011
LIA is erg blij met de oproep van de AOb om op 19 mei te staken als de bezuinigingen op Passend Onderwijs niet worden teruggedraaid. De examens worden daarbij uiteraard ontzien. LIA is van mening dat er juist meer geïnvesteerd moet worden in het Speciaal Onderwijs. Passend Onderwijs maakt de druk op het reguliere onderwijs alleen maar nog groter, laat staan Passend Onderwijs zonder Passende Financiering. Leraren hebben al te grote klassen en te veel lesuren en moeten nu ook nog eens leerlingen gaan onderwijzen en begeleiden die extra hulp nodig hebben. Leraren zijn daar echter niet voldoende voor toegerust en ze hebben er ook niet voldoende tijd voor. Dit gaat ten koste van alle leerlingen in de klas: ieder kind krijgt zo minder aandacht en slechter onderwijs.

LIA gaat sowieso al staken tijdens de behandeling van de wetswijziging Onderwijstijd in de Tweede Kamer en ontziet ook daarbij de examens. De datum van deze behandeling is nog niet vastgesteld door de Tweede Kamer. Directies en medezeggenschapsraden van alle scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen binnenkort een brief van LIA waarin wordt opgeroepen tot deze staking. LIA vraagt iedereen de website van LIA goed in de gaten te houden voor de exacte datum.

Tot dat moment blijft LIA nog steeds bezig de politiek via individuele gesprekken met kamerleden uit de vaste kamercommissie voor onderwijs te overtuigen van de onzin van deze wetswijziging. Ook de minister zelf zullen we nog met een bezoek vereren: ze kan nog terug en de staking voorkomen!

De AOb spreekt over een actiedag en een mogelijke staking tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs. Tot 19 mei blijft de AOb proberen de bezuinigingen tegen te houden en de noodzaak tot staking te voorkomen. CNVO houdt zich over stakingen nog steeds op de vlakte en heeft het voorlopig over publieksvriendelijke acties. LIA zal zeker meestaken met de AOb tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs en vraagt de AOb mee te staken als LIA oproept tot staking tegen de wetswijziging onderwijstijd. Samen staan we sterker dan alleen.

Er zijn veel werkgevers, schoolbesturen en directies die de AOb en de leraren steunen in de strijd tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs. LIA vraagt ook deze werkgevers en de VO-raad, hun overkoepelende organisatie, met klem samen met LIA en de AOb de staking te steunen en, sterker nog, het personeel tot staking op te roepen en daarbij niet over te gaan tot salarisinhouding. Er is nu een echt krachtig protest nodig van het hele onderwijsveld.