Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-03-13 Staken tegen vakantiekorting

13-03-2011
Het is duidelijk dat de voorgestelde vakantiekorting in het voortgezet onderwijs niet meer in de CAO-onderhandelingen ter sprake zal komen. Als het voorstel in de Tweede Kamer zou worden aangenomen leveren leraren vanaf 2012 dus een week zomervakantie in. Voor LIA is dit plan volstrekt onacceptabel omdat de werkdruk nog hoger wordt, de onderwijskwaliteit verder afneemt en nog minder studenten leraar zullen willen worden. LIA roept daarom op tot een landelijke staking van het voortgezet onderwijs op de dag van de behandeling van het wetsvoorstel.

Week korter vakantie
In het ‘voorstel wetswijziging onderwijstijd’ van Minister van Bijsterveldt (OCW) wordt de zomervakantie teruggebracht van zeven naar zes weken. De vijf vrijgekomen dagen worden na overleg tijdens het schooljaar ingezet als roostervrije dagen waarop leraren werkzaamheden zoals nascholingen kunnen doen. Scholen kunnen in principe deze dagen ook als vrije dagen inzetten, maar doen dat niet omdat ze dan slechts vijf organisatiedagen voor de start en afronding van het schooljaar overhouden. De VO-Raad heeft geen problemen met het voorstel. Hopelijk sluiten de andere onderwijsvakbonden zich bij de stakingsoproep van LIA aan. Voor LIA is en blijft het plan volstrekt onacceptabel.

Meer werkdruk
‘De vakantiekorting zal de werkdruk in het onderwijs alleen maar vergroten’, zo geeft een overgrote meerderheid van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs aan. De roostervrije dagen zijn namelijk gewoon werkdagen. Ook het maximum van vijf organisatiedagen per jaar zorgt voor werkdrukverzwaring. Dit wetsvoorstel, kortom, zal het onderwijs in een tijd van groeiende tekorten aan personeel en teruglopende kwaliteit, nog minder aantrekkelijk maken. LIA pleit daarom voor het handhaven van de huidige vakantieduur, voor echte werkdrukvermindering en voor een onderwijstijd die voor leraren en leerlingen op kwalitatieve gronden ingevuld wordt.

De druppel die de emmer doet overlopen
LIA protesteert niet alleen tegen de vakantiekorting maar ook tegen de aangekondigde bezuinigingen op het Speciaal en Passend Onderwijs, de invoering van de nullijn, het morrelen aan de BAPO, het aanpassen van het entreerecht, de te grote werkdruk met te grote klassen en te veel lessen, de ondoordachte invoering van prestatiebeloning en de devaluatie van de bevoegdheid. Ook wil LIA de druk op de CAO-onderhandelingen opvoeren aangezien het voortgezet onderwijs nu al bijna een heel schooljaar zonder nieuwe CAO zit.

Stakingsoproep aan alle betrokken partijen
LIA roept iedereen op mee te staken, vakbondslid of niet. Ook schoolleiders dienen zich – ondanks het standpunt van de VO-raad - te verzetten tegen dit onacceptabele plan. LIA roept daarom iedereen die betrokken is bij het voortgezet onderwijs op om de hele dag te staken op de dag van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Zo gauw bekend is op welke dag het voorstel behandeld wordt, zal LIA dat bekend maken. Details over de voorbereiding en opzet van de staking zijn binnenkort te vinden op de website.

We moeten met deze actie duidelijk maken dat dit voorstel niet door de Tweede Kamer aangenomen mag worden. Ook moet de overheid alles op alles zetten om het voortgezet onderwijs weer aantrekkelijk te maken en de kwaliteit te vergroten.