Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-05-08 Staken voor CAO

08-05-2011
LIA roept op tot staking tegen principe-akkoord voortgezet onderwijs

Helaas hebben de sociale partners twee weken geleden een waardeloos principe-akkoord gesloten voor een nieuwe CAO. Dit roept om snelle actie, voor het te laat is. LIA roept daarom op tot een algehele staking van het voortgezet onderwijs op maandag 23 mei.

Verslechtering CAO
De afgelopen twee jaar blijven de salarissen in het VO na 25 jaar uitholling weer achter en er wordt nog steeds niets gedaan aan de groeiende werkdruk. De VO-Raad en bonden onderhandelen over peanuts en de politiek kijkt weg. De bonden hebben al hun eisen laten varen om de gevreesde vakantiekorting om te laten zetten in vijf vakantiedagen. Maar over de andere negatieve effecten van het nog niet aangenomen wetsvoorstel onderwijstijd wordt met geen woord gerept. Dit akkoord maakt het lerarentekort nog groter en heeft funeste gevolgen voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

Actualiteit en actie
Op maandag 23 mei komen de onderwijsbonden en de VO-raad bijeen om het principe-akkoord voor het voortgezet onderwijs definitief te maken. Voor Leraren in Actie is dit akkoord onacceptabel. LIA roept daarom iedereen in het voortgezet onderwijs op om op 23 mei geen les te geven. LIA organiseert die dag op het Plein in Den Haag van 11 tot 14 uur een manifestatie en hoopt dat vele leraren daarbij aanwezig zullen zijn. Vanaf 12:15 uur zijn er sprekers van verschillende partijen. Aan lange tafels zullen stakende leraren hun examenwerk nakijken, want de examens gaan gewoon door. Uiteraard zullen er in onderling overleg met de directie leraren op school moeten blijven om te surveilleren bij de examens. Maak hierover goede afspraken.

Eis
LIA wil dat de onderhandelingen worden hervat met de model-CAO die zij aan de partijen heeft voorgelegd als uitgangspunt. Dit is een CAO die recht doet aan het belang van de goed opgeleide, professionele en competente leraar. Voor LIA zijn de overheid en de minister van onderwijs de enige eindverantwoordelijken voor goed onderwijs in Nederland. LIA schuift graag aan bij deze onderhandelingen.
 
We rekenen erop dat u samen met ons strijdt voor goed onderwijs in Nederland. Houdt u voor meer informatie onze website in de gaten.