Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-04-06 Staking voortgezet onderwijs

06-04-2011
LIA accepteert vakantiekorting niet

Het wetsvoorstel om leraren een volle week langer te laten werken en ook nog eens vier feestdagen van de vakantie af te halen is onacceptabel. Leraren werken volgens de cao 1659 uren per jaar, maar maken gemiddeld nog veel meer uren per jaar, ook in de vakantie, avonduren en weekenden.

LIA heeft alle 1700 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland een brief per post gestuurd. Vraag uw directie en medezeggenschapsraad naar deze brief en hang hem op in de personeelskamer!

Belangrijk: Het is gebleken dat het in de protestbrief opgenomen e-mailadres van het Ministerie van OCW, niet meer functioneert. Het nieuwe adres is: ocwinfo@postbus51.nl

In deze brief roept LIA alle directies, medezeggenschapsraden en leraren op te staken tegen het voorstel tot wetswijziging van de onderwijstijd. Deze staking zal plaatsvinden op de dag van behandeling van de wetswijziging in de Tweede Kamer, waarschijnlijk ergens in mei. De examens zullen daarbij ontzien worden.

Het wetsvoorstel is volkomen overbodig. Op dit moment haalt al meer dan 80% van de scholen de urennorm. Dit percentage zal het komend jaar zeker de 100% gaan naderen.

Ernstiger is dat dit voorstel de kwaliteit van het onderwijs schade toebrengt. Welke goede jonge student zal er nu nog voor het onderwijs kiezen? De werkdruk is al onaanvaardbaar hoog met te veel lessen aan te grote klassen en de beloning wordt alleen maar nog oninteressanter met de recente nullijn.

LIA is van mening dat we moeten kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Dat komt het voortgezet onderwijs ten goede, de vakantie een week inkorten niet.

Staakt u mee?