Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-10-14 Ton Elias nieuwe portefeuille

14-10-2012
Ton Elias lost vanaf nu alle verkeersproblemen op met de portefeuille Verkeer & Openbaar vervoer.

De taak zit erop. Ton Elias heeft vanuit de Tweede Kamer het onderwijs in Nederland de afgelopen jaren een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven en zal zich de komende tijd op de portefeuille vervoer gaan richten.

Het is al enige tijd een publiek geheim dat een substantieel deel van de bestuurders op de Nederlandse wegen niet functioneert in het verkeer. Ongetwijfeld is Elias van mening dat dit probleem hard aangepakt moet worden. Daarbij zegt hij dan met nadruk dat dat niet per se een kwestie van papiertjes als het rijbewijs is, maar dat het moet gaan om een mentaliteitsverandering.

Er zijn immers heel goede bestuurders zonder rijbewijs en mensen die illegaal een auto besturen kunnen soms fantastisch uit de voeten met de nieuwe 130-kilometerrichtlijn, LIA hoort het hem al zeggen.

Met welke voorstellen zal Elias komen om de Nederlandse weggebruiker een toontje lager te laten zingen?

LIA wenst de heer Elias veel succes met zijn nieuwe portefeuille.