Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-06-26 10% minder onderwijstijd

26-06-2012
Vandaag stemden 33 Eerste kamerleden tegen en 35 voor de Wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.

LIA zat vandaag wederom (samen met twee afgevaardigden van het LAKS) op de tribune van de Eerste Kamer en constateerde dat zeven van de 75 stoelen leeg bleven. Tien procent van alle senatoren was er niet, zeg maar. LIA vindt dat wel een aardig percentage om toe te passen op de wet op de onderwijstijd en op het aantal uren dat Nederlandse leraren lesgeven. LIA is het eens met de AOb om dit dan maar via de CAO te doen.

We stellen voor om van die tien procent ongeveer driekwart in te zetten voor vermindering van het aantal wekelijkse lesuren en het resterende kwart gebruiken we dan om de meivakantie tot twee weken te verlengen, zoals op de meeste basisscholen het geval is. De minister wilde immers harmoniseren met het PO…..

En: waarom mogen kamerleden spijbelen en leraren niet?