Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-01-22 Aftrap EPEC

22-01-2012
Aftrap op de eerste bijeenkomst in Den Haag over de EPEC voortgezet onderwijs op 11 januari 2012.

Zelfs na de pijnlijke aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Dijsselbloem (2008) om het onderwijs met rust te laten en te investeren in kwaliteit, blijft de politiek het veld bombarderen met ondoordachte maatregelen die grote schade aanrichten. LIA heeft daarom woensdag 11 januari op het Aloysius College in Den Haag samen met zo’n 130 leraren uit het hele land de basis gelegd voor een extra-parlementaire enquêtecommissie (EPEC).

De onderwijsmaatregelen van de laatste tijd zorgen opnieuw voor verslechtering van de onderwijskwaliteit, hogere werkdruk, een onaantrekkelijker beroep en een nog groter lerarentekort. De politiek bereikt precies het omgekeerde van wat men zegt te willen bereiken. Als werknemers uit het onderwijswerkveld dit aangeven, krijgen ze de oude riedel weer te horen. Zo zouden leraren bij voorbaat de hakken in het zand zetten, niet inzien wat goed is voor henzelf en het onderwijs en de goede intenties van de politiek niet begrijpen. ‘Luister maar gewoon naar ons, dan komt alles vanzelf goed’, is de boodschap.

Dat nu hebben leraren, werkgevers en vakbonden in het voortgezet onderwijs al veel te lang gedaan en de negatieve gevolgen zijn niet over het hoofd te zien. Om ervoor te zorgen dat de politici en onderwijshervormingsnitwits nu echt terug in hun hok gaan, is het idee van de EPEC ontstaan.

De commissie zal bestaan uit leraren en mensen uit andere geledingen van de onderwijspraktijk en zal aanbevelingen doen aan de politiek, met de intentie dat er een parlementaire enquêtecommissie van de grond komt. Er is al te lang te veel schade aan het onderwijs toegebracht en de daders liggen zoals vaker weer op het kerkhof.

Als de EPEC één ding beoogt, is het wel dat dit in de toekomst niet zomaar meer kan gebeuren en dat toekomstige beleidsmakers wel drie keer nadenken voordat ze een idee, plan of wet gewoon doorduwen zonder te luisteren naar het werkveld, simpelweg ‘omdat de beleidsmakers de meerderheid in de Tweede Kamer hebben en nu eenmaal democratisch gekozen zijn’.

Deze politiek van op zijn best ‘vierjarenplannen’ heeft aangetoond slecht voor het onderwijs te zijn. Wat het onderwijs echt nodig heeft, is een visie voor de langere termijn, los van partijpolitieke belangen, egotripperij en machtsspelletjes. Men moet het onderwijs teruggeven aan de professional, de leraar.

De op 11 januari aanwezige leraren uit het hele land hebben zich in zes werkgroepen over een aantal vragen gebogen. Een kort verslag van hun bevindingen vindt u in de bijlage.

DE VIER VRAGEN
De vragen en antwoorden zijn niet exclusief. De commissie krijgt de ruimte om op eigen initiatief binnen het doel van de opdracht  de vragen zonodig uit te breiden.

Vraag 1: Wat moet de EPEC precies onderzoeken? Op deze vraag kwamen vier antwoorden, met uitgebreide toelichting.
1. De daadwerkelijke belasting van de leraar: werkdruk
2. De school als commerciële instelling
3. De rol van de overheid
4. Het imago van de leraar

Vraag 2: Wie moeten er gehoord worden door de EPEC?
Hier zijn functionarissen en namen genoemd.

Vraag 3: Welke methode van onderzoek moet gehanteerd worden?
Een eerste indeling.

Vraag 4: Wie moeten het onderzoek uitvoeren?
Voornamelijk leraren, aangevuld met andere betrokkenen.

TOT SLOT
De aftrap voor de EPEC is nu gedaan middels de brainstormsessie op 11 januari. Het moge duidelijk zijn dat er een enorme klus ligt te wachten op de toekomstige commissieleden.

LIA wil de zaken zorgvuldig aanpakken en niet over een nacht ijs gaan. Er zijn al aanmeldingen van leraren, oud-schoolleiders en andere betrokkenen om op een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de commissie.

LIA gaat met hen in gesprek en zal ook actief mensen benaderen. Als u daarbij ook wilt helpen, stuur dan een e-mail naar epec@lerareninactie.nl .

We gaan nu een traject in dat zomaar een jaar of langer kan gaan duren, maar via onze site houden we u met regelmatige updates op de hoogte over de voortgang en de stand van zaken.

Met dank aan al diegenen die op 11 januari al een bijdrage hebben geleverd,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie