Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-04-18 LIA leest KIA

18-04-2012

Het KIA-bestuur (onder voorzitterschap van Rinnooy Kan) heeft voor de tweede maal de voortgang van de Kennis en Innovatie Agenda gepubliceerd. Alle conclusies die we daarin voor het voortgezet onderwijs aantreffen had u al veel eerder elders op deze site kunnen vinden:

  • De Nederlandse onderwijsinvesteringen blijven nog steeds achter bij de ambitie bij de Top vijf te gaan behoren. Bovendien zijn de investeringen erg ondoorzichtig: er zijn veel verborgen bezuinigingen. De publieke investeringen krijgen een rode stip.
  • Een op de vijf onderwijsgevenden in het VO geeft on- of onderbevoegd les. Een rode stip voor het VO. De instroom op de universitaire opleiding kleurt nog steeds oranje: de jongste cijfers laten weer een daling zien. Zowel de instroom op de HBO lerarenopleidingen als de cijfers voor de afgestudeerden die daadwerkelijk in het onderwijs gaan werken kleuren nu oranje (waar ze vorig jaar nog groen waren). Het percentage moeilijk te vervullen vacatures is maar liefst 67%.
  • Het is noodzakelijk dat docenten voldoende zeggenschap hebben en voldoende ruimte voor professionalisering. Tja, het zal niemand verbazen: ook rood voor de deskundigheidsbevordering. Het streven is 10% van de arbeidstijd, de praktijk ligt op ongeveer 3%. LIA is niet verbaasd: wij horen dat heel veel scholen bezuinigen door op de taakbladen fors te minderen in uren voor scholing.

Zoals het rapport zelf al zegt zijn veel indicatoren gebaseerd op cijfers van voor de economische crisis en gaat het beeld de komende jaren verder verslechteren. Zou men op het Catshuis dit rapport ook lezen?

In de NRC van 17 april doet Rinnooy Kan in een ingezonden brief weer een beroep op het verhogen van de kennisuitgaven onder de titel: Geld is niet alles, maar het helpt wel in het onderwijs.