Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2013-04-13 Cao-overleg geklapt

13-04-2013
De cao-onderhandelingen voor het voortgezet onderwijs zijn weer eens vastgelopen. De oorzaak is onenigheid over BAPO, entreerecht, trekkingsrecht, werkdrukverlaging en salarisverhoging. De onderhandelende partijen zijn het erover eens dat de overheid het voortgezet onderwijs structureel onderfinanciert. Toch zijn ze in hun gezamenlijke aanpak van dit desastreuze probleem tot op heden niet verder gekomen dan een manifest waarin men de overheid heeft opgeroepen tot investeringen in het voortgezet onderwijs.

In plaats van de woorden van dit gezamenlijke manifest met (een dreiging tot) gezamenlijke actie kracht bij te zetten, kiezen de traditionele onderwijsvakbonden en de belangenorganisatie van de werkgevers er wederom voor om de degens met elkaar te blijven kruisen. Het is duidelijk dat de belangen van leraren en het onderwijs daar niet mee zijn gediend. Daarbij vallen bovendien harde woorden en de VO-raad is afgelopen week boos weggelopen van de onderhandelingstafel. Op dit moment zijn zowel de bonden als de VO-raad druk bezig stemming te kweken bij hun eigen en elkaars achterban. Zo heeft de VO-raad bijvoorbeeld zaterdag 12 april naast hun eigen aangesloten schoolleidingen ook de leraren rechtstreeks met een brief benaderd..

De VO-raad verwijt de bonden een starre houding die de werkgelegenheid schaadt en verhoging van de werkdruk en verlaging van de onderwijskwaliteit tot gevolg heeft. De bonden zouden ook niet voldoende oog hebben voor de geldproblemen van scholen en onverantwoord bezig zijn: er valt gewoonweg niet met ze te praten.

De bonden verwijten de VO-raad de leraren te laten opdraaien voor de financiële problemen bij scholen en mooi weer te spelen met een kleine loonsverhoging die wordt bekostigd door de afschaffing van bestaande regelingen voor werkdrukverlaging en salarisverbetering van de leraren zelf (BAPO, entreerecht, trekkingsrecht). Meerdere sigaren uit eigen doos, zullen we maar zeggen.

Er is echter nog meer. De VO-raad maakt mooie sier met een advies om vijf roostervrije dagen uit de vermaledijde wetswijziging onderwijstijd van Marja van Bijsterveldt voor leraren tot vakantiedagen te maken. Deze oplossing om de schade voor leraren te beperken wordt door menig school allang op advies van LIA in de praktijk gebracht. Nooit heeft de VO-raad bij de totstandkoming van deze wetswijziging echter geprotesteerd tegen het inkorten van de vakantie en de daarmee gepaard gaande werkdrukverhoging voor leraren. Daarnaast belijdt de VO-raad ook nog eens met de mond de verankering van de professionele ruimte van leraren, maar in de cao wil men wel de tweederde regeling schrappen voor instemming van leraren op het te voeren beleid. Verder zorgen de kwalijke voorstellen van de VO-raad er alleen maar voor dat leraren tegen elkaar worden opgezet. Divide et impera.

Het LIA-standpunt moge duidelijk zijn: maak een einde aan het onderling wapengekletter en maak samen een vuist tegen Den Haag. Het is heel verleidelijk om nu in de euforie over een mogelijk procentje loonsverhoging ten gevolge van het afgelopen donderdag gesloten sociaal akkoord toch weer met elkaar om de tafel te gaan zitten om te bepalen waar we de resterende kruimels over gaan verdelen, maar het staat vast dat die kruimels bij lange na niet genoeg zullen zijn. Het moet afgelopen zijn met 27 lessen van 50 minuten per week. Leraren moeten het salaris krijgen dat ze verdienen. Met de huidige middelen is dat echter geen haalbare kaart.

Misschien is met het sociaal akkoord de polder een beetje tot rust gekomen, het onderwijs staat het water evenwel tot de lippen. Onderhandelende bonden en werkgevers, neem uw verantwoordelijkheid en stap gezamenlijk naar de regering. LIA wil daarbij graag een bijdrage leveren en nodigt alle partijen dan ook uit om met ons in gesprek te gaan.Wordt vervolgd op CAO-gerommel