Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

 • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
 • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
 • Faciliteiten op de website
 • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2013-09-18 Gedwongen winkelnering

18-09-2013
LIA betreurt het dat binnen FvOv de begrippen vakvereniging en vakbond door elkaar lopen. Eigenlijk zou elke leraar lid moeten zijn van een vakvereniging om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen het vak dat hij geeft. De kosten daarvan zouden moeten worden betaald uit het scholingsbudget, of rechtstreeks vanuit het ministerie.

De aangesloten onderwijsvakorganisaties van de FvOv (Federatie van Vakorganisaties) zijn:
 • KVLO,  Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
 • Levende talen
 • NVLF,  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • NVON,  Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen
 • NVOP,  Nederlandse Vereniging voor Onderwijspersoneel
 • NVS-NVL,  Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders
 • NVvW,  Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
 • UNIE NFTO  Nederlandse Federatie Tertiair Onderwijs
 • VLS,  Vereniging Leraren Schoolmuziek
 • VMSO,  Vereniging van management- en stafpersoneel van onderwijsinstellingen
 • VONKC,  Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur

Die vakverenigingen zouden zich verre moeten houden van arbeidsvoorwaardelijke zaken en zeker hun leden niet moeten verplichten tot een vakbondslidmaatschap.De eerste reacties hieronder zijn van een eerdere datum. Wij hebben ze bij elkaar gezet.

LEES  REACTIES  en/of  REAGEER ZELF