Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2013-01-07 Verslag werkdruk

07-01-2013
Verslag inventarisatie werkdruk door verborgen bezuinigingen.

Aanleiding
Naar aanleiding van berichten van collega’s dat op hun school bezuinigd wordt door middel van ingrepen in het taakbeleid, plaatste LIA op 18 oktober een oproep op de website om het bij LIA te melden als dergelijke ingrepen ook op uw school spelen. 

Angstcultuur
De meeste collega’s gaven aan het op prijs te stellen dat de door hun geleverde gegevens vertrouwelijk behandeld zouden worden en vroegen LIA hun naam en die van hun school niet openbaar te maken. LIA respecteert deze wens uiteraard volledig, maar vindt het wel opvallend dat er op zo veel scholen kennelijk onvoldoende sprake is van een veilige omgeving waarin ieder zijn mening kan geven zonder te hoeven vrezen voor eventuele gevolgen.

Zorgwekkend
Er zijn bij LIA veel reacties binnengekomen via de mail en via de site en het beeld dat we al hadden wordt daardoor bevestigd. Collega’s van 40 scholen verspreid over het hele land hebben aangegeven dat ze ten gevolge van zogeheten stille of verborgen bezuinigingen op hun school zorgwekkende ontwikkelingen zien, die de werkdruk en de lestaak voor leraren nog verder verhogen. Een enkele collega gaf aan op dit vlak geen problemen op de eigen school te constateren. Gelukkig komt dat ook nog voor.

Creatieve ingrepen
Op de ene school wordt bezuinigd op de deskundigheidsbevordering, op de andere school wordt ingegrepen in de opslagfactor voor voorbereiding en correctiewerk per les en bij weer andere scholen zijn er ingrepen op andere punten. We geven u een overzicht van de binnengekomen informatie over de stille bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de werkdruk van leraren.

Duidelijke signalen
We zeggen er met nadruk bij dat het slechts gaat om een peiling. De redenen om niet op de oproep van LIA te reageren kunnen velerlei zijn. Bij sommige leraren heerst wellicht een gelatenheid die door diezelfde werkdruk veroorzaakt wordt. Andere leraren herkennen misschien de problematiek niet zo en voelen de noodzaak niet om te reageren. Toch vindt LIA het signaal dat uit de reacties voortkomt dermate ernstig, dat we u de uitkomst van de peiling zeker niet willen onthouden. Lees hier, en trek zelf uw conclusies.

Zwaar weer
LIA begrijpt dat veel scholen financieel in zwaar weer zitten, maar maakt zich grote zorgen over de grote belasting van collega’s. We moeten vooral voorkomen dat het kwalitatieve lerarentekort nog groter wordt doordat mensen het bijltje erbij neer gooien en het onderwijs verlaten of er zelfs helemaal niet meer aan beginnen.

En dan de CAO
Deze inventarisatie is daarvoor een goed begin. Hopelijk kunnen we met de resultaten druk zetten op de nog steeds niet afgeronde cao-onderhandelingen voor het voortgezet onderwijs. Naast een goede beloning en goede arbeidsomstandigheden is een redelijke werkdruk immers een sine qua non om goede onderwijskwaliteit te kunnen bieden en het lerarenkorps kwantitatief en kwalitatief op peil te houden.

Hoe nu verder?
De inhoud van de reacties geeft LIA voldoende reden om dit stuk aan te bieden aan de minister, staatssecretaris, VO-raad en aan de andere bonden. Hopelijk dringt dan bij al deze partijen de noodzaak om iets te doen aan de buitensporige werkdruk in het voortgezet onderwijs. Misschien kunnen de bewindslieden de onderhandelaars aan de cao-tafel zelfs wel een zetje in de goede richting geven. LIA zal op korte termijn met minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om de tafel gaan zitten.