Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-10-25 Debat onderwijsbegroting Tweede Kamer

24-10-2015


Op 28 en 29 oktober wordt in de Tweede Kamer weer gedebatteerd over de onderwijsbegroting. Dat leidt iedere keer weer tot wensenlijstjes en gelobby van de 'usual suspects'.

 

Dit jaar laat ook de AOb weer eens van zich horen met een aan de Vaste Commissie voor OC&W in de Tweede Kamer gerichte brief. De inhoud van de brief is prima, de conclusies terecht en de wensen redelijk. U kunt de brief hier lezen. 

 

 

De AOb wil dat er meer geld komt voor onderwijs en dat dat geld beter besteed wordt aan het primaire proces, het lesgeven. Meer tijd, geld en zeggenschap voor goede leraren zorgen immers voor kwalitatief beter onderwijs. 

 

Als het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken, kunnen hoogopgeleide mensen worden aangetrokken, jonge leerkrachten behouden blijven en bevoegdheidseisen weer serieus genomen worden.

 

LIA staat uiteraard achter de grote lijn van deze brief, maar vindt dat die nog veel te bescheiden is. Zo blijven zaken als werkdruk, klassengrootte en beloning nog veel te voorzichtig benoemd en wordt nog te veel in het vage gelaten. 

 

De kritiek op de lumpsum-financiering mag wat LIA betreft veel steviger, met daarbij om te beginnen de eis dat de salarissen voortaan niet meer via deze ondoorzichtige zak met geld door 'autonome' besturen zullen worden betaald. 

 

In de AOb-brief gaat het verder in plaats van over een maximum aan leerlingen per klas over een niet verder gespecificeerde 'optimale klassengrootte' en de bevoegdheidseisen worden niet vergezeld van sancties voor scholen die zich daar niet aan houden. 

 

LIA heeft dus wel wat aan te merken op de brief, maar is toch blij dat de AOb zich op een aantal vlakken uitspreekt. Het moge echter duidelijk zijn dat LIA graag zou zien dat de AOb niet alleen via deze politieke weg, het sturen van een brief aan de Tweede Kamer, maar ook door middel van daden - actie - de standpunten kracht zou bijzetten. 

 

De huidige malaise aan de cao-onderhandelingstafel schreeuwt daarom. In dat verband had een alinea in de brief over de regenteske houding van de VO-raad niet misstaan, met daaraan gekoppeld de vraag of de machtspositie van deze belangenbehartiger van schoolbesturen niet aan 'modernisering' toe is.